จัดการการร้องขอเรื่องข้อมูล GDPR ใน Yammer Enterprise

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นผู้ดูแลได้ตรวจสอบ คุณสามารถลบผู้ใช้จาก Yammer ให้สอดคล้องกับการร้องขอเรื่องข้อมูลทั่วไปข้อมูลป้องกันข้อบังคับ (GDPR) คุณสามารถตัดสินใจว่า เมื่อต้องการลบไฟล์ทั้งหมด และข้อความที่สร้าง หรือปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้ หรือตรวจทานไฟล์และข้อความ และตัดสินใจที่จะเก็บและการลบ ถ้าคุณลบผู้ใช้ และทำให้ข้อความของผู้ใช้หรือไฟล์ ข้อความและไฟล์จะต้องระบุตัวตนมี ID เท่ากับ แต่ไม่ มีชื่อของผู้ใช้

เมื่อต้องการลบเนื้อหาที่จะใช้ GDPR ข้อมูลชื่อเรื่องคำ เครือข่ายของคุณตั้งค่าการเก็บข้อมูลต้องถูกตั้งค่าเป็นลบเสีย

ในหัวข้อนี้

ให้แน่ใจว่า นโยบายการเก็บข้อมูลข้อมูลเครือข่ายของคุณถูกตั้งค่าเป็นลบเสียก่อนที่จะลบผู้ใช้หรือข้อมูลของผู้ใช้

Yammer ได้ตั้งค่าการเก็บข้อมูลนุ่มลบ หรือ ลบเสียข้อมูลนั้นเมื่อผู้ใช้ลบข้อความหรือไฟล์ ถ้านี้ถูกตั้งค่าเป็นลบนุ่ม ข้อมูลที่มีลบผู้ใช้ยังคงถูกเก็บไว้ ถ้าการตั้งค่าการเก็บข้อมูลของ Yammer ข้อมูลถูกตั้งค่าเป็นลบเสีย ข้อมูลที่ถูกลบไม่ได้ถูกเก็บไว้ใน Yammer

นี้มีผลกระทบที่สองสำหรับความสอดคล้องกับ GDPR:

 • เมื่อคุณกำลังทำการลบข้อมูลจริงของผู้ใช้ และการลบข้อมูล นโยบายการเก็บข้อมูลบนเครือข่ายของข้อมูลต้องตั้งค่าเมื่อต้องการลบเสีย

 • ถ้ามีการตั้งนโยบายการเก็บข้อมูลของคุณข้อมูลเมื่อต้องการลบนุ่ม ในอดีต ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกลบจะแสดงขึ้นในการส่งออกข้อมูล เมื่อต้องลบข้อมูลนุ่มถูกลบอย่างถาวร คุณต้องลบขณะเครือข่ายถูกตั้งค่าเป็นลบเสีย

เมื่อต้องการดูการตั้งค่าการเก็บข้อมูลสำหรับเครือข่ายของคุณ ไปที่การตั้งค่า Yammer >ผู้ดูแลระบบเครือข่าย >เนื้อหาและความปลอดภัย >การเก็บข้อมูล

ถ้าจำเป็นต้องใช้ เปลี่ยนการตั้งค่าเมื่อต้องการลบเสีย

 1. ในการตั้งค่า Yammer เลือกผู้ดูแลระบบเครือข่าย

 2. ภายใต้เนื้อหาและความปลอดภัย ให้เลือกเก็บข้อมูล

 3. เลือกลบอย่างถาวร

ลบผู้ใช้จากเครือข่าย Yammer ในบ้านและเครือข่ายภายนอกของคุณ

สิ่งสำคัญ: 

 • เมื่อคุณลบผู้ใช้ มีอยู่ในหน้าต่าง 14 วันเพื่อให้คุณสามารถตรวจทานไฟล์และข้อความในเครือข่ายบ้านของพวกเขาก่อนที่จะถูกลบข้อมูลระบุผู้ใช้ทั้งหมด ถ้าคุณต้องการตรวจทานข้อความของผู้ใช้และไฟล์ ไม่แน่ใจว่าการส่งออกข้อมูลผู้ใช้ก่อนที่ จะลบบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ หรือภาย ใน 14 วันหลังจากเลือกลบผู้ใช้นี้  หลังจากหน้าต่าง 14 วัน ไฟล์และข้อความจะยังคงอยู่แล้ว แต่จะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสมาชิกของผู้ใช้ก่อนหน้านี้

 • หลังจากบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้เปลี่ยนจากการปิดใช้งานเมื่อต้องการเอาออก คุณไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้ได้กับผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถส่งออก และตรวจทานข้อมูลของพวกเขา

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการตรวจทาน และลบข้อความและไฟล์ในกลุ่มภายนอก เธรดภายนอก และเครือข่ายที่ผู้ใช้ เป็นสมาชิกของผู้เยี่ยมชมใน ให้ทำตามคำแนะนำในการส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ใช้คนหนึ่งและลบไฟล์หรือข้อความที่ระบุก่อน ลบผู้ใช้ ทันทีที่คุณคลิกลบผู้ใช้นี้ คุณจะไม่สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับข้อความและไฟล์เหล่านี้

สิ่งสำคัญ: สำหรับผู้ใช้เครือข่าย home ลบ หรือลบเหล่านั้นจากเครือข่าย Yammer ของพวกเขาในบ้านจะเอาเหล่านั้นจากเครือข่ายภายนอกทั้งหมด คุณต้องลบ หรือลบผู้เยี่ยมชมที่ผู้ใช้ที่แยกต่างหากในแต่ละเครือข่ายภายนอกที่จะเป็นสมาชิกของ

สิ่งสำคัญ: ปิดบัญชีผู้ใช้ AAD ไม่ลบผู้ใช้และข้อมูลของพวกเขา  สำหรับการลบข้อมูลผู้ใช้ของ คุณต้องไปที่ศูนย์การจัดการ Yammer และทำให้เสร็จสมบูรณ์คำแนะนำด้านล่าง

เมื่อคุณลบผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ต่อไปนี้จะถูกลบ:

 • บุคคล ที่บุคคลกำลังติดตาม การเชื่อมต่อกับการสนทนาและหัวข้อที่พวกเขากำลังติดตาม และการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่ถูกติดตาม

 • บุ๊กมาร์ก การกำหนดลักษณะภาษา การตั้งค่าการแจ้งเตือน และกิจกรรมบัญชีผู้ใช้

 • โปรไฟล์

 • การเป็นสมาชิกของกลุ่ม

 • รายการของพวกเขาได้เป็นสมาชิกของเครือข่าย

เอาผู้ใช้ออกจากเครือข่ายบ้านและภายนอกบนเครือข่ายของคุณ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเอาผู้ใช้ จากเครือข่ายที่บ้านของคุณ และจะเป็นของเครือข่ายใด ๆ ภายนอก ผู้ใช้ยังสามารถเอาออกด้วยตนเองจากเครือข่ายแอภายนอก

เอาผู้ใช้ (เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ดูแลระบบ)

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังผู้ใช้ >เอาผู้ใช้

 2. ใส่ชื่อของผู้ใช้ที่มีอยู่ หลังจากที่คุณเลือกผู้ใช้ ตัวเลือกสำหรับการเอาออกจะปรากฏขึ้น

  หลังจากที่คุณเลือกชื่อ ตัวเลือกเอาผู้ใช้จะปรากฏขึ้น
  • ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์และข้อความทั้งหมดของผู้ใช้ เลือกลบผู้ใช้นี้

  • ถ้าคุณต้องการตรวจทานข้อความของผู้ใช้และไฟล์ และ ถ้าคุณได้ตรวจทาน และข้อความหรือไฟล์ในกลุ่มภายนอก เธรด หรือเครือข่ายใด ๆ ที่ถูกลบ ผู้ใช้เป็นสมาชิกผู้เยี่ยมชมใน:

   1. เลือกลบผู้ใช้นี้ ลบชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา แต่ออกจากข้อความของพวกเขา (ไม่สามารถยกเลิกหลัง 14 วัน): นี้ปิดใช้ผู้ใช้สำหรับ 14 วันเพื่อให้คุณสามารถส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และตรวจสอบแฟ้มเครือข่ายบ้านและข้อความก่อนที่ผู้ใช้จะถูกลบอย่างถาวรได้

