จัดการพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: วิดีโอ Office 365 จะถูกแทนที่ ด้วยการสตรีม Microsoft เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใหม่ enterprise วิดีโอบริการที่เพิ่มข่าวกรองเพื่อทำงานร่วมกันวิดีโอ และเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนสำหรับลูกค้าวิดีโอ Office 365 ปัจจุบัน ดูโยกย้ายการสตรีมจาก Office 365 วิดีโอ

คุณสามารถจัดการ portal วิดีโอ Office 365 การกำหนดเองสำหรับองค์กรของคุณ ต่อไปนี้คือขั้นตอนสำหรับการจัดการวิดีโอ Office 365 portal ซึ่งคุณสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ดูแลระบบวิดีโอ:

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแชนเนลและการอัปโหลดวิดีโอ ให้ดูที่ สร้างและจัดการแชนเนลในวิดีโอ Office 365

เมื่อต้องการจัดการการตั้งค่าสำหรับพอร์ทัล Office 365 วิดีโอของคุณ คุณเปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ก่อน

เมื่อต้องการเปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัลวิดีโอ Office 365

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับวิดีโอใน วิดีโอ Office 365 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับวิดีโอ ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ ในบทความนี้

 2. ไปพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 โดยการเลือกตัวเปิดใช้แอปOffice 365 ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 นั้นแล้ว เลือกวิดีโอ

  ตัวเปิดใช้แอป Office 365

  หาแอปที่ต้องการไม่เจอใช่หรือไม่ ที่ตัวเปิดใช้แอป ให้เลือก สำรวจแอปทั้งหมดของคุณ เพื่อดูรายชื่อแอป Office 365 ที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณตามลำดับอักษร จากตรงนั้น คุณสามารถค้นหาแอปที่ระบุได้

 3. บนแถบนำทางด้านบนสุดของ วิดีโอ Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าแรก ได้ถูกเลือกเอาไว้

  ปุ่ม หน้าแรก ในแถบนำทางด้านบนสุดของ วิดีโอ Office 365
 4. ทางด้านขวาของแถบนำทางด้านบน เลือกการตั้งค่าไซต์

  เมนูพอร์ทัลวิดีโอ ด้วยการตั้งค่าเว็บไซต์ที่เลือก

ผู้ดูแลระบบสำหรับวิดีโอในตัวควบคุม วิดีโอ Office 365 ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ดูแลระบบ วิดีโอ Office 365 สองชนิด:

 • ผู้ดูแลระบบวิดีโอ    ผู้ใช้หรือกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่มีสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบวิดีโอสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ได้ ผู้ดูแลระบบผู้เช่า SharePoint Online ขององค์กรของคุณจะมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบวิดีโอตามค่าเริ่มต้น

 • ผู้ดูแลระบบแชนเนล    ผู้ใช้หรือกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแชนเนลสามารถสร้างแชนเนลใหม่ได้ ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนในองค์กรของคุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแชนเนล แต่ผู้ดูแลระบบวิดีโอสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นนี้ได้ เพื่อให้พนักงานบางคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแชนเนล

  สิ่งสำคัญ: ผู้ดูแลระบบแชนเนลไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์แก้ไขหรือสิทธิ์การดูสำหรับแชนเนลแต่ละรายการ ผู้สร้างแชนเนลมีสิทธิ์แก้ไขสำหรับแชนเนลนั้นๆ และสามารถมอบสิทธิ์แก้ไขแชนเนลนั้นให้กับบุคคลอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ A และผู้ใช้ B เป็นผู้ดูแลระบบแชนเนลทั้งคู่ และผู้ใช้ A สร้างแชนเนล ผู้ใช้ A (และบุคคลอื่นๆ ที่ผู้ใช้ A มอบสิทธิ์แก้ไขสำหรับแชนเนลนั้น) จะสามารถควบคุมได้ว่าจะให้ผู้ใช้ B มีสิทธิ์แก้ไขหรือสิทธิ์การดูสำหรับแชนเนลนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูีที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ใน สร้างและจัดการแชนเนลในวิดีโอ Office 365

