จัดการ ศูนย์การค้นหา ใน SharePoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ศูนย์การค้นหาที่กำหนดให้ผู้ใช้ใส่คิวรีการค้นหา และดูผลลัพธ์การค้นหาอยู่ ใน SharePoint Online ไซต์ศูนย์การค้นหาจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติที่/search/ < host_name > คุณจะมีหน้าเริ่มต้นค้นหาหน้าแรกและหน้าผลลัพธ์การค้นหาค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ มีหลายหน้าที่เรียกว่า verticals ค้นหา ค้นหา verticals จะกำหนดเองเพื่อให้ค้นหาเนื้อหาแบบเฉพาะเจาะจง เช่นบุคคล การสนทนา และวิดีโอ ค้นหา verticals แสดงผลลัพธ์ค้นหาที่จะถูกกรอง และถูกจัดรูปแบบสำหรับเนื้อหาบางชนิดหรือคลาส

หน้าศูนย์ค้นหา

หน้าเหล่านี้จะอยู่ในไลบรารีหน้า และที่ประกอบด้วยการกำหนดไว้ล่วงหน้า Web Part ที่คุณสามารถกำหนดเองเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานค้นหาของผู้ใช้

หน้า

คำอธิบาย

default.aspx

โฮมเพจของศูนย์การค้นหา และหน้าที่ผู้ใช้ป้อนแบบสอบถามของพวกเขา

results.aspx

หน้าผลลัพธ์ค้นหาค่าเริ่มต้นสำหรับศูนย์ค้นหา นอกจากนี้คือหน้าค้นหาผลลัพธ์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ค้นแนวตั้ง เมื่อผู้ใช้พิมพ์คิวรีลงในกล่องค้นหาบนไซต์ SharePoint หน้านี้แสดงผลลัพธ์ของค้นหา

peopleresults.aspx

หน้าผลลัพธ์การค้นหาสำหรับแนวตั้งการค้นหาบุคคล

conversationresults.aspx

หน้าผลลัพธ์การค้นหาสำหรับแนวตั้งการค้นหาการสนทนา

videoresults.aspx

หน้าผลลัพธ์การค้นหาสำหรับแนวตั้งการค้นหาวิดีโอ

advanced.aspx

หน้าการค้นหาที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้บางข้อจำกัดการค้นหาวลีของพวกเขานั่นคือตัวอย่าง พวกเขาสามารถจำกัดการค้นหาไปวลีได้

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณยังสามารถสร้างหน้าของคุณเอง และเพิ่มลงในศูนย์การค้นหาเป็น verticals ค้นหา

เกี่ยวกับ Web Part ที่ใช้บนหน้าศูนย์การค้นหา

หน้าศูนย์การค้นหาประกอบด้วยรายการต่อไปนี้กำหนดไว้ล่วงหน้า Web Part: Web Part กล่องค้นหา Web Part ผลลัพธ์การค้นหา Web Part การนำทางค้นหา และการปรับปรุง Web Part ออก

ตามค่าเริ่มต้น Web Part บนหน้าผลลัพธ์การค้นหาถูกตั้งค่าแบบเดียวกัน ความแตกต่างเท่าที่เป็นแบบสอบถามในผลลัพธ์การค้นหาWeb Part จะนำทางไปที่แหล่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันสำหรับหน้าแต่ละแนวตั้งค้นหา ตัวอย่างเช่น สำหรับหน้าแนวตั้งค้นหาบุคคล คิวรีใน Web Partผลลัพธ์การค้นหา จะถูกจำกัดผลลัพธ์บุคคลภายในเครื่องแหล่งผลลัพธ์ สำหรับหน้าแนวตั้งค้นหาวิดีโอ คิวรีใน Web Partผลลัพธ์การค้นหา จะถูกจำกัดผลลัพธ์วิดีโอเฉพาะ.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนด Web Part ของศูนย์การค้นหาเอง ดูบทความต่อไปนี้:

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×