จัดการชุดการโยกย้ายใน Office 365

คุณสามารถใช้แดชบอร์ดการโยกย้ายใน Office 365ศูนย์การจัดการ Exchange (EAC) เพื่อจัดการการโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365 โดยใช้การโยกย้าย Exchange แบบเคลื่อนย้ายหรือแบบกำหนดลำดับชั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดการโยกย้ายเพื่อย้ายเนื้อหาของกล่องจดหมายของผู้ใช้จากเซิร์ฟเวอร์ IMAP ในองค์กรไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ทีมีอยู่ได้ แดชบอร์ดการโยกย้ายจะแสดงสถิติเกี่ยวกับภาพรวมของการโยกย้ายนอกเหนือจากสถิติเกี่ยวกับชุดการโยกย้ายที่ระบุ คุณสามารถสร้าง เริ่มต้น หยุด หยุดชั่วคราว และแก้ไขชุดการโยกย้ายต่างๆ ได้

เนื้อหา   

แดชบอร์ดการโยกย้าย

เมื่อต้องการเข้าถึงแดชบอร์ดการโยกย้ายใน EAC ให้เลือก ผู้รับ > การโยกย้าย สกรีนช็อตต่อไปนี้จะระบุพื้นที่ต่างๆ ของแดชบอร์ดการโยกย้ายที่คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการโยกย้ายและจัดการชุดการโยกย้ายได้

แดชบอร์ดการโยกย้าย

ภาพรวมของสถิติเกี่ยวกับการโยกย้าย

คลิก สถานะสำหรับชุดทั้งหมด เพื่อแสดงภาพรวมของสถิติเกี่ยวกับชุดการโยกย้ายทั้งหมดที่ถูกสร้าง เขตข้อมูลต่อไปนี้แสดงข้อมูลสะสมเกี่ยวกับชุดการโยกย้ายทั้งหมด

เขตข้อมูล

คำอธิบาย

กล่องจดหมายทั้งหมด

จำนวนกล่องจดหมายทั้งหมดจากชุดการโยกย้ายปัจจุบัน

กล่องจดหมายที่ซิงค์

จำนวนกล่องจดหมายจากชุดการโยกย้ายทั้งหมดที่ย้ายสำเร็จ

กล่องจดหมายที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

จำนวนกล่องจดหมายจากชุดการโยกย้ายทั้งหมดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว การทำให้เสร็จสมบูรณ์จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณใช้การโยกย้ายทางไกลเพื่อโยกย้ายกล่องจดหมายระหว่าง Exchange สำหรับองค์กรในองค์กรและ Office 365 ในการปรับใช้ Exchange แบบไฮบริด กล่องจดหมายสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้หลังจากเสร็จสิ้นการซิงโครไนซ์เบื้องต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้เสร็จสมบูรณ์ในการโยกย้ายทางไกลให้ดู ชุดการโยกย้ายสมบูรณ์

กล่องจดหมายที่ล้มเหลว

จำนวนกล่องจดหมายจากชุดการโยกย้ายทั้งหมดที่โยกย้ายล้มเหลว

ชุดการโยกย้าย

ชุดการโยกย้ายที่สร้างจะอยู่ในรายการคิวการโยกย้าย คอลัมน์ต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับชุดการโยกย้ายแต่ละชุด

คอลัมน์

คำอธิบาย

ชื่อ

ชื่อของชุดการโยกย้ายที่ถูกกำหนดไว้เมื่อสร้าง

สถานะ

สถานะของชุดการโยกย้าย ต่อไปนี้เป็นรายการสถานะต่างๆ ที่ระบุสำหรับชุดการโยกย้ายพร้อมกับสิ่งที่คุณสามารถทำกับชุดการโยกย้ายในแต่ละสถานะ:

 • หยุดการทำงานแล้ว:    สร้างชุดการโยกย้ายแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่ม ในสถานะนี้ คุณสามารถเริ่มต้น แก้ไข หรือลบชุดได้

 • กำลังซิงค์:    เริ่มชุดการโยกย้ายแล้ว และกำลังโยกย้ายกล่องขาเข้าในชุดการโยกย้าย เมื่อชุดการโยกย้ายอยู่ในสถานะนี้ คุณสามารถหยุดได้

 • กำลังหยุด:    ดำเนินการทันทีหลังจากคุณเรียกใช้ cmdlet หยุดชุดการโยกย้าย cmdlet.

