จัดการผู้ใช้ Yammer ของพวกเขาวงจรชีวิตจาก Office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากYammer ถูกเปิดใช้งานของผู้เช่าOffice 365 คุณเป็นผู้ดูแลระบบOffice 365 สามารถควบคุมวงจรอายุสำหรับผู้ใช้Yammer จากOffice 365 เมื่อคุณสร้างผู้ใช้ในOffice 365 พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบบนYammer ด้วยข้อมูลประจำตัวของพวกเขาOffice 365 เมื่อผู้ใช้จะถูกลบจากOffice 365 พวกเขาโดยอัตโนมัติปิดใช้งาน หรือหยุดชั่วคราวใน Yammer อยู่ เมื่อผู้ใช้จะถูกคืนค่าในOffice 365 พวกเขาจะเรียกใช้ในYammer นอกจากนี้ สมบัติโปรไฟล์ผู้ใช้ (เช่นชื่อและแผนก) จากAzure Active Directory จะถูกเติมโดยอัตโนมัติในโปรไฟล์Yammer ของผู้ใช้ และเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณสมบัติโปรไฟล์ในAzure Active Directory จะมีผลในYammer ด้วย

สร้างผู้ใช้

ผู้ใช้Yammer จะถูกสร้างขึ้น ตามที่เข้าสู่ระบบ แทนที่จะถูกสร้างขึ้นด้วยการปรับปรุงจำนวนมากหรือซิงค์จาก Active Directory ลองมาดูที่วิธีสร้างผู้ใช้Yammer ในไดอะแกรมต่อไปนี้

ไดอะแกรมที่แสดงเมื่อผู้ดูแลระบบ Office 365 สร้างผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ Office 365 แล้วนำทางไปยัง Yammer จากตัวเปิดใช้แอป ซึ่งผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นใน Yammer

กระบวนการตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ผู้ดูแลระบบOffice 365 สร้างผู้ใช้ในOffice 365

 2. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบโดยใช้ตัวให้บริการข้อมูลเฉพาะตัวที่ถูกกำหนดค่าสำหรับผู้เช่าOffice 365

 3. ผู้ใช้คลิกที่ไทล์Yammer ในเปิดใช้แอปเพื่อไปยังYammer

  สกรีนช็อตตัวเปิดใช้แอป Office 365 ที่มี Yammer แสดงอยู่
 4. ผู้ใช้Yammer ใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้Office 365

 5. คุณสมบัติโปรไฟล์ผู้ใช้จากAzure Active Directory จะถูกเก็บไว้ในโปรไฟล์Yammer ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

บล็อกผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบสามารถบล็อกผู้ใช้ในOffice 365 และจะถูกล็อกผู้ใช้ออกจากYammer ตลอดจนทั้งหมดบริการอื่น ๆ ของ Office 365 ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงวิธีการนี้ทำงาน:

ผู้ดูแลระบบ Office 365 บล็อกผู้ใช้ใน Office 365 และเข้าสู่ผู้ใช้ออกจาก Yammer

กระบวนการตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ผู้ดูแลระบบ Office 365 ตั้งค่าสถานะการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้จะถูกบล็อก

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้:

  1. ในพอร์ทัลการดูแล Office 365 เลือกผู้ใช้ และเลือกแก้ไขผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้สถานะ จะแสดงอยู่ในรายละเอียดผู้ใช้ ในสกรีนช็อตต่อไปนี้

   สกรีนช็อตของผู้ใช้ของการลงชื่อเข้าใช้สถานะใน Office 365
  2. เลือกแก้ไข ที่อยู่ถัดจากสถานะการลงชื่อเข้าใช้ เพื่อ swtich ระหว่างอนุญาต และที่ถูกบล็อก ในสกรีนช็อตต่อไปนี้

