จัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

จัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งการเรียกประชุมอย่าง น้อยหนึ่งคน ติดตามOutlook ที่ยอมรับการร้องขอ และบล็อกหมดเวลาบนปฏิทินของคุณสำหรับการประชุม เมื่อคุณสร้างการเรียกประชุม คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมา ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง และใช้ตัวช่วยจัดกำหนดการเพื่อเลือกเวลาดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

เมื่อคุณจัดกำหนดการการประชุมใหม่ คุณสามารถตั้งค่าหัวข้อการประชุม เลือกผู้เข้าร่วมประชุม และระบุการประชุมจะเกิดขึ้น ตอบกลับการเรียกประชุมของคุณปรากฏในกล่องจดหมายเข้า ของคุณ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสร้าง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่องจดหมายเข้า เลือกรายการใหม่ >ประชุมใหม่

   เมื่อต้องการจัดกำหนดการประชุม บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสร้าง เลือกรายการใหม่ และประชุมนั้น

  • ใน ปฏิทิน คลิก การประชุมใหม่

   คำสั่ง สร้างการประชุม บน Ribbon

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + Shift + Q เพื่อสร้างการเรียกประชุมใหม่

 2. ในกล่องถึง คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเพิ่ม — หรือเอาซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อคุณใช้ตัวช่วยจัดกำหนดการ ในกลุ่มแสดง บนแท็บการประชุม ได้

 3. ในกล่อง เรื่อง แจ้งผู้รับของคุณว่าการประชุมเกี่ยวกับเรื่องอะไร

 4. ในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง บอกผู้รับของคุณที่จะจัดประชุมนี้

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchangeคลิกห้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และจองห้อง

 5. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับตัวระบุเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด ในรายการเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด คลิกเริ่มการประชุม และเวลาสิ้นสุด

  • สำหรับเหตุการณ์ตลอดวัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน และรายการเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์แบบเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมง lasting จากเที่ยงคืนไปอีกเที่ยงคืน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการจัดกำหนดการการประชุมโดยยึดตามโซนเวลาแสดงแทน บนแท็บการประชุม ในกลุ่มตัวเลือก คลิกโซนเวลา

 6. ในการประชุมกล่องข้อความการร้องขอ คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการแชร์กับผู้รับได้

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถแนบไฟล์ บนแท็บแทรก เลือกไฟล์ที่แนบ แล้ว เลือกไฟล์คุณต้องการเพิ่มลงในการเรียกประชุม

 7. คลิกตัวช่วยจัดกำหนดการสำหรับ Exchange บัญชีผู้ใช้ช่วยให้คุณค้นหาเวลาดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ โดยการวิเคราะห์เมื่อผู้รับและทรัพยากรการประชุม เช่นห้อง จะพร้อมใช้งานและผู้ช่วยจัดกำหนดการ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้Exchange คลิกจัดกำหนดการ

 8. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น พิมพ์ของผู้รับชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อทรัพยากร (คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค) ในกล่องจำเป็นต้องมีตัวเลือก หรือทรัพยากร

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้Exchange คลิกเพิ่มผู้อื่น >เพิ่มจากสมุดรายชื่อ

  • ในกล่องค้นหา พิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมที่อาจเกิดขึ้น คลิกไป เลือกชื่อในรายการผลลัพธ์การ แล้ว คลิ กจำเป็นต้องมีตัวเลือก หรือทรัพยากร

  หมายเหตุ: 

  • เส้นแนวตั้งแสดงเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดการประชุม คุณสามารถคลิกแล้วลากเส้นไปยังเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดใหม่ได้

  • สำหรับบัญชีผู้ใช้Exchange ตารางว่าง/ไม่ว่างแสดงความพร้อมใช้งานของผู้เข้าร่วมประชุม เส้นแนวตั้งสีเขียวแสดงจุดเริ่มต้นของการประชุม เส้นแนวตั้งสีแดงหมายถึงสิ้นสุดการประชุมนั้น

   ตารางว่าง/ไม่ว่างของ Outlook

 9. สำหรับบัญชีผู้ใช้Exchange บานหน้าต่างการค้นหาห้อง ประกอบด้วยดีที่สุดแนะนำครั้งสำหรับการประชุมของคุณ (เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะพร้อมใช้งาน) เมื่อต้องการเลือกเวลาการประชุม เวลาแนะนำในบานหน้าต่างการค้นหาห้อง ในส่วนของเวลาแนะนำ คลิก หรือเลือกเวลาบนตารางว่าง/ไม่ว่าง

