จัดการการตั้งค่าการประชุมทางเสียงสำหรับองค์กรของฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

It might be easier for you to see all of the audio conferencing settings for Skype for Business and Microsoft Teams in one place.

หมายเหตุ: You can't assign licenses using the ศูนย์การจัดการของ Skype for Business, you must use the Office 365 admin center. See Assign Skype for Business and Microsoft Teams licenses.

To assign a license for a user

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. In the left navigation of the Office 365 admin center, go to Users > Active users > and then select the user or users from the list of available users.

  หมายเหตุ: If you are assigning licenses to up to 20 users at the same time, you can use the Select a view drop-down then choose one of the options or create your own view. Then click Edit, Next twice then select the license and click Submit. You can also assign licenses to multiple users by using Windows Powershell. For instructions and sample PowerShell scripts, see Assign Skype for Business and Microsoft Teams licenses.

 3. ในบานหน้าต่างการกระทำ ภายใต้ สิทธิ์การใช้งานที่มอบหมาย ให้คลิก แก้ไข

 4. On the Assign License page, check Audio Conferencing and then click Save. For more on licensing, see Skype for Business and Microsoft Teams add-on licensing.

หมายเหตุ: After you assign the license, Microsoft might not appear initially in the drop-down as a audio conferencing provider. If this happens, either log out of the Office 365 admin center or press CTRL+F5 to refresh the browser window.

A conference ID is automatically assigned to a user when they are set up for audio conferencing using Microsoft as the audio conferencing provider. The conference ID assigned can be either a static or dynamic and is sent in the meeting invite when the meeting is scheduled.

Static IDs are used when people in your organization like it when they don't want to remember a random number, they can select a certain number, or they have one that's easy to remember. When dynamic conference IDs are used, each meeting that a user schedules will get assigned a unique conference ID. If you want to assign dynamic and not static conference IDs, go here.

ศูนย์การจัดการ Skype for Business ไม่สามารถใช้ในการกำหนด ID การประชุมให้กับผู้ใช้ได้ แต่คุณสามารถใช้ cmdlet ของ Windows PowerShell เพื่อกำหนดได้

เมื่อต้องการตั้งค่า ID การประชุมสำหรับผู้ใช้ ให้เรียกใช้

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

สิ่งสำคัญ: ID การประชุมต้องมี 7 หลัก และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในศูนย์การจัดการ Skype for Business หรือโดยการใช้ Windows PowerShell ได้

See Set-CsOnlineDialInConferencingUser to learn more about the cmdlet.

สิ่งสำคัญ: After a new conference ID is created, the old conference ID can't be used by callers. You should notify users to reschedule their existing meeting invites to make sure the new conference ID is added to the invitations. The users can use Skype for Business Meeting Migration Tool to update their existing meetings. To see how to download, install and run the Skype for Business Meeting Update Tool, see:

See Assign a conference ID to a user.

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business

 3. In the ศูนย์การจัดการของ Skype for Business, in the left navigation go to Audio conferencing > Dial-in users and then and select the user you want to change the audio conferencing provider for.

 4. ในบานหน้าต่าง การกระทำ ให้คลิก แก้ไข

 5. In the ศูนย์การจัดการของ Skype for Business, in the left navigation go to Audio conferencing > Provider name drop-down, and then select the audio conferencing provider for the user.

  หมายเหตุ: You can only select Microsoft as the audio conferencing provider or None if you have selected multiple users.

 6. คลิก บันทึก

See Change the audio conferencing provider for users.

คุณสามารถใช้ศูนย์การจัดการ Skype for Business หรือ Windows PowerShell เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอีเมลที่ส่งไปยังผู้ใช้

Using the Skype for Business admin center

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. Go to the Office 365 admin center > Skype for Business and in the left navigation click Audio conferencing

 3. On the Microsoft bridge settings page, check or uncheck the Automatically send emails to users if any of the audio conferencing configuration changes

 4. คลิก บันทึก

  You can also send emails to the user with the audio conferencing settings, by going to the user's properties > Audio conferencing > Send conference info via email. The conference ID and default audio conferencing phone number is included on the meeting invite but not the PIN.

  See Send an email to a user with their audio conferencing information.

Using Windows PowerShell

 • คุณยังสามารถใช้ Windows PowerShell และเรียกใช้:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  You can use the Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings to manage other settings for your organization including email.

