จัดการรายการขนาดใหญ่และไลบรารีใน SharePoint

จัดการรายการขนาดใหญ่และไลบรารีใน SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีหลายวิธีคุณสามารถทำงานกับ หรือแบบสอบถามSharePoint รายการหรือไลบรารีโดยไม่ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับขีดจำกัดของมุมมองรายการ คุณสามารถจัดเก็บรายการหรือเอกสารขึ้นเป็นล้าน 30 ในSharePoint รายการหรือไลบรารี ใช้แนวคิดต่อไปนี้ คุณสามารถรับ ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องอยู่ภายในขีดจำกัดของมุมมองรายการ 5000 รายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการเอง ดูภาพรวมของรายการและไลบรารีที่ มีหลายรายการ

ทำงานด้วยขีดจำกัดค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

SharePointทรัพยากรการควบคุมปริมาณและขีดจำกัดที่ควบคุมขนาดของข้อมูลและสูงที่สามารถจัดการ ได้ ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการตามค่าเริ่มต้น ประมาณ 5000 รายการ และถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้ผู้ใช้ทำงานกับรายการขนาดใหญ่ แต่เก็บประสิทธิภาพดี มีสามวิธีหลักในการทำงานกับค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ:

 • สำหรับ SharePoint ทุกเวอร์ชัน ให้จัดการจำนวนรายการที่ส่งกลับโดยใช้การทำดัชนี การกรอง โฟลเดอร์ และข้อมูลแบบออฟไลน์

 • ใช้ผู้ดูแลจัดกำหนดการกรอบเวลาประจำวันที่ที่ถูกยกขีดจำกัดสำหรับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ของSharePoint

 • สำหรับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ของSharePoint ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถเพิ่มขีดจำกัดของค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

สำหรับ SharePoint Online ขีดจำกัดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และจำกัด 24 x 7 เพื่ออนุญาตผู้ใช้ที่เป็นผู้เช่าที่แชร์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนคิวรีอยู่เสมอ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาชั่วคราวเกี่ยวกับขีดจำกัด เราได้จัดเค้าร่างการดำเนินการที่คุณสามารถทำเพื่อให้คิวรีอยู่ในขอบเขตที่จำกัดได้

หมายเหตุ: บางครั้งคุณอาจเห็นจำนวนรายการที่ส่งกลับในระบบสร้างมุมมองสูงกว่า

ด้วยSharePoint เซิร์ฟเวอร์ (SharePoint 2016, 2013 และ 2010), ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการที่ 5000 รายการเป็นค่าเริ่มต้นด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีตัวควบคุมเพิ่มเติมโดย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายกรอบเวลาประจำวันสามารถตั้งค่าขีดจำกัดของอยู่ตรงไหนถูกเอาออกได้อย่างมีประสิทธิผล อนุญาตให้มีขนาดใหญ่แบบสอบถามเช่นเป็นข้อมูลจำนวนมากการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อทำให้เสร็จสิ้น ขณะนี้ในเย็นเมื่อผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ระบบโดยปกติแล้วได้ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกที่จะเพิ่มขีดจำกัดตามความเหมาะสม

ตัวสุดท้าย ยังกับSharePointServer เวอร์ชัน อยู่เมื่อต้องการเปลี่ยนขีดจำกัด ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากขีดจำกัดขนาดใหญ่เพิ่มของผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ใช้บางอย่าง หรือทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของ SharePoint ของคุณ ให้ดู ฉันกำลังใช้ SharePoint เวอร์ชันอะไรอยู่

ถ้าคุณกำลังถูกบล็อก โดยค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ แต่น้อยกว่า 20000 คือจำนวนรายการของคุณทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มดัชนีคอลัมน์ บนเวอร์ชันSharePoint ทั้งหมด คุณสามารถสร้างมุมมองที่ถูกกรองกับดัชนีคอลัมน์ที่จะช่วยลดจำนวนของผลลัพธ์เมื่อทำงานกับรายการขนาดใหญ่และไลบรารี การสร้างมุมมองที่ถูกกรองกับคอลัมน์มีการทำดัชนีเป็นสองขั้นตอน: สร้างดัชนีสำหรับคอลัมน์ และจากนั้น สร้างมุมมองที่ใช้คอลัมน์มีการทำดัชนีการกรองมุมมอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการทำดัชนีคอลัมน์ ดูที่การเพิ่มดัชนีไปยังคอลัมน์ SharePoint

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนคอลัมน์ที่กรอง ดูใช้การกรองการปรับเปลี่ยนมุมมอง SharePoint

ถึงแม้ว่าโฟลเดอร์ไม่ต้องใช้รายการและไลบรารีขนาดใหญ่ คุณยังคงสามารถใช้เพื่อช่วยในการจัดเรียงข้อมูลของคุณและปรับปรุงประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ การสร้างโฟลเดอร์เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นในไลบรารีเอกสาร ไม่ใช่ในรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างโฟลเดอร์ในรายการ หรือ สร้างโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสาร

หมายเหตุ: กับ SharePoint online ถ้าคุณใช้การย้ายคำสั่ง หรือลาก แล้ว ปล่อย metadata ที่มีอยู่จะถูกย้ายด้วย

เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์ คุณได้สร้างดัชนีภายในไว้ที่เบื้องหลัง ซึ่งดัชนีภายในนี้ยังคงสร้างสำหรับโฟลเดอร์ราก หรือรายการหรือไลบรารีระดับบนสุด เมื่อคุณเข้าถึงรายการในโฟลเดอร์ คุณกำลังใช้งานดัชนีภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงข้อมูล โปรดทราบว่าถ้าโฟลเดอร์มีโฟลเดอร์ย่อย โฟลเดอร์ย่อยแต่ละโฟลเดอร์จะนับเป็นรายการ (ไม่ใช่รายการใดๆ ในโฟลเดอร์ย่อยนั้นๆ)

เมื่อว่าจำนวนผลรวมของรายการในรายการหรือไลบรารีมีขนาดใหญ่มา การดูโฟลเดอร์เดียวก็ยังเร็วกว่าการดูตัวกรองจำนวนผลรวมของรายการโดยใช้ดัชนีคอลัมน์ ในบางกรณี อาจสามารถแจกจ่ายรายการทั้งหมดในรายการหรือไลบรารีเป็นหลายโฟลเดอร์เพื่อให้โฟลเดอร์มีน้อยกว่าห้าพันรายการ

คุณควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบรายการหรือไลบรารีขนาดใหญ่

 • โฟลเดอร์หนึ่งสามารถมีรายการมากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการได้ แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบล็อก คุณอาจยังคงต้องใช้มุมมองที่มีการกรองโดยยึดตามดัชนีคอลัมน์

 • ถ้าคุณเลือกตัวเลือก แสดงรายการทั้งหมดโดยไม่มีโฟลเดอร์ ในส่วน โฟลเดอร์ เมื่อคุณสร้างหรือปรับเปลี่ยนมุมมองในรายการหรือไลบรารีนี้ คุณจะต้องใช้ตัวกรองที่ยึดตามดัชนีแบบง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่มีการใช้งานจนถึง ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

 • บ่อยครั้งที่การกำหนดให้มุมมองเริ่มต้นแสดงโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดโดยไม่มีการกรองนั้นมีประโยชน์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกโฟลเดอร์ที่เหมาะสมได้เมื่อแทรกรายการใหม่ นอกจากนี้ การแสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดยังลดโอกาสที่อาจเพิ่มรายการลงนอกโฟลเดอร์ในรายการหรือไลบรารีอย่างไม่ถูกต้องอีกด้วย โปรดสังเกตว่า ไม่มีวิธีอัตโนมัติในการย้ายรายการไปมาระหว่างโฟลเดอร์ในรายการ ซึ่งจะแตกต่างกับไลบรารี

หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายรายการลงในถังรีไซเคิลของ SharePoint รายการเหล่านั้นจะถูกนับเมื่อทำการตรวจสอบว่านิพจน์ตัวกรองเกินค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการหรือไม่ ถ้าคุณล้างถังรีไซเคิล รายการเหล่านั้นจะไม่ถูกนับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ล้างถังรีไซเคิลหรือคืนค่าไฟล์ของคุณ

เมื่อต้องการย้ายแฟ้มระหว่างโฟลเดอร์ในไลบรารี ดูย้าย หรือคัดลอกโฟลเดอร์ แฟ้ม หรือลิงก์ในไลบรารีเอกสาร

การลบรายการขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีทรัพยากรฐานข้อมูลที่สามารถถูกบล็อกโดยค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ ลองลบรายการขนาดใหญ่ระหว่าง กรอบเวลารายวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบล็อก โปรดทราบว่าขั้นตอนการลบใช้เวลานานกว่าหน้าต่างที่จัดสรร ซึ่งจะดำเนินการต่อจนกว่าจะเสร็จสิ้นโดยไม่เกี่ยวกับผู้ใช้อื่น จัดสรรเวลาให้พอดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบรายการ ดูลบรายการใน SharePoint

ซิงค์ออฟไลน์ ข้อมูลภายนอก และการจัดการการเข้าถึงข้อมูล

รับข้อมูลแบบออฟไลน์มักจะสะดวกและมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อคุณซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ Excel, Access หรือ Outlook โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลรายการที่คุณทำงานอยู่ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การจัดการข้อมูลภายนอกได้ไม่จำกัดโดยระบบการวางแผนทรัพยากรระดับองค์กร (EPR), OData และบริการเว็บ โดยขึ้นอยู่กับบริการ SharePoint ของคุณ

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็บท็อปได้ และเมื่อคุณนำข้อมูลกลับมาออนไลน์ใหม่ จะซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การทำงานกับรายการขนาดใหญ่โดยใช้การซิงโครไนซ์แบบออฟไลน์เพื่อ “ขัดเกลา” วิเคราะห์ หรือรายงานข้อมูล ช่วยลดกิจกรรมฐานข้อมูลและลดการใช้งานทรัพยากร SharePoint

คุณสามารถรับข้อมูลรายการแบบออฟไลน์และซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้งได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office หลายอย่าง เมื่อต้องการส่งออกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอป Office 365 หรือ Office สำหรับเดสก์ท็อป

Microsoft Access       Access สามารถจัดการกับแถวของข้อมูลมากกว่าSharePoint และคุณมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากมายเพื่อควบคุมข้อมูลนั้น การทำงานกับข้อมูลของคุณใน Access และซิงค์กับ SharePoint สามารถช่วยให้คุณสามารถทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

คุณสามารถอ่าน และเขียนรายการภายในมากที่สุดจากAccess โดยลิงก์ไปยังพวกเขา และAccess ทำงานได้ดีกับชนิดข้อมูลSharePoint เกือบทั้งหมด ลิงก์ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับข้อมูลในรายการSharePoint เพื่อให้คุณสร้างการเชื่อมต่อแบบสองทางเพื่อดู และแก้ไขข้อมูลล่าสุดทั้ง ในรายการSharePoint และฐานข้อมูลของคุณAccessAccess สร้างสำเนาของ (หรือจำลอง) รายการSharePoint ในตารางAccess เมื่อมีการสร้างตารางAccess คุณสามารถทำงานกับข้อมูลของรายการในAccess ถึงขีดจำกัดAccess กิกะไบต์ที่สอง (ยกเว้นใด ๆ สิ่งที่แนบมาซึ่งจะไม่ถูกเก็บไว้ภายในเครื่อง) นอกจากนี้Access เก็บข้อมูลรายการบนไคลเอ็นต์ ใช้แคในหน่วยความจำ เขียนผ่านมีประสิทธิภาพในด้าน และข้อมูลในรายการการเปลี่ยนแปลงการโอนย้ายเท่านั้น ทั้งหมดซึ่งทำให้คิวรี และดำเนินการปรับปรุงเดียวได้เร็วขึ้น กล่องโต้ตอบการแก้ไขข้อขัดแย้งยังช่วยให้คุณสามารถจัดการการปรับปรุงที่มีข้อขัดแย้งในวิธีราบรื่น

ถ้าฟีเจอร์ Access Services เปิดใช้งาน คุณจะสามารถทำงานกับข้อมูลที่มากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ สูงสุด 50,000 รายการได้ตามค่าเริ่มต้น Access จะดำเนินการข้อมูลรายการหรือไลบรารีในชุดขนาดเล็กและรวบรวมข้อมูล เทคนิกที่อนุญาตการทำงานกับข้อมูลที่มากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้คนอื่นบนไซต์ SharePoint ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน การใช้บริการ Access ด้านล่าง