 10. หลังจากเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมของคุณแล้ว เมื่อต้องการสลับกลับไปยังการเรียกประชุม ให้คลิก การนัดหมาย บน Ribbon

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณได้กำหนดเวลาประชุม ถ้าคุณไม่ต้องการทำให้การประชุมที่เกิดซ้ำ เลือกส่ง หรือเลือกถ้าคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มลงในเนื้อความของการประชุมการนัดหมาย

 11. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

 1. คลิก การประชุม > กิจวัตร

  คำสั่ง กิจวัตร บน Ribbon

  หมายเหตุ: ใช้คีย์ลัด Ctrl + G เพื่อจัดกำหนดการการประชุมเมื่อต้องการทำซ้ำเป็นประจำ

 2. เลือกตัวเลือกสำหรับรูปแบบกิจวัตรที่คุณต้องการ และคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบของกิจวัตรการเรียกประชุม การประชุม แท็บเปลี่ยนไปชุดการประชุม

 3. เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุม ให้คลิก ส่ง

คุณต้องการทำอะไร

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กการเรียกประชุม

  หมายเหตุ: ใช้คีย์ลัด Ctrl + Shift + Q เพื่อสร้างการเรียกประชุมใหม่

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบาย

 3. ในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง พิมพ์คำอธิบาย หรือคลิกห้อง ให้เลือกห้องที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดกำหนดการโดยอัตโนมัติโดยใช้ Microsoft Exchange

 4. ในรายการเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด เลือกวันเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดสำหรับการประชุม ถ้านี่คือเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

  เหตุการณ์ตลอดทั้งวันคือ เหตุการณ์เต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมง lasting จากเที่ยงคืนเพื่ออีกเที่ยงคืน

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าโซนเวลาปัจจุบันบนระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ในการจัดกำหนดการการประชุม ถ้าคุณต้องการจัดกำหนดการการประชุมโดยยึดตามโซนเวลาแสดงแทน บนแท็บการประชุม ในกลุ่มตัวเลือก คลิกโซนเวลา

 5. พิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการแชร์กับผู้รับ แนบไฟล์ใด ๆ หรือสร้างเวิร์กสเปซการประชุม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กสเปซการประชุม ดูในส่วนดูเพิ่มเติม

 6. บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ

  ตัวช่วยจัดกำหนดการ ช่วยให้คุณสามารถค้นหาเวลาดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ

 7. คลิก เพิ่มรายชื่อ แล้วคลิก เพิ่มจากสมุดที่อยู่

 8. ในเลือกผู้เข้าร่วมประชุมและทรัพยากร กล่องโต้ตอบ ในกล่องค้นหา ป้อนชื่อของบุคคลหรือทรัพยากรที่คุณต้องการเชิญเข้าร่วมการประชุม ถ้าคุณกำลังค้นหาตัวเลือกเพิ่มเติมคอลัมน์ ด้วย แล้วคลิกไป

 9. เลือกชื่อจากรายการผลลัพธ์ และคลิกจำเป็นต้องมีตัวเลือก หรือทรัพยากร แล้ว คลิกตกลง

  ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม และ ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป จะปรากฏขึ้นในกล่อง ถึง บนแท็บ การประชุม และ ทรัพยากร จะปรากฏขึ้นในกล่อง สถานที่

  ตารางว่าง/ไม่ว่างจะแสดงช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมว่างหรือไม่ว่าง เส้นแนวตั้งสีเขียวจะแสดงเวลาเริ่มต้นของการประชุม เส้นแนวตั้งสีแดงจะแสดงเวลาสิ้นสุดของการประชุม

  ตาราง ว่าง/ไม่ว่าง

  แนะนำครั้ง บานหน้าต่างค้นหาเวลาดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ ซึ่งซิสใช้สมการเวลาเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะพร้อมใช้งาน เวลาการประชุมที่ดีที่สุดปรากฏขึ้นที่ด้านบนของบานหน้าต่าง เมื่อต้องการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่แนะนำครั้ง คลิกคำแนะนำเวลาในบานหน้าต่างครั้งที่แนะนำ คุณสามารถเลือกเวลาบนตารางว่าง/ไม่ว่างด้วยตนเอง

