จัดการงานที่มอบหมายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

จัดการงานที่มอบหมายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทีม Microsoft สำหรับการศึกษาช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดประกาศข้อความ การแจ้งเตือนการตรวจสอบ เปิดไฟล์ และจัดการการกำหนดจาก iOS หรือ Android อุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา ในโทรศัพท์มือถือการมอบหมาย ครูสามารถสร้าง และบันทึกการมอบหมาย ในขณะที่นักเรียนสามารถแนบ และเปิดใช้ในการทำงานของพวกเขา

คุณยังไม่มีแอปมือถือ Microsoft Teams ใช่หรือไม่ คุณสามารถรับได้ที่นี่

นำทางไปยังงานที่มอบหมายของคุณ

ดูการกำหนดทั้งหมดของคุณ โดยการแตะไอคอนกำหนดที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ เลื่อนขึ้น หรือลง เพื่อกำหนดมุมมองในอดีตหรือในอนาคต

การมอบหมายงานไอคอนรูป

เคล็ดลับ: ใช้ไอคอนการค้นหาบนแอปมือถือของคุณเพื่อค้นหางานที่มอบหมายโดยใช้คำสำคัญ เมื่อมีการสร้างงานที่มอบหมายใหม่ โพสต์จะปรากฏในแชนเนลทั่วไป และนักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนในส่วน กิจกรรม ของตนเอง โดยนักเรียนสามารถติดตามการแจ้งเตือนเหล่านี้เพื่อนำทางไปยังรายละเอียดของงานที่มอบหมายได้

เรียงลำดับงานที่มอบหมายของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น รายการของงานที่มอบหมายจะจัดชิดกับวันของวันนี้ เลื่อนขึ้น หรือลง เพื่อกำหนดมุมมองในอดีตหรือในอนาคต บนแท็บเล็ต สลับระหว่างบรรทัดและไอคอนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อเรียกดูการกำหนดมุมมองรายการหรือสัปดาห์ แตะไปที่วันนี้ เพื่อกลับไปยังวันของวันนี้


มุมมองรายการงานที่มอบหมายของนักเรียนบนแท็บเล็ต

มุมมองของครูบนมือถือ

ครูสามารถสร้าง แก้ไข และลบงานที่มอบหมายได้โดยใช้แอปมือถือ Microsoft Teams ของตนเอง บัตรงานที่มอบหมายแต่ละใบจะแสดงจำนวนนักเรียนที่ส่งงานจนถึงปัจจุบัน หรืองานที่มอบหมายอยู่ในสถานะแบบร่างหรือไม่

หมายเหตุ: ในเวลานี้ ความสามารถในการตรวจงานที่มอบหมายไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก แต่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น แท็บเล็ต โดยจะรองรับการตรวจงานที่มอบหมายในโหมดแนวนอนสำหรับ iPad เร็วๆ นี้

ทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดที่มีอยู่ การนำทางไปยังบัตรใบการมอบหมายงาน และเปิดไฟล์นั้น

 • เมื่อต้องการแก้ไขการมอบหมาย เลือกแก้ไข แตะอัปเดตข้อมูล เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

 • เมื่อต้องการลบการกำหนด เลือกลบ

 • เมื่อต้องการสร้างการกำหนดใหม่ แตะ+ ไอคอนเพิ่ม จาก นั้นเลือกการมอบหมายงานใหม่ เลือกประเภทคุณกำลังสร้างการมอบหมายงานใน จาก นั้นแตะที่ถัดไป

สร้างการกำหนด และเลือกคลา


เลื่อนไปใส่รายละเอียดของการมอบหมายงานของคุณ เช่นชื่อเรื่อง วันครบกำหนด และชี้ไปได้ เลือกคลาหรือนักแต่ละรายการเพื่อกำหนดให้กับหลาย แตะ+ เพิ่มแหล่งข้อมูลเมื่อต้องการแนบเอกสารอ้างอิง หรือทำงานที่คุณต้องนักเรียนเพื่อเปิดใน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือกกำหนด นี้จะแจ้งนักเรียนของคุณที่ถูกเพิ่มเป็นการมอบหมายงานใหม่

การกำหนดหน้าต่างการมอบหมายงานใหม่

 • เมื่อต้องการทำการกำหนดที่มีอยู่ แตะ+ เพิ่มไอคอน จากนั้นที่มีอยู่ ทำตามพร้อมท์เพื่อเลือกการมอบหมายงานที่คุณต้องการใช้อีกครั้ง ทำการเปลี่ยนแปลง และเลือกมอบหมาย  

  สร้างตัวเลือกการกำหนด

มุมมองของนักเรียนบนมือถือ

นักเรียนสามารถติดตามของการกำหนด และเปิดใช้งานในการใช้แอปโทรศัพท์มือถือ บัตรข้อมูลที่การมอบหมายงานแต่ละรายการปรากฏบนวันครบกำหนด สถานะที่ด้านบนของบัตรข้อมูลบ่งชี้ว่า การมอบหมายTurned ในกลับพ้นกำหนดแล้ว หรือไม่ถูกเปิดใน

มุมมองนักเรียน

แตะเปิดบัตรงานที่มอบหมายแล้วดูรายละเอียดของงานที่มอบหมาย

 • การเปิดใช้ในการกำหนด เปิดการมอบหมาย แล้วแนบงานใด ๆ โดยการแตะ+ทำงานเพิ่ม ปุ่ม และเลือกไฟล์จาก OneDrive หรืออุปกรณ์ของคุณ แตะเปิดใน จะถูกบันทึกของคุณเปลี่ยนชื่อเข้าใช้ ด้วยการประทับเวลาและวัน

 • เมื่อต้องการเพิ่มงานใหม่ลงในการกำหนดที่คุณได้ปิดไปแล้วในก่อนวันครบกำหนด เปิดการมอบหมาย แล้วเลือกเลิกทำการเปิดใช้งานใน

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการกำหนดในอีกครั้งหลังจากทำการตรวจทานแก้ไข เลือกเปิดในอีกครั้ง

  สร้างหน้าต่างบรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×