จัดการส่วนของสมุดบันทึกที่วางผิดตำแหน่งใน OneNote สำหรับ Windows 10

จัดการส่วนของสมุดบันทึกที่วางผิดตำแหน่งใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม้ว่าไม่ค่อย ส่วนที่วางผิดตำแหน่งอาจปรากฏพยายามที่จะซิงค์การเปลี่ยนแปลงไปยังสมุดบันทึก OneNote สำหรับ Windows 10 แต่ไม่สามารถค้นหาไฟล์ส่วน เมื่อเกิดขึ้น เป็นไอคอนส่วนที่วางผิดตำแหน่ง ปรากฏที่ด้านล่างของรายการสมุดบันทึกของคุณ

ไอคอนส่วนที่วางผิดตำแหน่งในรายการสมุดบันทึก

ส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะยังอยู่ในสมุดบันทึกจนกระทั่ง OneNote ค้นพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของส่วน หรือจนกว่าส่วนที่วางผิดตำแหน่งจะถูกย้ายหรือลบออก

เมื่อต้องการย้ายส่วนที่วางผิดตำแหน่งไปยังสมุดบันทึกอื่น

  1. แตะ หรือคลิกที่แท็บของส่วนที่วางผิดตำแหน่งที่คุณต้องการย้าย

  2. ลากส่วนดังกล่าวไปยังสมุดบันทึกที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการลบส่วนที่วางผิดตำแหน่งออกจากสมุดบันทึกของคุณ

  • แตะค้าง ไว้ หรือคลิกขวาแท็บของส่วนคุณต้องการลบ และลบส่วน ที่เลือกแล้ว

  • ตอบรับข้อความเตือน แล้วแตะ ลบส่วน

สิ่งสำคัญ: ลบส่วนเป็นแบบถาวร และไม่สามารถเลิกทำ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าที่ ย้ายส่วนไปยังอีกส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกของคุณเป็นการลบออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×