Microsoft Excel       คุณสามารถส่งออกรายการ SharePoint ไปยังตาราง Excel ได้ ซึ่งจะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลทางเดียวระหว่างตาราง Excel และรายการ SharePoint

เน้นปุ่มส่งออกไปยัง Excel บน Ribbon ของ SharePoint
ส่งออกไปยัง Excel ใน SharePoint 2016 หรือ 2013

Excel จะให้คุณทำงานกับรายการขนาดใหญ่ โดยไม่มีบล็อก นอกจากนี้ คุณสามารถซิงค์ Excel โดยใช้ทั้ง SharePoint และ Access เพื่อใช้ประโยชน์ของแต่ละแพลตฟอร์มต่าง ๆ

เมื่อคุณอัปเดตข้อมูลของคุณจากรายการ SharePoint และรีเฟรชตาราง Excel Microsoft Excel จะแทนที่ข้อมูลใน Excel ด้วยข้อมูลรายการใน SharePoint ล่าสุด การเขียนทับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำลงในตาราง Excel ดังกล่าว

รายการ SharePoint Online ที่มีการเน้นส่งออกไปยัง Excel
ส่งออกไปยัง Excel ใน SharePoint Online

เมื่อข้อมูลอยู่ในตาราง Excel คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การวิเคราะห์ข้อมูลมากมายของ Microsoft Excel ได้ เช่น เวิร์กชีตที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุด รายงาน PivotTable แผนภูมิและเส้นแบบประกายไฟที่ดูเป็นมืออาชีพ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีไอคอน แถบข้อมูล และระดับสี และดำเนินการวิเคราะห์แบบ what-if ที่ซับซ้อน

ถ้าฟีเจอร์ Access Services เปิดใช้งาน คุณจะสามารถทำงานกับข้อมูลที่มากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ สูงสุด 50,000 รายการตามค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน การใช้บริการ Access ด้านล่าง

Microsoft Outlook       จาก Microsoft Outlook คุณสามารถอ่านและเขียนที่ติดต่อ งาน ปฏิทิน และรายการอภิปรายได้ เช่นเดียวกับซิงโครไนซ์ไลบรารีเอกสาร เช่น คุณสามารถทำงานได้กับทั้งรายการงานมาตรฐานและรายการงานโครงการโดยการรับรายการงานแบบออฟไลน์ การดู การอัปเดต และการมอบหมายงานใหม่ กลับมาออนไลน์อีกครั้งและซิงโครไนซ์รายการเหล่านั้นโดยไม่ต้องออกจาก Outlook คุณยังสามารถจัดเก็บ แชร์ และจัดการที่ติดต่อ SharePoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน Outlook

ด้านบนของหน้า

ในAccess คุณสร้างเว็บฐานข้อมูลโดยยึดตามAccess Services ด้วยการสร้างตารางโดยยึดตามรายการที่ถูกเชื่อมโยง พร้อมกับแบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโค ร ที่คุณประกาศไปยังไซต์SharePoint ฐานข้อมูลเว็บเหล่านี้จะได้รับการอัปเกรด คุณยังคงสามารถใช้ และปรับเปลี่ยนได้ และคุณสามารถสร้างไฟล์ใหม่ จากเทมเพลต แต่ไม่ใช่จากAccess 2013

คุณสามารถสร้างแอป Access ในSharePoint โดยไม่ต้องใช้โค้ด โดยทั่วไป แบบSharePoint App มีโฟกัส จุดโซลูชันที่ถูกแจกจ่ายได้อย่างง่ายดาย และทำให้พร้อมใช้งานในแบบ marketplace นึกถึงการแอปเป็นวิธีสะดวก อื่น เพื่อจัดแพคเกจ กระจาย เรียกใช้ ตรวจสอบ และถอนโซลูชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่สร้างแอป Access

ไม่เหมือนกับการเข้าถึงเว็บฐานข้อมูลแอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลในรายการSharePoint ใช้แอป Access ฐานข้อมูล SQL Server แยกจากSharePoint ผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการเก็บข้อมูล และเป็นจึงไม่เรื่องการSharePoint ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ นี้มากช่วยปรับปรุงการปรับขยายโซลูชันการเข้าถึง และช่วยสำหรับการจัดการระเบียนอาจเป็นล้านมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์SharePoint ฐานข้อมูล SQL Server สามารถถูกกำหนดค่าให้ live หลังไฟร์วอลล์ขององค์กรของคุณ สำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ ฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูล SQL Server Azure เปิดใช้งานกับบัญชีผู้ใช้ฟรีและพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบน Azure ดูโฮมเพจของ Microsoft Azure

สุดท้าย คุณยังสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างรายการ SharePoint และตาราง Access ได้ และทำให้ชุดข้อมูลทั้งสองชุดอัปเดตอยู่เสมอ การซิงโครไนซ์นี้เป็นแบบสองทางหรือสองทิศทาง การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน Access ลงในข้อมูลรายการจะถูกอัปโหลดไปยังรายการ SharePoint และการเปลี่ยนแปลงที่ทำในรายการ SharePoint จะถูกดาวน์โหลดไปยัง Access บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ดู นำเข้าจากหรือลิงก์ข้อมูลไปยังรายการ SharePoint

กล่องค้นหา SharePoint และโซลูชันศูนย์เอกสาร

วิธีสำรองในการค้นหาเอกสารหรือรายการในไลบรารีหรือรายการขนาดใหญ่ คือ ใช้กล่อง ค้นหา ของไลบรารีหรือรายการเพื่อใส่คำสำคัญหรือวลี การค้นหา SharePoint มีกลไกการสร้างดัชนีของตัวเอง และไม่ขึ้นอยู่กับค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการหรือขีดจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โซลูชันอื่นเพื่อจัดการไลบรารีขนาดใหญ่คือการ สร้าง และใช้ไซต์ศูนย์กลางเอกสาร ออกแบบมาสำหรับจัดการเอกสาร ไซต์ศูนย์กลางเอกสารมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นไฟล์เช็คอินและเช็คเอาท์ เวิร์กโฟลว์ กรอง และมุมมอง

มักจะมีกล่องค้นหาสองกล่องบนหน้า SharePoint การค้นหาไซต์ที่ด้านบนสุดของหน้า และกล่องค้นหารายการหรือไลบรารีโดยเฉพาะ เมื่อคุณใช้กล่อง ค้นหา ของรายการหรือไลบรารี คุณสามารถขยายของเขตการดำเนินการการค้นหา:

 • ตามค่าเริ่มต้น ขอบเขตการค้นหาจะในเบื้องต้นจะยึดตามรายการทั้งหมดในมุมมองปัจจุบันและโฟลเดอร์ย่อยใดๆ คุณจะเห็นผลลัพธ์เป็นคอลัมน์ที่คุณสามารถกรองและเรียงลำดับได้ ถ้าในตอนนี้มีค่าเกินค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ ระบบก็จะไม่แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด

 • ถ้าคุณไม่พบลักษณะที่คุณกำลังค้นหาอยู่ คุณสามารถขยายขอบเขตการค้นหาของคุณให้รวมทั้งรายการ ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงมุมมองปัจจุบันหรือค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

 • สุดท้าย คุณสามารถขยายขอบเขตเพื่อค้นหาทั้งไซต์ได้ ในกรณีนี้ คุณจะเห็นผลลัพธ์ทั้งหมดในหน้าการค้นหาแบบมาตรฐาน คุณสามารถจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลงได้โดยใช้แผงการปรับปรุงเพื่อกรอง ตัวอย่างเช่น ตามผู้สร้างเอกสารหรือวันที่สร้างของข้อมูลในรายการ และคุณยังสามารถใช้ไวยากรณ์ Boolean และตัวดำเนินการตรรกะในการสร้างคิวรีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อีกด้วย

หมายเหตุ: 

 • กล่อง ค้นหา มีพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับรายการและไลบรารีที่แสดงในมุมมองแสดงผลฝั่งไคลเอ็นต์เท่านั้น ถึงแม้ว่าพฤติกรรมเริ่มต้นคือเพื่อแสดงกล่อง ค้นหา ก็ตาม กล่อง ค้นหา สามารถซ่อนได้โดยคุณสมบัติ Web Part มุมมองรายการ กล่องค้นหา ในส่วน เบ็ดเตล็ด ของบานหน้าต่างเครื่องมือ สำหรับคุณสมบัติ Web Part เพิ่มเติม ให้ดู ใช้รายการและ Web Part อื่นๆ

 • คุณสมบัติรายการ "แสดงกล่องค้นหา" ภายใต้เบ็ดเตล็ด

คุณสามารถใช้ไซต์ศูนย์เอกสารเมื่อคุณต้องการสร้าง จัดการ และจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก ศูนย์เอกสารอ้างอิงจากเทมเพลตไซต์ที่ออกแบบมาให้เป็นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับการจัดการเอกสารมากมาย ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การนำทางเมตาดาต้าและมุมมองต้นไม้ ชนิดเนื้อหา และ Web Part ช่วยให้คุณจัดเรียงและดึงเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมายสำหรับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทมเพลตไซต์ ให้ดู สร้างและใช้เทมเพลตไซต์

ผู้ดูแลเนื้อหาสามารถกำหนดค่าการนำทางที่กระตุ้นโดยเมตาดาต้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อดำเนินการสำหรับไลบรารีส่วนใหญ่โดยไม่มีการสร้างดัชนีที่ไม่ชัดเจน แต่ยังคงช่วยเหลือในการสร้างดัชนีเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตัวกรองและมุมมองของช่วงที่กว้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้ไซต์ศูนย์เอกสาร

คุณสามารถใช้ไซต์ศูนย์เอกสารเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการเขียน หรือที่เก็บถาวรสำหรับเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้

 • สภาพแวดล้อมสำหรับการเขียน ผู้ใช้สามารถเช็คอินหรือเช็คเอาท์ไฟล์ได้ตลอดเวลา และสามารถสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์สำหรับไฟล์เหล่านี้ได้ การกำหนดเวอร์ชันจะได้รับการเปิดใช้งาน และสามารถเก็บเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารแต่ละชุดได้มากกว่า 10 เวอร์ชัน ผู้ใช้สามารถเช็คอินและเช็คเอาท์เอกสารได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ และยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ในการดำเนินการการกระทำแบบอัตโนมัติต่างๆ กับเอกสารได้อีกด้วย

 • ในเนื้อหาหรือการเก็บถาวรตามความรู้ ในทางกลับกัน มีการเขียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้ใช้เพียงดูและอัปโหลดเอกสาร โดยทั่วไปแล้วการเก็บถาวรเนื้อหาจะมีเอกสารเวอร์ชันเดียวและไซต์สามารถปรับสัดส่วนได้นับล้านไฟล์ ในบางกรณี เช่น ศูนย์การสนับสนุนทางเทคนิกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ใช้ 10,000 คนอาจเข้าถึงเนื้อหา ส่วนใหญ่เพื่ออ่านเนื้อหา ส่วนย่อย 3,000 ถึง 4,000 คนอาจอัปโหลดเนื้อหาใหม่ลงในไซต์

การใช้มุมมองส่วนบุคคล รายการที่สัมพันธ์กัน และตัวดึงข้อมูล RSS

เพื่อช่วยเหลือประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเพิ่มเติมและหลีกเลี่ยงการเข้าถึงค่าเกณฑ์ทรัพยากรหรือขีดจำกัด คุณสามารถพิจารณาว่าจะใช้มุมมองส่วนบุคคล รายการที่เกี่ยวข้อง หรือตัวดึงข้อมูล RSS

มุมมองส่วนบุคคล    เนื่องจากการสร้างมุมมองที่ใช้ดัชนีคอลัมน์ที่ถูกต้องสำหรับรายการและไลบรารีขนาดใหญ่มีความซับซ้อนมากกว่า คุณอาจต้องการลบสิทธิ์จัดการมุมมองส่วนบุคคลออกจากผู้แจกจ่ายสำหรับรายการหรือไลบรารีขนาดใหญ่ โดยการลบสิทธิ์นี้ คุณสามารถป้องกันผู้ใช้จากการสร้างมุมมองที่ครอบคลุมรายการทั้งหมดและอาจผีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของไซต์ที่เหลือ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ ให้ดู แก้ไขสิทธิ์สำหรับรายการหรือไลบรารี

รายการที่สัมพันธ์กัน     เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์สำหรับรายการโดยใช้คอลัมน์ค้นหา คอลัมน์ที่ไม่ซ้ำ และลักษณะการทำงานของความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับใช้ (ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Referential Integrity) คุณอาจมีการใช้งานถึง ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ ได้ และอาจถูกบล็อกภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

