จัดการถังรีไซเคิลของไซต์ SharePoint

ถังรีไซเคิลมีเครือข่ายความปลอดภัยเมื่อผู้ใช้ลบไฟล์ เวอร์ชันของไฟล์ รายการ ไลบรารี รายการต่างๆ และโฟลเดอร์จากไซต์ เมื่อผู้ใช้ลบรายการใดๆ เหล่านี้จากไซต์ รายการนั้นจะไปอยู่ในถังรีไซเคิล บทความนี้มุ่งเน้นวิธีที่ผู้ดูแลระบบการรวบรวมไซต์สามารถจัดการถังรีไซเคิลสำหรับการรวบรวมไซต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ผู้สนับสนุนไซต์สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ดู ดู คืนค่า หรือลบรายการในถังรีไซเคิลของไซต์

สิ่งสำคัญ: บทความนี้อธิบายถึงถังรีไซเคิลบนไซต์ ซึ่งจะแตกต่างจากถังรีไซเคิลใน Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับถังรีไซเคิลใน Windows ให้ดู วางถังรีไซเคิล Windows กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ

ในบทความนี้

ภาพรวม

ดูรายการจากหน้าถังรีไซเคิลของการดูแลไซต์คอลเลกชัน

ลบรายการโดยใช้หน้าถังรีไซเคิล (ขั้นที่สอง) ไซต์คอลเลกชัน

คืนค่ารายการโดยใช้หน้าถังรีไซเคิล (ขั้นที่สอง) ไซต์คอลเลกชัน

ภาพรวม

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถดูและจัดการรายการที่ลบทั่วทั้งคอลเลกชันไซต์ได้จากหน้าถังรีไซเคิลการดูแลไซต์คอลเลกชัน จากหน้านี้ คุณสามารถดูรายการที่ยังอยู่ในถังรีไซเคิลของผู้ใช้และรายการที่ผู้ใช้ลบออกจากถังรีไซเคิล การส่งรายการไปยังถังรีไซเคิลขั้นที่สองถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน

ผู้ใช้ที่ลบรายการในถังรีไซเคิลสามารถติดต่อคุณเพื่อคืนค่ารายการไปยังตำแหน่งเดิมตราบใดที่รายการดังกล่าวยังไม่เกินช่วงวันที่ลบที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่าไว้เมื่อแรกเริ่ม รายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วันตามค่าเริ่มต้น ไม่ว่ารายการนั้นจะส่งไปยังถังรีไซเคิลของผู้ใช้หรือถังรีไซเคิล (ขั้นที่สอง) ของไซต์คอลเลกชัน รายการต่างๆ จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากเกินจำนวนวันที่ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ระบุไว้ในการดูแลจากศูนย์กลาง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิลบนไซต์ของคุณ ถังรีไซเคิลอาจถูกปิดใช้โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

1. ผู้ใช้ลบเอกสารจากไลบรารีเอกสาร

ถังรีไซเคิลช่วยให้คุณสามารถลบหรือคืนค่ารายการได้

2. เอกสารจะถูกย้ายไปยังถังรีไซเคิลสำหรับไซต์ ผู้ใช้หรือผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถคืนค่า หรือลบเอกสารนั้นออกได้

ถังรีไซเคิลขั้นที่สองของผู้ดูแลสำหรับยกเลิกการลบเอกสารที่ลบไปแล้ว

3. ถ้าไฟล์ถูกลบจากถังรีไซเคิลของไซต์ ไฟล์นั้นจะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันหรือถังรีไซเคิลขั้นที่สอง ซึ่งผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถคืนค่าหรือลบออกอย่างถาวร

ถังรีไซเคิล (ขั้นที่สอง) ของไซต์คอลเลกชันช่วยให้ผู้ดูแลระบบของ ไซต์คอลเลกชัน สามารถควบคุมรายการต่างๆ ได้มากขั้นด้วยการให้เครือข่ายความปลอดภัยขั้นที่สองก่อนที่รายการนั้นๆ จะถูกลบออกจากไซต์อย่างถาวร เมื่อคุณลบรายการออกจากถังรีไซเคิล รายการนั้นจะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิลขั้นที่สอง (หรือที่เรียกว่าถังรีไซเคิล (ขั้นที่สอง)ของ ไซต์คอลเลกชัน) ที่ผู้ดูแลระบบของไซต์คอลเลกชันเป็นผู้จัดการ

ถังรีไซเคิลถูกเปิดใช้งานในไซต์คอลเลกชันตามค่าเริ่มต้น และกำหนดค่าในการดูแลจากศูนย์กลางที่ระดับไซต์คอลเลกชัน เมื่อเปิดใช้งานในระดับนี้ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถระบุระยะเวลาที่ รายการต่างๆ ยังคงอยู่ในถังรีไซเคิลก่อนที่จะล้างรายการ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ยังสามารถปิดใช้งานถังรีไซเคิล (ขั้นที่สอง) ของไซต์คอลเลกชัน หรือปิดใช้ถังรีไซเคิลในไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าถังรีไซเคิลจากไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง ดู กำหนดการตั้งค่าถังรีไซเคิลบน TechNet