 • หยุดการทำงานแล้ว:    หยุดชุดการโยกย้าย และไม่การโยกย้ายกล่องขาเข้าเพิ่มเติมจากชุดด เมื่อชุดการโยกย้ายอยู่ในสถานะนี้ คุณสามารถเริ่มใหม่ได้

 • กำลังเริ่ม:    ดำเนินการทันทีหลังจากที่คุณเรียกใช้ cmdlet เริ่มชุดการโยกย้าย

 • กำลังทำให้สมบูรณ์:    ดำเนินการทันทีหลังจากที่คุณเรียกใช้ cmdlet ทำชุดการโยกย้ายให้สมบูรณ์

 • กำลังเอาออก:    ดำเนินการทันทีหลังจากที่คุณเรียกใช้ cmdlet เอาชุดการโยกย้ายออก

 • ซิงค์แล้ว:    ชุดการโยกย้ายเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีกล่องขาเข้าที่กำลังโยกย้าย ชุดการโยกย้ายอยู่ในสถานะนี้อาจมีข้อผิดพลาดถ้าไม่ได้ย้ายกล่องขาเข้า สำหรับการโยกย้าย Exchange แบบเคลื่อนย้ายและการโยกย้าย IMAP ที่มีสถานะนี้ กล่องจดหมายในองค์กรและกล่องจดหมาย Office 365 ที่สอดคล้องกันจะซิงโครไนซ์ทุกๆ 24 ชั่วโมงระหว่างการซิงโครไนซ์ที่เพิ่มขึ้น

 • เสร็จสมบูรณ์แล้ว:    ชุดการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 • การซิงค์ที่มีข้อผิดพลาด:    ชุดการโยกย้ายสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถทำการโยกย้ายกล่องจดหมายบางรายการได้ กล่องจดหมายที่โยกย้ายสำเร็จในชุดการโยกย้ายที่มีข้อผิดพลาดจะยังคงถูกซิงโครไนซ์ทุกๆ 24 ชั่วโมงระหว่างการซิงโครไนซ์ที่เพิ่มขึ้น

ผลรวม

ระบุจำนวนกล่องจดหมายในชุดการโยกย้าย

ซิงค์แล้ว

ระบุจำนวนกล่องจดหมายที่โยกย้ายสำเร็จ

เสร็จสมบูรณ์แล้ว

จำนวนกล่องจดหมายจากชุดการโยกย้ายทั้งหมดที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว การทำให้เสร็จสมบูรณ์จะดำเนินการเฉพาะเมื่อชุดการโยกย้ายสำหรับการโยกย้ายระยะไกลในการปรับใช้ Exchange แบบไฮบริดเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดู ทำชุดการโยกย้ายให้เสร็จสมบูรณ์

ล้มเหลว

จำนวนกล่องจดหมายในชุดการโยกย้ายที่การโยกย้ายล้มเหลว คุณสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมายที่ระบุที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการโยกย้ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การโยกย้ายรายงานสถานะของผู้ใช้

สิ่งสำคัญ: ชุดการโยกย้ายที่มีสถานะเป็น ซิงค์แล้ว    ที่ไม่มีกิจกรรมเบื้องต้นของผู้ดูแลระบบ (เช่น ผู้ดูแลระบบไม่ได้หยุดหรือเริ่มชุดการโยกย้ายใหม่ หรือแก้ไขชุดการโยกย้าย) เป็นเวลา 90 วันจะถูกหยุด จากนั้นจะถูกลบหลังจาก 30 วันถ้ายังไม่มีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบ

แดชบอร์ดการโยกย้ายประกอบด้วยชุดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการชุดการโยกย้าย หลังจากที่คุณสร้างชุดการโยกย้าย คุณสามารถเลือกชุดการโยกย้าย จากนั้นคลิกหนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้ ถ้าชุดการโยกย้ายอยู่ในสถานะนี้ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนโดยคำสั่ง คำสั่งจะเป็นสีทึบหรือไม่แสดงเนื่องจากคำสั่งไม่พร้อมใช้งาน

คำสั่ง

คำอธิบาย

ใหม่ ไอคอน เพิ่ม

สร้างชุดการโยกย้ายใหม่ ใช้คำสั่งนี้เพื่อโยกย้ายกล่องจดหมายในองค์กรไปยัง Office 365 (หรือที่เรียกว่า Onboarding) หรือเมื่อต้องการโยกย้ายกล่องจดหมาย Office 365 กลับไปยัง Exchange สำหรับองค์กรในองค์กรของคุณในการปรับใช้แบบไฮบริด