 • ถ้าคุณทำให้คอลัมน์ไม่ซ้ำกันในรายการที่มีอยู่ซึ่งมีรายการมากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ (แต่โปรดสังเกตว่าการเพิ่มข้อมูลหนึ่งๆ เข้าในรายการซึ่งจะทำให้รายการมีข้อมูลเกินจากค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการเป็นการดำเนินการที่มักจะไม่ถูกบล็อก)

 • ถ้ารายการมีมากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ แล้วคุณเปิด ลบสิ่งที่เกี่ยวข้อง หรือ ลบแบบจำกัด) สำหรับเขตข้อมูลการค้นหาในรายการนั้น

ตัวดึงข้อมูล RSS     เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน SharePoint ในการดูแลจากศูนย์กลางและที่ระดับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถเปิดใช้งานและกำหนดค่าการสนับสนุน RSS สำหรับรายการและไลบรารีชนิดต่างๆ ได้ เมื่อผู้ใช้เข้าถึงตัวดึงข้อมูล RSS ของรายการหรือไลบรารี ข้อมูลจะถูกดึงมาจากรายการ มุมมอง RSS เริ่มต้นจะจำกัดจำนวนรายการที่ส่งกลับ โดยยึดตามวันที่ซึ่งรายการถูกปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดด้วยการใช้ตัวกรองบนคอลัมน์ ปรับเปลี่ยน ถ้ารายการหรือไลบรารีมีรายการและผู้ใช้จำนวนมากที่เข้าถึงตัวดึงข้อมูล RSS ขอแนะนำให้ทำดัชนีคอลัมน์ ปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ คุณยังสามารถลดจำนวนรายการที่เรียกมาได้โดยการเปลี่ยน จำนวนรายการ และ จำนวนวัน ที่ต้องการให้รวมการเปลี่ยนแปลงไว้ในตัวดึงข้อมูล RSS

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการตัวดึงข้อมูล RSS ให้ดู จัดการตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับไซต์หรือไซต์คอลเลกชัน เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ให้ดู สร้างการแจ้งเตือนหรือสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS

SharePoint ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

การดำเนินการต่อไปนี้สามารถทำได้ โดยSharePoint หรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย และผู้ดูแลฟาร์มบนรุ่นของเซิร์ฟเวอร์SharePoint เท่านั้น

กรอบเวลารายวันเป็นเป็นวิธีสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อระบุระยะเวลาสำหรับผู้ใช้ทุกคนเพื่อทำการดำเนินการไม่จำกัดโดยไม่มีขีดจำกัด และมักจะเป็นกำหนดการในช่วงที่ไม่มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก

ถึงแม่ว่ามุมมองเป็นวิธีหลักในการดึงรายการจากรายการหรือไลบรารี ยังคงมีคำสั่งและการดำเนินการอื่นๆ ของ SharePoint ที่ทำระหว่างกรอบเวลารายวันได้ดีกว่า

การเพิ่มและลบดัชนี

การเพิ่มและปรับเปลี่ยนคอลัมน์รายการ

การลบและคัดลอกโฟลเดอร์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับรายการหรือไลบรารี

การบันทึกรายการที่มีเนื้อหาเป็นเทมเพลต

การลบเว็บไซต์

การคืนค่าหรือลบรายการจากถังรีไซเคิล

คำสั่งและการดำเนินการเหล่านี้อาจล้มเหลวถ้าเกินค่าเกณฑ์ของไซต์และขีดจำกัดเมื่อดึงข้อมูลรายการระหว่างชั่วโมงปกติ การเรียกใช้แบบไม่มีขีดจำกัดระหว่างกรอบเวลารายวันสามารถหลีกเลี่ยงการล้มเหลวและผลกระทบต่อผู้ใช้คนอื่นได้

คุณจำเป็นต้องตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสำหรับการตั้งค่ากรอบเวลารายวัน เมื่อตั้งค่าเวลาและระยะเวลา ให้เข้าใจว่าถ้าใครบางคนเริ่มคิวรีหรือการดำเนินการระยะยาวระหว่างหน้าต่าง การดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการจนกว่าจะเสร็จสิ้น โดยไม่เกี่ยวกับว่าอยู่ในระหว่างหน้าต่างหรือนอกเวลา

 1. ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ใน ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 2. ไปยัง การจัดการแอปพลิเคชัน > จัดการแอปพลิเคชันเว็บ

  ผู้ดูแลระบบส่วนกลางที่มีการเลือกจัดการแอปบนเว็บ
 3. เลือกแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากรอบเวลารายวัน

 4. ใน Ribbon ให้คลิกลูกศรลงบน การตั้งค่าทั่วไป เพื่อเข้าถึงเมนู จากนั้นคลิก การควบคุมปริมาณทรัพยากร

  เลือกการเปิดแหล่งข้อมูลของผู้ดูแลระบบส่วนกลาง
 5. เปลี่ยน กรอบเวลารายวัน จากนั้นตั้งค่าเวลาและระยะเวลาที่คุณต้องการใช้

  หน้าการตั้งค่าแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลางที่มีการเน้นหน้าต่างเวลารายวัน
 6. คลิก OK เมื่อเสร็จสิ้น

ถ้าคุณกำลังนักพัฒนาที่ไม่ หรือไม่มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนักพัฒนาจะดำเนินการเหล่านี้สำหรับคุณสะดวก คุณสามารถเลื่อนชนิดเหล่านี้การดำเนินการกับกรอบเวลารายวัน ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อดูกำหนดการกรอบเวลารายวัน

หมายเหตุ: SharePoint Online ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการในสถานที่มีประสิทธิภาพการทำงานระหว่างผู้ใช้ และป้องกันเซิร์ฟเวอร์มากเกินโดยไม่ตั้งใจในระหว่างแบบสอบถามได้ ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ (LVT) สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะในรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ของSharePoint โดยผู้ดูแลระบบในแอปผู้ดูแลระบบส่วนกลาง และเราขอแนะนำไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการลดประสิทธิภาพ SharePoint Online อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บนผู้เช่าอื่น ๆ ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเมื่อถูกเรียกใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้ดัชนี กรอง และโฟลเดอร์เพื่อจัดการแบบสอบถามแทน

