จัดการการตั้งค่าไซต์ SharePoint ของคุณ

จัดการการตั้งค่าไซต์ SharePoint ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณสร้างไซต์ในSharePoint Online หรือSharePoint Server คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ข้อมูล และสิทธิ์สำหรับไซต์ คำอธิบายที่นี่จะขึ้นอยู่กับไซต์SharePoint ที่สร้างขึ้นโดยใช้คอมโพเนนต์ของส่วนติดต่อผู้ใช้มาตรฐาน ถ้าเจ้าของไซต์ของคุณหรือ designer radically เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ คุณอาจไม่เห็นเหมือนที่แสดงต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูSharePoint ผู้ดูแลระบบของคุณ

หมายเหตุ: 

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนโลโก้ ชื่อ และการตั้งค่าอื่น ๆ สำหรับไซต์ทีมหรือการติดต่อสื่อสารSharePoint Online สำหรับประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก SharePointOnline หรือSharePoint Server 2016, 2013 และ 2010 เห็นแท็บ 2016, 2013 และ 2010 ถ้า UI ต่อไปนี้ไม่ตรงกับที่คุณเห็น ดูตั้งค่าการแก้ไขปัญหา

สิ่งสำคัญ: ทำการเปลี่ยนแปลงโลโก้ ชื่อเรื่อง คำอธิบาย และการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบบนไซต์SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การจัดการสิทธิ์สำหรับไซต์

เปลี่ยนโลโก้สำหรับSharePoint ทีมหรือไซต์ของคุณสื่อสาร

ไซต์ทีมSharePoint Online ที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มOffice 365 ใช้โลโก้เดียวกันเป็นกลุ่มOffice 365 ที่พวกเขาได้เชื่อมต่อ เมื่อคุณเปลี่ยนโลโก้ของไซต์ทีมที่เชื่อมต่อกลุ่มSharePoint โลโก้สำหรับกลุ่มOffice 365 สอดคล้องกันจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนโลโก้สำหรับไซต์การติดต่อสื่อสารSharePoint Online หรือไซต์ทีมSharePoint Online ที่ไม่ได้เชื่อมต่อไปยังกลุ่มOffice 365 จะเหมือนกัน ในกรณีนี้ เฉพาะโลโก้ของไซต์การเปลี่ยนแปลง

ไซต์การติดต่อสื่อสารและไซต์ทีมSharePoint Server 2019 ไม่มีกลุ่มที่เชื่อมต่อกับพวกเขา แต่จะใช้เมธอดเดียวกันการเปลี่ยนโลโก้ของไซต์

ถ้าส่วนติดต่อผู้ใช้ของคุณไม่ตรงกับสิ่งนี้ คุณอาจเป็นประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก SharePoint หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ดูแท็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปลี่ยนโลโก้ ชื่อเรื่อง คำอธิบาย และการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบบนไซต์SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การจัดการสิทธิ์สำหรับไซต์

 1. ไปยังSharePoint ทีมหรือไซต์ของคุณสื่อสาร

 2. ที่มุมบนขวา คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

 3. คลิกไซต์ข้อมูล

  ข้อมูลของไซต์

 4. ภายใต้โลโก้ของไซต์ คลิกเปลี่ยน

  เปลี่ยนโลโก้ไซต์ทีมหรือการติดต่อสื่อสาร

 5. เรียกดู และเลือกโลโก้ใหม่ คลิกเปิด

  เลือกโลโก้ใน Windows Explorer

  จากนั้น คลิกบันทึก

  บันทึกการเปลี่ยนโลโก้

เปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย ระดับความเป็นส่วนตัว และจัดประเภทของไซต์

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบบนไซต์SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การจัดการสิทธิ์สำหรับไซต์

ตั้งค่าเหล่านี้มีเฉพาะบนไซต์ทีมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

 1. ไปยังไซต์ทีมของคุณSharePoint

 2. ที่มุมบนขวา คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

 3. คลิกไซต์ข้อมูล

  ข้อมูลของไซต์

 4. เขตข้อมูลคุณต้องการเปลี่ยนแปลง:

  • ชื่อไซต์ทีม (จำเป็น)

  • คำอธิบาย (เลือกได้)

  • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (เลือกได้): สาธารณะหมายความว่า ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถดูเนื้อหา และเป็น สมาชิก ส่วนตัวหมาย ความ ว่า เป็นสมาชิกที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติ โดยเป็นเจ้าของไซต์ เฉพาะสมาชิกสามารถดูเนื้อหา นี่ไม่ปรากฏบนไซต์การสื่อสาร

  • (เลือกได้) การจำแนกประเภทไซต์ทีม: ใช้งานไซต์โดยใช้ค่าเช่นผลกระทบ business ภายใน เป็นความลับ สูง ผลกระทบ business ต่ำ อื่น ๆ ค่าเหล่านี้สามารถเกี่ยวข้อง เพื่อความสำคัญของข้อมูล หรือ วงจรชีวิตของข้อมูล พวกเขาจะถูกกำหนด และถูกสร้างขึ้น โดยผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดการการสร้างไซต์ใน SharePoint Online ตัวเลือกนี้อาจไม่พร้อมใช้งานบนไซต์ของคุณ

  แผงข้อมูลคุณสมบัติไซต์ SharePoint

ต่อไปนี้คือการตั้งค่าโดยทั่วไปสำหรับไซต์ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าและตัวเลือกสำหรับไซต์อื่น ๆ คลิกดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด จะนำหน้าการตั้งค่าไซต์ คลาสสิกSharePoint  

นำการออกแบบไซต์

เลือกการออกแบบไซต์เมื่อต้องการนำชุดที่สอดคล้องกันของการกระทำหรือการกำหนดค่าชุดรูปแบบ เพิ่มลิงก์การนำทางของไซต์ หรือสร้างรายการ ด้วยชุดเฉพาะของคอลัมน์และการตั้งค่าไซต์

 • ไปยังไซต์ทีมของคุณSharePoint

 • ในมุมขวาด้านบน คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ออกแบบไซต์

 • เลือกดีไซน์คุณต้องการนำไปใช้ แล้วคลิกนำไปใช้กับไซต์

  นำการออกแบบไปยังไซต์ SharePoint

จัดการสิทธิ์สำหรับไซต์

ระดับสิทธิ์ของไซต์จะยึดตามกลุ่มสิทธิ์SharePoint สมาชิกของกลุ่มสิทธิ์SharePoint สามารถเยี่ยมชมไซต์โดยไม่ต้องการแก้ไข (ผู้เยี่ยมชมไซต์), แก้ไขไซต์ (สมาชิกของไซต์), หรือมีการควบคุมทั้งหมดของไซต์ (เจ้าของไซต์)

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับเจ้าของบนไซต์SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การจัดการสิทธิ์สำหรับไซต์

 1. ไปยังไซต์ทีมของคุณSharePoint

 2. ที่มุมบนขวา คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

 3. คลิกสิทธิ์สำหรับไซต์

  กล่องสิทธิ์สำหรับไซต์

เชิญบุคคลไปยังไซต์ทีมของคุณSharePoint

เมื่อต้องการให้บุคคลอื่นเข้าถึงไซต์ของคุณ อย่างใดอย่างหนึ่งคุณสามารถเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มOffice 365 ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ หรือคุณสามารถแชร์ไซต์กับผู้อื่นโดยไม่ต้องเพิ่มที่ติดต่อลงในกลุ่มOffice 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์สำหรับไซต์ ดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

ในSharePoint Onlineเพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงไซต์ของคุณ คลิกเชิญบุคคล และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เพิ่มสมาชิกกลุ่ม การเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มOffice 365 ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของคุณ นี่คือวิธีที่คุณต้องการ คลิกเพิ่มสมาชิก ใส่ชื่อหรืออีเมลของ แล้วคลิกบันทึก สมาชิกที่ถูกเพิ่มลงในกลุ่มOffice 365 จะถูกเพิ่มลงในกลุ่มสิทธิ์สมาชิกไซต์SharePoint ตามค่าเริ่มต้น และสามารถแก้ไขไซต์ พวกเขาสามารถเข้าถึงแบบเต็มไปยังทรัพยากรกลุ่มOffice 365 เช่นการสนทนากลุ่ม ปฏิทิน และอื่น ๆ

