จัดการการร้องขอเรื่องข้อมูล GDPR ใน Yammer พื้นฐาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Yammer พื้นฐาน ผู้ใช้แต่ละตัวควบคุมบัญชีผู้ใช้และเนื้อหาของตนเอง ไม่มีดูแลส่วนกลางได้ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องมือดูแลจัดการระบบ Yammer เพื่อใช้การร้องขอเรื่องข้อมูลสำหรับ GDPR มีวิธีการค้นหา access แก้ไข ลบ และส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน cloud ของไมโครซอฟท์

สิ่งสำคัญ: เอาข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการเอาออกก่อนที่คุณลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ หลังจากที่คุณลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะเอาออก

คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของคุณเอง การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณเอง ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณเอง และตรวจสอบกิจกรรมของคุณเองและการกำหนดลักษณะ คุณสามารถเอาเชิญผู้เยี่ยมชมจากการสนทนาและเอาเชิญผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

แก้ไขโปรไฟล์ของคุณและตั้งค่า

 1. คลิกไอคอนการตั้งค่า Yammer ไอคอนการตั้งค่า yammer แล้ว คลิ กแก้ไขการตั้งค่า

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณ เลือกโปรไฟล์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ เลือกรหัสผ่าน

  • เมื่อต้องการแก้ไขการแจ้งเตือนของคุณ เลือกเครือข่าย

   บนหน้าเครือข่าย การส่งออกข้อมูล ใช้ลิงก์ดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ถัดจากชื่อเครือข่าย
  • เมื่อต้องการดูกิจกรรมของบัญชีผู้ใช้ของคุณ เลือกกิจกรรมบัญชีผู้ใช้

  • เมื่อต้องการดูว่าคุณได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน เลือกแอปพลิเคชันของฉัน

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการกำหนดลักษณะ เลือกกำหนดลักษณะ

ส่งออกข้อมูล

คุณสามารถส่งออกข้อมูลของคุณเองในYammer พื้นฐาน และสามารถเลือกที่จะลบข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์

ไม่สามารถส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

 1. คลิกไอคอนการตั้งค่า Yammer ไอคอนการตั้งค่า yammer แล้ว คลิ กแก้ไขการตั้งค่า

 2. คลิกเครือข่าย

 3. สำหรับแต่ละเครือข่ายที่คุณเป็นสมาชิก เลือกดาวน์โหลดข้อมูล

  บนหน้าเครือข่าย การส่งออกข้อมูล ใช้ลิงก์ดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ถัดจากชื่อเครือข่าย

  ข้อมูลจะถูกส่งไปเป็นไฟล์.zip ออก ถ้าคุณเป็นสมาชิกของเครือข่ายมากกว่าหนึ่ง โฟลเดอร์ที่แยกต่างหากจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละเครือข่าย

  • ไฟล์.txt   

   • request.txt   มีพารามิเตอร์สำหรับการส่งออก

   • log.txt   สรุปจำนวนรายการในแต่ละไฟล์.csv

  • . ไฟล์ CSV:   ไฟล์.csv หนึ่งสำหรับแต่ละชนิดของข้อมูลที่ไม่มี:

   • Files.csv   สำหรับไฟล์ใด ๆ ที่คุณเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการ Yammer ID ชนิดของไฟล์ ชื่อ คำอธิบาย และเส้นทางไปยังไฟล์ใน Yammer พร้อมกับ metadata รวมถึงกลุ่ม จะถูกติดประกาศไว้ในนั้น

    ข้อมูลนี้สามารถใช้การเชื่อมโยงไปยังไฟล์ Yammer โดยตรง Files.csv ไม่ประกอบด้วยไฟล์จริง ถ้าคุณเลือกที่จะรวมสิ่งที่แนบมาในการส่งออก แฟ้มสามารถพบได้ในโฟลเดอร์ไฟล์ ของไฟล์.zip ใช้ ID จาก Files.csv เพื่อระบุไฟล์บางไฟล์ในโฟลเดอร์ไฟล์

   • Groups.csv   สำหรับกลุ่มใด ๆ ที่คุณสร้าง หรือปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการ Yammer ID ชื่อ คำอธิบาย สถานะความเป็นส่วนตัว ว่ากลุ่ม ภายใน หรือภาย นอก การเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม วันสร้าง และวันปรับปรุง ไฟล์นี้ยังมีผลรวมการรวมจำนวนของการสำรวจความคิดเห็นที่คุณได้ลงคะแนน และสิ่งที่ทำสำรวจคุณสร้างขึ้น

   • Messages.csv   สำหรับข้อความใด ๆ ที่คุณส่ง หรือรับการปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการหมายเลขข้อความ เธรด ID, ID กลุ่ม กลุ่ม สถานะความเป็นส่วนตัว รหัสผู้ส่ง ชื่อ และอี เมล เนื้อความทั้งหมดของข้อความ ข้อความทั้งหมดของข้อความ สิ่งที่แนบมา และ สร้างและลบข้อมูล

   • Networks.csv   รายการเครือข่ายทั้งหมดที่รวมอยู่ในการส่งออก

   • Pages.csv   สำหรับหน้าใด ๆ คุณสร้าง หรือปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ รายการรหัส วัน และเจ้าของของหน้า

   • Topics.csv   สำหรับหัวข้อคุณสร้างขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ แสดงข้อมูลที่สร้างและลิงก์ไปยังหัวข้อดังกล่าว

