จัดการตารางที่ลิงก์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก และการสร้างโซลูชันที่ยึดตามชุดข้อมูลที่แตกต่างกันเป็นระดับการเข้าถึงของ Office ตัวจัดการการเชื่อมโยงตาราง เป็นตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับการดู และจัดการแหล่งข้อมูลและตารางที่เชื่อมโยงในฐานข้อมูล Access ทั้งหมด จากเวลากับระบบขณะ คุณอาจต้องรีเฟรช เชื่อมโยง แก้ไข หรือลบตารางที่ลิงก์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูล ชื่อตาราง หรือเค้าร่างของตาราง ตัวอย่างเช่น คุณกำลังสลับจากการทดสอบเป็นสภาพแวดล้อมการผลิต เพื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูล ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของโซลูชันของคุณ คุณก็สามารถเพิ่ม หรือลบตารางที่ลิงก์

กล่องโต้ตอบตัวจัดการตารางที่เชื่อมโยง

รักษาของตารางที่ลิงก์กับเชื่อมโยงตารางผู้จัดการและแหล่งข้อมูลแต่ละรายการ

สิ่งที่คุณต้องการทำได้อย่างไร
นั่นคือก่อนที่คุณเริ่มต้น
นั่นคือการรีเฟรชแหล่งข้อมูลและตารางที่เชื่อมโยงของ
ซึ่งเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลหรือตารางที่เชื่อมโยง
ตัวแก้ไขแหล่งข้อมูล
นั่นคือเพิ่มแหล่งข้อมูลและตารางที่เชื่อมโยง
นั่นคือลบแหล่งข้อมูลหรือตารางที่เชื่อมโยง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

มีหลายวิธีในการใช้ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ แต่เราขอแนะนำขั้นตอนลำดับต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติดีที่สุด:

 1. รีเฟรชแหล่งข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าลิงก์ประสบความสำเร็จ และระบุปัญหา

 2. ถ้ามีปัญหากับแหล่งข้อมูล ใส่ตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อได้รับพร้อมท์ หรือแก้ไขแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหา

 3. เชื่อมโยงตารางแต่ละตารางที่มีสถานะเป็นล้มเหลว Access รีเฟรชสถานะเพื่อระบุว่า ทำสำเร็จหรือล้มเหลวโดยอัตโนมัติ

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 จนกว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

รีเฟรชแหล่งข้อมูลและของตารางที่ลิงก์

รีเฟรชแหล่งข้อมูลและของตารางที่ลิงก์เพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งข้อมูลสามารถเข้าถึง และตารางที่ลิงก์กำลังทำงานอย่างถูกต้อง

 1. เลือกข้อมูลภายนอก >เชื่อมโยงตาราง Manager

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการรีเฟรชเฉพาะตารางที่ลิงก์จากบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวา ทางแล้ว เลือกรีเฟรชลิงก์ นอกจากนี้คุณสามารถโฮเวอร์เหนือชื่อตารางที่ลิงก์เพื่อดูสตริงการเชื่อมต่อและข้อมูลอื่น ๆ

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการการเชื่อมโยงตาราง เลือกแหล่งข้อมูลหรือตารางที่ลิงก์แต่ละรายการ

  เลือกแหล่งข้อมูลเลือกทั้งหมดของตารางที่ลิงก์ ขยาย (+) รายการในแหล่งข้อมูล เพื่อเลือกตารางที่ลิงก์แต่ละรายการ

 3. เลือกการรีเฟรช

 4. ถ้ามีปัญหากับตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูล ใส่ตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องถ้าคุณได้รับพร้อมท์หรือแก้ไขแหล่งข้อมูล

 5. ให้แน่ใจว่า คอลัมน์สถานะ จะมองเห็นได้ (คุณอาจต้องเลื่อนไปด้านข้าง), แล้ว เลือกแท็กนั้นเพื่อดูผลลัพธ์:

  • ความสำเร็จ     ตารางที่เชื่อมโยงมีการรีเฟรชเรียบร้อยแล้ว

  • ล้มเหลว     มีอย่างน้อยหนึ่งตารางที่ลิงก์มีปัญหา เหตุผลสถานะล้มเหลวโดยทั่วไปรวมถึง: ข้อมูลประจำตัวใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงชื่อตาราง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลหรือตารางที่ลิงก์อีกครั้ง

 6. เลือกรีเฟรช อีกจนกระทั่งคุณได้แก้ไขแต่ละล้มเหลวตารางที่ลิงก์ และคอลัมน์สถานะ แสดง "ความสำเร็จ "

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลหรือตารางที่ลิงก์อีกครั้ง

เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงตารางที่ลิงก์เพื่อเปลี่ยนชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูล

 1. เลือกข้อมูลภายนอก >เชื่อมโยงตาราง Manager

  เคล็ดลับ    ในแถบนำทาง คุณสามารถโฮเวอร์เหนือชื่อตารางที่ลิงก์เพื่อดูสตริงการเชื่อมต่อและข้อมูลอื่น ๆ

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการการเชื่อมโยงตาราง เลือกแหล่งข้อมูลหรือตารางที่ลิงก์แต่ละรายการ

