จัดกำหนดการการประชุมในการประชุมแบบ Live

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การประชุมในไคลเอ็นต์ Microsoft Office Live ประชุม 2007 จะเดียวเช่นการประชุมแบบทั่วไปเก็บไว้ในห้องประชุม ด้วยการประชุม add-in สำหรับ Outlook คุณสามารถจัดกำหนดการการประชุมที่ใช้ไคลเอ็นต์ Microsoft Office Live ประชุม 2007 ในขณะที่คุณจัดกำหนดการการประชุมที่ผู้เข้าร่วมรวบรวมในห้องประชุม

คุณยังสามารถแปลงการนัดหมาย Office Outlook ที่จัดกำหนดการไว้ก่อนหน้านี้จะถูกเก็บในไคลเอ็นต์ Live Meeting แทน เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม กำหนดผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำเสนอหรือผู้เข้าร่วมประชุม และตั้งค่าตัวเลือกการประชุม เดียวกับเมื่อคุณสร้างการประชุมโดยใช้ Add-in ในการประชุมสำหรับ Microsoft Office Outlook

ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถจัดกำหนดการการประชุมแบบสดหรือการประชุมทางโทรศัพท์ในนามของผู้จัดการของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมาย ดูอนุญาตให้ผู้อื่นจัดการจดหมายและปฏิทินของคุณ ผู้รับมอบสิทธิ์สนับสนุนจะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Office Communications Server 2007 R2

สร้างการเชิญเข้าร่วมประชุมโดยใช้ Office Communications Server 2007 R2

 1. เมื่อต้องการสร้างการเชิญเข้าร่วมประชุม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนเมนูการประชุม เลือกจัดกำหนดการการประชุมแบบ Live, Office Communications Server

  • บนแถบเครื่องมือ Outlook เลือกจัดกำหนดการการประชุมแบบ Live, Office Communications Server

  • บนเมนูการประชุม หรือ บนแถบเครื่องมือ Outlook เลือกจัดกำหนดการการประชุมแบบ Live

 2. บนแท็บการนัดหมาย บนบรรทัดเรื่อง พิมพ์คำอธิบายของการประชุมของคุณ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในคำเชิญ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนแท็บการนัดหมาย ในกล่องถึง พิมพ์อยู่อีเมลแบบเต็มของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

  • บนแท็บการนัดหมาย คลิกเพื่อ จากนั้นได้รับเชิญจากสมุดรายชื่อของคุณ

 4. เมื่อต้องกำหนดใดที่ได้รับเชิญจะเป็นผู้นำเสนอ โดยขึ้นอยู่กับว่าเวอร์ชันของMicrosoft Office Outlook ที่คุณกำลังทำงาน ในการเรียกประชุม บนแถบเครื่องมือ Live Meeting คลิกผู้เข้าร่วม/เส้นโยง/ ผู้นำเสนอผู้เข้าร่วมประชุม หรือเฉพาะผู้นำเสนอ ในรายการผู้เข้าร่วมประชุม คลิกชื่อที่เหมาะสมและที่อยู่อีเมล คลิกเพิ่ม เพื่อย้ายชื่อที่เลือกลงในรายการผู้นำเสนอ แล้ว คลิ กตกลง

 5. เมื่อต้องการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของผู้เข้าร่วม ประชุมถ้าคุณยังไม่ได้ทำ นี้บนแท็บการจัดกำหนดการ ค้นหาเวลาเมื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะพร้อมใช้งาน จากนั้น คลิกที่เวลา ลากแถบที่ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับการประชุมจนกว่าจะได้ ตามที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเลือกชนิดของเสียงการประชุมของคุณ:

  • บนแถบเครื่องมือ Live Meeting ของการประชุมการร้องขอหน้าต่าง คลิกเสียง

  • เลือกใช้เสียงคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมการเชื่อมต่อกับการสื่อสารแบบสองทางอินเทอร์เน็ต

   หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมจะต้องคอมพิวเตอร์ที่มีชุดหูฟัง หรือไมโครโฟน และลำโพงเพื่อเชื่อมต่อการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ ถ้าคุณมีผู้เข้าร่วมภายนอกบนเครือข่ายขององค์กรของคุณ ได้ดีที่สุดเมื่อต้องการใช้การโทรเข้าการประชุมสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ

