จัดการขีดจำกัดที่เก็บข้อมูลของไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ขนาดระยะห่างSharePoint Online องค์กรของคุณมีเป็นไปตามจำนวนผู้ใช้ (ให้ดูที่ขีดจำกัดแบบออนไลน์ SharePoint) ของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 คุณสามารถซื้อที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมถ้าคุณเรียกใช้งานออก

ตามค่าเริ่มต้นSharePoint storage ของคุณจะพร้อมใช้งานในไซต์ทั้งหมดสามารถดึงพูส่วนกลาง คุณ เป็นแบบของผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือSharePoint ไม่จำเป็นต้อง divvy พื้นที่จัดเก็บ หรือปันส่วนพื้นที่โดยยึดตามการใช้งาน ที่ทั้งหมดจัดการโดยอัตโนมัติ: ไซต์ใช้สิ่งที่จำเป็นเมื่อพวกเขาต้อง ได้สูงสุด 25 เทรา (TB) สำหรับแต่ละไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณตั้งค่าขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูลด้วยตนเองก่อนหน้านี้ และสลับการใช้พื้นที่จัดเก็บรวมSharePoint ตั้งค่าขีดจำกัดของทั้งหมดเป็น 1 TB

จัดการขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก การตั้งค่า

 5. ในไซต์คอลเลกชันจัดเก็บจัดการ เลือกโดยอัตโนมัติ

  Office 365 SharePoint Online จอการตั้งค่า ด้วย Managment ไซต์คอลเลกชันที่ถูกเน้น
 6. คลิก ตกลง

ถ้าคุณต้องการปรับขนาดที่เก็บข้อมูลที่จัดสรรให้กับไซต์คอลเลกชันแต่ละรายการ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการจัดการที่เก็บข้อมูลเป็น “ด้วยตนเอง”ุ และระบุขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูลไซต์คอลเลกชันแต่ละรายการได้ ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล เพื่อให้คุณและผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันคนอื่นๆ ได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อไซต์คอลเลกชันของพวกเขาใกล้ถึงขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูล

สิ่งสำคัญ: พื้นที่จัดเก็บSharePoint Online ขณะนี้ในการคำนวณกิกะไบต์ (GB) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเก็บ SharePoint วิธีคำนวณ

จัดการขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บด้วยตนเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก การตั้งค่า

 5. ใน การจัดการที่เก็บไซต์คอลเลกชัน ให้เลือก ด้วยตนเอง

 6. คลิก ตกลง

ตั้งค่าขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. บนแท็บไซต์คอลเลกชัน เลือกอย่าง น้อยหนึ่งไซต์คอลเลกชันจากรายการ

 5. เลือกโควตาที่เก็บ ถ้าปุ่มโควตาที่เก็บข้อมูลไม่ได้เปิดใช้งาน เลือกไซต์คอลเลกชันที่คุณต้องการตั้งค่าโควตาการบนจากรายการด้านล่าง

  แท็บ ไซต์คอลเลกชัน ที่มีปุ่ม โควตาที่เก็บ ถูกเน้นเอาไว้
 6. ใน จำกัดโควตาที่เก็บสำหรับแต่ละไซต์คอลเลกชัน ให้ใส่จำนวนกิกะไบต์ (GB) สูงสุดที่จะจัดสรรให้กับไซต์คอลเลกชันแต่ละไซต์

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อส่งอีเมลไปยังผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเมื่อไซต์คอลเลกชันใกล้จะถึงขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูล ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 100 เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของขีดจำกัดก่อนที่จะมีการทริกเกอร์การส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล

  กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าโควตาที่เก็บ

  เคล็ดลับ: คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตอีเมลการแจ้งเตือนเปอร์เซ็นต์ของขีดจำกัดที่คำนวณตามเมตริกที่เก็บข้อมูลแบบใหม่

