จัดการผลิตภัณฑ์และบริการรายการใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการประกอบด้วยรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเก็บไว้ในBusiness Contact Manager for Outlook ของคุณ คุณสามารถนำเข้ารายการของรายการบริการและผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการรายการด้วยตนเอง หรือแก้ไข หรือลบรายการผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อต้องการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการรายการ ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

นำเข้ารายการที่มีรายการ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

 2. ในกล่องโต้ตอบผลิตภัณฑ์และบริการรายการ คลิกนำเข้า นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการนำเข้าผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

  หมายเหตุ: รายการที่คุณนำเข้าต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์.csv สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้ารายการที่มีรายการ ดูนำเข้ารายการของผลิตภัณฑ์หรือบริการข้อมูลลงใน Business Contact Manager

  เมื่อต้องการได้รับความช่วยเหลือในขณะที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์หน้าในตัวช่วยสร้าง คลิกวิธีใช้ บนหน้านั้น

เพิ่มข้อมูลด้วยตนเอง

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

 2. ในกล่องโต้ตอบผลิตภัณฑ์และบริการรายการ คลิกเพิ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบการเพิ่มหรือแก้ไขรายการ พิมพ์ชื่อรายการคำอธิบายราคาต่อหน่วย และปริมาณที่เริ่มต้น แล้ว คลิ กตกลง

 4. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มหรือแก้ไขรายการ หรือคลิกเพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูลอื่น

  หมายเหตุ: ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกรวมเข้ากับระบบบัญชีของคุณ รายการใหม่ที่จะถูกเพิ่มโดยใช้ฟอร์มนี้จะไม่รวมลงในรายการรายการในระบบบัญชีของคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการรายการจากรายการสินค้าในระบบบัญชีของคุณถูกรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการรายการ ในBusiness Contact Manager for Outlook สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวมBusiness Contact Manager for Outlook กับระบบบัญชีของคุณ ดูวิธีใช้ในระบบบัญชีของคุณ

แก้ไขรายการ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

 2. ในกล่องโต้ตอบผลิตภัณฑ์และบริการรายการ คลิกรายการ แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบการเพิ่มหรือแก้ไขรายการ แก้ไขชื่อรายการคำอธิบายราคาต่อหน่วย หรือปริมาณที่เริ่มต้น แล้ว คลิ กตกลง

 4. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มหรือแก้ไขรายการ หรือคลิกข้อมูลอื่นในรายการ แล้ว คลิ กแก้ไข เพื่อแก้ไขได้

  หมายเหตุ: 

  • ปุ่มแก้ไข จะพร้อมใช้งานถ้าข้อมูลที่พบในBusiness Contact Manager for Outlook เท่านั้น ถ้าปริพันธ์Business Contact Manager for Outlook และระบบบัญชีของคุณ ข้อมูลในรายการสามารถพบในระบบบัญชีของคุณและBusiness Contact Manager for Outlook รายการจากระบบบัญชีของคุณไม่สามารถแก้ไขได้ในBusiness Contact Manager for Outlook

  • เขตข้อมูลคำอธิบายต้นทุนต่อหน่วย และราคาต่อหน่วย ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับรายการที่มาจากระบบบัญชีของคุณ

ลบรายการ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

 2. ในกล่องโต้ตอบผลิตภัณฑ์และบริการรายการ คลิกรายการในรายการ นั้นแล้ว คลิกลบ

 3. ในกล่องโต้ตอบลบ คลิกใช่ เพื่อลบข้อมูล

 4. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบผลิตภัณฑ์และบริการรายการ หรือคลิกข้อมูลอื่นในรายการ แล้ว คลิ กลบ เพื่อลบออก

ผลิตภัณฑ์และบริการรายการการส่งออก

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งออกเท่านั้นผลิตภัณฑ์และบริการรายการพร้อมกับระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ในรูปแบบไฟล์.bcm คุณสามารถเปิดไฟล์.bcm ส่งออกโดยใช้ Notepad หรือตัวแสดงไฟล์.xml ใด ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการรายการไม่สามารถส่งออกเป็นรูปแบบไฟล์.csv สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งออกข้อมูลธุรกิจ ดูนำเข้ารายการของผลิตภัณฑ์หรือบริการข้อมูลลงใน Business Contact Manager

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กนำเข้า และส่งออก

 2. ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออก คลิกส่งไฟล์

 3. บนหน้าเลือกชนิดของไฟล์เพื่อส่งออกไปยังข้อมูล Business Contact Manager (.bcm) ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น คลิกถัดไป

 4. บนหน้าเลือกข้อมูลคุณต้องการส่งออก คลิกตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ส่งออกทุกสิ่งทุกอย่าง

  • เลือกระเบียนที่เฉพาะเจาะจง และตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 5. คลิก ถัดไป

 6. บนหน้าไฟล์เพื่อส่งออก ทำต่อไปนี้:

  • พิมพ์เส้นทางและชื่อแฟ้ม

  • ภายใต้ส่งออกประวัติ คลิกตัวเลือกหนึ่ง

  • ภายใต้ส่งออกผลิตภัณฑ์ คลิกใช่

 7. คลิกถัดไป นั้นแล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้าง

 8. เปิดไฟล์ที่ส่งออก และค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น

  หมายเหตุ: ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกรวมเข้ากับระบบบัญชีของคุณ รายการจากระบบบัญชีของคุณอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการรายการBusiness Contact Manager for Outlook รายการจากระบบบัญชีของคุณจะไม่รวมอยู่ในไฟล์ที่ส่งออก

  สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหน้าใดหน้าหนึ่งของตัวช่วยสร้าง คลิกวิธีใช้ บนหน้านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×