  • โฟลเดอร์ไฟล์:    โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยไฟล์ที่ถูกสร้าง หรือปรับเปลี่ยน โดยคุณในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ ไฟล์ในรูปแบบภายในของพวกเขา แต่มีชื่อกับ Yammer รหัสของพวกเขา

   เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่ส่งออกใน Yammer ใช้กล่องค้นหา ใน Yammer ตัวอย่าง สำหรับไฟล์ 12345678.ppx ในการส่งออกที่มีชื่อ ค้นหา 1235678.ppx หรือ ไป https://www.yammer.com/<network_name> / /files/ # <file_number> ตัวอย่างเช่นhttps://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/files/12345678

 4. เมื่อข้อมูลกิจกรรมบัญชีผู้ใช้ของคุณพร้อม คุณจะได้รับข้อความขาเข้า Yammer ด้วยลิงก์ไปยังข้อมูล คลิกลิงก์เพื่อเปิดสมุดงาน

ลบไฟล์หรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง

ถ้าคุณมี ID สำหรับข้อความหรือไฟล์ คุณสามารถไปโดยตรงใน Yammer แล้วลบออก

 • เมื่อต้องการค้นหา และลบข้อความระบุใน Yammer:

  1. สร้าง URL สำหรับข้อความ ใช้ https://www.yammer.com/<network_name>/#/Threads/show?threadId=<thread_id> Https://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/Threads/show?threadId=1040647232 เช่น

  2. ในข้อความ คลิกไอคอนเพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติม (...) แล้ว คลิ กลบ

 • เมื่อต้องการค้นหา และลบไฟล์ระบุใน Yammer:

  • ใช้กล่องค้นหา ใน Yammer ตัวอย่าง สำหรับไฟล์ 12345678.pptx ในการส่งออกที่มีชื่อ ค้นหา 1235678.pptx ในผลลัพธ์การค้นหา คลิกไปที่ไฟล์ แล้ว คลิ กลบไฟล์นี้

  • หรือ สร้าง URL สำหรับไฟล์ก็ ใช้ https://www.yammer.com/<network_name>/#/files/<file_number>, https://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/files/12345678 ตัวอย่าง บนหน้า Yammer สำหรับไฟล์ คลิกลบไฟล์นี้

ค้นหา และลบข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ได้รวมอยู่ในการส่งออก

ข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้ที่ไม่ได้รวมอยู่ในการส่งออกได้ ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลนี้ถ้าจำเป็น

ชนิดของข้อมูล

วิธีการเปลี่ยนแปลง หรือลบออก

ข้อความที่คั่นหน้าไว้ เป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้ใช้ต่อไปนี้ หรือติดตาม และหัวข้อที่ติดตาม

สำหรับขั้นตอน ดูเคล็ดลับสำหรับปลอดภัยจัดระเบียบใน Yammer

ตั้งค่าผู้ใช้ รวมถึงการตั้งค่าการแจ้งเตือน แอปพลิเคชัน และภาษา

สำหรับขั้นตอน ดูแก้ไขโปรไฟล์ของคุณและตั้งค่า

เอาผู้เยี่ยมชมได้รับเชิญจากการสนทนา

 • ในการสนทนา Yammer คลิกเอาผู้เข้าร่วม

เอาผู้รับเชิญจากกลุ่ม

 1. ในกลุ่ม คลิกสมาชิก

 2. คลิกไอคอนการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า yammer ถัดจากชื่อของผู้ใช้

 3. คลิกเอาออกจากกลุ่ม

เอาตัวคุณเองจากเครือข่ายตัวภายนอก

 1. คลิกไอคอน Yammerตั้งค่า แล้ว คลิ กแก้ไขการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า yammer

 2. เลือกเครือข่าย

 3. ภายใต้การกระทำใน เครือข่ายคุณต้องการเอาออกจาก เลือกลบบัญชีผู้ใช้

เอาตัวคุณเองจากเครือข่ายที่บ้านของคุณ

 1. คลิกไอคอน Yammerตั้งค่า แล้ว คลิ กแก้ไขการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า yammer

 2. เลือกลบบัญชีผู้ใช้ Yammer ของคุณ

ผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานจะถูกลบ

ผู้ใช้ที่ได้ถูกใช้งานสำหรับ 12 เดือนจะหยุดชั่วคราวสำหรับ 14 วัน และการแจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อต้องการเก็บบัญชีผู้ใช้ Yammer ของพวกเขา พวกเขาจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบไปยัง Yammer ถ้าพวกเขาไม่ได้เข้าสู่ระบบไปยัง Yammer โดยส่วนท้ายของ 14 วัน บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้จะถูกลบออกจาก Yammer แต่ไฟล์และข้อความของพวกเขายังคงอยู่ใน Yammer ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้ใช้ได้รับแจ้งว่า บัญชีผู้ใช้ของพวกเขากำลังถูกระงับ พวกเขามี 14 วันการตรวจทานไฟล์และข้อความของพวกเขา และลบใด ๆ ที่พวกเขาต้องการลบก่อนที่จะปล่อย Yammer

ดูเพิ่มเติม

ส่งออกข้อมูลจาก Yammer พื้นฐาน

เปรียบเทียบตัวเลือกสำหรับการทดลองใช้ฟรีของ Yammer

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×