ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
จัดการตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับไซต์หรือไซต์คอลเลกชัน

จัดการตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับไซต์หรือไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Really Simple Syndication (RSS) เป็นวิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้สร้างข่าวสาร บล็อก และเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ที่ผู้เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงได้ เมื่อถูกเปิดใช้งาน RSS สามารถถูกจัดการสำหรับไซต์คอลเลกชัน ไซต์ รายการและไลบรารี สิทธิ์ของคุณบนไซต์กำหนดระดับที่คุณสามารถจัดการ RSS

อนุญาตให้ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ในไซต์นี้

ก่อนที่คุณจะสามารถจัดการ RSS สำหรับไซต์คอลเลกชัน คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน และคุณจำเป็นต้องไปที่ไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน วิธีที่รวดเร็วในการไปที่ไซต์ระดับบนสุดจากไซต์ย่อยคือการคลิกลิงก์ ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด บนหน้าการตั้งค่าไซต์

ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด

ถ้าไซต์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Office 365 ตัวดึงข้อมูล RSS จะเปิดใช้งานในครั้งแรกที่ไซต์สร้างขึ้น โปรดทราบว่าเจ้าของไซต์สามารถปิดใช้งาน RSS สำหรับไซต์ รายการหรือไลบรารีได้ และผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถปิดใช้งาน RSS สำหรับไซต์คอลเลกชันทั้งหมดได้

 1. เลือกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 จากนั้น เลือกการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเห็นลิงก์ ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด บนหน้าการตั้งค่าไซต์ แสดงว่าคุณอยู่บนไซต์ย่อย เลือกลิงก์นี้เพื่อจัดการ RSS สำหรับไซต์คอลเลกชัน

 1. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้เลือก RSS

สิ่งสำคัญ: ลิงก์ RSS จะไม่ปรากฏอยู่บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ถ้าการสนับสนุน RSS ไม่เปิดใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชัน

RSS

 1. ถ้าคุณจัดการ RSS สำหรับไซต์เพียงไซต์เดียวแทนที่จะจัดการไซต์คอลเลกชันทั้งหมด ให้เว้นขั้นตอนที่ 3 เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ในไซต์คอลเลกชันนี้

  สิ่งสำคัญ: ส่วน ไซต์คอลเลกชัน RSS จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันและคุณอยู่บนไซต์ระดับบนสุดเท่านั้น

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ในไซต์นี้

 3. ในส่วน การตั้งค่าขั้นสูง พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุลิขสิทธิ์ ตัวแก้ไข เว็บมาสเตอร์ และข้อมูล Time To Live

 4. คลิก ตกลง

จัดการตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี

เมื่อเปิดใช้งาน RSS สำหรับไซต์ คุณสามารถจัดการการตั้งค่า RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี เมื่อคุณเปิดหรือปิดการใช้งาน RSS ในไซต์หรือไซต์ย่อย การเปิดหรือปิดการใช้งาน RSS ของรายการในไซต์ย่อยจะได้รับผลกระทบ

 1. ในรายการหรือไลบรารี เลือก ไลบรารี หรือ รายการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในไลบรารีหรือรายการ

หมายเหตุ:  ชื่อของแท็บนี้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณกำหนดค่าตัวดึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการปฏิทิน จะมีชื่อว่าแท็บ ปฏิทิน


ปุ่มการตั้งค่ารายการ

 1. บนหน้าการตั้งค่า ภายใต้ การติดต่อสื่อสาร ให้เลือก การตั้งค่า RSS

สิ่งสำคัญ:  ลิงก์การตั้งค่า RSS จะไม่ปรากฏถ้า RSS ไม่ถูกเปิดสำหรับไซต์นั้น

 1. ในส่วน รายการ RSS ให้เลือกว่าคุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน RSS สำหรับรายการ