 • แชร์ไซต์เฉพาะ เมื่อต้องการแชร์ไซต์กับผู้อื่นโดยไม่ต้องเพิ่มที่ติดต่อลงในกลุ่มOffice 365 ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ใส่ชื่อหรืออีเมลของ คลิกลูกศรลงเพื่อเลือกระดับสิทธิ์SharePoint แล้ว คลิ กเพิ่ม แชร์ไซต์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไซต์ แต่พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรกลุ่มOffice 365 เช่นการสนทนากลุ่ม ปฏิทิน และอื่น ๆ

  เชิญบุคคลไปยังไซต์ SharePoint ของคุณ

ในSharePoint Server 2019คลิกแชร์ไซต์ ในบานหน้าต่างไซต์การแชร์ ใส่ชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่จะแชร์ไซต์

บานหน้าต่างไซต์การแชร์ใน SharePoint 2019

เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับไซต์

เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับสิทธิ์สำหรับบุคคลหรือกลุ่ม ให้คลิกลูกศรถัดจากระดับสิทธิ์SharePoint สำหรับบุคคลหรือกลุ่ม แล้วเลือกสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด เพื่อเพิ่มลงในกลุ่มเจ้าของไซต์ หรืออ่าน เพื่อเพิ่มผู้เยี่ยมชมไซต์ กลุ่ม

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูสมาชิกของกลุ่มOffice 365 ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของคุณและระดับสิทธิ์ของพวกเขาSharePoint ทั้งหมด คลิกสมาชิก ที่มุมขวาบนของไซต์ของคุณ

เอาสิทธิ์สำหรับไซต์

ในSharePoint Online เมื่อต้องการเอาผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มOffice 365 ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของคุณ คลิกลูกศรถัดจากระดับสิทธิ์SharePoint สำหรับกลุ่มนั้น แล้วเลือกเอาออก

หมายเหตุ: ตัวเลือกเอาออก จะพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลหรือกลุ่มที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกลุ่มOffice 365 เท่านั้น

เมื่อต้องการเอาบุคคลออกจากกลุ่มOffice 365 ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของคุณ คลิกสมาชิก ที่มุมขวาบนของไซต์ คลิกลูกศรถัดจากระดับสิทธิ์สำหรับสมาชิก คลิ กเอาออกจากกลุ่ม

เอาสิทธิ์ของไซต์

ตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูง

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณจะเห็นลิงก์สำหรับการตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูง ซึ่งคุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสิทธิ์เพิ่มเติมSharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

ตั้งค่าเพิ่มเติมและขีดจำกัดสำหรับไซต์ SharePoint Online ของคุณ

การแก้ไขปัญหาการตั้งค่า

 • ปัญหากับพยายามเปลี่ยนการตั้งค่าโดยทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าสิทธิ์ของคุณคืออะไร ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ SharePoint หรือเครือข่าย Office 365 ของคุณ

 • ถ้าคุณมีสิทธิ์ ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันของ SharePoint ที่คุณกำลังใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฉันกำลังใช้เวอร์ชันใดของ SharePoint ได้อย่างไร ถ้าคุณมีไซต์ที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยรุ่นที่เก่ากว่าของ SharePoint Online นั้นอาจใช้ลักษณะแบบคลาสสิก เมื่อต้องการเปลี่ยนโลโก้ คำอธิบาย หรือตั้งค่าอื่น ๆ อ้างอิงไปยังแท็บเซิร์ฟเวอร์ ประสบการณ์การใช้งาน SharePoint Online คลาสสิกใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้เดียวกันสำหรับการตั้งค่าเป็น SharePoint 2016

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนโลโก้ ชื่อ และการตั้งค่าอื่น ๆ บนSharePoint 2016, 2013 หรือ 2010 สำหรับไซต์SharePoint Online ของทีมหรือการติดต่อสื่อสาร เห็นแท็บแบบออนไลน์

เปลี่ยนชื่อเรื่อง คำอธิบาย และโลโก้ของไซต์ SharePoint Server

เป็นเจ้าของ หรือผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง คำอธิบาย และโลโก้ของไซต์เซิร์ฟเวอร์SharePoint...