   สกรีนช็อตของการลงชื่อเข้าใช้กล่องโต้ตอบสถานะใน Office 365
 2. การกระทำนี้ต่อเนื่องเป็น Yammer และผู้ใช้ที่สอดคล้องกันถูกบันทึกออกจาก Yammer (บนอุปกรณ์ทั้งหมด) เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบอีกครั้ง Yammer จากอุปกรณ์ใด ๆ เขาหรือเธอจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ ด้วยข้อมูลประจำตัวของ Office 365 อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากสถานะของพวกเขาลงชื่อเข้าใช้ถูกตั้งค่าการบล็อก เป็น Yammer ตัวตรวจสอบผู้ดูแลระบบ คุณสามารถไปยังพื้นที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และดูที่บัญชีผู้ใช้กิจกรรมส่วนเพื่อตรวจสอบว่า ผู้ใช้ Yammer บันทึกแล้วออกจาก ดังต่อไปนี้สกรีนช็อต ที่ผู้ใช้มีเซสชัน Yammer ไม่ใช้งานอยู่

  สกรีนช็อตของกิจกรรมบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่แสดงไม่มีการใช้งาน Yammer เซสชัน (ออกจากระบบ)

ลบผู้ใช้

ถ้าพนักงานออกจากบริษัท คุณสามารถลบผู้ใช้จากOffice 365 เมื่อผู้ใช้ที่ถูกลบออกจากOffice 365 สอดคล้องกันผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน (หรือที่เรียกว่าชั่วคราว) ในYammer ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงวิธีการนี้ทำงาน:

ไดอะแกรมที่แสดงเมื่อผู้ดูแลระบบ Office 365 ลบผู้ใช้ ผู้ใช้ถูกปิดใช้งานใน Yammer หลังจาก 30 วัน ข้อมูลผู้ใช้จะถูกลบออกจาก Office 365 และหลังจาก 90 วัน ผู้ใช้จะถูกเอาออกจาก Yammer อย่างถาวร แต่ข้อความ Yammer ยังคงอยู่

กระบวนการตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ผู้ดูแลระบบลบผู้ใช้จากOffice 365 ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้:

  สกรีนช็อตที่แสดงคำสั่งให้ลบผู้ใช้ในการดูแลระบบ Office 365
 2. การลบผู้ใช้ในขั้นตอนOffice 365 เป็นYammer และผู้ใช้Yammer สอดคล้องกันถูกปิดใช้งานในYammer มอบ การดำเนินการจะเหมือนกับ การนำทางเมื่อต้องการดูแลYammer เลือกเอาผู้ใช้ แล้ว เลือกปิดใช้งานผู้ใช้นี้ ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้:

  สกรีนช็อตที่แสดงวิธีปิดใช้งานผู้ใช้ใน Yammer

  ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน (หรือหยุดชั่วคราว) วิธีนี้จะ แสดงขึ้นในหน้าการดูแลระบบYammer เป็นถูกปิดใช้งานโดยSystem Administratorดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้:

  สกรีนช็อตแสดงผู้ใช้ที่ถูกเอาออกโดยผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อคุณลบผู้ใช้ในOffice 365 ผู้ใช้ที่ใช้งาน หลังจากประมาณ 30 วัน ข้อมูลผู้ใช้ถูกลบอย่างถาวร ดูลบ หรือคืนค่าผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 4. ในทำนองเดียวกัน เมื่อผู้ใช้ถูกปิดใช้งานในYammer ผู้ใช้ที่ใช้งานในYammer หลังจากประมาณ 90 วัน ถูกปิดใช้งานผู้ใช้จะถูกเอาออกอย่างถาวร แต่ข้อความของพวกเขาYammer จะยังคงอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เอาผู้ใช้ออก

กู้คืนผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบสามารถคืนค่าผู้ใช้ในOffice 365 และผู้ใช้จะสามารถเรียกใช้ในYammer ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงวิธีการนี้ทำงาน:

ไดอะแกรมที่แสดงเมื่อผู้ดูแลระบบ Office 365 คืนค่าผู้ใช้ แล้วผู้ใช้จะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งใน Yammer

กระบวนการตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ผู้ดูแลระบบOffice 365 สามารถคืนค่าผู้ใช้ที่ถูกลบในOffice 365 ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้:

  สกรีนช็อตที่แสดงคำสั่งให้คืนค่าผู้ใช้ในการดูแลระบบ Office 365
 2. การกระทำนี้ต่อเนื่องเป็นYammer เช่น และผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานก่อนหน้านี้ในYammer จะเรียกใช้

