จัดกำหนดการปิดธุรกิจ เวลาปิด และเวลาวันหยุดพักผ่อน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางครั้ง คุณจะต้องการปิดธุรกิจของคุณสำหรับวันหยุดหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของทีม และพนักงานของคุณจะต้องเวลาปิดเมื่อพวกเขากำลัง ป่วย พักร้อน หรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับสาเหตุอื่น ๆ คุณสามารถจัดกำหนดการเวลาออกจากปฏิทินการจองของไมโครซอฟท์ และพนักงานจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการจองในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ เมื่อกระบวนการทางธุรกิจหรือพนักงานกลับไปยังทำงาน ทุกคนจะแสดงรายการบนหน้าการจองตามของพวกเขาสร้างชั่วโมงทำงาน

หมายเหตุ: การจอง จะพร้อมใช้งานเพื่อลูกค้าที่มีการสมัครใช้งาน Office 365 Business Premium

จัดกำหนดการปิดธุรกิจแบบเฉพาะกิจ
 1. ในOffice 365 เลือกตัวเปิดใช้แอป นั้นแล้ว เลือกจอง

  AppLauncher มีไทล์จองที่ถูกเน้น

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกปฏิทิน >เวลาออก

  เวลาปิดปุ่มบนหน้าปฏิทินจอง

 3. กรอกรายละเอียด รวมถึงชื่อเรื่อง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด และครั้ง ตำแหน่งที่ตั้ง และบันทึกย่อเพิ่มเติม

 4. เลือกเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

  ตัวอย่างของวิธีเวลาปิดรายละเอียดอาจมีลักษณะ ด้วยชื่อเรื่อง เวลา starte และสิ้นสุด และมีคำอธิบาย

 5. เลือกสมาชิกทั้งหมดของพนักงาน

 6. เลือกบันทึก

  เมื่อลูกค้าพยายามที่จะจัดกำหนดการบริการในวันที่ถูกปิดอยู่สำนักงาน พวกเขาจะเห็นข้อความบนหน้าการจอง

  เมื่อถูกปิดอยู่สำนักงาน ลูกค้าจะเห็นข้อความที่ระบุว่า ไม่มีความพร้อมใช้งาน เลือกวันอื่น

จัดกำหนดการของพนักงานเวลาปิด
 1. ในOffice 365 เลือกตัวเปิดใช้แอป นั้นแล้ว เลือกจอง

  AppLauncher มีไทล์จองที่ถูกเน้น

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกปฏิทิน >เวลาออก

  เวลาปิดปุ่มบนหน้าปฏิทินจอง

 3. กรอกรายละเอียด รวมถึงชื่อเรื่อง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด และครั้ง ตำแหน่งที่ตั้ง และบันทึกย่อเพิ่มเติม ถ้าพนักงานจะหายไปแล้ว สำหรับวันทั้งหมด หรือหลายวัน เลือกเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

 4. เลือกพนักงานหรือสมาชิกที่กำลังดำเนินเวลาปิด

 5. เลือกบันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สร้าง และพนักงานของคุณจอง

สร้างรายการพนักงานของคุณ

บอกสวัสดีการจองของ Microsoft

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×