จัดการผู้รับที่แนะนำในถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึงกล่องที่ มีการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการเพิ่มผู้รับข้อความอีเมOutlook คุณสามารถเลือกปุ่มเพื่อสำเนาถึง และสำเนาลับถึง เพื่อเลือกผู้รับจากที่ติดต่อของคุณ หรือพิมพ์อยู่ด้วยตนเอง ถ้าคุณพิมพ์อยู่ในการสำเนาถึงสำเนาลับถึง กล่อง หรือ คุณจะสังเกตเห็นOutlook ที่ให้คำแนะนำ ตามที่คุณพิมพ์ คำแนะนำเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

Outlook สร้างรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ด้วยการบันทึกชื่อและที่อยู่ของผู้รับในข้อความอีเมลของคุณได้ส่งไปก่อนหน้านี้ รายการมีขนาดใหญ่ ดังนั้นไม่หมายเลขของคำแนะนำเสนอให้เป็นรายการที่เป็นไปได้ คุณสามารถตัดแต่งรายการได้ โดยการเอาผู้รับอย่าง น้อยหนึ่ง หรือคุณสามารถปิดใช้งานรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ทั้งหมด

ใช้รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ชื่อในการสำเนาถึง หรือกล่องสำเนาลับถึงรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ แนะนำชื่อหรือที่อยู่ตรงกัน

ถ้าคุณพิมพ์อักขระ "J" หนึ่งเขตข้อมูลชื่อผู้รับในตัวอย่าง รายการแสดงแนะนำที่ตรงกัน และแสดงชื่อทั้งหมดในรายการของคุณที่ขึ้นต้น ด้วย "J." รายการถูกประณีต ด้วยอักขระแต่ละตัวที่คุณพิมพ์ ดังนั้น ถ้าคุณสิ้นสุด ด้วยการพิมพ์ "Jam" แล้วรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ อาจทำให้คำแนะนำคล้ายกับสิ่งที่คุณเห็นในรูปต่อไปนี้

ตัวอย่างของรายการการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ด้วยอีเมลแต่ละคุณเขียน ผู้รับข้อความเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มลงรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ปิดรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ในขั้นตอนที่สอง คุณสามารถหยุดรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ จากแนะนำผู้รับอีเมล

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก >จดหมาย

  เลือกแท็บไฟล์

 2. ภายใต้ส่งข้อความ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เพื่อแนะนำชื่อเมื่อพิมพ์บรรทัดในถึง สำเนา ถึง และสำเนาลับถึง

  เลือกไฟล์ ตัววเลือก Mail และภายใต้ส่งข้อความ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ลบหนึ่ง หรือผู้รับในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ที่แนะนำเพิ่มเติม

คุณสามารถเอาผู้รับอย่าง น้อยหนึ่งที่แสดงขึ้นเป็นคำแนะนำในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. ใส่อักขระอย่าง น้อยหนึ่งในตัวสำเนาถึง กล่องถึง หรือสำเนาลับถึง แล้ว ในทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติรายการที่ปรากฏขึ้น เลือกผู้รับที่แนะนำคุณไม่ต้อง โดยใช้แป้นลูกศร หรือ โดยการโฮเวอร์เมาส์เหนือชื่อคุณต้องการเอาออก

  ในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เลือกชื่อที่คุณต้องการเอาออก นั้นแล้ว เลือกลบ

 2. เลือก คำสั่งลบ หรือกด Delete

  เคล็ดลับ: เมื่อชื่อผู้รับจะถูกเอาออก นั้นจะไม่ปรากฏขึ้นอีกครั้งในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เว้นแต่ว่าคุณมีเจตนาเลือกจากรายการที่ติดต่อของคุณ หรือพิมพ์อยู่ในด้วยตนเอง การกระทำเหล่านี้จะเพิ่มอยู่ลงรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ อีกครั้ง ถ้าคุณต้องการเอาผู้รับจากรายการที่ติดต่อของคุณอย่างถาวร ดูลบติดต่อ

ล้างรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถยกเลิกเลือกรายการทั้งหมดในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ในขณะนี้

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก >จดหมาย

 2. ภายใต้ส่งข้อความ เลือกรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติว่างเปล่า

  เลือกไฟล์ ตัววเลือก Mail และภายใต้ส่งข้อความ เลือกปุ่มรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติว่าง

 3. เลือกใช่ เพื่อยืนยันคุณต้องการล้างรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×