แก้ไข  ไอคอน แก้ไข

แก้ไขชุดการโยกย้ายที่มีอยู่ สำหรับการโยกย้าย Exchange แบบกำหนดลำดับขั้นและการโยกย้าย IMAP คุณสามารถส่งไฟล์ CSV อื่นได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดการโยกย้ายที่ใช้สำหรับชุดการโยกย้ายได้ คุณสามารถแก้ไขเฉพาะชุดการโยกย้ายที่มีสถานะเป็น สร้างแล้ว    เท่านั้น

เริ่ม ไอคอนเริ่ม

เริ่มชุดการโยกย้ายที่สร้างแล้ว หลังจากเริ่มชุดการโยกย้าย สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น กำลังซิงค์   

ดำเนินการต่อ  ไอคอนเริ่ม

ดำเนินการเรียกใช้ชุดการโยกย้ายที่ถูกหยุดชั่วคราวไว้และมีสถานะเป็น หยุดแล้ว    ต่อ ถ้ามีข้อผิดพลาดสำหรับชุดการโยกย้าย คุณสามารถเริ่มใหม่ด้วยคำสั่งนี้ และ Office 365จะพยายามทำการโยกย้ายกล่องจดหมายที่ไม่สามารถโยกย้ายได้

หยุดชั่วคราว ไอคอนหยุด

หยุดชุดการโยกย้ายที่กำลังเรียกใช้อยู่ในขณะนี้หรือที่เริ่มไปแล้วแต่มีสถานะเป็น อยู่ในคิว    คุณยังสามารถหยุดชุดการโยกย้าย Exchange แบบเคลื่อนย้ายหรือชุดการโยกย้าย IMAP ที่ทำขั้นตอนการซิงโครไนซ์เบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์แล้วและมีสถานะเป็น ซิงค์แล้ว ซึ่งจะหยุดการเพิ่มการซิงโครไนซ์ คุณสามารถดำเนินการการเพิ่มการซิงโครไนซ์ต่อได้โดยการเลือกชุดการโยกย้ายและคลิก ดำเนินการต่อ

ลบ  ไอคอนลบ

ลบชุดการโยกย้ายหลังจากที่คุณตรวจสอบว่ากล่องจดหมายทั้งหมดในชุดการโยกย้ายถูกโยกย้ายสำเร็จแล้ว นอกจากนี้ให้ตรวจสอบจดหมายที่ถูกนำทางไปยังกล่องจดหมายในระบบคลาวด์หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าระเบียน MX ของคุณเพื่อให้ชี้ไปที่ Office 365 เมื่อคุณลบชุดการโยกย้าย Office 365 จะล้างระเบียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดการโยกย้ายและลบออกจากรายการ

เพิ่มเติม ไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม

คลิกคำสั่งนี้ จากนั้นคลิก จุดสิ้นสุดการโยกย้าย เพื่อสร้างจุดสิ้นสุดการโยกย้ายใหม่หรือดูและแก้ไขจุดสิ้นสุดการโยกย้ายที่มีอยู่

รีเฟรช ไอคอน รีเฟรช

รีเฟรชแดชบอร์ดการโยกย้ายเพื่ออัปเดตข้อมูลที่แสดงสำหรับภาพรวมสถิติการโยกย้าย รายการชุดการโยกย้าย และสถิติสำหรับชุดการโยกย้ายที่เลือก

สถิติชุดการโยกย้าย

บานหน้าต่างรายละเอียดในแดชบอร์ดการโยกย้ายจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับชุดการโยกย้ายที่เลือก

เขตข้อมูล

คำอธิบาย

พิมพ์

กำหนดชนิดการโยกย้ายของชุดการโยกย้ายที่เลือก ค่าของเขตข้อมูลนี้ยังอ้างอิงชนิดจุดสิ้นสุดการโยกย้ายที่เกี่ยวข้องกับชุดการโยกย้าย

 • Exchange Outlook ที่ใดก็ได้:    ชุดการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นการโยกย้าย Exchange แบบเคลื่อนย้ายหรือการโยกย้าย Exchange แบบกำหนดเป็นลำดับขั้น

 • IMAP:    ชุดการโยกย้ายเป็นการโยกย้าย IMAP

 • การโยกย้ายระยะไกล:    ชุดการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นการโยกย้าย Onboarding หรือ Offboarding ระยะไกลในการปรับใช้ Exchange แบบไฮบริด

ทิศทาง

กำหนดว่ากล่องจดหมายจะถูกย้ายไปยัง Office 365 หรือไปยัง Exchange สำหรับองค์กรในองค์กรของคุณ

