จัดการสิทธิ์ในข้อมูลในระบบ Microsoft Office 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Office 2007 ถึงสิ้นสุดระยะเวลาของการสนับสนุนใน 2017

บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาของเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอ โดยใช้การจัดการการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM), ที่พร้อมใช้งานในระบบ Microsoft Office 2007 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาข้อความอีเมล ดูสิทธิ์แบบจำกัดไปยังข้อมูลที่เป็นความลับในข้อความอีเมล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเปิด หรือแก้ไขไฟล์ ดูที่การตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเปิด หรือแก้ไขเอกสาร เวิร์ก บุ๊ก หรืองานนำเสนอ บทความอื่น ๆ ที่อธิบายโดยใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันการจัดรูปแบบในเอกสารและป้องกันองค์ประกอบของเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กได้

ในบทความนี้

วัตถุประสงค์ของ IRM และข้อจำกัด

จัดการชนิดไฟล์ที่คุณสามารถจัดการสิทธิ์ ด้วย IRM

กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้ IRM

ดาวน์โหลดสิทธิ์

จำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาของไฟล์

ใช้กับบัญชีผู้ใช้ Windows ที่แตกต่างกันเพื่อจัดการไฟล์สิทธิ์

เรียกดูเนื้อหาที่ มีสิทธิ์แบบจำกัด

วัตถุประสงค์และข้อจำกัดของ IRM

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ช่วยให้บุคคลและผู้ดูแลกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงลงในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอ นี้ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่มีความสำคัญจากการพิมพ์ โอนไป หรือคัดลอก โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากที่สิทธิ์สำหรับไฟล์ที่ถูกจำกัด โดยใช้ IRM ข้อจำกัดการเข้าถึงและใช้ถูกบังคับใช้ไม่อยู่ที่ไหนข้อมูล เนื่องจากสิทธิ์ไปยังไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ในไฟล์เอกสารเอง

IRM ช่วยให้แต่ละบุคคลบังคับใช้การกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของตนในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวได้ IRM ยังช่วยให้องค์กรสามารถบังคับใช้นโยบายบริษัทในการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทได้ด้วย

IRM ช่วยในการทำสิ่งต่อไปนี้

 • ป้องกันไม่ให้ผู้รับที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาที่ถูกจำกัดทำการส่งต่อ คัดลอก ปรับเปลี่ยน พิมพ์ ส่งโทรสาร หรือวางเนื้อหาสำหรับการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • ป้องกันไม่ให้เนื้อหาที่มีการจำกัดถูกคัดลอกโดยใช้คุณลักษณะ Print Screen ใน Microsoft Windows

 • จำกัดเนื้อหาไม่ว่าจะส่งไปที่ใดก็ตาม

 • สนับสนุนไฟล์หมดอายุเพื่อให้ไม่สามารถดูเนื้อหาในเอกสารหลังจากระยะเวลาที่ระบุ

 • บังคับใช้นโยบายขององค์กรเพื่อควบคุมการใช้งานและการเผยแพร่เนื้อหาภายในบริษัท

IRM ไม่สามารถป้องกันสิ่งต่อไปนี้

 • ป้องกันเนื้อหาจากการถูกลบ ขโมย หรือจับภาพ และส่งโดยใช้โปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ม้าโทรจัน โปรแกรมตรวจจับการเคาะแป้นพิมพ์ และสปายแวร์บางชนิด

 • ป้องกันเนื้อหาจากการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการกระทำของไวรัสคอมพิวเตอร์

 • ป้องกันเนื้อหาที่มีการจำกัดไม่ให้ถูกคัดลอกด้วยลายมือหรือพิมพ์ซ้ำจากข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอของผู้รับ

 • ป้องกันผู้รับจากการถ่ายรูปดิจิทัลของเนื้อหาที่มีการจำกัดซึ่งแสดงบนหน้าจอ

 • ป้องกันเนื้อหาที่มีการจำกัดจากการคัดลอกโดยใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอของบริษัทอื่น

ด้านบนของหน้า

ชนิดแฟ้มที่คุณสามารถจัดการสิทธิ์ด้วย IRM

คุณใช้ IRM ในการวางจำหน่าย Office 2007 สามารถสิทธิ์ในการจัดการไฟล์ XML กระดาษสเปค (.xps) ได้เช่นเดียวกับชนิดไฟล์ต่อไปนี้:

