จัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

จัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

You can send a meeting request to one or more people. Outlook tracks who accepts the request and blocks out time on your calendar for the meeting. When you create a meeting request, you can add attachments, set a location, and use the Scheduling Assistant to choose the best time for your meeting.

คุณต้องการทำอะไร

วางกำหนดการการประชุม

When you schedule a new meeting, you can set a topic for the meeting, choose attendees, and specify when and where the meeting will take place. Responses to your meeting requests appear in your Inbox.

 1. From the main Outlook window, in the New group, do one of the following:

  • From the Inbox, choose New Items > Meeting.

   เมื่อต้องการจัดกำหนดการประชุม บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มใหม่ ให้เลือกรายการใหม่ และการประชุม

  • ใน ปฏิทิน คลิก การประชุมใหม่

   คำสั่ง สร้างการประชุม บน Ribbon

  เคล็ดลับ: You also can use the keyboard shortcut Ctrl+Shift+Q to create a new meeting request.

 2. Add attendees in the To box.

  หมายเหตุ: You also can add—or remove—attendees when you select the Scheduling Assistant on the ribbon.

 3. ในกล่อง เรื่อง แจ้งผู้รับของคุณว่าการประชุมเกี่ยวกับเรื่องอะไร

 4. In the Location box, tell your recipients where this meeting will be held. In Outlook 2016 you can start typing a location's name, for example Fourth Coffee Shop or Conference Room 23, and Outlook will look for location matches. Select one of the suggestions to choose that location, or continue typing to enter another location.

  เคล็ดลับ: If you use a Microsoft Exchange account or Office 365 email account, click Rooms to check availability and reserve rooms. For more information, see Use the Scheduling Assistant and Room Finder.

 5. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

  • For a specific start and end time, in the Start time and End time lists, click the meeting start and end times.

  • For an all day event, select the All day event check box and the event shows as a full 24-hour event, lasting from midnight to midnight.

  หมายเหตุ: If you want to schedule meetings based on an alternate time zone, on the Meeting tab, in the Options group on the ribbon, click Time Zones.

 6. In the meeting request message box, you can type any information you want to share with the recipients.

 7. To attach a file to a meeting request, on the Insert tab, select Attach File, then choose the file you want to add.

 8. Click Scheduling Assistant and the Scheduling Assistant for Exchange accounts helps you find the best time for your meeting by analyzing when recipients and meeting resources, such as rooms, are available.

  เคล็ดลับ: If you’re not using an Exchange account, click Scheduling.

 9. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

  • Click Add Attendees, and then type the recipients' names, email addresses, or resource names (separated by semicolons) in the Required, Optional, or Resources boxes.

   เคล็ดลับ: If you’re not using an Exchange account, click Add Others > Add from Address Book.

  • In the Search box, type the name of a potential attendee, click Go, choose a name in the results list, and then click Required, Optional, or Resources.

  หมายเหตุ: 

  • เส้นแนวตั้งแสดงเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดการประชุม คุณสามารถคลิกแล้วลากเส้นไปยังเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดใหม่ได้

  • For Exchange accounts, the free/busy grid shows the availability of attendees. A green vertical line represents the start of the meeting. A red vertical line represents the end of the meeting.

   ตารางว่าง/ไม่ว่างของ Outlook

 10. For Exchange accounts, the Room Finder pane contains suggested best times for your meeting (when most attendees are available). To select a meeting time, click a time suggestion in the Room Finder pane in the Suggested times section, or pick a time on the free/busy grid.

 11. หลังจากเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมของคุณแล้ว เมื่อต้องการสลับกลับไปยังการเรียกประชุม ให้คลิก การนัดหมาย บน Ribbon

 12. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

  • If you don't want to make this a recurring meeting, click Send.

  • If you do want to make this a recurring meeting, go to Make a meeting recurring.

 1. คลิก การประชุม > กิจวัตร

  คำสั่ง กิจวัตร บน Ribbon

  หมายเหตุ: Use the keyboard shortcut Ctrl+G to schedule the meeting to repeat regularly.

 2. เลือกตัวเลือกสำหรับรูปแบบกิจวัตรที่คุณต้องการ และคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: When you add a recurrence pattern to a meeting request, the Meeting tab changes to Meeting Series.

 3. เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุม ให้คลิก ส่ง

Add a person to an existing meeting

You can add another attendee to an existing meeting.

If you're the meeting owner:

 1. Double-click to open the meeting, then use the To line or the Scheduling Assistant to add one or more people to the meeting.

 2. Click Send and then select one of the following:

 • Send updates only to added or deleted attendees.

 • Send updates to all attendees.

If you're not the meeting owner

 1. open the meeting request. In the Respond group on the ribbon, select Respond, then Forward. Add one or more recipients to the meeting request.