อัปเดโปรไฟล์ผู้ใช้ yammer จาก Azure Active Directory

Office 365 ใช้ที่ใช้ cloud บริการAzure Active Directory (Azure AD ) เพื่อจัดการผู้ใช้ คุณสามารถจัดการผู้ใช้ใน cloud โดยตรง หรือใช้การเชื่อมต่อ AD Azureเพื่อสร้าง และการซิงโครไนซ์ผู้ใช้/กลุ่มจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของคุณ เมื่อผู้ใช้Office 365 ที่เคยใช้Yammer เข้าถึงYammer เป็นครั้งแรกที่ใช้ข้อมูลประจำตัวของพวกเขาAzure AD, Yammer ผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้น และโพรไฟล์ผู้ใช้Yammer จะปรากฏขึ้นกับคุณสมบัติของผู้ใช้Azure AD และเมื่อมีแก้ไขคุณสมบัติโปรไฟล์ผู้ใช้ในAzure AD พวกเขาปรับปรุงในโปรไฟล์Yammer ของผู้ใช้ที่มีอยู่ ระบุว่า แผนกของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงในAzure AD การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในYammer ด้วย

ผู้ใช้มีโปรไฟล์ในทั้งสองOffice 365 และYammer

 • เมื่อต้องการดูโปรไฟล์ของพวกเขาในOffice 365 ผู้ใช้สามารถคลิกที่รูปภาพโปรไฟล์ของพวกเขา และเลือกเกี่ยวกับฉัน

  สกรีนช็อตของเมนูบัญชีผู้ใช้ใน Office 365

  ซึ่งช่วยให้พวกเขาดู และแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ของพวกเขาสำหรับOffice 365

  สกรีนช็อตของหน้าแก้ไขรายละเอียดสำหรับผู้ใช้ใน Yammer
 • เมื่อต้องการดูโปรไฟล์ของพวกเขาในYammer ผู้ใช้สามารถเลือกตั้งค่า แล้วดูโปรไฟล์

  สกรีนช็อตของการตั้งค่าโปรไฟล์ของมุมมองใน Yammer

  ซึ่งช่วยให้พวกเขาดู และแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ของพวกเขาสำหรับYammer

  สกรีนช็อตของการแก้ไขโปรไฟล์ของผู้ใช้ Yammer

มีบางสิ่งสำคัญเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการอัปเดYammer โปรไฟล์ผู้ใช้จากAzure Active Directory

 • อัปเดตของโปรไฟล์ผู้ใช้เป็นแบบทางเดียว:    อัปเดตของเป็นเดียว จากAzure AD เพื่อYammer โปรไฟล์ผู้ใช้ใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในYammer ไม่สามารถปรับปรุงกลับไปยังAzure AD

 • แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้Yammer เขียนทับAzure AD:   แม้ว่าYammer โปรไฟล์ผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นจากAzure AD ผู้ใช้สามารถแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ของพวกเขา Yammer เช่น เปลี่ยนตำแหน่งงานของพวกเขาได้ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่เขียนทับโดยอัตโนมัติ ครั้งถัดไปที่คุณสมบัติเหล่านี้สามารถอัปเดตได้เปลี่ยนในAzure AD การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเขียนทับการแก้ไขใด ๆ ที่ทำในYammer จะไม่มีการกำหนดค่าในYammer เพื่อบล็อกผู้ใช้จากการอัปเดYammer โปรไฟล์ของพวกเขา

 • คุณสามารถควบคุมการปรับปรุง โดยใช้Azure AD Connect:   ถ้าลูกค้าต้องการควบคุมคุณสมบัติใดเมื่อต้องการอัปเดตจากไดเรกทอรีภายในองค์กรของพวกเขาAzure AD พวกเขาสามารถทำได้ โดยการกำหนดค่าเครื่องมือAzure AD Connect ได้