ถ้าคุณมีคิวรีไม่กี่รายการที่จำเป็นต้องเพิ่มค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ ให้พิจารณาการใช้ กรอบเวลารายวัน ระหว่างนอกเวลาแทน

คำเตือน: ไม่แนะนำให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ (LVT) ถ้าคุณมีผู้ใช้อื่น เนื่องจากค่าขนาดใหญ่อาจลดประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างค่าที่ใหญ่เกินไปทำให้เกิดเวลาแฝงสูงหรือล้มเหลวสำหรับผู้ใช้หรืออาจทำให้เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะพร้อมใช้งานกับการติดตั้งของเซิร์ฟเวอร์ของSharePoint เท่านั้น

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ พวกเขาจะมาตรฐานจากSharePoint 2010 ผ่านทางSharePoint 2016 แม้ UI อาจแตกต่างกันเล็กน้อย แอปผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะแยกต่างหากจากไซต์ของคุณSharePoint และจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลฟาร์มเพื่อเข้าถึง คุณสามารถเปลี่ยนค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการในรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ของSharePoint เท่านั้น

 1. ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ใน ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 2. ไปยัง การจัดการแอปพลิเคชัน > จัดการแอปพลิเคชันเว็บ

  ผู้ดูแลระบบส่วนกลางที่มีการเลือกจัดการแอปบนเว็บ
 3. เลือกแอปพลิเคชันเพื่อเปลี่ยนค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

 4. ใน Ribbon ให้คลิกลูกศรลงบน การตั้งค่าทั่วไป เพื่อเข้าถึงเมนู จากนั้นคลิก การควบคุมปริมาณทรัพยากร

  เลือกการเปิดแหล่งข้อมูลของผู้ดูแลระบบส่วนกลาง
 5. เปลี่ยนค่า ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ (รายการบนสุด) เป็นค่าที่สมเหตุสมผล

 6. คลิก ตกลง

มีการตั้งค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าการควบคุมปริมาณทรัพยากร ในฐานะที่คุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจการตั้งค่าเหล่านี้

 • ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการสำหรับผู้ตรวจสอบและผู้ดูแลระบบ:    ซึ่งจะเป็น “ขีดจำกัดที่สูงกว่า” ตามค่าเริ่มต้น คิวรีที่เรียกใช้โดยผู้ตรวจสอบหรือผู้ดูแลระบบที่ร้องขอโดยเฉพาะ (ทางโปรแกรม) เพื่อแทนที่ LVT จะขึ้นอยู่กับขีดจำกัดนี้แทน ตามค่าเริ่มต้นจะเป็น 20,000 ไม่ใช่ 5,000 สำหรับค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ การเพิ่มขีดจำกัดมีลักษณะเหมือนกับการเพิ่มค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ เมื่อเปลี่ยนค่านี้ อาจจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้การแทนที่รูปแบบวัตถุทางโปรแกรมสำหรับค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

 • การแทนที่รูปแบบวัตถุ    ถ้าปกติแล้ว คุณมีการปรับใช้โค้ดที่กำหนดเอง และมีความจำเป็นในการแทนที่ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการเป็นขีดจำกัดที่สูงกว่า การอนุญาตการแทนที่รูปแบบวัตถุและมอบสิทธิ์ผู้ตรวจสอบหรือผู้ดูแลระบบให้กับแอปพลิเคชันที่จะดำเนินการคิวรีอาจเป็นความคิดที่ดี การตั้งค่านี้จะเปิดตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดใช้งานได้ถ้าคุณไม่ต้องการ ตัวอย่างที่ดีเมื่อคุณอาจต้องการใช้การตั้งค่านี้ คือคุณได้ใช้โค้ดบางอย่างที่ดำเนินการการแคชชุดของผลลัพธ์ขนาดใหญ่กว่าที่เข้าถึงบ่อยๆ หรือหลายๆ ครั้ง ถ้าคุณไม่ได้วางแผนการแคชเนื้อหา และกำลังวางแผนที่จะเรียกใช้คิวรีเหล่านี้บ่อยๆ เราไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เพื่อย้ายไปรอบๆ ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการเนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เรียกสั้นๆ ว่า: “ลดผลกระทบ”

 • ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ:    ฟีเจอร์นี้จำกัดจำนวนการเข้าร่วมที่คิวรีสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเท่ากับจำนวนการค้นหา ผู้คน/กลุ่ม หรือเขตข้อมูลสถานะเวิร์กโฟลว์ที่รวมอยู่ในคิวรี ตัวอย่างเช่น มุมมองที่แสดงคอลัมน์การค้นหา 6 คอลัมน์ และตัวกรองบนคอลัมน์การค้นหาที่ไม่ซ้ำกัน 3 คอลัมน์ จะใช้ 9 การค้นหา ถ้าค่าเกณฑ์การค้นหาของมุมมองรายการจะถูกตั้งเป็น 8 ซึ่งทำให้เกิดค่าผิดพลาด ไม่แนะนำให้เพิ่มจำนวนมากกว่า 8

  การทดสอบอย่างทั่วถึงโดยไมโครซอฟท์แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาการลดประสิทธิภาพการทำงานไม่ทั่วถึงร้ายแรงที่แสดงมากกว่า 8 การเข้าร่วม ไม่เพียงปริมาณข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ลดลงอย่างมากที่จุดดังกล่าวเท่านั้น แต่คิวรียังใช้ทรัพยากรของ SQL Server จำนวนมากโดยไม่สมส่วนอีกด้วย ซึ่งส่งผลเชิงลบต่อคนอื่นๆ ที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคอลัมน์การค้นหาและส่วนมุมมองรายการของ ผลลัพธ์การทดสอบความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานและคำแนะนำ

 • กรอบเวลารายวันสำหรับคิวรีขนาดใหญ่:    ฟีเจอร์นี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าเวลาทุกวันที่ผู้ใช้สามารถใช้คิวรีที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยไม่มีขีดจำกัด มีบางอย่างที่คุณควรระมัดระวังก่อนตัดสินใจว่าเวลาไหนที่จะตั้งค่าให้เป็นกรอบเวลา:

  • เพื่อให้มีผลต่อผู้ใช้จำนวนน้อยที่สุด กรอบเวลานี้ควรตั้งเวลาในช่วงที่ไม่มีการใช้งานมาก หรือระหว่างที่คุณคิดว่ามีการทำงานน้อยที่สุด ถ้าคุณเลือกเวลากลางวันของวันทำงานสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ของคุณ ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้รายการขนาดใหญ่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบ

  • ลองใช้กรอบเวลาที่สมเหตุสมผล เช่น ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อแก้ไขรายการของพวกเขา แทนที่จะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ

  • การดำเนินการที่เริ่มต้นระหว่างกรอบเวลาจะไม่ถูกยกเลิกแม้ว่ากรอบเวลาจะสิ้นสุดแล้ว พิจารณาเวลาที่จำเป็นในกรณีที่ผู้ใช้พยายามลบรายการขนาดใหญ่ก่อนที่จะถูกตัดเวลา

  • ลองพิจารณาถึงโซนเวลาที่ต่างกัน ซึ่งมีความสำคัญมากถ้าองค์กรหรือลูกค้าของคุณมีการกระจายภูมิภาคอย่างกว้างขวางและแชร์เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่โฮสต์ส่วนกลางร่วมกัน การตั้งค่ากรอบเวลาให้เป็น 18:00 น. อาจได้ผลสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แต่ไม่ดีสำหรับเมือง Sydney ที่ประเทศออสเตรเลีย

 • ค่าเกณฑ์สิทธิ์ไม่ซ้ำกันองรายการ:    ซึ่งเป็นจำนวนสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกันที่ได้รับอนุญาตต่อรายการ ถ้าคุณมีโฟลเดอร์ที่คุณจำเป็นต้องหยุดการสืบทอดสิทธิ์ และตั้งค่าสิทธิ์บางอย่างสำหรับรายการ (และรายการทั้งหมดแทน) การดำเนินการนี้นับเป็นค่าเกณฑ์สิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกันของรายการของคุณ 1 ค่า ไม่เหมือนค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการและการตั้งค่าอื่นๆ ค่าเกณฑ์นี้จะไม่ถูกกระตุ้นโดยการดูเนื้อหาหรือการดำเนินการบางอย่าง แต่จะนับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  ถ้าเป็นไปได้ เราแนะนำให้ลดจำนวนนี้ลง ค่าเริ่มต้นเป็น 50,000 ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกันจำนวนมาก รายการของคุณมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหากับสิทธิ์ก่อนที่จะถึงจำนวนนี้ ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะคิดว่าจำนวนใดที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณ

ภาพรวมของรายการและไลบรารีที่มีหลายรายการ

ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ (LVT) มีไว้เพื่อช่วยให้ได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่คงเส้นคงวาในผู้ใช้ทุกคนด้วยคิวรีไปยัง back-end ของฐานข้อมูล ต่อไปนี้เป็นข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับขีดจำกัด วิธีทำงานทั้งหมด และวิธีเปลี่ยนค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

สิ่งสำคัญ: เกณฑ์ของมุมมองรายการไม่สามารถเปลี่ยนได้ใน SharePoint Online อีกทั้งยังไม่สามารถสร้างกรอบเวลารายวันบน SharePoint Online ฟีเจอร์เหล่านี้มีพร้อมใช้งานเฉพาะบน SharePoint 2016, SharePoint 2013 และ SharePoint 2010 เท่านั้น

เมื่อต้องการลดการช่วงชิงฐานข้อมูลของ SQL Server ซึ่งเป็นฐานข้อมูล back-end สำหรับ SharePoint ส่วนมากจะใช้วิธีการล็อกระดับแถวเพื่อให้แน่ใจว่าอัปเดตได้ถูกต้องโดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้อื่นที่กำลังเข้าถึงแถวอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าการดำเนินการเขียนหรืออ่านฐานข้อมูล ซึ่งทำให้มีแถวมากกว่า 5000 แถวถูกล็อกในครั้งเดียว การให้ SQL Server ล็อกทั้งตารางชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการฐานข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

หมายเหตุ: จำนวนที่แน่นอนจะไม่ใช่ 5000 เสมอไป จำนวนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับไซต์ของคุณ จำนวนกิจกรรมในฐานข้อมูล และการกำหนดค่าไซต์ของคุณ

เมื่อทั้งตารางถูกล็อก จะช่วยป้องกันการเข้าถึงตารางจากผู้ใช้อื่น ซึ่งถ้าตารางถูกล็อกบ่อยเกินไป ผู้ใช้จะพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของระบบลดระดับลง ดังนั้น ค่าเกณฑ์และขีดจำกัดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบของการดำเนินการฐานข้อมูลที่ต้องใช้ทรัพยากรมากและช่วยปรับความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมดให้สมดุล

ไดอะแกรมต่อไปนี้สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังเมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากในรายการหรือไลบรารี

รายการและไลบรารีขนาดใหญ่

 1. ข้อมูลรายการหรือไลบรารีในไซต์คอลเลกชันจะถูกจัดเก็บในตารางฐานข้อมูลของ SQL Server ซึ่งจะใช้คิวรี ดัชนี และล็อกเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม การแชร์ และความแม่นยำ

 2. มุมมองที่กรอกด้วยดัชนีคอลัมน์ (และการดำเนินการอื่นๆ) จะสร้างคิวรีฐานข้อมูลที่ระบุชุดย่อยของคอลัมน์และแถว แล้วส่งกลับชุดย่อยนี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ค่าเกณฑ์และขีดจำกัดจะช่วยควบคุมปริมาณการดำเนินการและปรับทรัพยากรให้สมดุลสำหรับผู้ใช้งานพร้อมกันหลายคน

 4. นักพัฒนาที่มีสิทธิ์สามารถใช้แทนรูปแบบวัตถุเพื่อเป็นการชั่วคราวเพิ่มขีดจำกัดและขีดจำกัดสำหรับแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองกับSharePoint Server เวอร์ชันได้

 5. ผู้ดูแลระบบสามารถระบุหน้าต่างเวลาเฉพาะสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการจำกัดในระหว่างช่วงเวลาที่มีSharePoint รุ่นของเซิร์ฟเวอร์

 6. พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลสามารถใช้มุมมอง สไตล์ และขีดจำกัดหน้าที่เหมาะสมเพิ่มเพิ่มความเร็วในการแสดงผลของข้อมูลบนหน้าได้