 2. ในส่วน ข้อมูลช่อง RSS ให้เลือกว่าคุณต้องการลดเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัดให้เหลือ 256 อักขระหรือไม่ คุณสามารถพิมพ์ URL ของชื่อเรื่อง คำอธิบาย และ URL รูปสำหรับองค์ประกอบช่องทางของตัวดึงข้อมูล RSS ได้

ข้อมูลช่อง RSS

 1. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ในคำอธิบาย RSS ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ถัดจากชื่อคอลัมน์ ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับคอลัมน์ของคุณในมุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงคอลัมน์เดียวในตัวดึงข้อมูล จะปรากฏค่าของคอลัมน์เพียงอย่างเดียวในส่วนเนื้อหาของรายการในตัวดึงข้อมูล ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ในตัวดึงข้อมูล ส่วนเนื้อหาของรายการจะประกอบด้วยชื่อและค่าของแต่ละคอลัมน์

คอลัมน์ RSS

 1. ในส่วน จำนวนรายการสูงสุด คุณสามารถจำกัดจำนวนรายการและจำนวนวันที่จะใส่ไว้ในตัวดึงข้อมูล RSS

 2. เลือก ตกลง

แสดงตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองของรายการหรือไลบรารี

ปุ่มการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ถูกซ่อนบนหน้า แก้ไขมุมมอง ของรายการหรือไลบรารี ผู้ใช้หลายคนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้านี้และไม่สามารถสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลสำหรับมุมมองเฉพาะ เจ้าของไซต์สามารถแสดงลิงก์ไปที่ตัวดึงข้อมูล RSS เพื่อให้ผู้ใช้เหล่านี้สามารถสมัครใช้งานได้ หมายความว่า RSS นั้นเปิดสำหรับไซต์และสำหรับรายการหรือไลบรารี

 1. ในรายการหรือไลบรารี เลือก ไลบรารี หรือ รายการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในไลบรารีหรือรายการ

หมายเหตุ:  ชื่อของแท็บนี้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณกำหนดค่าตัวดึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการปฏิทิน จะมีชื่อว่าแท็บ ปฏิทิน

 1. ถ้าคุณไม่ได้กำลังอยู่ในมุมมองที่คุณต้องการแสดงตัวดึงข้อมูล RSS ให้เลือกมุมมองที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์ มุมมองปัจจุบัน แล้วเลือก ไลบรารี หรือ รายการ อีกครั้ง

เคล็ดลับ: ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้คุณสมัครใช้งานมุมมองได้ ปุ่มแถบเครื่องมือ RSS อาจจะเปิดให้ใช้งานในขั้นตอนนี้ ( RSS ) ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจสามารถเลือกปุ่มนั้นเพื่อรับ URL ของตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองนั้น ถ้าฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหลือของกระบวนงานนี้

 1. เลือก ปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อเปิดมุมมองสำหรับการแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้า ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ ไม่ปรากฏบนเมนู มุมมอง คุณจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขมุมมอง และไม่สามารถใช้วิธีนี้เพื่อแสดงตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองนั้นได้

  ปรับเปลี่ยนมุมมอง

 2. ในส่วน ชื่อ ให้เลือกปุ่ม RSS รูป RSS เพื่อดูหน้าการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองนี้

 3. คัดลอก URL สำหรับหน้าการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมอง จากนั้น คุณสามารถประกาศ URL นี้บนไซต์ของคุณ เพื่อให้ผู้สนับสนุนไซต์ของคุณสามารถดูและสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ได้

ภาพรวม

เจ้าของไซต์สามารถจัดการการสนับสนุน RSS ได้ดังต่อไปนี้:

 • ไซต์คอลเลกชัน

 • ไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อย

 • แอปพลิเคชันบนเว็บ

 • รายการ

การสนับสนุน RSS จะเปิดใช้งานในการดูแลจากศูนย์กลางที่ระดับแอปพลิเคชันบนเว็บ เมื่อเปิดใช้งานที่ระดับนี้ การสนับสนุน RSS ยังเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นที่ระดับไซต์คอลเลกชันอีกด้วย แต่เจ้าของไซต์ระดับบนสุดสามารถปิดการใช้งานการสนับสนุน RSS ที่ระดับไซต์คอลเลกชันได้ ไซต์ใหม่ทั้งหมดที่สร้างในไซต์คอลเลกชันที่เปิดใช้งาน RSS จะเปิดใช้งาน RSS ด้วยเช่นกัน

