Office

จัดการการจัดหมวดหมู่บันทึกย่อใน OneNote

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณจดบันทึกย่อด่วน(ชื่อเดิมคือกระดาษทด) หรือบันทึกข้อมูลลงใน OneNote จาก Clipper หรือ Office Lens บันทึกย่อของคุณถูกบันทึกไว้ในส่วนบันทึกย่อการจัดหมวดหมู่ (ขึ้นอยู่กับระยะคุณได้ถูกใช้ OneNote ส่วนนี้อาจมีชื่อว่าบันทึกย่อด่วน) ได้

คุณสามารถปล่อยบันทึกย่อเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม หรือคุณสามารถย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในสมุดบันทึกของคุณก็ได้

ดูบันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่

เมื่อต้องการดูว่าคุณหรือ OneNote ได้เก็บรวบรวมบันทึกย่อที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่เอาไว้หรือไม่

 1. เปิดบานหน้าต่าง สมุดบันทึก โดยการคลิกที่ชื่อของสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณ ซึ่งแสดงที่ด้านซ้ายภายใต้ Ribbon (ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าคุณมีบานหน้าต่าง สมุดบันทึก เทียบชิดขอบหน้าจอ)

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง สมุดบันทึก ให้คลิก บันทึกย่อด่วน

  สกรีนช็อตของบานหน้าต่างสมุดบันทึก OneNote 2016 ที่มี บันทึกย่อด่วน ถูกเน้นเอาไว้

 3. ในส่วนที่ปรากฏขึ้น (บันทึกย่อด่วน หรือ บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่) ให้คลิกแท็บหน้าทางด้านขวาเพื่อเรียกดูบันทึกย่อที่รวบรวมไว้ที่นี่

ส่วนบันทึกย่อด่วน (หรือบันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่) นั้นทำงานคล้ายกับสมุดบันทึกส่วนอื่นๆ ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะจัดระเบียบบันทึกย่อนั้น คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์การค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลในบันทึกย่อในส่วนนี้ได้

จัดระเบียบบันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่

คุณสามารถปล่อยหน้าแบบสุ่มของบันทึกย่อไว้ในส่วน บันทึกย่อด่วน ได้อย่างไม่มีกำหนด แต่คุณอาจต้องการพิจารณาย้ายหน้าไปยังส่วนอื่น

เมื่อต้องการย้ายหน้า ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่แท็บของหน้าที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายหรือคัดลอก

  สกรีนช็อตวิธีการย้ายหรือคัดลอกหน้าใน OneNote 2016

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอกหน้า ให้คลิกส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายหน้าที่เลือก แล้วคลิก ย้าย ถ้าคุณต้องการย้ายหน้าไปยังส่วนในสมุดบันทึกอื่น อันดับแรกให้คลิกที่เครื่องหมาย +(บวก) ถัดจากสมุดบันทึกนั้นในรายการ แล้วคลิกเพื่อเลือกส่วนภายในสมุดบันทึกนั้น

 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับหน้าอื่นๆ ที่คุณต้องการย้าย

เคล็ดลับ: อีกวิธีหนึ่งในการจัดระเบียบบันทึกย่อคือการใช้เมาส์ของคุณ ให้คลิกที่แท็บหน้าในส่วน บันทึกย่อด่วน แล้วลากหน้าไปยังอีกส่วนหรือสมุดบันทึกอื่นทีละหน้า

ดูบันทึกย่อในส่วนบันทึกย่อการจัดหมวดหมู่

 • บนแถบนำทางทางด้านซ้ายของหน้าบันทึกย่อ คลิกบันทึกย่อการจัดหมวดหมู่

หมายเหตุ: หน้าปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในส่วนบันทึกย่อการจัดหมวดหมู่เมื่อใดก็ ตามที่คุณใช้ OneNote เพื่อสร้างการคลิปหน้าจอหรือทด และเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้คำสั่งส่งไปยัง OneNote ในโปรแกรมเช่น Windows Internet Explorer และMicrosoft Office Outlook 2007

ย้ายหน้าบันทึกย่อจัดหมวดหมู่ไปยังส่วนอื่น

แม้ว่าคุณสามารถออกจากบันทึกย่อและการคลิปหน้าจอในส่วนบันทึกย่อการจัดหมวดหมู่สำหรับตราบใดที่คุณต้อง ย้ายลงในส่วนของสมุดบันทึกอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวข้องจะทำ เก็บบันทึกย่อของคุณจัดระเบียบตามหัวเรื่องทั้งหมดทำให้ง่ายต่อการใช้ และการค้นหาได้ในบริบทมีความหมาย

 1. บนแถบนำทาง คลิกบันทึกย่อการจัดหมวดหมู่

 2. คลิกขวาแท็บหน้าของหน้าที่คุณต้อง การย้าย ชี้ไปที่ย้ายหน้า บนเมนูทางลัด แล้ว คลิกส่วนอื่น

 3. ในกล่องโต้ตอบย้ายหรือคัดลอกหน้า คลิกส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายหน้าเพื่อเลือก แล้ว คลิ กย้าย

เคล็ดลับ: วิธีรวดเร็วขึ้นลงในไฟล์บันทึกย่อของคุณคือการ ลากหน้าจากส่วนที่มีการจัดหมวดหมู่บันทึกย่อลงในส่วนของสมุดบันทึกอื่น คุณสามารถขยายแถบนำทาง เพื่อแสดงรายการของส่วนในสมุดบันทึกของคุณเปิดคลิ แล้ว คลิกบันทึกย่อการจัดหมวดหมู่ ลากแท็บหน้าของบันทึกย่อการจัดหมวดหมู่หน้าใด ๆ ไปไว้เหนือชื่อส่วนใดก็ได้บนแถบนำทาง เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ หน้าจะถูกย้ายไปยังส่วนใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×