จัดการบันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณจด บันทึกย่อด่วน (เดิมเรียกว่า บันทึกย่อเพิ่มเติม) หรือบันทึกข้อมูลไปยัง OneNote 2016 จาก Clipper หรือ Office Lens บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ในส่วนบันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณใช้ OneNote ส่วนนี้อาจเรียกว่า บันทึกย่อด่วน)

คุณสามารถปล่อยบันทึกย่อเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม หรือคุณสามารถย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในสมุดบันทึกของคุณก็ได้

ดูบันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่

เมื่อต้องการดูว่าคุณหรือ OneNote ได้เก็บรวบรวมบันทึกย่อที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่เอาไว้หรือไม่

  1. เปิดบานหน้าต่าง สมุดบันทึก โดยการคลิกที่ชื่อของสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณ ซึ่งแสดงที่ด้านซ้ายภายใต้ Ribbon (ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าคุณมีบานหน้าต่าง สมุดบันทึก เทียบชิดขอบหน้าจอ)

  2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง สมุดบันทึก ให้คลิก บันทึกย่อด่วน

    สกรีนช็อตของบานหน้าต่างสมุดบันทึก OneNote 2016 ที่มี บันทึกย่อด่วน ถูกเน้นเอาไว้

  3. ในส่วนที่ปรากฏขึ้น (บันทึกย่อด่วน หรือ บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่) ให้คลิกแท็บหน้าทางด้านขวาเพื่อเรียกดูบันทึกย่อที่รวบรวมไว้ที่นี่

ส่วนบันทึกย่อด่วน (หรือบันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่) นั้นทำงานคล้ายกับสมุดบันทึกส่วนอื่นๆ ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะจัดระเบียบบันทึกย่อนั้น คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์การค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลในบันทึกย่อในส่วนนี้ได้

จัดระเบียบบันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่

คุณสามารถปล่อยหน้าแบบสุ่มของบันทึกย่อไว้ในส่วน บันทึกย่อด่วน ได้อย่างไม่มีกำหนด แต่คุณอาจต้องการพิจารณาย้ายหน้าไปยังส่วนอื่น

เมื่อต้องการย้ายหน้า ให้ทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่แท็บของหน้าที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายหรือคัดลอก

    สกรีนช็อตวิธีการย้ายหรือคัดลอกหน้าใน OneNote 2016

  2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอกหน้า ให้คลิกส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายหน้าที่เลือก แล้วคลิก ย้าย ถ้าคุณต้องการย้ายหน้าไปยังส่วนในสมุดบันทึกอื่น อันดับแรกให้คลิกที่เครื่องหมาย +(บวก) ถัดจากสมุดบันทึกนั้นในรายการ แล้วคลิกเพื่อเลือกส่วนภายในสมุดบันทึกนั้น

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับหน้าอื่นๆ ที่คุณต้องการย้าย

เคล็ดลับ: อีกวิธีหนึ่งในการจัดระเบียบบันทึกย่อคือการใช้เมาส์ของคุณ ให้คลิกที่แท็บหน้าในส่วน บันทึกย่อด่วน แล้วลากหน้าไปยังอีกส่วนหรือสมุดบันทึกอื่นทีละหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×