ด้านบนของหน้า

การดูรายการจากหน้า ถังรีไซเคิลของการดูแลไซต์คอลเลกชัน

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถใช้ถังรีไซเคิลของการดูแลไซต์คอลเลกชันเพื่อดู ลบ และคืนค่ารายการที่ลบโดยผู้ใช้อื่น ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิลบนไซต์ของคุณ ถังรีไซเคิลอาจถูกปิดใช้โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

เมนู ถังรีไซเคิล ภายใต้ การตั้งค่าไซต์

 1. บนไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มแอป คลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. คลิก ถังรีไซเคิล ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

ด้านบนของหน้า

ลบรายการโดยใช้หน้าถังรีไซเคิล (ขั้นที่สอง) ของไซต์คอลเลกชัน

ตามค่าเริ่มต้น รายการที่ผู้ใช้ลบจะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิล ในฐานะผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถดูรายการเหล่านั้นในมุมมอง รายการถังรีไซเคิลของผู้ใช้ บนหน้าถังรีไซเคิลของการดูแลไซต์คอลเลกชัน เมื่อผู้ใช้ลบรายการจากถังรีไซเคิล รายการนั้นจะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิล (ขั้นที่สอง) ของไซต์คอลเลกชัน ในฐานะผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถดูรายการเหล่านั้นในมุมมอง รายการที่ลบออกจากถังรีไซเคิลของผู้ใช้

เมื่อคุณลบรายการออกจากถังรีไซเคิล (ขั้นที่สอง) ของไซต์คอลเลกชัน รายการนั้นจะถูกลบออกจากไซต์อย่างถาวร

 1. บนไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มแอป คลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. คลิก ถังรีไซเคิล ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูรายการในถังรีไซเคิลของผู้ใช้ คลิกมุมมอง รายการถังรีไซเคิลของผู้ใช้

  • เมื่อต้องการดูรายการในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน คลิกมุมมอง รายการที่ลบออกจากถังรีไซเคิลของผู้ใช้

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับรายการที่คุณต้องการลบ

 5. คลิก ลบส่วนที่เลือก

ด้านบนของหน้า

คืนค่ารายการโดยใช้หน้าถังรีไซเคิล (ขั้นที่สอง) ของไซต์คอลเลกชัน

ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชัน ผู้ใช้ที่ลบรายการในถังรีไซเคิลสามารถติดต่อคุณเพื่อคืนค่ารายการไปยังตำแหน่งเดิม ตราบใดที่รายการดังกล่าวยังไม่เกินช่วงวันที่ลบที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่าไว้เมื่อแรกเริ่ม ดังนั้นรายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วันตามค่าเริ่มต้น

 1. บนไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มแอป คลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. คลิก ถังรีไซเคิล ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคืนค่ารายการในถังรีไซเคิลของผู้ใช้ คลิกมุมมอง รายการในถังรีไซเคิลของผู้ใช้

  • เมื่อต้องการคืนค่ารายการในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน คลิกมุมมอง รายการที่ลบออกจากถังรีไซเคิลของผู้ใช้

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับรายการที่คุณต้องการคืนค่า

 5. คลิก คืนค่าส่วนที่เลือก

  ถ้าคุณคืนค่ารายการที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โฟลเดอร์จะถูกสร้างใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม และรายการจะถูกคืนค่าไว้ในโฟลเดอร์นั้น

ด้านบนของหน้า

วางถังรีไซเคิล Windows กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ:

ในขณะที่ถังรีไซเคิล WIndows ไม่ได้ทำงานร่วมกับ SharePoint จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการรับไฟล์ในเครื่องที่คุณลบ นี่คือวิธีการใส่กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ:

เมื่อต้องการวางถังรีไซเคิล สำหรับ Windows 10 กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ:

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น ปุ่ม เริ่ม ของ Windows 10 แล้วเลือก ตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง

 2. เลือก การปรับให้เป็นส่วนบุคคล > ธีม > ตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อป

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถังรีไซเคิล > นำไปใช้

• เมื่อต้องการไปยังการตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อปใน Windows 8.1 ให้ปัดเข้าจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วเลือก ค้นหา พิมพ์ ไอคอนเดสก์ท็อป ในกล่องค้นหา แล้วเลือก แสดง หรือ ซ่อน ไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อป

• เมื่อต้องการไปยังการตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อปใน Windows 7 ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น พิมพ์ไอคอนเดสก์ท็อปใน กล่องค้นหา แล้วเลือก แสดง หรือ ซ่อน ไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×