ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

จัดการปฏิทินของบุคคลอื่นใน Outlook บนเว็บ

ด้วยสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ Outlook บนเว็บ เพื่อแก้ไขปฏิทินของบุคคลอื่น และแม้แต่ส่งและตอบกลับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมในนามของพวกเขา

หมายเหตุ: ถ้าคำแนะนำไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นคุณอาจกำลังใช้ Outlook บนเว็บ เวอร์ชันที่เก่ากว่า ลองใช้คำแนะนำสำหรับ Outlook แบบคลาสสิกบนเว็บ

ก่อนที่คุณจะสามารถแก้ไขปฏิทินของบุคคลอื่น พวกเขาจะต้องมอบสิทธิ์ให้คุณโดยการแชร์ปฏิทินของพวกเขา พวกเขาสามารถทำตามคำแนะนำที่ การมอบสิทธิ์ปฏิทินใน Outlook ในเว็บสำหรับธุรกิจ เพื่อเรียนรู้วิธีการ ในฐานะผู้แก้ไข คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขเหตุการณ์บนปฏิทิน ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ คุณสามารถตอบกลับคำเชิญการประชุมในนามของเจ้าของปฏิทิน เจ้าของปฏิทินยังสามารถเลือกให้ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถเข้าถึงเหตุการณ์ส่วนตัวได้

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ปฏิทิน Outlook ในการขอสิทธิ์ไปยังปฏิทินของบุคคลอื่น

ถ้าคุณได้รับคำเชิญให้แชร์ปฏิทินของบุคคลอื่น ให้เลือกปุ่ม ยอมรับ ในคำเชิญเพื่อเพิ่มลงในรายการของปฏิทินของคุณ

สกรีนช็อตของปุ่มยอมรับ

ในขณะนี้ เรากำลังทำการปรับปรุงการแชร์ปฏิทินเพื่อความสอดคล้องกันและความสะดวกสบาย จนกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเสร็จสมบูรณ์:

 • คำเชิญในแอปพลิเคชัน Outlook บางอย่างจะไม่มีปุ่ม ยอมรับ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ยอมรับ ให้ใช้ Outlook บนเว็บเพื่อยอมรับ

 • คำเชิญอาจไม่สามารถส่งจากแอปพลิเคชัน Outlook บางอย่าง ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลคำเชิญให้แชร์ ให้ขอให้เจ้าของปฏิทินแชร์ปฏิทินอีกครั้งจาก Outlook บนเว็บ

หลังจากที่คุณเพิ่มปฏิทิน คุณสามารถเลือกเพื่อเพิ่มหรือนำออกจากมุมมองปฏิทินของคุณ หรือใช้เมนูบริบทเพื่อเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสี หรือลบออกจากมุมมองของคุณ

สกรีนช็อตของเมนูบริบทปฏิทินด้วยการเปลี่ยนชื่อที่เลือก

เมื่อคุณมีผู้แก้ไขหรือได้รับสิทธิ์การเข้าถึงไปยังปฏิทินของบุคคลอื่น และเพิ่มปฏิทินลงในรายการปฏิทินของคุณแล้ว คุณสามารถจัดกำหนดการการประชุมในนามของพวกเขาได้ ซึ่งจะเหมือนกับการตั้งค่าการประชุมบนปฏิทินของคุณเอง แต่คุณจะต้องเลือกปฏิทินของพวกเขาเมื่อสร้างการประชุม เมื่อคุณส่งคำเชิญเข้าร่วมประชุม คำเชิญจะแสดงว่ามาจากคุณในนามของเจ้าของปฏิทิน

จัดกำหนดการการประชุมในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

 1. ใน Outlook บนเว็บ ให้เลือก ปฏิทิน ที่ด้านล่างของเพจ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถดูปฏิทินของพวกเขาในรายการปฏิทินของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ ให้ดูส่วนทางด้านบนเกี่ยวกับการเพิ่มปฏิทินของบุคคลอื่นลงในมุมมองปฏิทินของคุณ

 3. เลือก เหตุการณ์ใหม่ ทางด้านบนหรือดับเบิลคลิกบนพื้นที่ปฏิทินเพื่อเปิดฟอร์มรายการปฏิทินใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่มเหตุการณ์ใหม่

 4. ในเขตข้อมูล บันทึกลงในปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินของพวกเขา คุณจะเห็นเฉพาะปฏิทินที่จะเพิ่มลงในรายการปฏิทินของคุณ และปฏิทินที่คุณมีสิทธิ์ผู้แก้ไขหรือผู้รับมอบสิทธิ์

 5. กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลส่วนที่เหลือตามความจำเป็น

 6. ส่งการเรียกประชุม

หมายเหตุ: 

 • การใช้ตัวช่วยจัดกำหนดการอาจทำให้การตั้งค่าการประชุมง่ายขึ้น

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มการนัดหมายลงในปฏิทินของบุคคลอื่น ให้ทำตามขั้นตอนทางด้านบนเพื่อเลือกปฏิทินของบุคคลอื่น แต่ไม่ต้องเพิ่มบุคคลในการประชุม เหตุการณ์จะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของบุคคลอื่น แต่จะไม่ส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