รายการและไลบรารีมีขีดจำกัดสูงสุดเฉพาะตามที่แสดงในตารางนี้

ฟีเจอร์

ขีดจำกัดสูงสุด

จำนวนข้อมูลในรายการหรือไลบรารี

30 ล้าน

ขนาดของแต่ละรายการไฟล์หรือรายการที่แนบมา

10 กิกะไบต์

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณทรัพยากร และจำกัดว่า คุณจำเป็นต้องระวัง การควบคุมปริมาณและขีดจำกัดเหล่านี้ถูกตั้งค่าไว้บนหน้าการควบคุมปริมาณทรัพยากรในการดูแลจากศูนย์กลางกับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์SharePoint ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขีดจำกัดที่เฉพาะเจาะจงและคำขอสำหรับไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: เพื่อช่วยในด้านการจัดการ ผู้ดูแลระบบจะไม่ต้องควบคุมปริมาณและขีดจำกัดของทรัพยากรต่อไปนี้

หมายเหตุ: ไม่รวมทั้งหมดของการตั้งค่าเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน ผ่าน UI และ กับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์SharePoint เท่านั้น

ค่าเกณฑ์
หรือขีดจำกัด

ค่า
เริ่มต้น

คำอธิบาย

ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

5,000

ระบุจำนวนสูงสุดของข้อมูลในรายการหรือไลบรารีที่การดำเนินการฐานข้อมูลเช่น คิวรี จะสามารถประมวลผลได้ในแต่ละครั้ง การดำเนินการที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกบล็อก

เพื่อให้เวลาในการสร้างแผนทดแทน คุณอาจได้รับคำเตือนบนหน้าการตั้งค่ารายการเมื่อรายการของคุณเกิน 3,000 รายการ คำเตือนรวมลิงก์ความช่วยเหลือเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ขีดจำกัดของสิทธิ์เฉพาะ

50,000

ระบุจำนวนสูงสุดของสิทธิ์เฉพาะที่อนุญาตสำหรับรายการหรือไลบรารี

ทุกครั้งที่คุณตัดการสืบทอดสิทธิ์ของรายการหรือโฟลเดอร์ สิทธิ์ดังกล่าวจะถูกนับเป็น 1 สิทธิ์เฉพาะตัวเพิ่มเข้าสู่ขีดจำกัดนี้ ถ้าคุณพยายามเพิ่มรายการที่อาจทำให้เกินขีดจำกัดนี้ การกระดังกล่าวจะถูกปิดกั้น

ขีดจำกัดขนาดของแถว

6

ระบุจำนวนสูงสุดของแถวตารางภายในฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับข้อมูลในรายการหรือไลบรารี เพื่อให้สามารถรองรับรายการขนาดกว้างซึ่งมีคอลัมน์อยู่เป็นจำนวนมากได้ โดยแต่ละรายการจะถูกบรรจุไว้ในแถวตารางภายในหลายแถว ได้ถึง 6 แถวและรวมกันสูงสุดได้ถึง 8,000 ไบต์ (ไม่รวมสิ่งที่แนบมา)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรายการที่มีคอลัมน์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ ใช่/ไม่ใช่ จำนวนหลายร้อยคอลัมน์ รายการของคุณอาจเกินขีดจำกัดนี้ได้ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มคอลัมน์ ใช่/ไม่ใช่ ลงในรายการได้อีก แต่คุณยังคงสามารถเพิ่มคอลัมน์ชนิดอื่นได้

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าขีดจำกัดนี้ได้โดยใช้รูปแบบวัตถุเท่านั้น ไม่สามารถตั้งค่าผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ได้

ค่าเกณฑ์การค้นหามุมมองรายการ

12

ระบุจำนวนสูงสุดของการดำเนินการรวม เช่น การดำเนินการที่ยึดตามคอลัมน์ ค้นหา บุคคล/กลุ่ม หรือสถานะเวิร์กโฟลว์

ถ้าคิวรีใช้คอลัมน์มากกว่าแปดคอลัมน์ การดำเนินการจะถูกบล็อก อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะใช้คอลัมน์ใดบ้างด้วยการเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยใช้มุมมองค่ามากที่สุด ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้ผ่านทางรูปแบบวัตถุ

ขนาดค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการสำหรับผู้ตรวจสอบและผู้ดูแลระบบ

20,000

ระบุจำนวนสูงสุดของข้อมูลในรายการหรือไลบรารีที่การดำเนินการฐานข้อมูล เช่น คิวรี จะสามารถประมวลผลในแต่ละครั้งเมื่อดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบหรือผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม การตั้งค่านี้ทำงานร่วมกับ อนุญาตการแทนที่รูปแบบวัตถุ

อนุญาตการแทนที่รูปแบบวัตถุ

Y

ระบุว่านักพัฒนาสามารถดำเนินการฐานข้อมูลได้หรือไม่ เช่น คิวรี ที่ร้องขอการแทนที่ ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ ที่สูงกว่าขีดจำกัดที่กำหนดโดย ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการสำหรับผู้ตรวจสอบและผู้ดูแล ผู้ดูแลต้องเปิดใช้งานการแทนที่รูปแบบวัตถุ จากนั้นนักพัฒนาที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะสามารถส่งคำขอทางโปรแกรมที่คิวรีสูงกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการเพื่อใช้ประโยชน์

กรอบเวลารายวัน

ไม่มี

ระบุช่วงเวลาที่ค่าเกณฑ์และขีดจำกัดทรัพยากรจะถูกละเว้น ผู้ดูแลสามารถกำหนดค่ากรอบเวลาในระหว่างชั่วโมง "ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงสูงสุด" เพิ่มขึ้นทีละ 15 นาทีและสูงสุด 24 ชั่วโมง เช่น 18:00 น. ถึง 22:00 น. หรือ 01:30 น. ถึง 05:15 น.

การดำเนินการของฐานข้อมูลหรือคิวรีที่เริ่มต้นภายในกรอบเวลาประจำวันจะทำงานต่อไปจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ (หรือล้มเหลว) แม้ว่าการดำเนินการนั้นจะไม่เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่ระบุก็ตาม

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ ถ้าไม่ใช่ค่าเดิมประโยชน์เป็นพิเศษ ให้เราทราบสิ่งที่ถูกทำให้สับสน หรือหายไป เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้ โปรดรวมของคุณSharePoint ระบบปฏิบัติการ และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์

อัปเดตแล้วกรกฎาคม 2017

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×