จัดการฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการจัดการฐานข้อมูล Business Contact Manager for Outlook คุณอาจจะต้องตรวจสอบขนาดของฐานข้อมูลนั้น, สร้างหรือเลือกฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลอื่น, ล้างหรือตรวจหาข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลของคุณ, ลบฐานข้อมูล หรือสลับไปยังธุรกิจตัวอย่างเพื่อลองใช้ฟีเจอร์อื่นๆ ก่อนที่คุณจะใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นในฐานข้อมูลของคุณเอง

บทความนี้ครอบคลุมการตรวจสอบขนาดฐานข้อมูลของคุณและการสลับไปยังธุรกิจตัวอย่าง และยังมีลิงก์ไปยังบทความเกี่ยวกับการสร้างหรือการเลือกฐานข้อมูล การตรวจหาข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลที่มีอยู่ และการลบฐานข้อมูลอีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตรวจสอบขนาดของฐานข้อมูล

สร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล

ตรวจหาข้อผิดพลาดในฐานข้อมูล

ลบฐานข้อมูล

ใช้ฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง

สลับไปยังฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง

สลับจากฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่างไปยังฐานข้อมูลของคุณ

ตรวจสอบขนาดของฐานข้อมูล

Business Contact Manager for Outlook ใช้ Microsoft SQL Server Express ซึ่งเป็น Microsoft SQL Server เวอร์ชันที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถรองรับฐานข้อมูลได้สูงสุด 4 กิกะไบต์ ถ้าคุณแนบไฟล์แทนที่จะลิงก์ไฟล์ไปยังระเบียน Business Contact Manager ของคุณ ไฟล์นั้นจะทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อต้องการดูขนาดเนื้อที่ที่คุณสามารถใช้ได้ในฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถตรวจสอบขนาดฐานข้อมูลของคุณได้ ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server เวอร์ชันสมบูรณ์ คุณจะไม่ถูกจำกัดขนาดไว้ที่ 4 กิกะไบต์

เคล็ดลับ: ถ้ามีแชร์ฐานข้อมูลของคุณ และผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่ายของคุณ แต่จำเป็นต้องเข้าถึงไฟล์ที่แสดงอยู่ในบันทึกการติดต่อสื่อสาร แนบไฟล์ในส่วนข้อคิดเห็น ของระเบียนของคุณ แทนที่จะเชื่อมโยงไฟล์ลงในบันทึกการติดต่อสื่อสารการ โปรดจำไว้ว่า ไฟล์ที่แนบมาเพิ่มขนาดของฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ฐานข้อมูล ดูข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

 3. ดูที่ส่วน จัดการฐานข้อมูล

  • ขนาดฐานข้อมูล    ขนาดเนื้อที่ที่ใช้ไปจากเนื้อที่สูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ได้สำหรับฐานข้อมูล 4,000 เมกะไบต์ (4 กิกะไบต์) จะแสดงขึ้น

นอกจากนี้ ส่วน จัดการฐานข้อมูล ยังแสดงข้อมูลต่อไปนี้อีกด้วย

 • ชื่อฐานข้อมูล    ชื่อคอมพิวเตอร์และชื่อฐานข้อมูลจะแสดงขึ้น (ชื่อคอมพิวเตอร์\ชื่อฐานข้อมูล) ถ้ามีการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของคุณ

 • เจ้าของฐานข้อมูล    ชื่อโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป และชื่อเจ้าของฐานข้อมูลจะแสดงขึ้น (ชื่อโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป\ชื่อเจ้าของฐานข้อมูล)

ด้านบนของหน้า

สร้างหรือเลือกฐานข้อมูล

Business Contact Manager for Outlook จัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจของคุณเป็นระเบียนในฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่คุณจะสร้าง หรือเลือก คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลเมื่อคุณก่อนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook หรือเลือกหนึ่งตัวที่มีอยู่ คุณยังสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ได้ตลอดเวลา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเวอร์ชันฐานข้อมูลใน Business Contact Manager ที่ตรงกับเวอร์ชันของ Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้อยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเริ่มต้นแบบกำหนดเอง: เลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณถ้าคุณเพิ่งติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook หรือสร้างหรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager ใหม่ถ้าคุณกำลังใช้Business Contact Manager for Outlook และคุณต้องการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของคุณ หรือสร้างคิวรีใหม่

