จัดการโปรไฟล์หรือข้อมูลเฉพาะตัวใน Outlook for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณใช้Outlook 2016 for Mac กำลังมากกว่าหนึ่ง เช่น สำหรับชีวิตส่วนบุคคลของคุณ และทำ งาน คุณสามารถตั้งค่า Outlook เพื่อจัดการกำลังเหล่านี้แตกต่างกัน โดยใช้โปรไฟล์ โปรไฟล์เกี่ยวข้องกับ และเก็บชุดของข้อความอีเมล ติดต่อ งาน ปฏิทิน การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คลิปที่ Scrapbook และอื่น ๆ

หมายเหตุ: ใน Outlook 2011 for Mac โปรไฟล์ถูกเรียกว่าผู้ใช้อีเมล

มีการติดตั้งตัวจัดการโปรไฟล์ Outlook (เดิมเรียกว่าการที่ Microsoft ฐานข้อมูลโปรแกรมอรรถประโยชน์) เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Office และช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่ แก้ไข หรือลบโปรไฟล์ และตั้งค่าโปรไฟล์เริ่มต้นของคุณ เมื่อคุณเปิด Outlook เสมอใช้โปรไฟล์เริ่มต้น

สิ่งสำคัญ: ถ้ามากกว่าหนึ่งคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โปรไฟล์ Outlook ไม่สามารถให้ความเป็นส่วนตัวมากบัญชีผู้ใช้ที่แยกต่างหากใน Mac OS โปรไฟล์ outlook ไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และค้นหาสปอตไลต์จาก Finder ที่จะค้นหารายการ Outlook จากโปรไฟล์ทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้ ดูวิธีใช้ Mac

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบโปรไฟล์

 1. จาก Finder เปิดโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน

 2. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาที่Microsoft Outlook นั้นแล้วเลือกแสดงเนื้อหาของแพคเกจ

 3. เปิดเนื้อหา > SharedSupport และเปิดใช้งานแล้วตัวจัดการโปรไฟล์ Outlook

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  สร้างโปรไฟล์ใหม่

  เลือกปุ่มสร้างโปรไฟล์ใหม่ เพิ่ม จากนั้น ใส่ชื่อสำหรับโปรไฟล์ใหม่

  เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์

  ดับเบิลคลิกที่โปรไฟล์ จากนั้น ใส่ชื่อใหม่สำหรับโปรไฟล์

  ลบโปรไฟล์

  เลือกโปรไฟล์ที่คุณต้องการเอาออก นั้นแล้ว เลือกปุ่มที่ลบโปรไฟล์เลือก ลบ

  เปลี่ยนโปรไฟล์เริ่มต้น

  เน้นกโปรไฟล์ที่คุณต้องการ การเข้าถึงการตั้งค่าโปรไฟล์เริ่มต้น   เมนูป็อปอัพการกระทำ และเลือกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น เริ่ม Outlook เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล

หมายเหตุ: หลังจากนำเข้าข้อมูลเฉพาะตัวจาก Outlook for Mac 2011 เพื่อOutlook 2016 for Mac สำหรับ Office 365 ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด"ข้อมูลเฉพาะตัวของคุณไม่สามารถนำเข้าเนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอกับของคุณ 2011 ข้อมูลเฉพาะ"ดูบทความ KB, Outlook สำหรับ Mac สำหรับ Office 365 – สิทธิ์ข้อผิดพลาดขณะนำเข้าข้อมูลเฉพาะ Outlook 2011

ถ้าคุณใช้ Outlook เพื่อจุมากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น ทั้งการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานที่ทำงาน คุณสามารถตั้งค่า Outlook ให้จัดการกับการจุต่างๆ เหล่านี้โดยใช้ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลประจำตัวจะถูกเชื่อมโยงและจัดเก็บชุดของข้อความอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ งาน ปฏิทิน การตั้งค่าบัญชี คลิปสมุดภาพ และอื่นๆ

