จัดการโปรไฟล์หรือข้อมูลเฉพาะตัวใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้Outlook 2016 for Mac กำลังมากกว่าหนึ่ง เช่น สำหรับชีวิตส่วนบุคคลของคุณ และทำ งาน คุณสามารถตั้งค่า Outlook เพื่อจัดการกำลังเหล่านี้แตกต่างกัน โดยใช้โปรไฟล์ โปรไฟล์เกี่ยวข้องกับ และเก็บชุดของข้อความอีเมล ติดต่อ งาน ปฏิทิน การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คลิปที่ Scrapbook และอื่น ๆ

หมายเหตุ: ใน Outlook 2011 for Mac โปรไฟล์ถูกเรียกว่าผู้ใช้อีเมล

มีการติดตั้งตัวจัดการโปรไฟล์ Outlook (เดิมเรียกว่าการที่ Microsoft ฐานข้อมูลโปรแกรมอรรถประโยชน์) เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Office และช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่ แก้ไข หรือลบโปรไฟล์ และตั้งค่าโปรไฟล์เริ่มต้นของคุณ เมื่อคุณเปิด Outlook เสมอใช้โปรไฟล์เริ่มต้น

สิ่งสำคัญ: ถ้ามากกว่าหนึ่งคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โปรไฟล์ Outlook ไม่สามารถให้ความเป็นส่วนตัวมากบัญชีผู้ใช้ที่แยกต่างหากใน Mac OS โปรไฟล์ outlook ไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และค้นหาสปอตไลต์จาก Finder ที่จะค้นหารายการ Outlook จากโปรไฟล์ทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้ ดูวิธีใช้ Mac

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบโปรไฟล์

 1. จาก Finder เปิดโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน

 2. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาที่Microsoft Outlook และคลิกแสดงเนื้อหาของแพคเกจ

 3. เปิดเนื้อหา > SharedSupport แล้ว ดับเบิลคลิกที่ตัวจัดการโปรไฟล์ Outlook

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  สร้างโปรไฟล์ใหม่

  คลิกปุ่มสร้างโปรไฟล์ใหม่ เพิ่ม จากนั้น พิมพ์ชื่อสำหรับโปรไฟล์ใหม่

  เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์

  ดับเบิลคลิกที่โปรไฟล์ จากนั้น พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโปรไฟล์

  ลบโปรไฟล์

  คลิกโปรไฟล์ที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กการลบโปรไฟล์เลือก ปุ่ม ลบ

  เปลี่ยนโปรไฟล์เริ่มต้น

  คลิกโปรไฟล์ที่คุณต้องการ คลิกการตั้งค่าโปรไฟล์เริ่มต้น   เมนูป็อปอัพการกระทำ แล้ว คลิ กตั้งเป็นค่าเริ่มต้น เริ่ม Outlook เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล

หมายเหตุ: หลังจากนำเข้าข้อมูลเฉพาะตัวจาก Outlook for Mac 2011 เพื่อOutlook 2016 for Mac สำหรับ Office 365 ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด"ข้อมูลเฉพาะตัวของคุณไม่สามารถนำเข้าเนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอกับของคุณ 2011 ข้อมูลเฉพาะ"ดูบทความ KB, Outlook for Mac สำหรับ Office 365 – สิทธิ์ข้อผิดพลาดขณะนำเข้าข้อมูลเฉพาะ Outlook 2011

ถ้าคุณใช้ Outlook เพื่อจุมากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น ทั้งการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานที่ทำงาน คุณสามารถตั้งค่า Outlook ให้จัดการกับการจุต่างๆ เหล่านี้โดยใช้ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลประจำตัวจะถูกเชื่อมโยงและจัดเก็บชุดของข้อความอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ งาน ปฏิทิน การตั้งค่าบัญชี คลิปสมุดภาพ และอื่นๆ

เมื่อต้องการจัดการข้อมูลประจำตัว คุณต้องใช้ Microsoft Database Utility ซึ่งจะถูกติดตั้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Office ของคุณ ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ คุณสามารถทำงานต่างๆ ได้ เช่น สร้างข้อมูลประจำตัวใหม่ ตั้งค่าข้อมูลประจำตัวเริ่มต้น และเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลประจำตัว เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน Office ระบบจะใช้ข้อมูลประจำตัวเริ่มต้นเสมอ

สิ่งสำคัญ: ถ้าบุคคลมากกว่าหนึ่งคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ข้อมูลประจำตัวของ Outlook อาจไม่ได้ให้ความเป็นส่วนตัวมากเท่ากับการใช้บัญชีผู้ใช้แบบแยกใน Mac OS ข้อมูลประจำตัว Outlook ไม่มีระบบการป้องกันรหัสผ่าน และการค้นหา Spotlight จาก Finder จะระบุตำแหน่งของรายการใน Outlook จากข้อมูลประจำตัวทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้ ให้ดูวิธีใช้ Mac OS

สร้าง เปลี่ยนชื่อ หรือลบข้อมูลเฉพาะตัว

 1. เปิด Microsoft Database Utility

  ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นคือ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดโปรแกรมอรรถประโยชน์ฐานข้อมูลได้หากคุณปิด Outlook ให้กดปุ่ม OPTION ค้างไว้ จากนั้นคลิกไอคอน Outlook ใน Dock

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

สร้างข้อมูลประจำตัวใหม่

คลิก เพิ่ม  เพิ่ม จากนั้นพิมพ์ชื่อสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวใหม่ 

เปลี่ยนชื่อข้อมูลเฉพาะตัว

ดับเบิลคลิกที่ข้อมูลเฉพาะตัว จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับข้อมูลเฉพาะตัว

ลบข้อมูลเฉพาะตัว

คลิกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการลบออก แล้วคลิก ลบ  ลบ

หมายเหตุ: 

 • ข้อมูลสำหรับข้อมูลประจำตัวแต่ละอันจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหากใน /Users/ username/Documents/Microsoft User Data/Office 2011 Identities/

 • กำหนดการ เรียกใช้งานสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้นเท่านั้น

 • สำหรับรายการของปัญหาที่อาจระบุว่าฐานข้อมูลของฐานข้อมูลประจำตัวเสียหาย ให้ดูที่ เกี่ยวกับฐานข้อมูล Office

สลับข้อมูลเฉพาะตัวที่ใช้ โดย Outlook

ใน Entourage (ที่สามารถใช้งานได้ใน Office for Mac เวอร์ชันก่อนหน้า) คุณจะสามารถสลับข้อมูลประจำตัวได้ในขณะที่ Entourage เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม ด้วย Outlook คุณต้องปิด Outlook แล้วสลับข้อมูลประจำตัวโดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ฐานข้อมูล

 1. ปิด Outlook

 2. เปิด Microsoft Database Utility

  ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นคือ /Applications/Microsoft Office 2011/Office/

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดโปรแกรมอรรถประโยชน์ฐานข้อมูลได้หากคุณปิด Outlook ให้กดปุ่ม OPTION ค้างไว้ จากนั้นคลิกไอคอน Outlook ใน Dock

 3. คลิกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการ คลิก การกระทำ  เมนูป็อปอัพการกระทำ จากนั้นคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 4. เปิด Outlook

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการสลับข้อมูลประจำตัว คุณสามารถเปิดโปรแกรมอรรถประโยชน์ฐานข้อมูลทิ้งไว้ในขณะที่ Outlook เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณต้องปิด Outlook เสมอหากต้องการสลับข้อมูลประจำตัว

  • กำหนดการ เรียกใช้งานสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้นเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เกี่ยวกับฐานข้อมูลของ Office ใหม่

สร้างฐานข้อมูลของ Office ใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×