ถ้าคุณเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ของบุคคลอื่น การเรียกประชุมและการอัปเดตจะถูกส่งถึงคุณ ซึ่งจะแสดงในกล่องจดหมายเข้าของคุณเหมือนกับการเรียกประชุมอื่นๆ แต่คุณจะเห็นบันทึกย่อบนฟอร์มการประชุมที่บอกคุณว่าการเรียกประชุมมีไว้สำหรับใคร

สกรีนช็อตคำเชิญเข้าร่วมการประชุมที่ถูกส่งไปยังผู้รับมอบสิทธิ์

ตอบกลับการเรียกประชุม

 1. เลือกใช่อาจจะ หรือไม่ใช่

 2. เลือกปุ่มสลับ แจ้งผู้จัดการประชุม ถ้าคุณต้องการให้ผู้จัดการประชุมทราบถึงการตอบกลับของคุณ

  สกรีนช็อตของปุ่มสลับแจ้งผู้จัดการประชุม

 3. คุณสามารถเพิ่มข้อความไปยังการตอบกลับของคุณ

 4. ถ้าคุณยอมรับคำเชิญ การประชุมจะแสดงเป็นไม่ว่างบนปฏิทินของเจ้าของ ถ้าคุณเลือกที่จะส่งการตอบกลับ ผู้จัดการประชุมจะเห็นว่าการตอบกลับมาจากคุณในนามของเจ้าของปฏิทิน

หมายเหตุ: ถ้าบุคคลที่เป็นเจ้าของปฏิทินใช้ Outlook บนเว็บ พวกเขาจะไม่เห็นในกล่องขาเข้าว่าคุณได้ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมประชุมในนามของพวกเขา ถ้าพวกเขาดูปฏิทินของตนเอง พวกเขาจะสามารถดูกิจกรรม และดูว่าคุณ (หรือผู้รับมอบสิทธิ์อื่นๆ) ได้ตอบกลับหรือไม่

ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ คุณยังสามารถแก้ไขหรือยกเลิกการประชุมในนามของเจ้าของปฏิทินได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เปิดเหตุการณ์ในปฏิทิน ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อส่งคำเชิญการประชุมที่อัปเดตแล้วหรือถูกยกเลิก การอัปเดตหรือการยกเลิกการประชุมจะถูกส่งจากคุณในนามของเจ้าของปฏิทิน

หมายเหตุ: เมื่อมีการส่งคำเชิญเข้าร่วมประชุม คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนปฏิทินที่ถูกจัดกำหนดการได้

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก

ก่อนที่คุณจะสามารถแก้ไขปฏิทินของบุคคลอื่น พวกเขาจะต้องมอบสิทธิ์ให้คุณโดยการแชร์ปฏิทินของพวกเขา พวกเขาสามารถทำตามคำแนะนำที่ การมอบสิทธิ์ปฏิทินใน Outlook ในเว็บสำหรับธุรกิจ เพื่อเรียนรู้วิธีการ ในฐานะผู้แก้ไข คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขเหตุการณ์บนปฏิทิน ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ คุณสามารถตอบกลับคำเชิญการประชุมในนามของเจ้าของปฏิทิน เจ้าของปฏิทินยังสามารถเลือกให้ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถเข้าถึงเหตุการณ์ส่วนตัวได้

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ปฏิทิน Outlook ในการขอสิทธิ์ไปยังปฏิทินของบุคคลอื่น

ถ้าคุณได้รับคำเชิญให้แชร์ปฏิทินของบุคคลอื่น ให้เลือกปุ่ม ยอมรับ ในคำเชิญเพื่อเพิ่มลงในรายการของปฏิทินของคุณ

สกรีนช็อตของคำเชิญปฏิทินที่แชร์

ในขณะนี้ เรากำลังทำการปรับปรุงการแชร์ปฏิทินเพื่อความสอดคล้องกันและความสะดวกสบาย จนกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเสร็จสมบูรณ์:

 • คำเชิญในแอปพลิเคชัน Outlook บางอย่างจะไม่มีปุ่ม ยอมรับ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ยอมรับ ให้ใช้ Outlook บนเว็บเพื่อยอมรับ

 • คำเชิญอาจไม่สามารถส่งจากแอปพลิเคชัน Outlook บางอย่าง ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลคำเชิญให้แชร์ ให้ขอให้เจ้าของปฏิทินแชร์ปฏิทินอีกครั้งจาก Outlook บนเว็บ

หลังจากที่คุณเพิ่มปฏิทิน คุณสามารถเลือกเพื่อเพิ่มหรือนำออกจากมุมมองปฏิทินของคุณ หรือใช้เมนูบริบทเพื่อเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสี หรือลบออกจากมุมมองของคุณ