เมื่อต้องการจัดการข้อมูลประจำตัว คุณต้องใช้ Microsoft Database Utility ซึ่งจะถูกติดตั้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Office ของคุณ ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ คุณสามารถทำงานต่างๆ ได้ เช่น สร้างข้อมูลประจำตัวใหม่ ตั้งค่าข้อมูลประจำตัวเริ่มต้น และเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลประจำตัว เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน Office ระบบจะใช้ข้อมูลประจำตัวเริ่มต้นเสมอ

สิ่งสำคัญ: ถ้าบุคคลมากกว่าหนึ่งคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ข้อมูลประจำตัวของ Outlook อาจไม่ได้ให้ความเป็นส่วนตัวมากเท่ากับการใช้บัญชีผู้ใช้แบบแยกใน Mac OS ข้อมูลประจำตัว Outlook ไม่มีระบบการป้องกันรหัสผ่าน และการค้นหา Spotlight จาก Finder จะระบุตำแหน่งของรายการใน Outlook จากข้อมูลประจำตัวทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้ ให้ดูวิธีใช้ Mac OS

สร้าง เปลี่ยนชื่อ หรือลบข้อมูลเฉพาะตัว

 1. เปิด Microsoft Database Utility

  ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นคือ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดโปรแกรมอรรถประโยชน์ฐานข้อมูลได้หากคุณปิด Outlook ให้กดปุ่ม OPTION ค้างไว้ จากนั้นคลิกไอคอน Outlook ใน Dock

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

สร้างข้อมูลประจำตัวใหม่

คลิกเพิ่ม   เพิ่ม จากนั้น พิมพ์ชื่อสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวใหม่

เปลี่ยนชื่อข้อมูลเฉพาะตัว

ดับเบิลคลิกที่ข้อมูลเฉพาะตัว จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับข้อมูลเฉพาะตัว

ลบข้อมูลเฉพาะตัว

คลิกข้อมูลประจำตัวที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กลบ ลบ  

หมายเหตุ: 

 • ข้อมูลสำหรับข้อมูลประจำตัวแต่ละอันจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหากใน /Users/ username/Documents/Microsoft User Data/Office 2011 Identities/

 • กำหนดการ เรียกใช้งานสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้นเท่านั้น

 • สำหรับรายการของปัญหาที่อาจระบุว่าฐานข้อมูลของฐานข้อมูลประจำตัวเสียหาย ให้ดูที่ เกี่ยวกับฐานข้อมูล Office

สลับข้อมูลเฉพาะตัวที่ใช้ โดย Outlook

ใน Entourage (ที่สามารถใช้งานได้ใน Office for Mac เวอร์ชันก่อนหน้า) คุณจะสามารถสลับข้อมูลประจำตัวได้ในขณะที่ Entourage เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม ด้วย Outlook คุณต้องปิด Outlook แล้วสลับข้อมูลประจำตัวโดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ฐานข้อมูล

 1. ปิด Outlook

 2. เปิด Microsoft Database Utility

  ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นคือ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดโปรแกรมอรรถประโยชน์ฐานข้อมูลได้หากคุณปิด Outlook ให้กดปุ่ม OPTION ค้างไว้ จากนั้นคลิกไอคอน Outlook ใน Dock

 3. คลิกข้อมูลประจำตัวที่คุณต้องการ คลิกการกระทำ เมนูป็อปอัพการกระทำ แล้ว คลิ กตั้งเป็นค่าเริ่มต้น  

 4. เปิด Outlook

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการสลับข้อมูลประจำตัว คุณสามารถเปิดโปรแกรมอรรถประโยชน์ฐานข้อมูลทิ้งไว้ในขณะที่ Outlook เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณต้องปิด Outlook เสมอหากต้องการสลับข้อมูลประจำตัว

  • กำหนดการ เรียกใช้งานสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้นเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เกี่ยวกับฐานข้อมูลของ Office ใหม่

สร้างฐานข้อมูลของ Office ใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×