 1. ไปยังไซต์ของคุณ

 2. ที่มุมบนขวา คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า หรือด้านซ้าย คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม

 3. คลิกการตั้งค่าไซต์

  ตัวเลือกการตั้งค่าไซต์ภายใต้การตั้งค่าปุ่ม
 4. ภายใต้ลักษณะหน้าตา คลิกชื่อเรื่อง คำ อธิบาย และโลโก้ ตั้งค่าไซต์ที่ มีชื่อเรื่อง คำอธิบาย โลโก้ที่เลือก

 5. ปรับปรุงเขตข้อมูลชื่อเรื่อง เพิ่ม หรือแก้ไขคำอธิบาย เพิ่มเติมสำหรับไซต์

  หน้าการตั้งค่าชื่อเรื่อง คำอธิบาย และโลโก้
  SharePoint 2016
 6. สำหรับ SharePoint 2016 หรือ 2013ภายใต้คำอธิบายและโลโก้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คลิกจากคอมพิวเตอร์ เรียกดูรูปภาพ แล้วคลิกเปิด

  คลิกจาก SHAREPOINT เรียกดูรูปบนไซต์SharePoint คลิ กแทรก

  สำหรับ SharePoint 2010ภายใต้โลโก้และคำอธิบาย แทรก URL ไปยังรูปภาพเพื่อใช้เป็นโลโก้

  หน้าการตั้งค่าชื่อเรื่อง โลโก้ และคำอธิบาย
  SharePoint 2010
 7. กรอกข้อมูลลงในคำอธิบายเพิ่มเติมหรือข้อความแสดงแทน คลิกตกลง เพื่อบันทึก

จัดการสิทธิ์สำหรับไซต์

ระดับสิทธิ์ของไซต์จะยึดตามกลุ่มสิทธิ์SharePoint สมาชิกของกลุ่มสิทธิ์สามารถเยี่ยมชมไซต์โดยไม่ต้องการแก้ไข (ผู้เยี่ยมชมไซต์), แก้ไขไซต์ (สมาชิกของไซต์), หรือมีการควบคุมทั้งหมดของไซต์ (เจ้าของไซต์)

เมื่อต้องการให้บุคคลสามารถเข้าถึงไซต์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มสมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่งไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับไซต์ (วิธีที่แนะนำ) หรือคุณสามารถแชร์ไซต์กับผู้อื่นโดยไม่ต้องเพิ่มที่ติดต่อไปยังกลุ่ม

เมื่อต้องการเชิญบุคคลไปยังไซต์ของคุณคุณเชิญบุคคลอื่นโดยใช้ปุ่มการแชร์ ไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การแชร์ไซต์

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลที่ มีกลุ่มคุณสามารถสร้างกลุ่ม หรือใช้ที่มีอยู่ไว้ล่วงหน้า และเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มนั้นได้ กลุ่มจะแตกต่างกันระดับสิทธิ์ที่มีทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการผู้ใช้และจำนวนมีการเข้าถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้าง และจัดการกลุ่ม SharePoint

เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับไซต์

การเปลี่ยนแปลงระดับสิทธิ์สำหรับบุคคลหรือกลุ่ม คลิกลูกศรถัดจากระดับสิทธิ์สำหรับบุคคลนั้น หรือจัดกลุ่ม แล้วเลือกสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด เพื่อเพิ่มลงในกลุ่มเจ้าของไซต์ หรืออ่าน เพื่อเพิ่มลงในกลุ่มผู้เยี่ยมชมไซต์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูสมาชิกของกลุ่มOffice 365 ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของคุณและระดับสิทธิ์ของพวกเขาทั้งหมด คลิกสมาชิก ที่มุมขวาบนของไซต์ของคุณ

เอาสิทธิ์สำหรับไซต์

เมื่อต้องการเอาบุคคลออกจากกลุ่มเกี่ยวข้องกับไซต์ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ไปยังไซต์ของคุณ

 2. ที่มุมบนขวา คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า หรือด้านซ้าย คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม

 3. คลิกการตั้งค่าไซต์

  ตัวเลือกการตั้งค่าไซต์ภายใต้การตั้งค่าปุ่ม
 4. ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก สิทธิ์สำหรับไซต์

  รายการเมนูผู้ใช้และสิทธิ์
 5. ในสิทธิ์สำหรับไซต์ คลิกกลุ่มที่คุณต้องการเอาสมาชิกจาก

 6. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเอาออก

 7. คลิก การกระทำ แล้วคลิก เอาผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

 8. คลิก ตกลง

ตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสิทธิ์และการตั้งค่าที่ คุณสามารถใช้ ดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×