จัดการชั้นเรียนและบุคคลในชั้นเรียนของไมโครซอฟท์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มนักเรียนหรือครูผู้สอนใหม่

 1. ลงชื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoftเป็นแบบสำหรับคุณครู

 2. เลือกชั้นเรียนที่คุณต้องการเพิ่มบุคคล

 3. เลือก จัดการ ใต้ นักเรียน ให้คลิกลิงก์ด้านข้าง ลงทะเบียน

 4. เลือก + เพิ่มนักเรียน หรือ + เพิ่มครูผ้สอน จากนั้นให้กรอกข้อมูลชื่อบุคคล หรืออีเมลแอดเดรสที่ต้องการเพิ่ม

 5. เลือก เสร็จสิ้น

นักเรียนจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติด้วยการซิงค์ข้อมูลของโรงเรียน

ถ้านักเรียนถูกเพิ่มเข้าชั้นเรียนของคุณด้วยการซิงค์ข้อมูลของโรงเรียนหลังจากที่ได้เริ่มใช้ชั้นเรียนไปแล้ว โปรดตรวจสอบว่าได้เพิ่มนักเรียนลงในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณแล้ว และได้รับงานที่มอบหมายล่าสุดทั้งหมดในชั้นเรียนของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoftเป็นครูการ

 2. เลือกชั้นเรียนที่มีนักเรียนใหม่

 3. เลือก จัดการ ใต้ นักเรียน ให้คลิกลิงก์ด้านข้าง ลงทะเบียน

 4. ข้าง + เพิ่มนักเรียน ให้เลือก จัดการ

 5. เลือก อัปเดตสมุดบันทึก เพื่อให้แน่ใจว่าได้เพิ่มนักเรียนใหม่ลงในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนแล้ว

เอานักเรียนออกจากชั้นเรียน

 1. ลงชื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoftเป็นแบบสำหรับคุณครู

 2. เลือกชั้นเรียนที่มีนักเรียนที่ต้องการเอาออก

 3. เลือก จัดการ ใต้ นักเรียน ให้คลิกลิงก์ด้านข้าง ลงทะเบียน

 4. เพื่อเอานักเรียนออก ให้เลือก เอาออก ด้านบนแถวของนักเรียน

  เมื่อถูกเอาออก นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปยังชั้นเรียนอีกต่อไป และส่วนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของนักเรียนคนนั้นจะถูกลบ

ปิดเสียงการสนทนา

 1. ลงชื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoftเป็นแบบครู แล้วเลือกคลาส

 2. เลือก จัดการ ใต้ นักเรียน ให้คลิกลิงก์ด้านข้าง ลงทะเบียน

 3. เพื่อไม่ให้มีการสนทนาในชั้นเรียนทั้งหมด ข้าง + เพิ่มนักเรียน ให้เลือก จัดการ จากนั้นเลือก ปิดเสียงทั้งหมด

  เมื่อไม่ต้องการให้นักเรียนคนเดียวมีส่วนร่วมในการสนทนา เลือก ปิดเสียง บนแถวของนักเรียนคนนั้น

เปิดหรือปิดใช้งานห้องเรียน

นักเรียนจะไม่สามารถดูชั้นเรียนหรืองานที่มอบหมายใดๆ ที่เพิ่มเข้าไปได้จนกว่าชั้นเรียนจะเปิดใช้งาน การเปิดใช้งานชั้นเรียนทำให้นักเรียนทั้งหมดมองเห็นงานที่มอบหมายได้

 1. ลงชื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoft

 2. ในส่วนที่กำหนดว่าเป็น ชั้นเรียนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ ให้เลือกชั้นเรียนที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

 3. เลือก จัดการ จากนั้นเลือก เปิดใช้งานชั้นเรียน

เมื่อต้องการปิดใช้งานชั้นเรียน ให้เปิดชั้นเรียน จากนั้นเลือก จัดการ เลือก ปิดใช้งานชั้นเรียน เมื่อต้องการย้ายชั้นเรียนไปยังรายการชั้นเรียนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ ซึ่งจะซ่อนงานที่มอบหมายทั้งหมดจากนักเรียน งานที่มอบหมายจะถูกเก็บไว้ นักเรียนจะสามารถมองเห็นได้อีกเมื่อชั้นเรียนถูกเปิดใช้งานอีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×