  • หรือ เพื่อเปิดใช้งานผู้เข้าร่วมในการเชื่อมต่อกับการประชุม เสียง โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีชุดหูฟัง หรือไมโครโฟน และลำโพง หรือพวกเขาสามารถโทรเข้า โดยใช้หมายเลขการเรียกประชุม คลิกใช้เสียงคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ในจากโทรศัพท์เครื่องใด ๆ แล้ว เลือกขอบเขตสำหรับหมายเลขโทรศัพท์การประชุมทางโทรศัพท์ เมื่อต้องการเปิดใช้งานรหัสผ่านเพื่อเข้าร่วมการประชุม คลิจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าร่วมการประชุม

   หมายเหตุ: โทรเข้าการประชุมมีตัวเลือกเสียงใหม่สำหรับการประชุมเสียงที่ถูกโฮสต์บน Office Communications Server 2007 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรเข้าการประชุม ดูที่จัดกำหนดการการประชุมทางโทรศัพท์

  • หรือ เลือกโทรเข้าการประชุมโดยใช้ริการประชุมทางโทรศัพท์ เพื่ออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการโทรเข้าการประชุมทางโทรศัพท์

  • ในกล่องข้อความของผู้ให้บริการ พิมพ์ชื่อผู้ให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ

  • ในกล่องข้อความตัวเลข Toll-Free พิมพ์ โค้ดเมือง หรือรหัสพื้นที่ และหมาย เลขโทรศัพท์ท้องถิ่น โทรศัพท์การประชุมโทรฟรี (+ 1-8001234567) ในกล่องข้อความหมายเลขโทร พิมพ์ โค้ดเมือง หรือรหัสพื้นที่ และหมาย เลขโทรศัพท์ท้องถิ่น โทรศัพท์การประชุมโทร

  • ในกล่องข้อความผู้เข้าร่วม และเส้นโยงโค้ด พิมพ์รหัสผู้เข้าร่วมและเส้นโยงรหัสที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้การกำหนดเองเป็นผู้เข้าร่วมหรือเส้นโยงเมื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเสียง ไม่มีการเปิดเผยรหัสเส้นโยงไปยังผู้เข้าร่วมการประชุม

 7. เมื่อตัวเลือกเสียงถูกตั้งค่าไว้ บนกล่องโต้ตอบLive เสียงตัวเลือกการประชุม คลิกตกลง

 8. เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าตัวควบคุมการเข้าถึง:

  สิ่งสำคัญ: เชิญใครก็ตาม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่า ใครก็ตามที่ มีการประชุมโทรถึงหมายเลขและ ID การประชุมของคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมของคุณ ถ้าคุณต้องการจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ กำหนดค่าตัวเลือกขั้นสูง access ต่อไปเมื่อจัดกำหนดการการประชุม

  • ในการประชุมหน้าต่าง บนแถบเครื่องมือ Live Meeting คลิกสิทธิ์สำหรับ การร้องขอ

  • เลือกเชิญภายในเครือข่าย เพื่ออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกับบัญชีผู้ใช้เดียวกันกับOffice Communications Server เพื่อเข้าร่วมการประชุม

  • เลือกเชิญภายในเครือข่าย (ถูกจำกัด) เมื่อต้องการอนุญาตให้มีเฉพาะได้รับเชิญผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการประชุม

  • เลือกเชิญทุกคน เพื่ออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการประชุม

 9. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ผู้รับทั้งหมดจะได้รับ บนแท็บการนัดหมาย พิมพ์ข้อความของคุณเหนือเส้นประในกล่องข้อความที่ให้ไว้

 10. เมื่อการเชิญเข้าร่วมการประชุม ตามที่คุณต้อง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกส่ง ออก

สร้างการเชิญเข้าร่วมประชุมโดยใช้บริการ Live Meeting

 1. เมื่อต้องการสร้างการเชิญเข้าร่วมประชุม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนเมนูการประชุม เลือกจัดกำหนดการการประชุมแบบ Live, Live บริการการประชุม

