จัดการส่วนของสมุดบันทึกที่วางผิดตำแหน่งใน OneNote สำหรับ Windows 8

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม้จะไม่ค่อยเกิดขึ้น ส่วนที่วางผิดตำแหน่งอาจเกิดขึ้นได้ถ้า OneNote สำหรับ Windows 8 พยายามซิงค์การเปลี่ยนแปลงกับสมุดบันทึก แต่ไม่พบไฟล์ของส่วนนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ไอคอนส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะปรากฏขึ้นในรายการสมุดบันทึกของคุณ

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะยังอยู่ในสมุดบันทึกจนกระทั่ง OneNote ค้นพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของส่วน หรือจนกว่าส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะถูกย้ายหรือลบออก

เมื่อต้องการย้ายส่วนที่วางผิดตำแหน่งไปที่สมุดบันทึกอื่น
  1. แตะเพื่อเลือกแท็บของส่วนที่วางผิดตำแหน่งที่คุณต้องการย้าย

  2. ลากส่วนดังกล่าวไปยังสมุดบันทึกที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกจากสมุดบันทึกของคุณ
  1. แตะแท็บของส่วนที่คุณต้องการลบค้างไว้ แล้วแตะ ลบส่วน ในแถบแอปที่ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ

  2. ตอบรับข้อความเตือน แล้วแตะ ลบส่วน

สิ่งสำคัญ: การลบส่วนเป็นการลบแบบถาวรและไม่สามารถเลิกทำได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องการทำเช่นนั้นหรือไม่ ให้ย้ายส่วนดังกล่าวไปยังส่วนอื่นของสมุดบันทึกแทนการลบส่วนนั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×