แฟ้ม Word

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

เอกสาร

.doc

เอกสาร

.docx

เอกสารแบบใช้แมโคร

.docm

แม่แบบ

.dot

แม่แบบ

.dotx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.dotm

แฟ้ม Excel

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

สมุดงาน

.xls

สมุดงาน

.xlsx

สมุดงานแบบใช้แมโคร

.xlsm

แม่แบบ

.xlt

แม่แบบ

.xltx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.xltm

สมุดงานไบนารีที่ไม่ใช่ XML

.xlsb

Add-in แบบใช้แมโคร

.xla

Add-in แบบใช้แมโคร

.xlam

แฟ้ม PowerPoint

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

งานนำเสนอ

.ppt

งานนำเสนอ

.pptx

งานนำเสนอแบบใช้แมโคร

.pptm

แม่แบบ

.pot

แม่แบบ

.potx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.potm

การนำเสนอ

.pps

การนำเสนอ

.ppsx

การแสดงแบบใช้แมโคร

.ppsm

ชุดรูปแบบของ Office

.thmx

หมายเหตุ: 

 • เมื่อแนบชนิดไฟล์เหล่านี้กับข้อความอีเมลที่มีจัดการสิทธิ์ในOffice Outlook 2007 เหล่านั้นโดยอัตโนมัติจะมีจัดการด้วยสิทธิ์

 • เมื่อคุณแนบแฟ้มข้อความ (.msg) ไปกับข้อความอีเมลที่มีการจัดการสิทธิ์ ข้อความที่แนบจะไม่มีการจัดการสิทธิ์ เนื่องจาก IRM จะไม่จำกัดสิทธิ์กับแฟ้มชนิด .msg

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้ IRM

จะใช้ IRM ในการวางจำหน่าย Office 2007 ค่าน้อยที่สุดจำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์มีบริการการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) ไคลเอ็นต์ Service Pack 1 (SP1) ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) ถูกติดตั้งไว้แล้ว ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP บริการการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) ไคลเอ็นต์ Service Pack 1 (SP1) ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างใดอย่างหนึ่งคุณหรือผู้ดูแล RMS ของคุณ RMS ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่านโยบาย IRM เฉพาะของบริษัทที่กำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลและระดับการแก้ไขที่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อความอีเมล ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบของบริษัทอาจกำหนดเทมเพลตสิทธิ์ที่เรียกว่า "บริษัทเป็นความลับ ซึ่งระบุว่า สามารถเปิดข้อความอีเมลที่นโยบายที่ใช้ โดยผู้ใช้พวกเขาเท่านั้น

การติดตั้ง Windows Rights Management Services (RMS) Client

 1. ใน Windows XP ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก (Add or Remove Programs) แล้วคลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในบานหน้าต่างซ้ายมือ ให้คลิก เพิ่มโปรแกรมใหม่ (Add New Programs) ให้คลิก Windows Rights Management Services Client จากรายการโปรแกรม แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: ในมุมมองแบบคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก จากนั้นในบานหน้าต่างซ้ายมือ ให้คลิก เพิ่มโปรแกรมใหม่ คลิก Windows Rights Management Services Client จากรายการโปรแกรม แล้วคลิก เพิ่ม

หรืออีกวิธีหนึ่ง เมื่อคุณลองเปิดไฟล์ที่ได้รับการจัดการสิทธิ์ โดยใช้ IRM, การวางจำหน่าย Office 2007 พร้อมท์ให้คุณสามารถดาวน์โหลดไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ Windows ถ้าคุณกำลังเรียกใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่มีซอฟต์แวร์ที่

ด้านบนของหน้า

การดาวน์โหลดสิทธิ์

ในครั้งแรกที่คุณพยายามเปิดเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอที่ มีสิทธิ์แบบจำกัด คุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ และ การดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานใช้ สิทธิ์การใช้งานใช้ระบุระดับการเข้าถึงที่คุณมีไปยังไฟล์ กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละไฟล์ที่มีสิทธิ์แบบจำกัด กล่าว เนื้อหาที่ มีสิทธิ์แบบจำกัดไม่สามารถเปิด โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งานใช้ สิทธิ์ในการดาวน์โหลดจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office ส่งข้อมูลประจำตัว (ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในสิทธิ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารจะไม่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับระบบ Microsoft Office 2007