เมื่อต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบสำหรับวิดีโอ Office 365

 1. เปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัลวิดีโอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูกระบวนงานก่อนหน้านี้เปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัล Office 365 วิดีโอ

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก สิทธิ์

  หน้าการตั้งค่าพอร์ทัลแชนเนล - สิทธิ์
 3. ในกล่อง ผู้ดูแลระบบวิดีโอ ให้ระบุผู้ใช้หรือกลุ่มความปลอดภัยที่คุณต้องการมอบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบวิดีโอ

 4. ในกล่อง ผู้ดูแลระบบแชนเนล ให้ระบุผู้ใช้หรือกลุ่มความ ปลอดภัยที่คุณต้องการมอบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแชนเนล

คุณสามารถเลือกวิดีโอและแชนเนลเพื่อสปอตไลต์บนหน้าแรกของพอร์ทัล วิดีโอ Office 365 ได้ คุณสามารถสปอตไลต์ได้สูงสุดห้าวิดีโอและสามแชนเนลบนหน้าแรกของพอร์ทัล

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอที่คุณเลือกสำหรับสปอตไลต์บนหน้าแรกของของพอร์ทัลของคุณสามารถดูได้โดยทุกคนในองค์กรของคุณ คุณทำเช่นนี้ได้โดยการเลือกวิดีโอจากแชนเนลที่ทุกคนมีสิทธิ์ดู ถ้าวิดีโอที่คุณเลือกสำหรับสปอตไลต์ไม่สามารถดูได้โดยทุกคน ไทล์สปอตไลต์บนหน้าแรกของพอร์ทัลอาจว่างเปล่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การดูแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ใน สร้างและจัดการแชนเนลในวิดีโอ Office 365

เมื่อต้องการสปอตไลต์วิดีโอบนโฮมเพจวิดีโอ Office 365

 1. เปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัลวิดีโอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูเปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัล Office 365 วิดีโอไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก สปอตไลต์

  หน้าการตั้งค่าพอร์ทัลแชนเนล - สปอตไลต์
 3. ภายใต้ วิดีโอสปอตไลต์ ให้เลือกไทล์สปอตไลต์ เช่น สปอตไลต์ 1

 4. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ค้นหาหรือเรียกดูวิดีโอที่คุณต้องการสปอตไลต์

  หมายเหตุ: วิดีโอที่ถูกอัปโหลดสามารถสปอตไลต์ได้หลังจากถูกทำดัชนีโดยการค้นหาเท่านั้นและโดยทั่วไปแล้วจะพร้อมเล่นในพอร์ทัล ถ้าคุณไม่เห็นวิดีโอที่คุณต้องการสปอตไลต์ ให้ลองกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง

 5. เลือกไทล์วิดีโอที่คุณต้องการสปอตไลต์

 6. เลือก ตกลง

 7. (ทำหรือไม่ก็ได้) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 ในกระบวนงานนี้สำหรับไทล์สปอตไลต์อื่นๆ

  เมื่อต้องการใส่วิดีโอที่แตกต่างกันในไทล์สปอตไลท์ ให้เลือกไทล์สปอตไลต์ แล้วเลือกวิดีโอที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการสปอตไลต์ช่องทางต่าง ๆ บนโฮมเพจวิดีโอ Office 365

 1. เปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัลวิดีโอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูเปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัล Office 365 วิดีโอไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก สปอตไลต์

 3. ภายใต้ แชนเนลสปอตไลต์ ให้เลือกแชนเนลสูงสุด 3 รายการเพื่อสปอตไลต์จากรายการดรอปดาวน์

 4. เลือก บันทึก

คุณสามารถลิงก์ไปแนวทางวิดีโอขององค์กรของคุณบนเมนูหลักวิดีโอ Office 365 พอร์ทัลโฮมเพจของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มการเชื่อมโยง "อัปโหลดแนวทาง" ไปยังเมนูหลักของหน้าการอัปโหลด

แนวทางวิดีโอของ office 365

เมื่อต้องการเพิ่มคำแนะนำพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ

 1. เปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัลวิดีโอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูเปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัล Office 365 วิดีโอไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือกลิงก์ไปยังคำแนะนำ

