จัดการข้อความมากเกินไปใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติประกอบด้วยข้อความเพิ่มเติมมากกว่าที่จะสามารถแสดง Publisher เก็บข้อความเพิ่มเติมในเกินขนาด คุณสามารถย้ายข้อความของคุณออกจากมากเกินไป และกลับลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ ด้วยการย้ายข้อความลงในกล่องข้อความอื่น ข้อความพอดีอัตโนมัติ ขยายกล่องข้อความ เปลี่ยนขนาดของข้อความ เปลี่ยนระยะขอบภายในกล่องข้อความ หรือลบบางอย่างของข้อความในข้อความในกล่อง

ย้ายข้อความจากมากเกินไปลงในกล่องข้อความอื่น

เมื่อกล่องข้อความที่มีข้อความมากเกินไป กล่องขนาดเล็กที่ มีจุดไข่ปลาปรากฏที่ด้านขวาล่างของกล่องข้อความ คุณสามารถเชื่อมโยงกล่องข้อความเพื่อให้ข้อความมากเกินไปต่อเนื่องจากกล่องหนึ่งไปยังอีก

สกรีนช็อตของกล่องข้อความที่มีข้อความมากเกินไปใน Publisher

 1. สร้างกล่องข้อความใหม่:

  • คลิก หน้าแรก > วาดกล่องข้อความ และลากเคอร์เซอร์รูปกากบาทเพื่อวาดกล่องที่คุณต้องการข้อความ

   สกรีนช็อตของกล่องข้อความ วาด ใน Publisher

 2. คลิกที่ตัวบ่งชี้ข้อความยาวเกินไป แล้วเคอร์เซอร์ของคุณจะเปลี่ยนเป็นรูปเหยือก รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความ ใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ

 3. ย้ายไปยังกล่องข้อความใหม่และคลิก

ข้อความมากเกินไปจะปรากฏในกล่องข้อความใหม่

ตอนนี้เมื่อคุณเพิ่มข้อความ ข้อความนั้นจะถูกพิมพ์ต่อเนื่องจากกล่องข้อความหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง ถ้าคุณไม่มีที่ว่างพอในกล่องที่สอง คุณสามารถลิงก์ไปยังกล่องข้อความอีกกล่องหนึ่งได้ และข้อความจะต่อเนื่องไปตลอดทั้งสามกล่อง

พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในข้อความ

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ คลิกข้อความให้พอดีกับ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลดขนาดพอยต์ของข้อความจนกระทั่งไม่มีข้อความที่มีในเกิน คลิกลดขนาดข้อความเมื่อเกิน

  • เมื่อต้องการลดขนาด หรือขยายข้อความให้พอดีกับกล่องข้อความเมื่อคุณปรับขนาดกล่อง คลิพอดี

ทำให้กล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติมีขนาดใหญ่

 1. คลิกวัตถุเพื่อเลือก

 2. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือจุดจับหนึ่งจนกว่าคุณเห็นเคอร์เซอร์ปรับขนาด ย้ายไม้บรรทัด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดวัตถุตามสัดส่วน เลือกจุดจับมุม และกด shift ค้างไว้ และ แล้ว ดำเนินการขั้นตอนที่ 4

  • เมื่อต้องการยืดวัตถุ เลือกด้านบน ล่าง หรือจุดจับด้านข้าง ทางแล้ว ดำเนินการขั้นตอนที่ 4

 4. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากจุดจับเพื่อปรับขนาดวัตถุ

เปลี่ยนขนาดของข้อความ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับคำคำเดียว วางจุดแทรกภายในคำนั้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับหลายคำหรืออักขระสองสาม เน้นข้อความที่เลือก

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ ป้อนขนาดในกล่องขนาดฟอนต์ รูปปุ่ม

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ขนาดฟอนต์ที่แตกต่างจากที่แสดงรายการในกล่องขนาดฟอนต์ ไปความแม่นยำของพ. 0.1 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ขนาดฟอนต์ของพ. 9.3

เปลี่ยนระยะขอบภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

 1. คลิกขวากล่องข้อความ

 2. บนเมนู คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบกล่องข้อความ ปรากฏขึ้น

 3. คลิกแท็บกล่องข้อความ

 4. ภายใต้ระยะขอบของกล่องข้อความใส่การตั้งค่าสำหรับซ้าย ขวา บน และระยะขอบล่าง

ลบข้อความบางอย่าง

 1. เลือกข้อความ

 2. กด Delete

ย้ายข้อความจากมากเกินไปลงในกล่องข้อความอื่น

 1. ถ้าจำเป็นต้องใช้ สร้างกล่องข้อความใหม่:

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของข้อความที่จะปรากฏ จากนั้น ลากทแยงจนกว่าคุณได้ขนาดของกล่องคุณต้องการ

 2. คลิกในกล่องข้อความด้วยการมากเกินไป

 3. บนแถบเครื่องมือกล่องข้อความการเชื่อมต่อ คลิกสร้างลิงก์ในกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปเหยือกแบบ รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความ ใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ

 4. คลิกในกล่องข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นถัดไปในเรื่อง

  ขณะนี้มีการเชื่อมต่อนี้กล่องข้อความลงในกล่องแรก และข้อความใด ๆ เกินในตอนนี้ปรากฏในกล่องถัดไป

 5. การเชื่อมต่อกล่องข้อความเพิ่มเติมเรื่องราว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในข้อความ

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ ชี้ไปที่ข้อความพอดีอัตโนมัติ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลดขนาดพอยต์ของข้อความจนกระทั่งไม่มีข้อความที่มีในเกิน คลิกลดขนาดข้อความเมื่อเกิน

  • เมื่อต้องการลดขนาด หรือขยายข้อความให้พอดีกับกล่องข้อความเมื่อคุณปรับขนาดกล่อง คลิพอดี

ทำให้กล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติมีขนาดใหญ่

 1. คลิกวัตถุเพื่อเลือก

 2. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือจุดจับหนึ่งจนกว่าคุณเห็นเคอร์เซอร์ปรับขนาด ย้ายไม้บรรทัด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดวัตถุตามสัดส่วน เลือกจุดจับมุม และกด shift ค้างไว้ และ แล้ว ดำเนินการขั้นตอนที่ 4

  • เมื่อต้องการยืดวัตถุ เลือกด้านบน ล่าง หรือจุดจับด้านข้าง ทางแล้ว ดำเนินการขั้นตอนที่ 4

 4. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากจุดจับการเปลี่ยนแปลงวัตถุ

เปลี่ยนขนาดของข้อความ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับคำคำเดียว วางจุดแทรกภายในคำนั้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับหลายคำหรืออักขระสองสาม เน้นข้อความที่เลือก

 2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ ป้อนขนาดในกล่องขนาดฟอนต์ รูปปุ่ม

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ขนาดฟอนต์ที่แตกต่างจากที่แสดงรายการในกล่องขนาดฟอนต์ ไปความแม่นยำของพ. 0.1 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ขนาดฟอนต์ของพ. 9.3

เปลี่ยนระยะขอบภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

 1. คลิกขวากล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

 2. บนเมนูทางลัด คลิกรูปแบบ <ชนิดของวัตถุ >

 3. คลิกแท็บกล่องข้อความ

 4. ภายใต้ระยะขอบของกล่องข้อความใส่การตั้งค่าสำหรับซ้าย ขวา บน และระยะขอบล่าง

ลบข้อความบางอย่าง

 1. เลือกข้อความ

 2. กด Delete

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×