 8. คลิก บันทึก

ถ้าคุณจัดการขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องเป็นประจำตรวจสอบเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของไซต์ เราขอแนะนำว่า คุณจะตั้งค่าอีเมลที่แจ้งเตือนของคุณเองเพื่อแจ้งให้ทราบการไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบก่อนที่ไซต์คอลเลกชันถึงขีดจำกัด อีเมลที่คำเตือนเกี่ยวกับโควตาเก็บข้อมูลที่มีอยู่ภายในจะโดยทั่วไปจะถูกส่งรายสัปดาห์ให้ไซต์คอลเลกชันที่มีการเข้าถึงระดับการเตือนที่ระบุ เพื่อให้ ไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบมักจะได้รับอีเมคำเตือนเกี่ยวกับโควตาเก็บข้อมูลล่าช้ามากเกินไป ตัวอย่างเช่น ถ้างานตัวจับเวลาเตือนโควตาดิสก์ (ซึ่งทริกเกอร์คำเตือนเกี่ยวกับอีเมล) จัดกำหนดการรายสัปดาห์ และส่งอีเมลที่มีคำเตือนทุกวันอาทิตย์ แต่ไซต์คอลเลกชันถึงขีดจำกัดโควตาของคำเตือนเกี่ยวกับ ด้วยวันจันทร์ ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันไม่ได้รับอีเมลที่แจ้งเตือน สำหรับ 6 วัน ไม่มีโอกาสว่า ไซต์คอลเลกชันนี้สามารถถึงขีดจำกัดสูงสุดเก็บข้อมูลก่อนผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันได้รับการแจ้งเตือนอีเมล ซึ่งอาจทำให้ไซต์คอลเลกชันการตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และหยุดผลิต

คุณสามารถใช้สคริปต์PowerShell ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบไซต์คอลเลกชันของคุณ สคริปต์นี้ดึงข้อมูล composes นั้นจากนั้น ส่งการแจ้งเตือนการเตือนพื้นที่จัดเก็บเมื่อต้องการดูแลไซต์คอลเลกชัน

 1. ดาวน์โหลด SharePoint Online Management Shell เวอร์ชันล่าสุด

 2. เชื่อมต่อกับ SharePoint Online ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint ใน Office 365 เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดู เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Online Management Shell

 3. คัดลอกข้อความต่อไปนี้กับประกาศตัวแปร และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad คุณต้องตั้งค่าสำหรับการป้อนค่าให้เฉพาะในองค์กรของคุณทั้งหมด บันทึกไฟล์ นั้นแล้ว เปลี่ยนชื่อ "GetEmailWarning.ps1"

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์ต่าง ๆ แต่คุณต้องบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อความที่เข้ารหัส ANSI กับ.ps1 นามสกุล

  #Connect to SharePoint admin center using admin account 
  $username = "<global or SharePoint admin account>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint admin center URL> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<sender email>"
  $to = "<recipient email>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 4. โดยที่:

  • <global or SharePoint admin account>คือชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่มีบทบาทการจัดการของSharePoint หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365

  • <password>เป็นรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือSharePoint

  • <SharePoint admin center URL>คือ URL ของศูนย์การจัดการSharePoint ของคุณ

  • <local folder path>เป็นเส้นทางสำหรับโฟลเดอร์ที่คุณต้องบันทึกข้อมูลภายในเครื่อง

  • <smtpserver>คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์จดหมาย SMTP ของคุณ

  • <sender email>เป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ SharePoint ที่ปรากฏในบรรทัดจากในอีเมลตัวเตือน

  • <recipient email>เป็นบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่จะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับอีเมล

 5. ในSharePoint Online Management Shell เปลี่ยนไดเรกทอรีภายในเครื่องที่คุณบันทึกไฟล์สคริปต์

  ./GetEmailWarning.ps1

  หลังจากสคริปต์เสร็จ ไฟล์ข้อความจะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุไว้ในตัวแปร<Local folder path>ในสคริปต์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการไม่สามารถเรียกใช้สคริปต์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการของคุณ สำหรับข้อมูล ดูเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการ

ก่อนหน้านี้ พื้นที่จัดเก็บSharePoint ถูกคำนวณเป็นเมกะไบต์ (MB) ตอนนี้ จะถูกคำนวณในกิกะไบต์ (GB) ที่ใช้เป็นจำนวนเต็มที่สมบูรณ์เท่านั้น ถ้าคุณได้ตั้งค่าโควตาที่เก็บข้อมูลของคุณเป็นเมกะไบต์ นั้นจะถูกแปลงเป็นกิกะไบต์ (1024 MB = 1 กิกะไบต์) และถูกปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุด ดังนั้น ค่าเมกะไบต์ 5000 กลายเป็น 4 กิกะไบต์ คุณสามารถตั้งค่าน้อยที่สุดของ 1 กิกะไบต์สำหรับแต่ละไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณตั้งค่าโควตาที่เก็บSharePoint โดยใช้PowerShell ค่านั้นจะถูกปัดเศษขึ้นกิกะไบต์เป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง GB ให้เปลี่ยนเป็น 0 GB

ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ SharePoint Online

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×