You can make changes to the email that is automatically sent to your users including the actual email address and the display name of the sender's contact information. By default, the sender of the emails will be from Office 365 but you can change the email address and display name using Windows PowerShell and the Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings cmdlet. To make changes to the email address that is sending the email to the users you must:

 • ใส่ที่อยู่อีเมลในพารามิเตอร์ SendEmailFromAddress

 • ใส่ชื่อที่ใช้แสดงของอีเมลในพารามิเตอร์ SendEmailFromDisplayName

 • ตั้งค่าพารามิเตอร์ SendEmailOverride เป็น True

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในอีเมลที่ส่งถึงผู้ใช้ เช่น ที่อยู่อีเมลที่ส่งอีเมลไป หรือชื่อที่ใช้แสดงสำหรับอีเมล โดยการเรียกใช้:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่อีเมล คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายอีเมลขาเข้าขององค์กรของคุณอนุญาตอีเมลที่มาจากที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้ชุด CsOnlineDialInConferencingTenantSettingsเพื่อจัดการการตั้งค่าอื่น ๆ สำหรับองค์กรของคุณรวมถึงอีเมล

See Emails that are automatically sent to users when their settings change.

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business

 3. In the ศูนย์การจัดการของ Skype for Business > Audio conferencing, in the Action page under Conference ID click Reset.

 4. ในหน้าต่าง ตั้งค่า ID การประชุมใหม่ใช่หรือไม่ ให้คลิก ใช่ ID การประชุมจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และจะมีการส่งอีเมลที่มี ID การประชุมใหม่ให้กับผู้ใช้ถ้ามีการเปิดใช้งานการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ ซึ่งตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้น

  สิ่งสำคัญ: After a new conference ID is created, the old conference ID can't be used by callers. You should notify users to reschedule their existing meeting invites to make sure the new conference ID is added to the invitations. The users can use Skype for Business Meeting Migration Tool to update their existing meetings. To see how to download, install and run the Skype for Business Meeting Update Tool, see:

See Reset a conference ID for a user.

Id ของคงจะใช้เมื่อบุคคลในองค์กรของคุณเช่นได้เมื่อพวกเขาไม่ต้องการจดจำหมายเลขสุ่ม พวกเขาสามารถเลือกตัวเลข หรือพวกเขามีหนึ่งที่สามารถจำได้ง่าย เมื่อมีใช้รหัสการประชุมแบบไดนามิก แต่ละการประชุมที่กำหนดการที่ผู้ใช้จะได้รับมอบหมายใน id การประชุมที่ไม่ซ้ำกัน ถ้าคุณต้องการกำหนดรหัสการประชุมไม่คง และแบบไดนามิกไปที่นี่

Although a static conference ID will be automatically created and assigned to a user, there may be times when a user doesn't want to use this one and you want to set it to a certain number or if your users can't remember or have lost their conference ID, you can use the Skype for Business admin center and Windows PowerShell to view, change, and reset their conference ID.

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. Go to the Office 365 admin center > Skype for Business and in the left navigation click Audio conferencing

 3. คลิกที่ ผู้ใช้ที่โทรเข้า เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่า PIN ใหม่

 4. ในบานหน้าต่างการกระทำ ให้คลิก ตั้งค่า PIN ใหม่

ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่ มี PIN ของพวกเขาได้เมื่อพวกเขากำลังเปิดใช้งานสำหรับการประชุมทางเสียงหรือเมื่อมีการตั้งค่า PIN ใหม่ แต่ถ้าคุณได้ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ การส่งอีเมลที่ อีเมการตั้งค่า PIN จะไม่ถูกส่งไปยังผู้ใช้ แล้วคุณจะต้องส่ง PIN แก่ผู้ใช้ด้วยตนเอง PIN จะแสดงเฉพาะหนึ่งครั้งหลังจากที่ได้ตั้งค่าใหม่ หลังจากนั้นจะแสดงเฉพาะหลังจากที่กำลังตั้งค่า PIN จะไม่แสดงอีกต่อไปตามคุณสมบัติผู้ใช้ และแทน *** จะแสดง

See Reset the audio conferencing PIN for a user.

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. Go to the Office 365 admin center > Skype for Business and in the left navigation click Audio conferencing

 3. คลิกที่ ผู้ใช้ที่โทรเข้า เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่า PIN ใหม่

 4. ในบานหน้าต่างการกระทำ ให้คลิก ส่งข้อมูลการประชุมทางอีเมล

  หมายเหตุ: เมื่อคุณทำเช่นนี้ การประชุมทางเสียง PIN ไม่ได้ส่งไปยังผู้ใช้

See Send an email to a user with their audio conferencing information.

To set the default audio conferencing phone number for meeting organizers when you are enabling a user for Audio Conferencing

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business

 3. In the left navigation go to Audio conferencing > Dial-in users. Select the user that you want to enable for Audio Conferencing.

 4. ในบานหน้าต่างการกระทำ ภายใต้คุณสมบัติของผู้ใช้ ให้คลิก แก้ไข

 5. บนหน้าคุณสมบัติ ภายใต้ชื่อของผู้ให้บริการ ใช้ดรอปดาวน์เพื่อเลือกผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง

  • If you select Microsoft as the audio conferencing provider, you can choose the default audio conferencing phone number from the list.  