    ตัวเลือกนี้ทำเครื่องหมายผู้ใช้ตามที่ปิดใช้งาน ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานอยู่บนหน้าการเอาผู้ใช้ ภายใน 14 วัน คุณสามารถเปิดใช้งานผู้ใช้

    รายชื่อผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน

    หลังจาก 14 วัน ข้อความจะถูกส่งไปผู้ดูแลระบบเครือข่ายทั้งหมด และตรวจสอบผู้ดูแลระบบแจ้งให้ผู้ใช้ที่ถูกลบ

   2. คลิก ส่ง

   3. ภายใน 14 วัน ทำตามคำแนะนำในการส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ใช้คนหนึ่งและลบไฟล์หรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง

  • ถ้าคุณต้องการลบข้อความและไฟล์ทั้งหมดของผู้ใช้ก่อนที่คุณลบผู้ใช้:

   1. เลือกเอาผู้ใช้นี้ และเอาข้อความของพวกเขา แล้ว คลิ กส่ง

   2. เมื่อที่เสร็จสมบูรณ์ เลือกลบผู้ใช้นี้ นี้เอาข้อมูลชื่อและกิจกรรมของผู้ใช้

เอาผู้ใช้ออกจากแอเครือข่ายภายนอก (ทำ โดยผู้ใช้)

หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้ต้องการเอาไฟล์หรือข้อความที่พวกเขาลงบนเครือข่ายภายนอก พวกเขาควรทำก่อนที่จะลบบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาบนเครือข่ายภายนอก

 1. คลิกไอคอนการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า yammer

 2. คลิกแก้ไขการตั้งค่า

 3. บนแท็บเครือข่าย คลิกลบบัญชีผู้ใช้

เอาผู้ใช้ออกจากกลุ่มรวมถึงกลุ่มที่มีภายนอก

 1. ในกลุ่ม คลิกสมาชิก

 2. คลิกไอคอนการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า yammer ถัดจากชื่อของผู้ใช้

 3. คลิก เอาออกจากกลุ่ม

เอาผู้เข้าร่วมภายนอกออกจากการสนทนา

 • ในการสนทนา Yammer คลิกเอาผู้เข้าร่วม

เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานหลังจากใช้ลบผู้ใช้นี้

เมื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ที่จะปิดใช้งาน โดยใช้ตัวเลือกลบผู้ใช้นี้ คุณมีการเปิดใช้งานผู้ใช้ 14 วัน

 • ไปศูนย์การจัดการ Yammer

 • คลิกเอาผู้ใช้ออก

 • ไปยังส่วนย่อยปิดใช้งานผู้ใช้ ส่วนนี้จะมองเห็นได้เมื่อมีบัญชีผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่ง

 • คลิกเปิดใช้งาน สำหรับผู้ใช้แต่ละรายการที่คุณต้องการเรียกใช้

  หลังจาก 14 วัน ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกใช้

ส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน

หมายเหตุ: คุณต้องส่งออกข้อมูลผู้ใช้แต่ละเครือข่ายที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกของ

 1. ในศูนย์การจัดการ Yammer ไปยังเนื้อหาและความปลอดภัย >ส่งออกข้อมูลผู้ใช้

 2. พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ และเลือกผู้ใช้

 3. คลิก ส่งออก

  ข้อมูลจะถูกส่งไปเป็นไฟล์.zip ประกอบด้วยไฟล์ต่อไปนี้

  ไฟล์

  เนื้อหา

  log.txt

  สรุปจำนวนรายการในแต่ละไฟล์.csv รายการ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการส่งออก

  request.txt

  พารามิเตอร์ใช้สำหรับการส่งออก

  Files.csv   

  สำหรับไฟล์ใด ๆ เพิ่มเข้ามา หรือปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้นี้ รายการ Yammer ID ชนิดของไฟล์ ชื่อ คำอธิบาย และเส้นทางไปยังไฟล์ใน Yammer พร้อมกับ metadata รวมถึงกลุ่ม จะถูกติดประกาศไว้ในนั้น

  Files.csv ไม่ประกอบด้วยไฟล์จริง ถ้าคุณเลือกที่จะรวมสิ่งที่แนบมาในการส่งออก แฟ้มสามารถพบได้ในโฟลเดอร์ไฟล์ ของไฟล์ไปรษณีย์ ID ไฟล์ใน Files.csv สามารถใช้ เพื่อระบุไฟล์ในโฟลเดอร์ไฟล์หรือไปยังไฟล์ใน Yammer โดยตรง