 • อัปเดตที่อยู่อีเมลในAzure AD จะแสดงผลใน Yammer:   อัปเดตใด ๆ ของผู้ใช้อีเมลที่ในAzure AD จะอัปเดตในYammer โดเมนอีเมอัปเดตแล้วควรตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในโดเมนบนเครือข่ายYammer

 • เกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ใช้ Yammer ไม่มีอยู่อีเมล:    ถ้าไม่มีอีเมลที่สำหรับผู้ใช้ที่ตรงกับโดเมนบนเครือข่ายYammer หรือถ้าผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมใด ๆ ในAzure AD โพรไฟล์ผู้ใช้Yammer ถูกอัปเดตเพื่อแสดงว่า ผู้ใช้มีอีเมล เพื่อให้ผู้ร่วมงานของพวกเขาตระหนักถึงนี้ (ถ้าผู้ใช้โฮเวอร์เหนือบุคคลในYammer เหล่านั้นจะเห็นในบัตรข้อมูล hover ว่า บุคคลที่มีข้อความอีเม)

ผู้ดูแลระบบOffice 365 สามารถแก้ไขคุณสมบัติของผู้ใช้จากศูนย์การจัดการ Office 365

เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ใช้ใน Office 365
 1. ในตัวศูนย์การจัดการ Office 365 ไปยังส่วนย่อยผู้ใช้ และเลือก หรือค้นหาผู้ใช้ ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้

  สกรีนช็อตของการแก้ไขกล่องผู้ใช้ใน Office 365
 2. เลือกแก้ไข ที่อยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้เพื่อดู หรือเปลี่ยนคุณสมบัติ เช่นชื่อที่ใช้แสดง และที่อยู่อีเมล

  หน้าคุณสมบัติของผู้ใช้ใน Office 365

Azure AD ปรับปรุงคุณสมบัติYammer ต่อไปนี้:

คุณสมบัติในAzure AD

คุณสมบัติในYammer

 1. ที่อยู่อีเมล

 2. ชื่อ

 3. นามสกุล

 4. ตำแหน่งงาน

 5. แผนก

 6. Office

 7. โทรศัพท์สำนักงาน

 8. โทรศัพท์มือถือ

 9. คำอธิบาย

 1. อีเมล

 2. ชื่อ

 3. นามสกุล

 4. ตำแหน่งงาน

 5. แผนก

 6. ตำแหน่งที่ตั้ง

 7. โทรศัพท์ที่ทำงาน

 8. โทรศัพท์มือถือ

 9. เกี่ยวกับฉัน

ในOffice 365 คุณสามารถดูคุณสมบัติของผู้ใช้ที่จะปรับปรุงสำหรับYammer ในกล่องโต้ตอบต่อไปนี้:

 • กล่องโต้ตอบที่อยู่อีเมแก้ไข

  สกรีนช็อตของเขตข้อมูลโปรไฟล์อยู่อีเมลใน Office 365
 • กล่องโต้ตอบแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อ

  สกรีนช็อตของเขตข้อมูลโปรไฟล์ที่ซิงค์ใน Yammer

ในYammer คุณสามารถดูคุณสมบัติของผู้ใช้ที่จะปรับปรุงสำหรับYammer บนหน้าโปรไฟล์ คุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในส่วนต่อไปนี้:

 • ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล ส่วน

  สกรีนช็อตของเขตข้อมูลโปรไฟล์ที่ซิงค์ใน Yammer
 • ส่วนติดต่อ

  สกรีนช็อตของเขตข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ซิงค์ใน Yammer

ฉันควรใช้ Yammer ซิงค์ไดเรกทอรี

เราขอแนะนำว่า ลูกค้าYammer สลับไปใช้ประสบการณ์การใช้งานนี้สอดคล้องกันระหว่างOffice 365 และYammer เพื่อจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้ทั้งหมดของพวกเขา เป็นสะดวกกว่าการจัดการผู้ใช้ที่แยกต่างหาก และนี่คือยาวทิศทางสำหรับYammer ด้วย ถ้าคุณกำลังใช้เครื่องมือซิงค์ไดเรกทอรีYammer พิจารณาการสลับไปยังการจัดการผู้ใช้ในOffice 365 เมื่อคุณสลับไปยังการจัดการผู้ใช้ในOffice 365 ปิดเครื่องมือซิงค์ไดเรกทอรีYammer