  • บนแถบเครื่องมือ Outlook เลือกจัดกำหนดการการประชุมแบบ Live, Live บริการการประชุม

  • บนเมนูการประชุม หรือ บนแถบเครื่องมือ Outlook เลือกจัดกำหนดการการประชุมแบบ Live

 2. เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในคำเชิญ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนแท็บการนัดหมาย ในกล่องถึง พิมพ์อยู่อีเมลแบบเต็มของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ แยกอยู่แต่ละ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

  • บนแท็บการนัดหมาย คลิกเพื่อ จากนั้นได้รับเชิญจากสมุดรายชื่อของคุณ

 3. เมื่อต้องกำหนดใดที่ได้รับเชิญจะเป็นผู้นำเสนอโดยขึ้นอยู่กับว่าเวอร์ชันของMicrosoft Office Outlook คุณกำลังใช้งาน ในการเรียกประชุม บนแถบเครื่องมือ Live Meeting คลิกผู้เข้าร่วม/เส้นโยง/ ผู้นำเสนอผู้เข้าร่วมประชุม หรือเฉพาะผู้นำเสนอ ในรายการผู้เข้าร่วมประชุม คลิกชื่อที่เหมาะสมและที่อยู่อีเมล คลิกเพิ่ม เพื่อย้ายชื่อที่เลือกลงในรายการผู้นำเสนอ แล้ว คลิ กตกลง

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของผู้เข้าร่วม ประชุมถ้าคุณยังไม่ได้ทำ นี้บนแท็บการจัดกำหนดการ ค้นหาเวลาเมื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะพร้อมใช้งาน จากนั้น คลิกที่เวลา ลากแถบที่ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับการประชุมจนกว่าจะได้ ตามที่คุณต้องการ

 5. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ผู้รับทั้งหมดจะได้รับ บนแท็บการนัดหมาย พิมพ์ข้อความของคุณเหนือเส้นประในกล่องข้อความที่ให้ไว้ คุณไม่จำเป็นต้องมี URL การประชุม ID การประชุม หรือ แป้นประชุม ข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

  สิ่งสำคัญ: สำหรับ Live Meeting เชิญบริการไม่พิมพ์สิ่งที่ด้านล่างเส้นประ ข้อความที่ปรากฏขึ้นจะถูกแทนที่ ด้วยข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมต้องการเข้าร่วมการประชุมของคุณ

 6. บนแถบเครื่องมือ Live Meeting ของการประชุมการร้องขอหน้าต่าง คลิกตัวเลือกการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าตัวเลือกการประชุม ดูที่การตั้งค่าตัวเลือกการประชุม

 7. เมื่อการเชิญเข้าร่วมการประชุม ตามที่คุณต้อง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกส่ง ออก

แปลงการเรียกประชุมของ Outlook มาตรฐานการเชิญเข้าร่วมการประชุม Live

 1. ในปฏิทิน Outlook ดับเบิลคลิกที่การประชุมเพื่อเปิดฟอร์มการร้องขอ

 2. บนแถบเครื่องมือการประชุมLive Meeting คลิก หรือคลิกทำให้การประชุมแบบ Live จากนั้น เลือกOffice Communications Server หรือบริการการประชุมแบบ Live

 3. ทำตามคำแนะนำด้านบนเพื่อเสร็จสิ้นการจัดกำหนดการการOffice Communications ServerหรือประชุมLive บริการการประชุม

จัดกำหนดการการประชุมแบบ Live ในนามของบุคคลอื่น

 1. เปิดปฏิทินของบุคคลอื่น และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกวันและเวลาของการประชุม และจากนั้น บนแถบเครื่องมือการประชุม คลิกจัดกำหนดการประชุม Live หรือคลิกจัดกำหนดการประชุม Live จากนั้น เลือกOffice Communications Server

  • แปลง Live Meeting การประชุม Outlook ที่มีอยู่ บนแถบเครื่องมือการประชุม คลิกLive Meeting หรือคลิกLive Meeting จากนั้น เลือกOffice Communications Server

 2. ทำตามคำแนะนำด้านบนเพื่อเสร็จสิ้นการจัดกำหนดการการประชุมOffice Communications Server

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×