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการไปยังไฟล์ระบุใน Yammer โดยตรง ดูลบไฟล์หรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง

  Groups.csv   

  สำหรับกลุ่มใด ๆ ที่สร้าง หรือปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้ รายการ Yammer จัดกลุ่ม ID ชื่อ คำอธิบาย สถานะความเป็นส่วนตัว ว่ากลุ่ม ภายใน หรือภาย นอก การเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม วันสร้าง และวันปรับปรุง ไฟล์นี้รวมถึงจำนวนรวมของการสำรวจความคิดเห็นที่ผู้ใช้ที่ได้ลงคะแนนบน และแบบสำรวจผู้ใช้ที่สร้างขึ้น

  Messages.csv   

  สำหรับข้อความใด ๆ ที่ถูกส่ง หรือปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้ แสดง ID ข้อความ ID เธรด ID กลุ่ม ชื่อกลุ่ม สถานะความเป็นส่วนตัว รหัสผู้ส่ง ชื่อ และอี เมล เนื้อความทั้งหมดของข้อความ รหัสสำหรับสิ่งที่แนบมา และสร้างและลบข้อมูล รายการของการสำรวจความคิดเห็นที่คุณสร้างจะยังมีอยู่

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการไปยังข้อความระบุใน Yammer โดยตรง ดูลบไฟล์หรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง

  Topics.csv   

  สำหรับหัวข้อที่สร้าง โดยผู้ใช้ในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการข้อมูลที่สร้างและลิงก์ไปยังหัวข้อ

  โฟลเดอร์ไฟล์   

  โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยไฟล์ที่ถูกสร้าง หรือปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้ระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ ไฟล์ในรูปแบบของพวกเขาภายใน และชื่อกับ Yammer รหัสของพวกเขา ตัวอย่างเช่น อาจแสดงงานนำเสนอ PowerPoint เป็น 127815379.pptx

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการไปยังไฟล์ระบุใน Yammer โดยตรง ดูลบไฟล์หรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง

 4. เมื่อข้อมูลกิจกรรมบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้พร้อม คุณจะได้รับข้อความขาเข้า Yammer ด้วยลิงก์ไปยังข้อมูล คลิกลิงก์เพื่อเปิดสมุดงาน

ส่งออกข้อมูลไม่ประกอบด้วยข้อความที่คั่นหน้า จัดกลุ่มสมาชิก ตาม หรือติดตามผู้ใช้ หัวข้อที่ติดตาม ของผู้ใช้ตั้งค่าการแจ้งเตือน แอปพลิเคชัน และภาษา และแผนผังองค์กร เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละ คลิกไอคอนการตั้งค่า Yammer ไอคอนการตั้งค่า yammer คลิกบุคคล และคลิกชื่อของผู้ใช้ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดู เพจนี้แสดงโปรไฟล์ของผู้ใช้ การสนทนาพวกเขาได้เข้าร่วม ไฟล์ รูป และวิดีโอที่พวกเขามีประกาศ พร้อม ด้วยบุ๊กมาร์กของพวกเขา ติดตาม และผู้ใช้ต่อไปนี้ และตามหัวข้อ

ลบไฟล์หรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง

ถ้าคุณมี ID สำหรับข้อความหรือไฟล์ คุณสามารถไปโดยตรงใน Yammer แล้วลบออก

 • เมื่อต้องการค้นหา และลบข้อความระบุใน Yammer:

  1. สร้าง URL สำหรับข้อความ ใช้ https://www.yammer.com/<network_name> / #/ เธรด/show?threadId = <thread_id> ตัวอย่างเช่นhttps://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/Threads/show?threadId=1040647232

  2. ในข้อความ คลิกไอคอนเพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม (...) แล้ว คลิ กลบ

 • เมื่อต้องการค้นหา และลบไฟล์ระบุใน Yammer:

  • ใช้กล่องค้นหา ใน Yammer ตัวอย่าง สำหรับไฟล์ 12345678.pptx ในการส่งออกที่มีชื่อ ค้นหา 1235678.pptx ในผลลัพธ์การค้นหา คลิกไปที่ไฟล์ แล้ว คลิ กลบไฟล์นี้