หมายเหตุ: เฉพาะคุณสามารถจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้จากOffice 365 ถ้าพวกเขาจะใช้ข้อมูลประจำตัวของพวกเขาOffice 365 เพื่อเข้าถึงYammer

ตารางด้านล่างแสดงรายการบางส่วนคีย์ของYammer ซิงค์ไดเรกทอรีและฉันจะเปรียบเทียบกับการใช้Office 365 เพื่อจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับYammer ซิงค์ไดเรกทอรี ดูการวางแผนสำหรับการซิงค์ไดเรกทอรี Yammer

งาน

Yammer ซิงค์ไดเรกทอรี

Office 365

จัดการผู้ใช้ในจำนวนมาก

คุณสามารถจัดการผู้ใช้เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยYammer ซิงค์ไดเรกทอรี อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถจัดการผู้ใช้Office 365 จากYammer

คุณสามารถใช้Azure Active Directory เชื่อมต่อ(Azure AD Connect ) เมื่อต้อง การรวมไดเรกทอรีภายในองค์กรของคุณกับAzure Active Directory และOffice 365 และจัดการผู้ใช้ในจำนวนมาก Azure AD Connect มีประสิทธิภาพสูง เช่นรหัสผ่านซิงค์ การรับรองความถูก ต้องด้วยหลายปัจจัย Azure และบริษัทแอปพลิเคชันการสนับสนุน อ้างอิงAzure AD Connect จะ มีเครื่องมือเดียวสำหรับการรวมของคุณภายในองค์กรActive Directory เพื่อOffice 365 รวมถึงYammer Yammerมือซิงค์ไดเรกทอรีจะสามารถสนับสนุนบน 1st dec, 2016

สร้างผู้ใช้

ผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นเป็นผู้ใช้ที่ค้างอยู่ในYammer และผู้ใช้นี้จะถูกส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมYammer

ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบYammer กับของเขา หรือเธอOffice 365 บัญชี จุดที่ผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นในYammer

ลบผู้ใช้

ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานในYammer ผู้ใช้ในสถานะที่ค้างอยู่จะถูกลบออก

ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานในYammer

กำหนดค่าอีเมลที่เชิญแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างคำเชิญแบบกำหนดเองให้อีเมลที่เมื่อคุณใช้Yammer ซิงค์ไดเรกทอรีช่วยให้คุณสามารถสร้างอีเมลที่เชิญแบบกำหนดเอง

Office 365 ไม่สนับสนุนอีเมลที่เชิญแบบกำหนดเอง อย่างไรก็ตาม ตามที่ละเอียดขึ้นYammer จะผนวกเข้ากับOffice 365 เราคาดหวังผู้ใช้สามารถค้นหา และใช้Yammer เป็นผู้ใช้Office 365 แทนจำเป็นบทนำอีเมครั้งเดียว

โปรไฟล์ผู้ใช้อัปเดต

คุณสามารถปรับปรุงโปรไฟล์Yammer จากYammer ซิงค์ไดเรกทอรี

คุณสามารถใช้Azure AD Connect เพื่อซิงโครไนซ์คุณสมบัติโปรไฟล์ผู้ใช้จากภายในองค์กรของคุณActive Directory กับAzure Active Directory เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะอัปเดYammer โปรไฟล์ผู้ใช้ด้วย

คำถามที่ถามบ่อย

Q:จะรูปภาพโปรไฟล์ผู้ใช้สามารถปรับปรุงจาก Office 365 ไปยัง Yammer ได้อย่างไร

A:ใช่ ถ้าไม่มีรูปภาพของผู้ใช้ Yammer โปรไฟล์ โปรไฟล์จะปรับปรุงกับรูปภาพในโปรไฟล์ของผู้ใช้ Office 365 เริ่มการอัปเดตนี้เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ใน Yammer และจะมีผลในโปรไฟล์ Yammer ภายในไม่กี่ชั่วโมง ถ้าผู้ใช้อัปเดรูปภาพโปรไฟล์ของ Office 365 ของบุคคล นั้นในภายหลัง รูปภาพโปรไฟล์ Yammer จะยังอัปเดหลังจากบันทึกผู้ใช้ลงใน Yammer