คำเตือน: ถ้าคุณติดตั้งเวอร์ชันทดลองใช้ Microsoft Office 2013 และตัดสินใจที่จะกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Office สำรองข้อมูลของคุณก่อน คุณจะต้องบันทึกสำเนาของ Business Contact Manager for Outlook ฐานข้อมูลและการ Business Contact Manager for Outlook 2010 ฐานข้อมูล (ซิงโครไนซ์ลงในฐานข้อมูลสำรองหนึ่ง) เพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำไว้ในขณะที่ใช้เวอร์ชันทดลองใช้ สำหรับคำแนะนำเสร็จสมบูรณ์ ดูกลับไปยัง Business Contact Manager และ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า

Top ของหน้า

ตรวจหาข้อผิดพลาดในฐานข้อมูล

เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณบางครั้งตรวจสอบหาข้อผิดพลาด โดยทำTE000129525ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตรวจหาข้อผิดพลาดในฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

ข้อควรระวัง:  ถ้ามีการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ ก่อนที่จะตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาด คุณควรขอให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลนั้นจบการทำงานของ Outlook ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

Top ของหน้า

ลบฐานข้อมูล

เวลาผ่านไป คุณอาจต้องการลบเวอร์ชันเก่าของฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณหรือฐานข้อมูลที่คุณไม่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเอาออก หรือลบฐานข้อมูลใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณลบฐานข้อมูล ไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูล เนื่องจาก นี้อาจควรสร้างไฟล์สำรองของฐานข้อมูลก่อนที่คุณลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทำไมคุณควรสำรองข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

Top ของหน้า

ใช้ฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง

Business Contact Manager for Outlook จะมีฐานข้อมูลตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของฐานข้อมูลที่มีการกรอกข้อมูลแล้ว และเพื่อช่วยให้คุณใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ฐานข้อมูลตัวอย่างประกอบด้วยข้อมูลทางธุรกิจสำหรับบริษัท Adventure Works จักรยาน fictional คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลตัวอย่างเพื่อฝึกพื้นที่ทำงานกำหนดค่า การสร้าง และตั้งชื่อฟอร์มของคุณเอง การค้นหาระเบียน หรืออะไรก็ตามคุณสมมติ ทั้งหมดโดยไม่ต้องโจมตีระบบข้อมูลทางธุรกิจของคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเกี่ยวกับ Adventure Works และฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลที่คุณใช้สำหรับธุรกิจของคุณเองจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการใช้งานฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่างเป็นการชั่วคราว

สลับไปยังฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง

เมื่อต้องการฝึกใช้งานในฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง ให้สลับไปยังฐานข้อมูลนั้นเมื่อใดก็ได้ คุณสามารถสลับกลับไปยังฐานข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager แล้วคลิกปุ่ม จัดการฐานข้อมูล

 3. คลิก สลับไปยังธุรกิจตัวอย่าง

 4. ในกล่องโต้ตอบ สลับไปยังธุรกิจตัวอย่าง ให้คลิก ถัดไป

เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ และกล่องโต้ตอบ สลับไปยังธุรกิจตัวอย่าง ปิดลงแล้ว ฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่างก็จะพร้อมให้คุณใช้งาน

สลับจากฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่างไปยังฐานข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณกำลังฝึกใช้งานอยู่ในฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่าง คุณสามารถกลับไปยังฐานข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager แล้วคลิกปุ่ม จัดการฐานข้อมูล

 3. คลิก สลับไปยังธุรกิจของฉัน

  หมายเหตุ:  ตัวเลือก สลับไปยังธุรกิจของฉัน จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในฐานข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ สลับไปยังธุรกิจของฉันให้คลิก ถัดไป

เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ และกล่องโต้ตอบ สลับไปยังธุรกิจของฉัน ปิดลงแล้ว ฐานข้อมูลที่คุณใช้อยู่ก่อนหน้าที่คุณจะสลับไปยังฐานข้อมูลธุรกิจตัวอย่างก็จะพร้อมให้คุณใช้งานต่อไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×