 2. Click Send. The meeting owner will receive notification that you've forwarded the meeting request to another person.

คุณต้องการทำอะไร

 1. On the File menu, point to New, and then click Meeting Request.

  หมายเหตุ: Use the keyboard shortcut Ctrl+Shift+Q to create a new meeting request.

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบาย

 3. In the Location box, type a description or click Rooms to choose from rooms available for automatic scheduling by using Microsoft Exchange.

 4. In the Start time and End time lists, select the start and end time for the meeting. If this is an all day event, select the All day event check box.

  An all day event is a full 24-hour event lasting from midnight to midnight.

  หมายเหตุ: By default, the current time zone setting on your computer system is used to schedule meetings. If you want to schedule meetings based upon an alternate time zone, on the Meeting tab, in the Options group, click Time Zones.

 5. Type any information that you want to share with the recipients, attach any files, or create a Meeting Workspace.

  For more information about Meeting Workspaces, see the See Also section.

 6. บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ

  The Scheduling Assistant helps to find the best time for your meeting.

 7. คลิก เพิ่มรายชื่อ แล้วคลิก เพิ่มจากสมุดที่อยู่

 8. In the Select Attendees and Resources dialog box, in the Search box, enter the name of a person or resource that you want to invite to the meeting. If you are searching with the More Columns option, then click Go.

 9. Select the name from the results list, and click Required, Optional, or Resources, and then click OK.

  ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม และ ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป จะปรากฏขึ้นในกล่อง ถึง บนแท็บ การประชุม และ ทรัพยากร จะปรากฏขึ้นในกล่อง สถานที่

  ตารางว่าง/ไม่ว่างจะแสดงช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมว่างหรือไม่ว่าง เส้นแนวตั้งสีเขียวจะแสดงเวลาเริ่มต้นของการประชุม เส้นแนวตั้งสีแดงจะแสดงเวลาสิ้นสุดของการประชุม

  ตาราง ว่าง/ไม่ว่าง

  The Suggested Times pane locates the best time for your meeting, which is defined as the time when most attendees are available. The best meeting time appears at the top of the pane. To select any of the suggested times, click the time suggestion in the Suggested Times pane. You can also manually pick a time on the free/busy grid.

  บานหน้าต่าง เวลาที่แนะนำ

 10. If you want to make the meeting recur, on the Meeting tab, in the Options group, click Recurrence, select the recurrence pattern, and then click OK.

  เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบของกิจวัตรลงในการเรียกประชุมแล้ว แท็บ การประชุม จะเปลี่ยนไปเป็น การประชุมที่เป็นกิจวัตร

 11. On the Meeting tab, in the Show group, click Appointment.

 12. คลิก ส่ง

 1. Open the meeting that you want to change.

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Change options for a meeting that is not part of a series    

   • เปลี่ยนตัวเลือก เช่น เรื่อง สถานที่ และเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน

   • คลิก ส่งการอัปเดต

  • Change options for all meetings in a series    

   • Click Open the series.

   • Change any options, such as subject, location, and time, that you want to change.

   • To change recurrence options, on the Recurring Meeting tab, in the Options group, click Recurrence, change the options, such as time, recurrence pattern, or range of recurrence, and then click OK.

   • คลิก ส่งการอัปเดต

  • Change options for one meeting that is part of a series    

   • คลิก เปิดเหตุการณ์นี้

   • On the Recurring Meeting tab, change the options, such as subject, location, and time, that you want.

   • คลิก ส่งการอัปเดต

เคล็ดลับ: In Calendar, you can drag the meeting to a different date and you can also edit the subject by clicking the description text, pressing F2, and then typing your changes.

 1. Open the meeting that you want to make recurring.

 2. On the Meeting tab, in the Options group, click Recurrence.

 3. Click the frequency—Daily, Weekly, Monthly, or Yearly—with which you want the meeting to recur, and then select options for the frequency, and then click OK.

 4. คลิก ส่งการอัปเดต

 1. Create or open the meeting that you want to make private.

 2. On the Meeting tab, in the Options group, click Options, and then click Private.

สิ่งสำคัญ: You should not rely on the Private feature to prevent access by other people to the details of an meeting, contact, or task. To make sure that other people cannot read the item that you marked as private, do not grant them read permission to your Calendar, Contacts, or Tasks folder. A person with read permission to access your folders could use programmatic methods or other email applications to view details of a private item. Use the Private feature only when you share folders with people who you trust.

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • For all new meetings that you'll create    

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  • To have a reminder automatically turned on or off for new meetings, select or clear the Default reminder check box.

  • If you selected the check box, enter the amount of time before the meeting that you want the reminder to appear.

 • For existing meetings    

  • Open the meeting or series if the meeting is recurring.

  • To have a reminder turned on or off, on the Meeting tab, in the Options group, select None or a listed reminder time.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×