  บานหน้าต่าง เวลาที่แนะนำ

 10. ถ้าคุณต้องการทำ recur ประชุม บนแท็บการประชุม ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร เลือกรูปแบบของกิจวัตร นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบของกิจวัตรลงในการเรียกประชุมแล้ว แท็บ การประชุม จะเปลี่ยนไปเป็น การประชุมที่เป็นกิจวัตร

 11. บนแท็บการประชุม ในกลุ่มแสดง คลิกการนัดหมาย

 12. คลิก ส่ง

 1. เปิดการประชุมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการประชุมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล   

   • เปลี่ยนตัวเลือก เช่น เรื่อง สถานที่ และเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน

   • คลิก ส่งการอัปเดต

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการประชุมทั้งหมดในชุดข้อมูล   

   • คลิกเปิดชุดข้อมูล

   • เปลี่ยนตัวเลือก เช่นชื่อเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง และ เวลา ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกกิจวัตร บนแท็บการประชุมที่เป็นกิจวัตร ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร เปลี่ยนตัวเลือก เช่นเวลา รูปแบบกิจวัตร หรือช่วงของกิจวัตร แล้ว คลิกตกลง

   • คลิก ส่งการอัปเดต

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการประชุมเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล   

   • คลิก เปิดเหตุการณ์นี้

   • บนแท็บการประชุมที่เป็นกิจวัตร เปลี่ยนแปลงตัว เช่นชื่อเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง และ เวลา ที่คุณต้องการ

   • คลิก ส่งการอัปเดต

เคล็ดลับ: ในปฏิทิน คุณสามารถลากการประชุมไปยังวันที่แตกต่างกัน แล้วคุณยังสามารถแก้ไขเรื่องได้ ด้วยการคลิกที่ข้อความคำอธิบาย กดปุ่ม F2 แล้ว พิมพ์การเปลี่ยนแปลงของคุณ

 1. เปิดการประชุมที่คุณต้องการทำให้เป็นกิจวัตร

 2. บนแท็บการประชุม ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร

 3. คลิกความถี่เช่นรายวันรายสัปดาห์รายเดือน หรือรายปี — ที่คุณต้องการประชุมที่เป็นกิจวัตร จากนั้น เลือกตัวเลือกสำหรับความถี่ แล้ว คลิกตกลง

 4. คลิก ส่งการอัปเดต

 1. สร้าง หรือเปิดการประชุมที่คุณต้องการทำให้เป็นส่วนตัว

 2. บนแท็บการประชุม ในกลุ่มตัวเลือก คลิกตัวเลือก แล้ว คลิ กส่วนตัว

สิ่งสำคัญ: คุณไม่ควรใช้คุณลักษณะการส่วนตัวเพื่อป้องกันการเข้าถึง โดยบุคคลอื่นรายละเอียดของการประชุม ติดต่อ หรืองาน เพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลอื่นไม่สามารถอ่านรายการที่คุณกำหนดให้เป็นส่วนตัว ไม่อนุญาตให้พวกเขาอ่านสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์ปฏิทินติดต่อ หรืองาน ของคุณ ผู้ที่ มีสิทธิ์อ่านในการเข้าถึงโฟลเดอร์ของคุณไม่สามารถใช้วิธีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ เพื่อดูรายละเอียดของรายการส่วนตัว ใช้ฟีเจอร์ส่วนตัวเฉพาะเมื่อคุณใช้โฟลเดอร์ร่วมกันกับบุคคลที่คุณเชื่อถือ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • สำหรับการประชุมใหม่ทั้งหมดที่คุณจะสร้าง   

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  • เมื่อต้องการให้ตัวเตือนเปิด หรือปิดสำหรับการประชุมใหม่โดยอัตโนมัติ เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือนเริ่มต้น

  • ถ้าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ขนาดระยะเวลาก่อนการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

 • สำหรับการประชุมที่มีอยู่   

  • เปิดหน้าต่างการประชุมหรือชุดข้อมูลถ้ามีการประชุมที่เป็นกิจวัตร

  • เมื่อต้องการให้ตัวเตือนเปิด หรือ ปิด บนแท็บการประชุม ในกลุ่มตัวเลือก เลือกเวลาตัวเตือนที่แสดงในรายการหรือไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×