จัดการ Exchange Unified Messaging และโฮสต์ข้อความเสียงใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจัดการExchange Unified Messaging และข้อความเสียงถูกโฮสต์ในSkype for Business Online โดยใช้ชุดของ cmdlet การได้

จัดการ Exchange unified messaging และโฮสต์ข้อความเสียง

Cmdlet การต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อจัดการExchange Unified Messaging (UM) และนโยบายของข้อความเสียงถูกโฮสต์:

cmdlet

คำอธิบาย

รับ CsExUmContact

CsExUmContact ใหม่

เอา CsExUmContact

ตั้งค่า CsExUmContact

สร้าง และจัดการวัตถุที่ติดต่อที่ใช้สำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติและการเข้าถึงของผู้สมัคร services เมื่อExchange UM เป็นบริการที่ถูกโฮสต์

Skype for Business Online ทำงานร่วมกับExchange UM เพื่อให้ได้หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อความเสียงความสามารถ รวมถึงการเข้าร่วมอัตโนมัติและการเข้าถึงของผู้สมัคร เข้าร่วมอัตโนมัติให้วิธีสำหรับสายเรียกเข้าไปโดยอัตโนมัติได้รับคำตอบ และการกำหนดเส้นทางไปยังบุคคลที่ถูกต้อง เข้าถึงของผู้สมัครช่วยให้ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับExchange UM และรับอีเมล ข้อความเสียง ติดต่อ และข้อมูลปฏิทิน

เมื่อExchange UM เพื่อให้บริการการโฮสต์ซึ่ง วัตถุที่ติดต่อที่ใช้สำหรับบริการการเข้าร่วมอัตโนมัติและการเข้าถึงของผู้สมัครต้องสร้างขึ้น โดยใช้Microsoft PowerShell วัตถุเหล่านี้ถูกสร้าง และจัดการได้ โดยการใช้ cmdlet CsExUmContact

รับ CSHostedVoicemailPolicy

ให้สิทธิ์ CSHostedVoicemailPolicy

จัดการนโยบายข้อความเสียงถูกโฮสต์ที่ใช้ในองค์กร ข้อความเสียงถูกโฮสต์นโยบายระบุวิธีจากสายที่กำหนดเส้นทางไปยังบริการ UM Exchange เหล่านี้นโยบายมีผลเฉพาะผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับExchange UM โฮสต์ข้อความเสียง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับข้อความเสียงถูกโฮสต์ เรียกใช้คำสั่งที่คล้ายกับต่อไปนี้จากพร้อมท์PowerShell

Get-CsOnlineUser –Identity "kenmyer@litwareinc.com" | Select-Object HostedVoiceMail

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×