 • Onboarding    จะระบุว่ากล่องจดหมายดังกล่าวถูกย้ายไปยัง Office 365 ชนิดการโยกย้ายแบบ Onboarding เป็นการโยกย้ายแบบกำหนดเป็นลำดับขั้น การโยกย้ายแบบเคลื่อนย้าย การโยกย้าย IMAP และการโยกย้ายแบบ Onboarding ระยะไกล

 • Offboarding    ระบุว่ากล่องจดหมาย Office 365 จะถูกย้ายไปยัง Exchange สำหรับองค์กรในองค์กรของคุณ การโยกย้ายแบบ Offboarding ระยะไกลเป็นการโยกย้ายแบบ Offboarding ชนิดเดียว

สถานะ

สถานะปัจจุบันของชุดการโยกย้ายที่เลือก

 • หยุดการทำงานแล้ว

 • กำลังซิงค์

 • หยุดการทำงานแล้ว

 • ซิงค์แล้ว

 • การซิงค์ที่มีข้อผิดพลาด

ดูคำอธิบายก่อนหน้าของสถานะเหล่านี้แต่ละสถานะ

ร้องขอ

จำนวนกล่องจดหมายที่ถูกย้ายไปในชุดการโยกย้าย จำนวนนี้จะสอดคล้องกับจำนวนแถวในการโยกย้ายไฟล์ CSV สำหรับการโยกย้ายแบบ IMAP, แบบกำหนดลำดับขั้น หรือแบบระยะไกล หรือจำนวนกล่องจดหมายในองค์กรในการโยกย้าย Exchange แบบเคลื่อนย้าย

กล่องจดหมายที่ซิงค์

จำนวนกล่องจดหมายเกินจำนวนทั้งหมดในชุดการโยกย้ายที่ทำการซิงโครไนซ์เบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์ เขตข้อมูลนี้ได้รับการอัปเดตระหว่างการโยกย้าย

เสร็จสมบูรณ์แล้ว

จำนวนกล่องจดหมายเกินจำนวนทั้งหมดในชุดการโยกย้ายที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์สำเร็จ การทำให้เสร็จสมบูรณ์จะดำเนินการเฉพาะในการโยกย้ายแบบ Onboarding และ Offboarding ระยะไกล

กล่องจดหมายที่ล้มเหลว

จำนวนกล่องจดหมายที่ล้มเหลวในการซิงโครไนซ์เบื้องต้น

ดูรายละเอียด

คลิก ดูรายละเอียด เพื่อแสดงข้อมูลสถานะสำหรับกล่องจดหมายแต่ละกล่องในชุดการโยกย้าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การโยกย้ายรายงานสถานะของผู้ใช้

สร้างโดย

ที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบ Office 365 ที่สร้างชุดการโยกย้าย

เวลาที่สร้าง

วันและเวลาที่สร้างชุดการโยกย้าย

เวลาเริ่มต้น

วันและเวลาที่เริ่มต้นชุดการโยกย้าย

เวลาซิงค์เบื้องต้น

วันที่และเวลาเมื่อชุดการโยกย้ายเสร็จสิ้นการซิงโครไนซ์เบื้องต้น

ระยะเวลาซิงค์เบื้องต้น

ระยะเวลาที่ใช้เพื่อทำการซิงโครไนซ์เบื้อต้นให้เสร็จสิ้นสำหรับกล่องจดหมายทั้งหมดในชุดการโยกย้าย

เวลาที่ซิงค์ล่าสุด

เวลาล่าสุดที่เริ่มชุดการโยกย้ายใหม่หรือเวลาล่าสุดที่ทำการเพิ่มการซิงโครไนซ์สำหรับชุด ตามที่เริ่มต้นไปก่อนหน้านี้ การซิงโครไนซ์จะเพิ่มทุกๆ 24 ชั่วโมงสำหรับการโยกย้าย IMAP และการโยกย้าย Exchange แบบเคลื่อนย้าย

จุดสิ้นสุดที่เกี่ยวข้อง

ชื่อของจุดสิ้นสุดการโยกย้ายที่ถูกใช้โดยชุดการโยกย้าย คุณสามารถคลิก ดูรายละเอียด เพื่อดูการตั้งค่าจุดสิ้นสุดการโยกย้ายได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าได้ ถ้าไม่มีชุดการโยกย้ายใดใช้งานจุดสิ้นสุดที่กำลังเรียกใช้อยู่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×