  • If you select a third-party ACP as the audio conferencing provider, you will need to manually enter the Toll and if required, the Toll-free phone number. These phone numbers will be the default phone number.

   The default audio conferencing phone number of a user is the number that is shown on the meeting invite when they schedule a meeting.

 6. คลิก บันทึก

ดูการตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้เมื่อผู้โทรเข้าการประชุม

เมื่อต้องการตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์การประชุมทางเสียงเริ่มต้นสำหรับผู้จัดการประชุมหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานผู้ใช้สำหรับการประชุมทางเสียง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business

 3. In the ศูนย์การจัดการของ Skype for Business, in the left navigation go to Audio conferencing > Dial-in users, select the user you want and in the Action page, click Edit.

 4. บนหน้าคุณสมบัติ ภายใต้ชื่อของผู้ให้บริการ ใช้ดรอปดาวน์เพื่อเลือกผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง

  • If the user uses Microsoft as the audio conferencing provider, you can choose the default audio conferencing phone number from the list.  

  • ถ้าผู้ใช้ใช้ ACP ของบริษัทอื่นที่เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง คุณจะต้องใส่การโทรด้วยตนเองและ ถ้าจำ เป็น หมายเลขโทรฟรีโทรศัพท์

   หมายเลขโทรศัพท์การประชุมทางเสียงเริ่มต้นของผู้ใช้เป็นตัวเลขที่แสดงอยู่ในการเชิญการประชุมเมื่อพวกเขาจัดกำหนดการการประชุม

 5. คลิก บันทึก

ดูการตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้เมื่อผู้โทรเข้าการประชุม

ตั้งค่าประสบการณ์การประชุมเมื่อโทรเข้าร่วมการประชุม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business

 3. ในตัวศูนย์การจัดการของ Skype for Businessในการนำทางด้านซ้ายไปยังการประชุมทางเสียง >การตั้งค่าบริดจ์ Microsoft

 4. ภายใต้ การเข้าร่วมการประชุม ให้เลือกการกระทำต่อไปนี้

  • อนุญาตให้เปิดการแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลเข้าหรือออกจากการประชุม ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้แล้วตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ที่ได้เข้าร่วมการประชุมแล้วตามค่าเริ่มต้นจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลเข้าหรือออกจากการประชุม

   นี้สามารถตั้งค่าการประชุมโดยการประชุมตามเมื่อผู้ใช้รวมการประชุมโดยใช้ Skype ตัวสำหรับแอปทางธุรกิจหรือทีม Microsoft และพวกเขาปรับเปลี่ยนการตั้งค่าล้างกล่องประกาศเมื่อมีคนเข้ามา หรือออกจาก ในเมนูการประชุม Skype หรือทีม Microsoftตัวเลือก ของตัว การประชุม

  • ขอให้ผู้โทรเข้าบันทึกชื่อของตนเองก่อนเข้าร่วมการประชุม ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้แล้วตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ ผู้โทรจะไม่ถูกขอให้บันทึกชื่อของตนเองก่อนเข้าร่วมการประชุม

 5. หลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิก บันทึก

ดูตั้งค่าสำหรับการประชุมทางเสียงบริดจ์ Microsoft

ตั้งค่าระยะ PIN สำหรับการประชุม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business

 3. ในตัวศูนย์การจัดการของ Skype for Businessในการนำทางด้านซ้ายไปยังการประชุมทางเสียง >การตั้งค่าบริดจ์ Microsoft

 4. ภายใต้ ความปลอดภัย > ความยาว PIN > ใส่จำนวนหลักที่คุณต้องการสำหรับ PIN แล้วคลิก บันทึก

  PIN เป็นตัวเลข 4 ถึง 12 หลักเท่านั้น ค่าเริ่มต้นคือ 5

ดูตั้งค่าสำหรับการประชุมทางเสียงบริดจ์ Microsoft

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานอีเมลจากกำลังถูกส่งไปยังผู้ใช้เสียง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Businessในการนำทางด้านซ้ายให้คลิกการประชุมเสียง

 3. บนหน้าการตั้งค่าบริดจ์ Microsoft เลือก หรือยกเลิกเลือกการส่งอีเมลที่แก่ผู้ใช้โดยอัตโนมัติถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าด้วยเสียง

 4. คลิก บันทึก

  คุณยังสามารถส่งอีเมลของผู้ใช้ ด้วยการตั้งค่าการประชุมทางเสียง โดยไปที่คุณสมบัติของผู้ใช้ >การประชุมทางเสียง >ส่งข้อมูลการประชุมทางอีเมล ได้

  ถ้าคุณทำเช่นนี้ อีเมลจะถูกส่งไปโดยมีเฉพาะ ID การประชุมและหมายเลขโทรศัพท์การประชุมเท่านั้น จะไม่มี PIN อยู่ด้วย