  • หรือ สร้าง URL สำหรับไฟล์ก็ ใช้ https://www.yammer.com/<network_name> / /files/ # <file_number> ตัวอย่างเช่นhttps://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/files/12345678 บนหน้า Yammer สำหรับไฟล์ คลิกลบไฟล์นี้

ค้นหา และลบข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ได้รวมอยู่ในการส่งต่อผู้ใช้

ข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้ที่ไม่ได้รวมอยู่ในการส่งออกได้ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลนี้สำหรับผู้ใช้ ไปที่การตั้งค่า Yammer ไอคอนการตั้งค่า yammer >บุคคล และคลิกชื่อของผู้ใช้

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลนี้ถ้าจำเป็น

ชนิดของข้อมูล

วิธีการเปลี่ยนแปลง หรือลบออก

ข้อความที่คั่นหน้าไว้ เป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้ใช้ต่อไปนี้ หรือติดตาม และหัวข้อที่ติดตาม

เมื่อคุณเลือกลบผู้ใช้ตัวเลือกการเอาผู้ใช้ Yammer จาก ข้อมูลนี้จะถูกลบหลังจากช่วงเวลาการระงับการ 14 วัน ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้สำหรับผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลนี้ สำหรับขั้นตอน ดูเคล็ดลับสำหรับปลอดภัยจัดระเบียบใน Yammer

ตั้งค่าผู้ใช้ รวมถึงการตั้งค่าการแจ้งเตือน แอปพลิเคชัน และภาษา

เมื่อคุณเลือกลบผู้ใช้ตัวเลือกการเอาผู้ใช้ Yammer จาก ข้อมูลนี้จะถูกลบหลังจากช่วงเวลาการระงับการ 14 วัน ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้สำหรับผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของตนเอง สำหรับขั้นตอน ดูเปลี่ยนโปรไฟล์ Yammer และการตั้งค่าของฉัน

โปรไฟล์ผู้ใช้

ถ้าผู้ใช้ที่มีข้อมูลเฉพาะตัวของ Yammer มีสองตัวเลือก:

ถ้าผู้ใช้ที่มีข้อมูลเฉพาะตัวของ Office 365 โพรไฟล์ผู้ใช้ Yammer จะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก Office 365 ซึ่งได้รับข้อมูลโปรไฟล์จาก Azure Active Directory (AAD) ผู้ใช้ yammer สามารถชั่วคราวเปลี่ยนโปรไฟล์ของพวกเขาใน Yammer แต่ถูกเขียนทับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน AAD ดังนั้นเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง หรือลบโปรไฟล์ของผู้ใช้อย่างถาวร คุณต้องเปลี่ยน หรือลบข้อมูลไดเรกทอรีใน Office 365 และ AAD ดูจัดการ Yammer ผู้ใช้ข้ามวงจรชีวิตของพวกเขาจาก Office 365และเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้ใน Azure Active Directory

แก้ไขโปรไฟล์ของผู้ใช้และตั้งค่า (ทำ โดยผู้ใช้)

ผู้ใช้สามารถแก้ไขโปรไฟล์ของตนเอง ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้หรือการตั้งค่า

 • ผู้ใช้สามารถคลิกไอคอนการตั้งค่า Yammer ไอคอนการตั้งค่า yammer แล้ว คลิ กแก้ไขการตั้งค่า

 • เลือกแท็บสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำ:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณ เลือกโปรไฟล์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ เลือกรหัสผ่าน

  • เมื่อต้องการแก้ไขการแจ้งเตือนของคุณ เลือกเครือข่าย

  • เมื่อต้องการดูกิจกรรมของบัญชีผู้ใช้ของคุณ เลือกกิจกรรมบัญชีผู้ใช้

  • เมื่อต้องการดูว่าคุณได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน เลือกแอปพลิเคชันของฉัน

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการกำหนดลักษณะ เลือกกำหนดลักษณะ

ดูเพิ่มเติม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อมูลจัดการ Yammer

จัดการ GDPR ข้อมูลชื่อเรื่องคำขอ Yammer พื้นฐาน

ส่งออกข้อมูลจาก Yammer Enterprise

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×