รายการใดบ้างสำหรับไซต์ย่อยที่คุณสร้างจะเปิดใช้งาน RSS ตามค่าเริ่มต้น จะขึ้นกับตัวเลือกที่คุณเลือกเมื่อคุณเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน RSS บนไซต์ ไซต์ย่อย หรือเวิร์กสเปซ

จัดการตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับไซต์คอลเลกชัน

เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ในการดูแลจากศูนย์กลาง การเปิดใช้งานจะเป็นไปตามค่าเริ่มต้นที่ระดับไซต์คอลเลกชันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เจ้าของไซต์ระดับบนสุดสามารถเลือกที่จะปิดหรือเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ใหม่ได้ที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

ก่อนเริ่มกระบวนการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่ไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน

 1. คลิกเมนู การกระทำในไซต์ เมนูการกระทำในไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก RSS

  หมายเหตุ: ลิงก์ RSS จะไม่ปรากฏอยู่บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ถ้าการสนับสนุน RSS ไม่เปิดใช้งานในการดูแลจากศูนย์กลาง

 3. บนหน้า RSS ในส่วน ไซต์คอลเลกชัน RSS ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ในไซต์คอลเลกชัน

  หมายเหตุ: ส่วน ไซต์คอลเลกชัน RSS จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันและคุณอยู่บนไซต์ระดับบนสุดเท่านั้น

 4. ในส่วน เปิดใช้งาน RSS ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ในไซต์นี้

 5. ในกล่อง ลิขสิทธิ์ พิมพ์ข้อความข้อมูลลิขสิทธิ์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในตัวดึงข้อมูล RSS ลิขสิทธิ์จะปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรแกรมอ่าน RSS ที่คุณใช้ดูตัวดึงข้อมูล RSS

 6. ในกล่อง บรรณาธิการบริหาร พิมพ์ชื่อของบรรณาธิการบริหารสำหรับเนื้อหา RSS ชื่อของบรรณาธิการบริหารจะปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS

 7. ในการกล่อง เว็บมาสเตอร์ พิมพ์ชื่อของเว็บมาสเตอร์สำหรับเนื้อหา RSS ชื่อของเว็บมาสเตอร์จะปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS

 8. ในกล่อง เวลาที่จะแสดงสด (นาที) ให้พิมพ์จำนวนนาทีที่ผู้ใช้ควรรอในการตรวจหาการอัปเดตตัวดึงข้อมูล RSS จำนวนนาทีจะปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS

 9. คลิก ตกลง

จัดการตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี

เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ในการดูแลจากศูนย์กลางและที่ระดับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถจัดการการสนับสนุน RSS สำหรับรายการหรือไลบรารีบนไซต์ของคุณได้

หมายเหตุ: ชื่อของแท็บหรือปุ่มที่คุณคลิกในกระบวนงานนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างตัวดึงข้อมูล RSS ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการปฏิทิน จะมีชื่อว่าแท็บ ปฏิทิน และ การตั้งค่าปฏิทิน เราใช้ไลบรารีเป็นตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ

 1. ในรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการจัดการตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิก รายการ หรือแท็บ ไลบรารี ที่อยู่บน Ribbon

 2. ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม การตั้งค่าไลบรารี

 3. บนหน้าการตั้งค่าไลบรารี ภายใต้ การติดต่อสื่อสาร ให้คลิก การตั้งค่า RSS

  หมายเหตุ:  ลิงก์การตั้งค่า RSS จะไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่เปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ทั้งในการดูแลจากศูนย์กลางและที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

 4. ในส่วน รายการ RSS ให้เลือกว่าคุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน RSS สำหรับรายการ