สกรีนช็อตของเมนูบริบทของปฏิทินอื่น

เมื่อคุณมีผู้แก้ไขหรือได้รับสิทธิ์การเข้าถึงไปยังปฏิทินของบุคคลอื่น และเพิ่มปฏิทินลงในรายการปฏิทินของคุณแล้ว คุณสามารถจัดกำหนดการการประชุมในนามของพวกเขาได้ ซึ่งจะเหมือนกับการตั้งค่าการประชุมบนปฏิทินของคุณเอง แต่คุณจะต้องเลือกปฏิทินของพวกเขาเมื่อสร้างการประชุม เมื่อคุณส่งคำเชิญเข้าร่วมประชุม คำเชิญจะแสดงว่ามาจากคุณในนามของเจ้าของปฏิทิน

จัดกำหนดการการประชุมในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป แล้วเลือก ปฏิทิน

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถดูปฏิทินของพวกเขาในรายการปฏิทินของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ ให้ดูส่วนทางด้านบนเกี่ยวกับการเพิ่มปฏิทินของบุคคลอื่นลงในมุมมองปฏิทินของคุณ

  สกรีนช็อตของปฏิทินที่แชร์

 3. เลือก ใหม่ ใหม่ ทางด้านบนหรือดับเบิลคลิกบนพื้นที่ปฏิทินเพื่อเปิดฟอร์มรายการปฏิทินใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่มใหม่

 4. ในเขตข้อมูล บันทึกลงในปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินของพวกเขา คุณจะเห็นเฉพาะปฏิทินที่จะเพิ่มลงในรายการปฏิทินของคุณ และปฏิทินที่คุณมีสิทธิ์ผู้แก้ไขหรือผู้รับมอบสิทธิ์

  สกรีนช็อตของเมนูบันทึกปฏิทิน

 5. กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลส่วนที่เหลือตามความจำเป็น

 6. ส่งการเรียกประชุม

หมายเหตุ: 

 • การใช้ตัวช่วยจัดกำหนดการอาจทำให้การตั้งค่าการประชุมง่ายขึ้น

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มการนัดหมายลงในปฏิทินของบุคคลอื่น ให้ทำตามขั้นตอนทางด้านบนเพื่อเลือกปฏิทินของบุคคลอื่น แต่ไม่ต้องเพิ่มบุคคลในการประชุม เหตุการณ์จะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของบุคคลอื่น แต่จะไม่ส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

ถ้าคุณเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ของบุคคลอื่น การเรียกประชุมและการอัปเดตจะถูกส่งถึงคุณ ซึ่งจะแสดงในกล่องจดหมายเข้าของคุณเหมือนกับการเรียกประชุมอื่นๆ แต่คุณจะเห็นบันทึกย่อบนฟอร์มการประชุมที่บอกคุณว่าการเรียกประชุมมีไว้สำหรับใคร

สกรีนช็อตคำเชิญการแชร์ที่ถูกส่งไปยังปฏิทินที่แชร์

ตอบกลับการเรียกประชุม

 1. เลือก ยอมรับไม่แน่ใจ หรือ ปฏิเสธ

 2. ส่งการตอบกลับถ้าคุณต้องการให้ผู้จัดการประชุมทราบถึงการตอบกลับของคุณ

 3. ถ้าคุณยอมรับคำเชิญ การประชุมจะแสดงเป็นไม่ว่างบนปฏิทินของเจ้าของ ถ้าคุณเลือกที่จะส่งการตอบกลับ ผู้จัดการประชุมจะเห็นว่าการตอบกลับมาจากคุณในนามของเจ้าของปฏิทิน

  สกรีนช็อตของคำเชิญการประชุมที่ยอมรับโดยผู้รับสิทธิ์

หมายเหตุ: 

 • เจ้าของปฏิทินจะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อคุณตอบกลับคำเชิญเข้าร่วมประชุม แต่เขาหรือเธอจะสามารถเห็นว่าเหตุการณ์ได้รับการตอบกลับเมื่อดูเหตุการณ์ในมุมมองปฏิทินของเขาหรือเธอ

 • สกรีนช็อตแสดงว่าเหตุการณ์ในปฏิทินได้รับการยอมรับแล้ว

ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ คุณยังสามารถแก้ไขหรือยกเลิกการประชุมในนามของเจ้าของปฏิทินได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เปิดเหตุการณ์ในปฏิทิน ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อส่งคำเชิญการประชุมที่อัปเดตแล้วหรือถูกยกเลิก การอัปเดตหรือการยกเลิกการประชุมจะถูกส่งจากคุณในนามของเจ้าของปฏิทิน

หมายเหตุ: เมื่อมีการส่งคำเชิญเข้าร่วมประชุม คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนปฏิทินที่ถูกจัดกำหนดการได้

ดูเพิ่มเติม

การรับมอบสิทธิ์ปฏิทินใน Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ

จัดการรายการจดหมายและปฏิทินของบุคคลอื่น

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×