  ดูส่งอีเมไปยังผู้ใช้ที่มีข้อมูลการประชุมทางเสียงของพวกเขา

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business

 3. ในตัวศูนย์การจัดการของ Skype for Businessในการนำทางด้านซ้ายไปยังการประชุมเสียง จากนั้น คลิบริดจ์ Microsoft

 4. ในบานหน้าต่างการกระทำ ให้เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายการ คลิก ตั้งค่าภาษา จากนั้นบนหน้า ตั้งค่าภาษา ให้คลิกดรอปดาวน์ภายใต้ ภาษาหลัก เพื่อดูรายการภาษาที่สนับสนุนทั้งหมด

  คุณยังสามารถตั้งค่าภาษาหลัก และรองที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณเลือก Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง ลำดับที่คุณเลือกแบบหล่นลงในลำดับของภาษาที่จะแสดงการโทรที่จะได้

ดูดูและเลือกภาษาหลัก และรองสำหรับการประชุมเสียงแบบโทรเข้าหมายเลข

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business

 3. ในตัวศูนย์การจัดการของ Skype for Businessในการนำทางด้านซ้ายไปยังการประชุมทางเสียง >บริดจ์ Microsoft และภายใต้Microsoft บริดจ์ แล้ว:

  • คุณสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกตั้งค่าไว้ ด้วย Office 365 ที่จะใช้สำหรับการประชุมเสียง

  • คุณยังสามารถดูตำแหน่งที่ตั้ง และภาษาหลัก และรองที่จะใช้การประชุมทางเสียงโดยอัตโนมัติเข้าร่วม

  • คุณสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์การประชุมทางเสียงเริ่มต้นที่จะให้ผู้ใช้เมื่อพวกเขาได้เปิดใช้งานสำหรับการประชุมทางเสียง อย่างไรก็ตาม ถ้าหมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นของบริดจ์ประชุมทางเสียงของการเปลี่ยนแปลง หมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง

คุณสามารถไปยังการประชุมทางเสียง >ผู้ใช้ที่โทรเข้า และเลือกคุณสมบัติของผู้ใช้เพื่อเปลี่ยนค่าเริ่มต้นหมายเลขสำหรับผู้ใช้ ด้วยการเลือกหมายเลขใหม่จากรายการของตัวเลขที่มีอยู่ในองค์กรของคุณได้

ดูรายการของหมายเลขทางเสียงการประชุมเสียง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business

 3. ในตัวศูนย์การจัดการของ Skype for Businessในการนำทางด้านซ้ายไปยังการประชุมทางเสียง > แล้วผู้ใช้ที่โทรเข้า และออก

ดูรายการของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับการประชุมทางเสียง

 • มีการตั้งค่าหลายๆ อย่างที่คุณสามารถจัดการการตั้งค่าในระดับองค์กรได้โดยใช้ Windows PowerShell ซึ่งทำให้ง่ายในการทำการตั้งค่าเหล่านี้และนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณได้ ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าในระดับองค์กร:

  เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมบนแต่ละ cmdlet ดูSkype สำหรับ cmdlet ของธุรกิจ Online

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableEntryExitNotifications $true|$false

  ค่าเริ่มต้นคือ $true

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableNameRecording $true|false

  ค่าเริ่มต้นคือ $true

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -PinLength 7

  ค่าเริ่มต้นคือ 5

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true|$false

  ค่าเริ่มต้นคือ $false

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  ค่าเริ่มต้นคือ $true

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromOverride $true|$false

  ค่าเริ่มต้นคือ $false

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromAddress

  ค่าเริ่มต้นคือ $null

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromDisplayName

  ค่าเริ่มต้นคือ $null

 • เมื่อคุณใช้ Windows PowerShell จะเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ และสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้หรือไม่สามารถทำได้ ด้วย Windows PowerShell คุณจะสามารถจัดการ Office 365 ได้โดยใช้การจัดการภายในตำแหน่งเดียวเพื่อลดความซับซ้อนของงานประจำวันเมื่อคุณมีงานหลายงานที่ต้องทำ เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน Windows PowerShell ให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้

 • Windows PowerShell มีประโยชน์มากในด้านความรวดเร็ว ด้านความเรียบง่าย และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 เพียงที่เดียวเท่านั้นในการดำเนินการจัดการต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้จำนวนมากในครั้งเดียว เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆ ของ Windows PowerShell ในหัวข้อต่อไปนี้:

  มอดูล Windows PowerShell สำหรับSkype for Business Online ช่วยให้คุณสามารถสร้างเซสชัน Windows PowerShell ระยะไกลที่เชื่อมต่อกับSkype for Business Online โมดู ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะบนคอมพิวเตอร์แบบ 64 บิต สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่Windows PowerShell Module สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าการประชุมทางเสียงสำหรับ Skype for Business และทีม Microsoft

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×