จัดการผู้รับที่แนะนำในกล่อง ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง ด้วยการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

เมื่อคุณต้องการเพิ่มผู้รับลงใน Outlookข้อความอีเมล คุณสามารถเลือกปุ่ม ถึงสำเนาถึง และ สำเนาลับถึง เพื่อเลือกผู้รับจากที่ติดต่อของคุณ หรือพิมพ์ที่อยู่ด้วยตนเอง ถ้าคุณพิมพ์ที่อยู่ในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง คุณจะสังเกตเห็นว่า Outlook ให้คำแนะนำคุณขณะที่พิมพ์ คำแนะนำเหล่านี้จัดเก็บอยู่ใน รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

Outlook สร้าง รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ โดยบันทึกชื่อและที่อยู่ของผู้รับในข้อความอีเมลที่คุณส่งก่อนหน้านี้ ขณะที่รายการเพิ่มขึ้น จำนวนคำแนะนำที่ให้เป็นรายการที่เป็นไปได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน คุณสามารถปรับปรุงรายการโดยนำผู้รับอย่างน้อยหนึ่งรายการออก หรือคุณสามารถปิด รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ทั้งหมด

ใช้ รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ จะเปิดอยู่ ขณะที่คุณเริ่มพิมพ์ชื่อในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึงรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ จะแนะนำชื่อหรือที่อยู่ที่ตรงกัน

ถ้าคุณพิมพ์อักขระ "J" ลงในเขตข้อมูลผู้รับ ตัวอย่างเช่น รายการแสดงรายการที่ตรงกันที่แนะนำและแสดงชื่อทั้งหมดในรายชื่อของคุณที่ขึ้นต้นด้วย "J" รายการจะปรับเปลี่ยนตามอักขระแต่ละตัวที่คุณพิมพ์ ดังนั้น ถ้าสุดท้ายคุณพิมพ์คำว่า "Jam," แล้ว รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ อาจให้คำแนะนำที่คล้ายกับสิ่งที่คุณเห็นในรูปภาพต่อไปนี้

ตัวอย่างของรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

อีเมลแต่ละฉบับที่คุณเขียน ผู้รับข้อความเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มลงใน รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ปิด รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ในสองขั้นตอน คุณสามารถหยุด รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ จากผู้รับอีเมลที่แนะนำ

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก > จดหมาย

  เลือกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ ส่งข้อความ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ที่จะแนะนำชื่อเมื่อพิมพ์ในบรรทัดถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง

  เลือก ไฟล์ ตัวเลือก จดหมาย และภายใต้ ส่งข้อความ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ลบผู้รับที่แนะนำอย่างน้อยหนึ่งรายการใน รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถนำผู้รับออกอย่างน้อยหนึ่งรายการที่แสดงขึ้นเป็นคำแนะนำใน รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. ใส่อักขระอย่างน้อยหนึ่งตัวในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง จากนั้น ในรายการการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกผู้รับที่แนะนำที่ไม่ต้องการ โดยใช้แป้นลูกศรหรือโฮเวอร์เมาส์ของคุณเหนือชื่อที่คุณต้องการนำออก

  ในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ให้เลือกชื่อที่คุณต้องการนำออก แล้วเลือก ลบ

 2. เลือก คำสั่ง ลบ หรือกด Delete

  เคล็ดลับ: เมื่อนำชื่อผู้รับออก ชื่อจะไม่ปรากฏขึ้นอีกครั้งใน รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะตั้งใจเลือกจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หรือพิมพ์ที่อยู่ด้วยตนเอง การดำเนินการเหล่านี้จะเพิ่มที่อยู่ลงใน รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ อีกครั้ง ถ้าคุณต้องการนำผู้รับออกจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณอย่างถาวร ให้ดู ลบที่ติดต่อ

ล้าง รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถล้างรายการทั้งหมดใน รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ได้ในขณะนี้

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก > จดหมาย

 2. ภายใต้ ส่งข้อความ ให้เลือก ล้างรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

  เลือก ไฟล์ ตัวเลือก จดหมาย และภายใต้ ส่งข้อความ ให้เลือกปุ่ม ล้างรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. เลือก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการล้างรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×