จัดการ Skype สำหรับองค์กร Business แบบออนไลน์โดยใช้ Skype ที่สำหรับนักแบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่าSkype for Business Online ของคุณ โดยใช้ cmdlet Get-CsTenantและGet-CsTenantLicensingConfiguration

จัดการ Skype สำหรับผู้เช่า Business แบบออนไลน์

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่าของคุณSkype for Business Online โทร cmdletรับ CsTenantโดยไม่ มีพารามิเตอร์ใด ๆ เพิ่มเติม

Get-CsTenant

เมื่อต้องการส่งกลับเฉพาะผู้เช่าชื่อและ ID ใช้คำสั่งนี้

Get-CsTenant | Select-Object Name, TenantID

ค่าของพารามิเตอร์TenantIDจำเป็นต้องใช้เมื่อเรียกใช้ cmdlet ของเช่นชุด CsTenantPublicProviderและชุด CsTenantFederationConfiguration

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าข้อมูลสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้เช่าที่ระบุมีอยู่ในศูนย์การจัดการSkype for Business Online ใช้ cmdletรับ CsTenantLicensingConfiguration

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×