จัดการการตั้งค่าการซิงค์สมุดบันทึกใน OneNote สำหรับ Windows 8

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น OneNote สำหรับ Windows 8 จะซิงค์สมุดบันทึกทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกของคุณด้วยตนเอง คุณสามารถปิดการซิงค์อัตโนมัติได้

  1. บนหน้าใดๆ ให้ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอไปทางซ้าย

  2. แตะที่ การตั้งค่า > ตัวเลือก

  3. ภายใต้ ซิงค์สมุดบันทึกโดยอัตโนมัติ ให้เลือกว่าควรจะให้ OneNote ซิงค์บันทึกย่อของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ปิด คุณต้องแน่ใจว่าคุณซิงค์ด้วยตัวเองเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับสมุดบันทึกของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×