จัดการการสร้างไซต์ใน SharePoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ของคุณได้สร้าง และการดูแลไซต์ SharePoint ของตนเอง เป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางOffice 365 คุณสามารถเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการสร้างไซต์ กำหนดชนิดของไซต์จะถูกสร้างขึ้น และระบุตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะสามารถสร้างไซต์ทีมซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของ Office 365

ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างจะแนะนำทีละน้อยกับองค์กรที่มีการเลือกที่จะในการโปรแกรมการวางจำหน่ายครั้งแรก ซึ่งหมายความ ว่า คุณอาจไม่ได้ดูฟีเจอร์นี้ หรืออาจมีลักษณะแตกต่างกันไม่ได้อธิบายไว้ในบทความวิธีใช้

ปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานการสร้างไซต์

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการสร้างไซต์ คุณสามารถแสดง หรือซ่อนคำสั่งสร้างไซต์ บนโฮมเพจ SharePoint เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนคำสั่งสร้างไซต์ ทำเช่นนี้:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนที่มีลักษณะเหมือนกับวัฟเฟิล แสดงการคลิกปุ่มที่จะแสดงไทล์แอปพลิเคชันหลายรายการสำหรับการเลือก ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. คลิกการตั้งค่า

 5. การสร้างไซต์ ภายใต้เลือกคำสั่งสร้างไซต์ซ่อน หรือแสดงคำสั่งสร้างไซต์แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการสร้างไซต์

  ถ้าคุณเลือกซ่อนคำสั่งสร้างไซต์ UI มีลักษณะดังต่อไปนี้:

  ซ่อนที่มีเลือกคำสั่งสร้างไซต์

ระบุชนิดของไซต์สามารถสร้าง

ถ้าคุณเลือกแสดงคำสั่งสร้างไซต์แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ คุณสามารถระบุชนิดของไซต์ที่ผู้ใช้สามารถสร้าง เช่นไซต์ที่มีกลุ่มที่มี Office 365 ไซต์คลาสสิก หรือทั้งสองอย่าง ต่อไป

แสดงคำสั่งสร้างไซต์
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนที่มีลักษณะเหมือนกับวัฟเฟิล แสดงการคลิกปุ่มที่จะแสดงไทล์แอปพลิเคชันหลายรายการสำหรับการเลือก ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. คลิกการตั้งค่า

 5. ภายใต้การสร้างไซต์ ไปเมื่อผู้ใช้เลือกคำสั่งสร้างไซต์ สร้าง: และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • กลุ่มที่มี Office 365 ด้วยไซต์หรือไซต์คลาสสิก: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการสร้างกลุ่มยังคงสร้างแบบคลาสสิกไซต์ ถ้าคุณต้องการใช้ฟอร์มแบบกำหนดเอง คุณสามารถระบุได้ ด้วยการใส่ URL สำหรับฟอร์มแบบกำหนดเองในกล่องใช้ฟอร์มที่ URL นี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มแล้วเมื่อคลิก "ดูตัวเลือกอื่นๆ" ในแผงการสร้างไซต์

  • ไซต์ที่ มีกลุ่มที่มี Office 365: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้มีเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการสร้างกลุ่มในการสร้างไซต์ ถ้าคุณต้องการใช้ฟอร์มแบบกำหนดเอง คุณสามารถระบุได้ ด้วยการใส่ URL สำหรับฟอร์มแบบกำหนดเองในกล่องใช้ฟอร์มที่ URL นี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มแล้วเมื่อคลิก "ดูตัวเลือกอื่นๆ" ในแผงการสร้างไซต์

  • ไซต์คลาสสิก: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สร้างไซต์แบบคลาสสิกเริ่มต้นหรือไซต์เท่านั้นจากฟอร์มแบบกำหนดเองของคุณ คุณสามารถระบุฟอร์มแบบกำหนดเองไปใช้ โดยการใส่ URL สำหรับฟอร์มแบบกำหนดเองในกล่องใช้ฟอร์มที่ URL นี้

   สำหรับไซต์คลาสสิก คุณสามารถใช้รายการแบบหล่นลงในไซต์การจำแนกประเภท การตั้งค่าว่าจำเป็นต้องมีการจัดประเภทของไซต์ ดูระบุการจำแนกประเภทของไซต์ที่ด้านล่าง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแสดงคำสั่งสร้างไซต์ กับผู้ใช้ทั้งหมด คุณยังคงสามารถจำกัดการสร้างไซต์ที่เชื่อมต่อกลุ่มการตั้งค่าตัวเลือกของผู้ใช้ ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติGroupCreationAllowedGroupId PowerShell โดยยึดตามกลุ่มรหัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet นี้ ดูcmdlet สำหรับการกำหนดค่าการตั้งค่ากลุ่มการ Azure Active Directory ผู้ใช้เหล่านั้นอาจยังคงได้รับอนุญาตในการสร้างไซต์แบบกำหนดเอง หรือแบบคลาสสิก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งกลุ่มสำหรับไซต์ใหม่

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไซต์ที่ มีกลุ่มที่มี Office 365 หรือไซต์คลาสสิก หรือไซต์ที่ มีกลุ่มที่มี Office 365

 1. ภายใต้การสร้างไซต์ ไปสร้างไซต์ภายใต้: และเลือกตำแหน่งที่ตั้ง (/sites หรือ/teams ) จากรายการแบบหล่นลง

  หมายเหตุ: ระบุ /sites และเส้นทาง /teams มีตัวเลือกสองเท่านั้นที่พร้อมใช้งาน

ระบุการจัดประเภทของไซต์

 1. เมื่อต้องการระบุการจำแนกประเภทไซต์ ก่อนได้สร้างเขตข้อมูล

  • ถ้าผู้ใช้ของคุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่มีกลุ่ม ดูสร้างจัดประเภทสำหรับคำแนะนำ

  • ถ้าผู้ใช้ของคุณสามารถสร้างเฉพาะคลาสสิกไซต์ แล้วการจำแนกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวงจรอายุของไซต์ ดูที่บล็อกนี้สำหรับคำแนะนำ:นโยบายสำหรับไซต์ใน SharePoint

 2. หลังจากที่คุณได้สร้างจัดประเภท ไปยังไซต์จัดประเภท และเลือกการจัดประเภทจากรายการแบบหล่นลง

  ดรอปดาวน์การจำแนกประเภทของไซต์

ระบุว่า เป็นเจ้าของรองจำเป็นต้องใช้

 1. ภายใต้การสร้างไซต์ ไปสร้างกลุ่มภายใต้: และในติดต่อรอง: แบบดรอปดาวน์เลือกจำเป็น หรือไม่จำเป็น ออก หรือ สำหรับไซต์คลาสสิก คุณสามารถค้นหาติดต่อรอง: แบบดรอปดาวน์ภายใต้การจำแนกประเภทของไซต์ (ดังที่แสดงไว้ด้านบน)

  ดรอปดาวน์เจ้าของทุติยภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×