Q:ฉันไม่ Yammer เข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) มีผลต่อการจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้ Yammer ใน Office 365 ได้อย่างไร

A: Yammer SSO ช่วยให้คุณ มีการจัดการข้อมูลเฉพาะตัว แน่ใจว่าผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Yammer ด้วยข้อมูลประจำตัวเหมือนกันเมื่อพวกเขาทำได้ในสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของพวกเขา หรือแทนที่จะใช้เครื่องหมายในOffice 365 สำหรับYammer ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่Yammer ด้วยข้อมูลประจำตัวของOffice 365 (Office 365 สนับสนุน SSO ด้วย) ขณะที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ เราสร้างการแมประหว่างผู้ใช้ในOffice 365 และYammer จัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้Yammer จากOffice 365 ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ระหว่างOffice 365 และYammer แมปนี้ ดังนั้น ถ้าคุณใช้Yammer SSO คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากYammer จัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้ในOffice 365

สิ่งสำคัญ: 

 • Yammer SSO ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว และจะหยุดทำงานหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2016 คุณจะไม่สามารถตั้งค่าการกำหนดค่าแบบใหม่ด้วย YammerSSO หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2016 เป็นต้นไป แทนการใช้Yammer SSO เราขอแนะนำให้คุณใช้การลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับ Yammer

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไม่ได้รับการสนับสนุนและวิธีการเปลี่ยนจากYammer SSO โปรดดูแผนการไม่สนับสนุน Yammer SSO และ DSync

Q:ฉันจะจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้ Yammer แตกต่างจาก Office 365 เข้าสู่ระบบสำหรับ Yammer ได้อย่างไร

A: Yammer SSO และOffice 365 ลงชื่อเข้าใช้สำหรับYammer มีตัวเลือกอื่นสำหรับการจัดการข้อมูลเฉพาะตัว การเปลี่ยนแปลงนี้มีไว้สำหรับจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้นั้น พวกเขาได้ที่เกี่ยวข้อง แต่แตกต่างกัน Office 365 ลงชื่อเข้าใช้สำหรับYammer คือข้อกำหนดเบื้องต้นแบบสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้

Q:สามารถเราปิดใช้งานเครื่องมือซิงค์ไดเรกทอรี Yammer เมื่อการจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้ Yammer ใน Office 365 จะพร้อมใช้งานได้อย่างไร

A:ระยะยาวผลิตภัณฑ์ทิศทางจะจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้Yammer ในOffice 365 อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของเวลาที่จะปิดใช้งาน Yammer ซิงค์ไดเรกทอรีจะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทของคุณใช้

สิ่งสำคัญ: 

Q:เครื่องมือซิงค์ไดเรกทอรี Yammer ปรับปรุงเขตข้อมูลโปรไฟล์วันนี้ จะ Yammer โปรไฟล์เขตข้อมูลด้วยการอัปเดจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้ใน Office 365 ได้อย่างไร

คำตอบ: ได้

Q:สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีเปลี่ยนอยู่อีเมลใน Office 365 ได้อย่างไร ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลใน Yammer ได้อย่างไร

คำตอบ: ได้

Q:บริษัทของฉันมีการกำหนดค่าที่ไม่ใช่ทั้งหมดต่อผู้ใช้ Yammer ยังใน Office 365 ฉันจะจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้ทำงานในกรณีนี้ได้อย่างไร

A:ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบYammer ด้วยข้อมูลประจำตัวOffice 365 สามารถจัดการได้ในOffice 365 คุณสามารถทำเพื่อจัดการผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลประจำตัวของพวกเขาOffice 365 แบบเดียวกับที่คุณจัดการวันนี้ ในขั้นสุดท้าย เมื่อคุณย้ายทุกคนเพื่อOffice 365 คุณจะมีสจะเดียวเพื่อจัดการผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงผู้ใช้Yammer )

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×