ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
จัดการองค์กรฟรีทีมของคุณ

จัดการองค์กรฟรีทีมของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นผู้สร้างองค์กรแบบTeams ฟรี คุณมีเครื่องมือสำหรับการจัดการดังกล่าว คลิก pic โปรไฟล์ของคุณที่ด้านบนของแอป จาก นั้นเลือกจัดการองค์กร เพื่อดูสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในฐานะ "ผู้ดูแลระบบ"

จัดการหน้าจอผังองค์กร

ปิดการเชิญสมาชิก

คลิกที่ ทุกคนสามารถเชิญสมาชิกเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ทั้งผู้ดูแลระบบและสมาชิกสามารถเชิญสมาชิกใหม่เข้ามาในองค์กรได้ ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถส่งคำเชิญได้แต่เพียงผู้เดียว

เก็บจำไว้ ว่าTeams ฟรี อนุญาตให้สมาชิกสูงสุด 300 สำหรับแต่ละชื่อ

เปลี่ยนบทบาท

คุณไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทในองค์กรของบุคคลบนหน้าจอ จัดการองค์กร ได้ คุณไม่สามารถสลับผู้ดูแลระบบเป็นสมาชิกหรือดำเนินการในทางกลับกันได้

การอัปเกรดการสมัครใช้งาน Office 365 แบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงยิ่งขึ้นและตัวควบคุมการจัดการ

นำสมาชิกออกจากองค์กร

ไปที่ชื่อของบุคคลแล้วคลิกที่ นำออก (X) ด้านขวาสุด

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถนำสมาชิกออกได้ แต่ไม่สามารถนำผู้ดูแลระบบคนอื่นออกได้

อัปเกรด

คลิกอัปเกรด เพื่อเริ่มกระบวนการอัปเกรดจากทีม Microsoft ฟรีเวอร์ชันสมบูรณ์ของทีม Microsoft ที่มาพร้อมกับบริการ Office 365 เรามีคุณยินดี

สมาชิกขององค์กรของคุณอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับการอัปเกรดเมื่อเรียกใช้ลงในทีมฟรีข้อจำกัดเช่นขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บไฟล์หรือจำนวนสูงสุดของสมาชิก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×