จัดการสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ Yammer ใน Office 365

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณมอบหมายสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมัครใช้งานสำหรับกลุ่มOffice 365 เช่นOffice 365 Enterprise E3 สิทธิ์การใช้งานYammer ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเอาออก หรือมอบหมายสิทธิ์การใช้งานYammer สำหรับผู้ใช้ที่ระบุในศูนย์การจัดการ Office 365 หรือ โดยการใช้ cmdlet ของ Windows PowerShell สำหรับOffice 365

คุณสามารถบล็อกผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานYammer ไม่สามารถเข้าถึงYammer โดยการเปิดใช้งานการตั้งค่าผู้ใช้บล็อก Office 365 โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer ความปลอดภัย (ให้ดูที่สิทธิ์การใช้งาน Yammer เริ่มบล็อก Office 365 ผู้ที่ไม่มี) ได้

คุณจำเป็นต้องมีOffice 365 ผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการจัดการจะสามารถดำเนินการต่อไปนี้

เฉพาะผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer จะเห็นการจัดเรียง Yammer ในOffice 365ตัวเปิดใช้แอป  

สกรีนช็อตของส่วน กำหนดสิทธิ์การใช้งาน ของศูนย์การจัดการ Office 365 ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer Enterprise พร้อมสำหรับให้กำหนด

จัดการสิทธิ์การใช้งาน Yammer ในศูนย์การจัดการ Office 365

คุณมอบหมาย หรือเอาสิทธิ์การใช้งานYammer แก่ผู้ใช้วิธีเดียวกับที่คุณมอบหมายสิทธิ์Office 365 Enterprise E3 อื่น ๆ

 • ลงชื่อเข้าสู่Office 365 Enterprise E3 การนำทางไปยังศูนย์การจัดการ Office 365 และบนผู้ใช้ > หน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ มอบหมาย หรือเอาสิทธิ์การใช้งานYammer สำหรับผู้ใช้

ดูกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ใน Office 365 for businessและเอาสิทธิ์การใช้งานจากผู้ใช้ใน Office 365 for businessสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

จัดการสิทธิ์การใช้งาน Yammer โดยใช้ Windows PowerShell

คุณสามารถใช้ cmdlet ในWindows PowerShell การกำหนดสิทธิ์การใช้งานOffice 365 ด้วยWindows PowerShell คุณสามารถเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายดูว่าใครมีสิทธิ์การใช้งาน และมอบหมายสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูใช้ Office 365 ของ PowerShell การกำหนดสิทธิ์การใช้งานกับบัญชีผู้ใช้ คุณยังสามารถจำนวนมากอัปเดโดยยึดตามไฟล์ CSV สิทธิ์การใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจำนวนมากการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ Office 365 โดยยึดตามไฟล์ CSV

ด้านล่างนี้คือบางตัวอย่างWindows PowerShell สคริปต์ส่วนย่อยที่คุณสามารถใช้ในการจัดการสิทธิ์การใช้งานYammer ใช้การพัฒนาสคริปต์เสร็จสมบูรณ์สำหรับองค์กรของคุณ

 • ตัวอย่างต่อไปนี้จะกำหนดสิทธิ์การใช้งานจาก litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3) แผนการให้สิทธิ์การใช้งานกับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต belindan@litwareinc.com

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • ตัวอย่างต่อไปนี้ unassigns สิทธิ์การใช้งานYammer สำหรับองค์กร จาก litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3 ) เพื่อ belindan@litwareinc.com ผู้ใช้

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  
   $DisabledOptions = @()
  
   $License.ServiceStatus | ForEach {
  
     If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" } 
  
   }
  
   $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId -DisabledPlans $DisabledOptions
  
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  
  }
  
 • ถ้าคุณต้องการแทนการเปิดใช้งาน Yammer สำหรับผู้ใช้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งอื่น ๆ ในสิทธิ์การใช้งานของพวกเขา คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ต่าง ๆ ข้างบน แต่เปลี่ยน:

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }

  เป็น

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -and $_.ServicePlan.ServiceName -notlike "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }
 • ตัวอย่างต่อไปนี้ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นที่ไม่ได้รับการอนุญาตในขณะนี้สำหรับOffice 365

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

เริ่มการบล็อกผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer

จะใช้เพียงไม่กี่ขั้นตอนเพื่อเริ่มการบล็อกผู้ใช้Office 365 ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer อย่างไรก็ตาม การเปิดใช้งานการตั้งค่านี้สามารถไปโดยบังเอิญรบกวนYammer ถึงของผู้ใช้ ดังนั้น ก่อนที่คุณเริ่มต้น ทำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ Yammer ของคุณสามารถทำงานต่อไปได้อย่างราบรื่น:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เปิดใช้งานการตั้งค่าการบังคับให้มีข้อมูลเฉพาะตัวของ Office 365 สำหรับผู้ใช้ Yammer    คุณสามารถกำหนด หรือยกเลิกกำหนดสิทธิ์การใช้งานYammer เฉพาะกับผู้ใช้Yammer ที่มีจัดการในOffice 365 ดังนั้น เมื่อต้องการบล็อกผู้ใช้Office 365 โดยไม่ มีสิทธิ์การใช้งานYammer จำเป็นที่ผู้ใช้Yammer ทั้งหมดจะถูกจัดการในOffice 365 การตั้งค่าผู้ใช้บล็อก Office 365 โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer สามารถเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อการตั้งค่าการบังคับให้มีข้อมูลเฉพาะตัวของ office 365 สำหรับผู้ใช้ Yammerถูกเปิดใช้งาน

 • ให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ Yammer ปัจจุบันทั้งหมดมีสิทธิ์การใช้งาน Yammer    เมื่อคุณเริ่มต้นการบล็อกผู้ใช้Office 365 โดยไม่ มีสิทธิ์การใช้งานYammer ผู้ใช้ใด ๆ โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งานYammer จะไม่สามารถเข้าถึงYammer ดังนั้น ก่อนที่คุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งหมดของผู้ใช้Yammer ปัจจุบันของคุณมีสิทธิ์การใช้งานYammer วิธีการตรวจสอบนี้หนึ่งคือการ ไปหน้าผู้ใช้ส่งออก ในYammer และส่งออกผู้ใช้ทั้งหมด เปรียบเทียบรายการนั้นลงในรายการของผู้ใช้ในOffice 365 แล้ว และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูบทความวิธีการตรวจสอบผู้ใช้ Yammer ในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Office 365

 • บอกผู้ใช้ของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ก    เราขอแนะนำว่า คุณบอกผู้ใช้ที่ คุณจะเริ่มต้นเมื่อต้องการบล็อกผู้ใช้Office 365 โดยไม่ มีสิทธิ์การใช้งานYammer เนื่องจากจะสามารถรบกวนการใช้งานของพวกเขาวันกับวันของYammer

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 ที่มีการซิงโครไนซ์ไปยัง Yammer โดยเป็นผู้ดูแลระบบที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

ถ้าคุณพร้อมที่จะบล็อกผู้ใช้ที่ยังไม่มีสิทธิ์การใช้งานYammer ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในYammer ไปส่วนผู้ดูแลระบบเครือข่าย และเลือกการตั้งค่าความปลอดภัย

 2. ในหน้าการตั้งค่าความปลอดภัย ไปส่วนการบังคับให้มีข้อมูลประจำตัว Office 365 เลือกกล่องกาเครื่องหมายบังคับให้มี Office 365 ข้อมูลเฉพาะตัวใน Yammer และยืนยันการเลือก ข้อมูลเฉพาะตัวOffice 365 บังคับใช้คือ ขั้นตอนต้นเมื่อต้องการบล็อกผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer

 3. หลังจากที่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายบังคับให้มี Office 365 ข้อมูลเฉพาะตัวใน Yammer กล่องกาเครื่องหมายผู้ใช้บล็อก Office 365 โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer จะพร้อมใช้งาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายผู้ใช้บล็อก Office 365 โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer จากนั้น เลือกบันทึก

  สกรีนช็อตของบล็อกผู้ใช้ Office 365 โดยไม่มีกล่องกาเครื่องหมายสิทธิ์การใช้งาน Yammer ในการตั้งค่าความปลอดภัย Yammer
 4. คุณเห็นข้อความยืนยันที่ถามว่า ถ้า คุณพร้อมที่จะเริ่มการบล็อกผู้ใช้Office 365 โดยไม่ มีสิทธิ์การใช้งานYammer

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบยืนยันเพื่อเริ่มการบล็อกผู้ใช้ โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer

  ข้อความยืนยันแสดงจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่บนเครือข่ายYammer ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งหมดปัจจุบันYammer ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานYammer สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูวิธีการตรวจสอบผู้ใช้ Yammer ในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Office 365

  ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเข้าสู่โดยอัตโนมัติออกจากผู้ใช้ปัจจุบันทั้งหมด ดังนั้นคุณสามารถให้แน่ใจว่า ทุกคนที่ใช้บริการ Yammer ได้เข้าสู่ระบบ ด้วยข้อมูลเฉพาะตัวของพวกเขาOffice 365 และมีสิทธิ์การใช้งานYammer ถ้าคุณเลือกที่จะทำเช่นนี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกออกจากผู้ใช้ปัจจุบันทั้งหมด เราขอแนะนำการทำเช่นนี้ในเวลาของกิจกรรมของผู้ใช้ที่น้อยที่สุด (เนื่องจากผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบออกจากตรงกลางของพวกเขาทำงาน) และติดต่อสื่อสารเหล่านั้นล่วงหน้า

 5. ถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มการบล็อกผู้ใช้Office 365 โดยไม่ มีสิทธิ์การใช้งานYammer เลือกใช่ ฉันพร้อม เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ นี้คุณกลับไปยังหน้าการตั้งค่าความปลอดภัย คือซึ่งจะมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายผู้ใช้บล็อก Office 365 โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Yammer

 6. เลือกบันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าทั้งหมดของคุณบนหน้า

  ถ้าคุณไม่เลือกบันทึก แต่แทน ออกจากหน้า การตั้งค่าของคุณจะไม่มีผล

คำถามที่ถามบ่อย

Q:เหตุใด Yammer ใบอนุญาตต่อผู้ใช้ได้อย่างไร

A:ต่อผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานให้คุณสามารถกำหนดYammer กับชุดย่อยของผู้ใช้ในบริษัทของคุณ – โดยทั่วไปสำหรับการทางภูมิศาสตร์ หรือทีมทีมให้การเปิดใช้ เฉพาะผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์การใช้งานสามารถดูYammer เรียงต่อกันในOffice 365ตัวเปิดใช้แอป  

Q:ฉันไม่นี้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ Yammer ที่ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยอีเมลและรหัสผ่านของพวกเขาได้อย่างไร

A:สิทธิ์การใช้งานถูกบังคับใช้สำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยข้อมูลเฉพาะตัวOffice 365 เท่านั้น

Q:เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ต้องทุกคนในบริษัทของฉันเพื่อใช้ข้อมูลเฉพาะตัวของ Yammer ดั้งเดิมได้อย่างไร

A:คุณสามารถบังคับให้มี Office 365 ข้อมูลเฉพาะตัวสำหรับผู้ใช้Yammer ทั้งหมดของคุณ

Q:ฉันจะทราบได้ว่า ทั้งหมดของผู้ใช้ Yammer ของฉันมีบัญชีผู้ใช้ใน Office 365 ได้อย่างไร

A:คุณสามารถส่งรายการของผู้ใช้ออกจาก Yammer และตรวจสอบสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ใน Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูYammer ตรวจสอบผู้ใช้ในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×