จัดการบัญชีผู้ใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จัดการบัญชีผู้ใช้

หัวข้อนี้ประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้:

หมายเหตุ: Set-CsUser cmdlet จะยังถูกรวมอยู่ในชุดของ cmdlet ของพร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบSkype for Business Online อย่างไรก็ตามSet-CsUserไม่ในขณะนี้สามารถใช้เพื่อจัดการSkype for Business Online ยกเว้นการตั้งค่าพารามิเตอร์AudioVideoDisabled ถ้าคุณพยายามเรียกใช้ cmdlet ด้วยพารามิเตอร์อื่น ๆ นั้นจะล้มเหลวเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดที่คล้ายกันนี้: ไม่สามารถตั้งค่า "SipAddress" พารามิเตอร์นี้ถูกจำกัดภายในผู้เช่า Remote PowerShell

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับ Skype ของคุณทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ Business แบบออนไลน์

เมื่อต้องการส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับทั้งหมดของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับSkype for Business Online โทร cmdletรับ CsOnlineUserโดยไม่ มีพารามิเตอร์ใด ๆ เพิ่มเติม

Get-CsOnlineUser

ส่งกลับข้อมูลสำหรับผู้ใช้เดียว แบบสุ่มเลือก (ตัวอย่าง การใช้บัญชีผู้ใช้นี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบ), สายเรียกเข้าGet-CsOnlineUser cmdlet และตั้งค่าพารามิเตอร์ResultSize เป็น 1

Get-CsOnlineUser –ResultSize 1

ซึ่งทำให้เกิด cmdlet Get-CsOnlineUserเพื่อส่งกลับข้อมูลสำหรับผู้ใช้เพียงหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงจำนวนผู้ใช้ที่คุณมีในองค์กรของคุณ ส่งกลับข้อมูลสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดห้า ตั้งค่าของพารามิเตอร์ResultSizeการ 5

Get-CsOnlineUser –ResultSize 5

ส่งกลับข้อมูลสำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

มีหลายวิธีในการอ้างอิงกับบัญชีผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเรียกใช้ cmdletรับ CsOnlineUser คุณสามารถใช้ชื่อที่ใช้แสดงActive Directory Domain Services (AD DS) ของผู้ใช้

Get-CsOnlineUser –Identity "Ken Myer"

คุณสามารถใช้ที่อยู่ SIP ของผู้ใช้

Get-CsOnlineUser –Identity "sip:kenmyer@litwareinc.com"

คุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้หลัก (UPN)

Get-CsOnlineUser –Identity "kenmyer@litwareinc.com"

ส่งกลับข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

ตามค่าเริ่มต้น cmdlet CsOnlineUser รับส่งกลับจำนวนข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละSkype for Business Online แบบขนาดใหญ่ ถ้าคุณสนใจเฉพาะชุดย่อยของข้อมูลนั้น ส่งข้อมูลที่ส่งกลับการSelect-Object cmdlet ตัวอย่าง คำสั่งนี้ส่งกลับข้อมูลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ Ken Myer แล้วใช้ cmdlet Select-Objectเพื่อจำกัดข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอเพื่อชื่อที่ใช้แสดง AD DS ของธรและแผนการโทรออก

Get-CsOnlineUser –Identity "Ken Myer" | Select-Object DisplayName, DialPlan

คำสั่งต่อไปนี้กลับชื่อที่ใช้แสดงและหมายเลขที่วางแผนสำหรับผู้ใช้ของคุณทั้งหมด

Get-CsOnlineUser | Select-Object DisplayName, DialPlan

เมื่อต้องการค้นหาคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้Skype for Business Online ใช้คำสั่งต่อไปนี้

Get-CsOnlineUser | Get-Member

ส่งกลับรายการที่ถูกกรองของผู้ใช้ใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

โดยใช้ cmdletรับ CsOnlineUserและพารามิเตอร์LdapFilterหรือFilterคุณสามารถส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเป้าหมายของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น คำสั่งนี้ส่งกลับผู้ใช้ทั้งหมดที่ทำงานในแผนกการเงิน

Get-CsOnlineUser –LdapFilter "department=Finance"

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×