  คุณอาจต้องขยาย (+) รายการในคอลัมน์แหล่งข้อมูล

 3. เลือกการเชื่อมโยง

 4. หรือไม่ Access ค้นหาแหล่งข้อมูล Access พร้อมท์ให้คุณสำหรับตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของแหล่งข้อมูล หลังจากที่คุณใส่ตำแหน่งที่ถูกต้อง คุณสามารถเก็บไว้ไม่เปลี่ยนชื่อตารางที่เชื่อมโยงที่มีอยู่ หรือเลือกชื่อตารางใหม่

 5. ให้แน่ใจว่า คอลัมน์สถานะ จะมองเห็นได้ (คุณอาจต้องเลื่อนไปด้านข้าง), แล้ว เลือกแท็กนั้นเพื่อดูผลลัพธ์:

  • ความสำเร็จ     ตารางที่ลิงก์มีการเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้ว

  • ล้มเหลว     มีอย่างน้อยหนึ่งตารางที่ลิงก์มีปัญหา

 6. คุณจะได้รับพร้อมท์สำหรับชื่อตารางใหม่ ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นเพื่อเลือกตารางใหม่จากรายการของตาราง ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับสตริงการเชื่อมต่อแบบ ใส่สตริในกล่องสตริงการเชื่อมต่อ Access รีเฟรชสถานะเพื่อระบุว่า ทำสำเร็จหรือล้มเหลวโดยอัตโนมัติ

 7. เลือกเชื่อมโยงใหม่ อีกครั้งจนกระทั่งคุณได้แก้ไขแต่ละล้มเหลวตารางที่ลิงก์ และคอลัมน์สถานะ แสดง "ความสำเร็จ "

ด้านบนของหน้า

แก้ไขแหล่งข้อมูล

ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดง เส้นทางของแหล่งข้อมูล ชื่อไฟล์ รหัสผ่าน หรือสตริงการเชื่อมต่อ

 1. เลือกข้อมูลภายนอก >เชื่อมโยงตาราง Manager

  เคล็ดลับ    ในแถบนำทาง คุณสามารถโฮเวอร์เหนือชื่อตารางที่ลิงก์เพื่อดูสตริงการเชื่อมต่อและข้อมูลอื่น ๆ

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการการเชื่อมโยงตาราง เลือกแหล่งข้อมูล โฮเวอร์เมาส์เหนือแหล่งข้อมูล จากนั้น เลือกแก้ไข

 3. เปลี่ยนข้อมูลในกล่องโต้ตอบแก้ไขลิงก์

  แก้ไขลิงก์กล่องโต้ตอบสำหรับแหล่งข้อมูล Excel

  แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล Excel

 4. เลือก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแหล่งข้อมูลและตารางที่ลิงก์

คุณสามารถเพิ่มชนิดของแหล่งข้อมูลต่อไปนี้: Access, SQL (เซิร์ฟเวอร์และ Azure), Excel หรือแบบกำหนดเอง (รายการข้อความ Microsoft Dynamics, ShaePoint, ODBC) ได้

เคล็ดลับ    สำหรับนักพัฒนา Access ที่ใส่สตริงการเชื่อมต่อในโค้ด VBA พิจารณาเพิ่ม และแก้ไขสตริงการเชื่อมต่อจากกล่องโต้ตอบตัวจัดการการเชื่อมโยงตาราง แทนที่เป็นการแก้ไขของคุณโดยตรงรหัสหรือเขียนโค้ดซับซ้อนที่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ สตริงการเชื่อมต่อ

 1. เลือกข้อมูลภายนอก >เชื่อมโยงตาราง Manager

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการการเชื่อมโยงตาราง เลือกเพิ่ม

 3. เมื่อต้องการปรับปรุงความสามารถและความหมาย ใส่ชื่อในกล่องชื่อที่ใช้แสดง ชื่อที่แสดงเริ่มต้นคือ ชนิดของแหล่งข้อมูล

  ชื่อนี้แสดงในคอลัมน์แหล่งข้อมูล คุณสามารถเรียงลำดับคอลัมน์นี้ และคุณสามารถใช้ชื่อเพื่อจัดประเภทแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณมีแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 5. เลือก ปิด

ด้านบนของหน้า

ลบแหล่งข้อมูลหรือตารางที่เชื่อมโยง

คุณอาจต้อง การลบแหล่งข้อมูลหรือตารางที่เชื่อมโยงเนื่องจากไม่จำเป็น และจัดระเบียบกล่องโต้ตอบตัวจัดการตารางที่เชื่อมโยง

 1. เลือกข้อมูลภายนอก >เชื่อมโยงตาราง Manager

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการการเชื่อมโยงตาราง เลือกแหล่งข้อมูลหรือตารางที่ลิงก์

  คุณอาจต้องขยาย (+) รายการในคอลัมน์แหล่งข้อมูล

 3. เลือก ลบ

 4. เมื่อคุณถูกพร้อมท์ให้ยืนยัน เลือกใช่

  ลบตารางที่ลิงก์จะเอาข้อมูลที่ใช้ในการเปิดตารางในแหล่งข้อมูลและไม่ตารางเอง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ส่งออกข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ลิงก์ไปยัง Excel

บทนำสู่การนำเข้า การลิงก์ และการส่งออกข้อมูลใน Access

ดูแลระบบแหล่งข้อมูล ODBC

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×