จัดการหน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างต้นแบบของหน้าหรือเอกสารต่างๆ ที่ควรจะปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการผลลัพธ์การค้นหาของคุณโดยการระบุหน้าที่มีคุณภาพสูง หรือที่เรียกว่าหน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการ หน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ตัวอย่างทั่วไปของหน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการอาจเป็นโฮมเพจของพอร์ทัลบริษัทคุณได้

ถ้าคุณมีความรู้เฉพาะในด้านหนึ่ง คุณสามารถสร้างต้นแบบของความสำคัญที่สัมพันธ์กันของหน้าต่างๆ ได้โดยการเพิ่มระดับของหน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการ (ระดับที่สองและระดับที่สาม)

ในลักษณะเดียวกัน คุณยังสามารถเพิ่มหน้าที่ไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการได้อีกด้วย ตัวอย่างทั่วไปของหน้าที่ไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการ เช่น URL ของไซต์ที่มีข้อมูลที่ล้าสมัย

ระบุหน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการหรือที่ไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การดูแล Office 365

 2. เลือก ผู้ดูแลระบบ > SharePoint ในขณะนี้ คุณกำลังอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก การค้นหา

 4. บนหน้าการดูแลการค้นหา ให้เลือก จัดการหน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการ

 5. ในส่วน เว็บเพจที่ใช้อย่างเป็นทางการ ในกล่อง หน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการที่สุด ให้พิมพ์ URL ของหน้าที่มีความสำคัญที่สุด แยกแต่ละ URL ออกจากกันด้วยการกด Enter เพื่อให้มีหนึ่ง URL ต่อหนึ่งบรรทัด

 6. ในกล่อง หน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการระดับที่สอง ให้พิมพ์ URL ของหน้าใดๆ ที่ควรจะแสดงเป็นระดับที่สอง

 7. ในกล่อง หน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการระดับที่สาม ให้พิมพ์ URL ของหน้าใดๆ ที่ควรจะแสดงเป็นระดับที่สาม

 8. ในส่วน ไซต์ที่ไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการ ในกล่อง ไซต์ที่จะลดระดับ ให้พิมพ์ URL ของไซต์ใดๆ ที่คุณต้องการจัดให้อยู่ต่ำกว่าไซต์อื่นๆ ทั้งหมด พิมพ์หนึ่ง URL ต่อหนึ่งบรรทัด

  เคล็ดลับ: Url ทั้งหมดที่มีคำนำหน้าตรงกับคำนำหน้าของ URL ในกล่องไซต์เพื่อลดระดับ จะลดระดับ ตัวอย่าง: ใส่http://archive/ลดระดับของ Url ทั้งหมดที่เริ่มต้นด้วยhttp://archive/

 9. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

วิธีการจัดอันดับผลลัพธ์

การค้นหาจะใช้รายการของหน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการในการคำนวณการจัดอันดับของผลลัพธ์ อันดับแบบคงที่จะกำหนดความสำคัญที่สัมพันธ์กันของหน้า อันดับแบบคงที่จะถูกคำนวณเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดของการคลิกที่จะนำผู้ใช้ให้ไปยังเอกสารจากหน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการ ยิ่งเอกสารอยู่ใกล้กับหน้าที่ใช้อย่างเป็นทางการมากเท่าไร อันดับแบบคงที่ของหน้านั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×