 5. ในส่วน ข้อมูลช่อง RSS ให้เลือกว่าคุณต้องการตัดทอนเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัดให้เหลือ 256 อักขระหรือไม่ คุณสามารถพิมพ์ URL ของชื่อเรื่อง คำอธิบาย และรูปภาพสำหรับองค์ประกอบช่องทางของตัวดึงข้อมูล RSS ได้

 6. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ในคำอธิบาย RSS ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ถัดจากชื่อคอลัมน์ ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับคอลัมน์ของคุณในมุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงคอลัมน์เดียวในตัวดึงข้อมูล จะปรากฏค่าของคอลัมน์เพียงอย่างเดียวในส่วนเนื้อหาของรายการในตัวดึงข้อมูล ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ในตัวดึงข้อมูล ส่วนเนื้อหาของรายการจะประกอบด้วยชื่อและค่าของแต่ละคอลัมน์

 7. ในส่วน ขีดจำกัดของรายการ คุณสามารถจำกัดจำนวนรายการและจำนวนวันที่จะใส่ไว้ในตัวดึงข้อมูล RSS

 8. คลิก ตกลง

กำหนดค่าตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองของรายการหรือไลบรารี

เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ในการดูแลจากศูนย์กลางและที่ระดับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถจัดการการสนับสนุน RSS สำหรับมุมมองของรายการหรือไลบรารี

ในส่วน จำนวนรายการสูงสุด ถ้าคุณเลือก จำกัดจำนวนรายการทั้งหมดที่กลับมาให้เป็นจำนวนที่ระบุ แท็กที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม <treatAs>list< /treatAs> จะเพิ่มลงในตัวดึงข้อมูล RSS แท็กนี้ระบุว่าโปรแกรมอ่าน RSS จะถือให้ตัวดึงข้อมูลเป็นรายการที่เนื้อหาทั้งหมดปรากฏในตัวดึงข้อมูล แทนที่จะเป็นตัวดึงข้อมูลที่มีเพียงข้อมูลของรายการที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงล่าสุดเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยายของรายการ RSS ดู ศูนย์นักพัฒนา XML บน MSDN

สิ่งสำคัญ: ในมุมมองสาธารณะ ผู้ใช้จะไม่สามารถดูหน้า มุมมองแก้ไข ได้ เจ้าของไซต์จึงควรแสดงลิงก์ไปยังตัวดึงข้อมูล RSS ซึ่งมีความสำคัญในกรณีที่เจ้าของไซต์สร้างมุมมองสำหรับ RSS อย่างชัดเจน

 1. ในรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสมัครใช้งาน ให้คลิกแท็บ ไลบรารี หรือแท็บ รายการ บน Ribbon

  หมายเหตุ:  ชื่อของแท็บนี้จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการปฏิทิน จะมีชื่อเป็นแท็บ ปฏิทิน

 2. เปิดมุมมองที่คุณต้องการสมัครใช้งาน โดยเลือกมุมมองจากรายการดรอปดาวน์ในกลุ่มจัดการมุมมองบน Ribbon

  เคล็ดลับ: ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้คุณสามารถสมัครใช้งานมุมมองได้ ปุ่มแถบเครื่องมือ RSS อาจจะเปิดให้ใช้งานในขั้นตอนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณอาจคลิกที่ปุ่มดังกล่าวได้เพื่อสมัครใช้งานมุมมองโดยตรง ถ้าฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหลือของกระบวนงานนี้

 3. คลิก ปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อเปิดมุมมองสำหรับการแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้า ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ ไม่ปรากฏขึ้นที่เมนู มุมมอง แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขมุมมอง ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถใช้วิธีนี้เพื่อสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ของมุมมองนั้นได้

 4. ในส่วน ชื่อ ให้คลิกที่ปุ่ม RSS รูป RSS เพื่อแสดงหน้าการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองนี้

 5. คัดลอก URL หน้าการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองดังกล่าว จากนั้น คุณสามารถโพสต์ URL นี้บนไซต์ของคุณ เพื่อให้ผู้สนับสนุนไซต์สามารถดูและสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×