จัดกำหนดการงานเพื่อมอบหมายในภายหลัง

จัดกำหนดการงานเพื่อมอบหมายในภายหลัง

สร้างงานที่มอบหมาย แล้วตั้งค่าวันที่ในอนาคตสำหรับเวลาที่คุณต้องการแจกงานดังกล่าวให้นักเรียน

สร้างงานที่มอบหมายใหม่

 1. นำทางไปยังแชนแนล ทั่วไป ภายใต้ชั้นเรียนที่คุณต้องการ แล้วเลือก งานที่มอบหมาย

  ตำแหน่งแท็บงานที่มอบหมาย

 2. เลือก สร้าง แล้วจึงเลือก งานที่มอบหมายใหม่

 3. เลือกหลายชั้นเรียนหรือนักเรียนรายบุคคลที่จะมอบหมายงานโดยใช้เมนูดรอปดาวน์ งานที่มอบหมายของคุณจะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนปัจจุบัน

  หมายเหตุ: คุณสามารถมอบหมายงานให้นักเรียนรายบุคคลได้ครั้งละหนึ่งชั้นเรียนเท่านั้น

 4. สลับปุ่มสลับ จัดกำหนดการเพื่อมอบหมายในภายหลัง เป็น ใช่ แล้วเลือกวันที่และเวลาที่คุณต้องการแจกงานที่มอบหมายนี้ให้นักเรียน

  ปุ่มสลับการจัดกำหนดการเพื่อมอบหมายในภายหลังและเมนูดรอปดาวน์

 5. เพิ่มรายละเอียดในงานที่มอบหมายของคุณให้เสร็จสิ้น

  • ชื่องานที่มอบหมาย (จำเป็นต้องระบุ)

  • คำสั่ง (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • วันที่ครบกำหนด (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • ตั้งค่าคะแนนที่มีโดยใช้ตัวหารตามที่คุณต้องการ ตัวอย่าง: 100 คะแนนหรือ 4.0 (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • อนุญาตให้ส่งงานล่าช้า (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • แนบเอกสารอ้างอิง (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • ระบุเอกสารหรือสร้างไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint เปล่าที่คุณต้องการให้นักเรียนของคุณส่ง (ไม่จำเป็น)

 6. เลือก จัดกำหนดการ นักเรียนจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าตนเองมีงานที่มอบหมายในวันที่คุณได้เลือก

  งานที่มอบหมายซึ่งได้จัดกำหนดการไว้จะปรากฏในวันครบกำหนดซึ่งอยู่ในรายการงานที่มอบหมายของคุณ

  งานที่มอบหมายซึ่งได้จัดกำหนดการไว้จะปรากฏในรายการงานที่มอบหมายของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างงานที่มอบหมาย

แก้ไขงานที่มอบหมาย

ลบงานที่มอบหมาย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×