ด้านบนของหน้า

การจำกัดสิทธิ์เนื้อหาในแฟ้ม

ผู้เขียนสามารถจำกัดสิทธิ์สำหรับเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอบนต่อผู้ใช้ ต่อเอกสาร หรือสำหรับแต่ละกลุ่ม basis (สิทธิ์ที่ยึดตามกลุ่มจำเป็นต้องใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory ของ Microsoft สำหรับการขยายกลุ่ม) ได้ ผู้เขียนใช้กล่องโต้ตอบสิทธิ์ เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้แบบอ่านและเปลี่ยน เช่นเป็นเพื่อตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับเนื้อหา ตัวอย่างเช่น Ranjit เขียน สามารถมอบสิทธิ์เซนต์เฮเลนาอ่านเอกสาร แต่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงได้ Ranjit สามารถมอบสิทธิ์ Bobby ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสาร และอนุญาตให้เขาเพื่อบันทึกเอกสารไว้แล้ว Ranjit อาจตัดสินใจที่จะจำกัดการเข้าถึงของเซนต์เฮเลนาและของ Bobby ทั้งเอกสารนี้ห้าวันก่อนหมดอายุสิทธิ์ไปยังเอกสาร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับเอกสาร ดูที่การตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับไฟล์

สิทธิ์

 1. บันทึกเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอ

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม ชี้ไปที่จำกัดสิทธิ์ แล้ว คลิ กทำแจกจ่าย

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสิทธิ์แบบจำกัดลงในเอกสารนี้ แล้ว กำหนดระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการ

  ตัวเลือกของคุณอาจถูกจำกัดถ้าผู้ดูแลระบบมีตั้งค่าสิทธิ์ที่กำหนดเองที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแต่ละคน

  ระดับสิทธิ์

  • อ่าน     ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อ่านสามารถอ่านเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอ แต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไข พิมพ์ หรือคัดลอก

  • เปลี่ยนแปลง     ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสามารถอ่าน แก้ไข และบันทึกการเปลี่ยนแปลงเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอได้ แต่ไม่มีสิทธิ์พิมพ์

  • ควบคุมทั้งหมด     ผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดมีสิทธิ์สำหรับการเขียนทั้งหมด และสามารถทำอะไรกับเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอที่สามารถทำได้ผู้สร้าง เช่นการตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับเนื้อหา การป้องกันไม่ให้พิมพ์ และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ หลังจากที่สิทธิ์สำหรับเอกสารหมดอายุสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต สามารถเปิดเอกสารนั้นเท่านั้น โดยผู้เขียนเอกสาร หรือ โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดไปยังเอกสาร ผู้เขียนมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดเสมอ

 4. บางคนให้สิทธิ์ควบคุมทั้งหมด คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม และในคอลัมน์ระดับการเข้าถึง คลิกลูกศร เมื่อ ต้อง การควบคุมทั้งหมด ในรายการการเปลี่ยนแปลง

  กล่องโต้ตอบสิทธิ์

 5. หลังจากที่คุณกำหนดระดับสิทธิ์แล้ว ให้คลิก ตกลง

  แถบข้อความปรากฏขึ้น ซึ่งระบุว่า เอกสารนั้นมีจัดการสิทธิ์ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร คลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  แถบข้อความ

  ถ้าเอกสาร ด้วยสิทธิ์แบบจำกัดถูกโอนไปกับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อความปรากฏขึ้น ด้วยที่อยู่อีเมลของผู้เขียนหรือที่อยู่เว็บไซต์เพื่อให้บุคคลสามารถร้องขอสิทธิ์สำหรับเอกสาร

  รูปกล่องโต้ตอบ

  ถ้าผู้สร้างเลือกที่จะไม่รวมที่อยู่อีเมล ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การตั้งค่าวันหมดอายุของแฟ้ม

 1. เปิดแฟ้ม

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม ชี้ไปที่จำกัดสิทธิ์ แล้ว คลิ กทำแจกจ่าย

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสิทธิ์แบบจำกัดลงในเอกสารนี้ แล้ว คลิ กตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. ภายใต้สิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เอกสารหมดอายุเมื่อ แล้ว ใส่วัน

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

ด้านบนของหน้า

การใช้บัญชีผู้ใช้ Windows อื่นเพื่อจัดการสิทธิ์ในแฟ้ม

 1. เปิดเอกสาร แผ่นงาน หรืองานนำเสนอ

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม ชี้ไปที่จำกัดสิทธิ์ แล้ว คลิ กจัดการข้อมูลประจำตัว

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้ ให้เลือกที่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  • ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้ ให้คลิก เพิ่ม แล้วพิมพ์ข้อมูลประจำตัวของคุณสำหรับบัญชีผู้ใช้ใหม่ แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

   กล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

การดูเนื้อหาที่มีสิทธิ์แบบจำกัด

เมื่อต้องการดูว่า คุณมีสิทธิ์ในการ โดยใช้การวางจำหน่าย Office 2007 เพิ่งเปิดเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอเนื้อหาที่มีจัดการสิทธิ์

ถ้าคุณต้องการดูสิทธิ์ที่คุณมี คลิกมุมมองสิทธิ์ ในแถบข้อความ หรือคลิกที่ปุ่มในแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ

รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×