 3. ในบานหน้าต่างลิงก์ไปยังคำแนะนำขององค์กรของคุณสำหรับ Office 365 ใส่ URL สำหรับคำแนะนำของคุณในการเพิ่มปุ่ม "แนวทางวิดีโอ" บนโฮมเพจของ นั้นแล้ว คลิกบันทึก

เมื่อต้องการเพิ่มแอ "อัปโหลดแนวทาง" ลิงก์ไปยังวิดีโอ Office 365 อัปโหลดหน้า

 1. เปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัลวิดีโอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูเปิดหน้าการตั้งค่าพอร์ทัล Office 365 วิดีโอไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือกลิงก์ไปยังคำแนะนำ

 3. ในบานหน้าต่างลิงก์ไปยังคำแนะนำขององค์กรของคุณสำหรับ Office 365 ใส่ URL สำหรับคำแนะนำของคุณในการเพิ่มปุ่ม "อัปโหลดแนวทาง" บนหน้าการอัปโหลด แล้ว คลิกบันทึก

ถ้าองค์กรของคุณไม่ต้องการใช้ วิดีโอ Office 365 หรือยังไม่พร้อมที่จะใช้ ผู้ดูแลระบบผู้เช่า SharePoint Online สามารถปิดใช้งานบัญชีได้ หลังจาก วิดีโอ Office 365 ถูกปิดใช้งานแล้ว จะไม่มีใครในองค์กรของคุณ (รวมถึงผู้ดูแลระบบวิดีโอสำหรับ วิดีโอ Office 365) สามารถเข้าถึงได้และจะไม่มีลิงก์แสดงใน Office 365 ผู้ดูแลระบบผู้เช่า SharePoint Online สามารถเปิดใช้งานอีกครั้งได้เมื่อองค์กรของคุณพร้อมที่จะใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการปิดใช้งาน วิดีโอ Office 365 จนกว่าคุณจะมีเวลาตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้แชนเนล ชุมชน ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ และสิทธิ์แก้ไขและสิทธิ์การดูใดที่คุณต้องการตั้งค่า หรือจนกว่าจะมีการสร้างแชนเนลอื่นๆ และอัปโหลดวิดีโอไปยังแชนเนลเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างและจัดการแชนเนลในวิดีโอ Office 365

เมื่อต้องการปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งาน Office 365 วิดีโอใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือก การตั้งค่า

 5. ในส่วนของสตรีมวิดีโอ Service เลือกวิดีโอแบบกระแสข้อมูล Azure สื่อผ่านบริการปิดใช้งาน และปิดใช้งานพอร์ทัลวิดีโอ หรือเปิดใช้งานวิดีโอแบบกระแสข้อมูล Azure สื่อผ่านบริการ และเปิดใช้งานพอร์ทัลวิดีโอ

  ปิดใช้งานการตั้งค่าวิดีโอ Office 365 ในศูนย์การจัดการ SharePoint Online

  หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานวิดีโอ Office 365 ลิงก์วิดีโอ บนแถบนำทางด้านบนOffice 365 หรือไอคอนวิดีโอ ในOffice 365ตัวเปิดใช้แอป อาจยังคงสามารถมองเห็นได้ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจะเผยแพร่ผ่านระบบ แม้ในขณะที่ไอคอนหรือลิงก์จะยังคงมองเห็นได้ ไม่มีใครในองค์กรของคุณจะสามารถใช้วิดีโอ Office 365 ถ้าคุณเปิดใช้งานใหม่วิดีโอ Office 365 ลิงก์วิดีโอ บนแถบนำทางด้านบนOffice 365 หรือไอคอนวิดีโอ ในOffice 365ตัวเปิดใช้แอป จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ค้นหาวิธีใช้เกี่ยวกับวิดีโอ Office 365

พบกับวิดีโอ Office 365

สร้างและจัดการแชนเนลในวิดีโอ Office 365

รูปแบบวิดีโอที่ทำงานในวิดีโอ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×