จัดการงานที่มอบหมายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

จัดการงานที่มอบหมายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Microsoft Teams for Education ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความ ตรวจสอบการแจ้งเตือน เปิดไฟล์ และจัดการงานที่มอบหมายได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ iOS หรือ Android ของตนเอง เมื่ออยู่ภายในแท็บ งานที่มอบหมาย ครูสามารถสร้างและบันทึกงานที่มอบหมาย ในขณะที่นักเรียนก็สามารถแนบและส่งงานของตนเองได้

คุณยังไม่มีแอปมือถือ Microsoft Teams ใช่หรือไม่ คุณสามารถรับได้ที่นี่

นำทางไปยังงานที่มอบหมายของคุณ

ดูงานที่มอบหมายของคุณสำหรับชั้นเรียนจากภายในแชนเนลทั่วไป

 1. เลือกไอคอน Teams แล้วนำทางไปยังชั้นเรียนที่คุณต้องการ

 2. เลือกแชนเนล ทั่วไป

 3. เลือก แท็บ จากนั้นเลือก งานที่มอบหมาย

เคล็ดลับ: ใช้ไอคอนการค้นหาบนแอปมือถือของคุณเพื่อค้นหางานที่มอบหมายโดยใช้คำสำคัญ เมื่อมีการสร้างงานที่มอบหมายใหม่ โพสต์จะปรากฏในแชนเนลทั่วไป และนักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนในส่วน กิจกรรม ของตนเอง โดยนักเรียนสามารถติดตามการแจ้งเตือนเหล่านี้เพื่อนำทางไปยังรายละเอียดของงานที่มอบหมายได้

เรียงลำดับงานที่มอบหมายของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น รายการงานที่มอบหมายจะจัดชิดวันที่ของวันนี้ เลือกขึ้นหรือลงเพื่อดูงานที่มอบหมายในอดีตหรืออนาคต

 •  บนโทรศัพท์ืมือถือ ให้แตะ ไปที่วันนี้ เพื่อย้อนกลับไปยังวันที่ของวันนี้

  มุมมองรายการงานที่มอบหมายของนักเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • บนแท็บเล็ต ให้สลับระหว่างเส้นกับไอคอนสี่เหลี่ยมเพื่อเรียกดูงานที่มอบหมายของคุณตามรายการหรือมุมมองแบบสัปดาห์ แตะ ไปที่วันที่ เพื่อย้อนกลับไปยังวันที่ของวันนี้

  มุมมองรายการงานที่มอบหมายของนักเรียนบนแท็บเล็ต

มุมมองของครูบนมือถือ

ครูสามารถสร้าง แก้ไข และลบงานที่มอบหมายได้โดยใช้แอปมือถือ Microsoft Teams ของตนเอง บัตรงานที่มอบหมายแต่ละใบจะแสดงจำนวนนักเรียนที่ส่งงานจนถึงปัจจุบัน หรืองานที่มอบหมายอยู่ในสถานะแบบร่างหรือไม่

หมายเหตุ: ในเวลานี้ ความสามารถในการตรวจงานที่มอบหมายไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก แต่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น แท็บเล็ต โดยจะรองรับการตรวจงานที่มอบหมายในโหมดแนวนอนสำหรับ iPad เร็วๆ นี้

แตะเปิดบัตรงานที่มอบหมายแล้วดูรายละเอียดของงานที่มอบหมาย

 • เมื่อต้องการแก้ไขงานที่มอบหมาย ให้แตะที่ไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม ... แล้วเลือก แก้ไข แตะ อัปเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณแก้ไขเสร็จ

 • เมื่อต้องการลบงานที่มอบหมาย ให้แตะที่ไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม ... แล้วเลือก ลบ

 • เมื่อต้องการสร้างงานที่มอบหมายใหม่ ให้แตะที่ปุ่ม เพิ่ม

  แตะที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างงานที่มอบหมายใหม่ในแอปมือถือ Microsoft Teams

  เลื่อนเพื่อป้อนรายละเอียดของงานที่มอบหมายของคุณ เช่น ชื่องาน วันที่ครบกำหนด และคะแนนที่เป็นไปได้ แนบเอกสารอ้างอิงหรือระบุแผ่นงานหรือไฟล์เปล่าสำหรับให้นักเรียนของคุณส่ง เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก มอบหมาย ซึ่งจะเป็นการแจ้งเตือนให้นักเรียนของคุณทราบว่าได้มีการเพิ่มงานที่มอบหมายใหม่แล้ว

  แตะที่กำหนดเมื่อต้องการสร้างการกำหนด

มุมมองของนักเรียนบนมือถือ

นักเรียนสามารถติดตามงานที่มอบหมายของตนเองและส่งงานได้โดยใช้แอปมือถือ บัตรงานที่มอบหมายแต่ละใบจะปรากฏบนวันที่ครบกำหนด สถานะด้านบนของบัตรจะแสดงว่างานที่มอบหมายนั้น ส่งแล้วตรวจแล้วเลยกำหนด หรือ ยังไม่ได้ส่ง

แตะเปิดบัตรงานที่มอบหมายแล้วดูรายละเอียดของงานที่มอบหมาย

 • เมื่อต้องการส่งงานที่มอบหมาย ให้เปิดงานที่มอบหมายแล้วแนบงานด้วยการแตะที่ปุ่ม เพิ่ม ภายใต้ งานของฉัน แตะ ส่งงาน การส่งงานของคุณจะได้รับการบันทึกพร้อมประทับเวลาและวันที่

 • เมื่อต้องการเพิ่มงานใหม่ในงานที่มอบหมายที่คุณได้ส่งแล้ว ให้เปิดงานที่มอบหมาย อัปเดตงานของคุณ แล้วแตะ ส่งงาน อีกครั้ง

  เลือก ส่งงาน เพื่อส่งงานที่มอบหมายของคุณจากอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×