จัดการกลุ่ม Office 365 ด้วย PowerShell

อัปเดตล่าสุด 18 เมษายน 2018

บทความนี้มีขั้นตอนสำหรับการทำงานด้านการจัดการทั่วไปสำหรับกลุ่มใน Microsoft PowerShell นอกจากนี้ยังแสดงรายการ cmdlet ของ PowerShell สำหรับกลุ่มด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการไซต์ SharePoint โปรดดู จัดการไซต์ SharePoint Online โดยใช้ PowerShell

งานทั่วไปสำหรับการจัดการกลุ่ม Office 365

ลิงก์ไปยังแนวทางการใช้งานกลุ่ม Office 365 ของคุณ

เมื่อผู้ใช้ สร้าง หรือแก้ไขกลุ่มใน Outlook คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังแนวทางการใช้งานขององค์กรของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดให้ต้องเพิ่มคำนำหน้าหรือคำลงท้ายที่เฉพาะเจาะจงลงในชื่อกลุ่ม

ใช้ PowerShell ของ Azure Active Directory เพื่อนำผู้ใช้ของคุณไปยังแนวทางการใช้งานสำหรับกลุ่ม Office 365 ขององค์กรของคุณ โปรดดู cmdlet ของ Azure Active Directory สำหรับการกำหนดค่าการตั้งค่ากลุ่ม และทำตามขั้นตอนใน สร้างการตั้งค่าที่ระดับไดเรกทอรี เพื่อกำหนดไฮเปอร์ลิงก์แนวทางการใช้งาน เมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet ของ AAD ผู้ใช้จะเห็นลิงก์ไปยังแนวทางของคุณเมื่อพวกเขาสร้างหรือแก้ไขกลุ่มใน Outlook

สร้างกลุ่มใหม่ด้วยลิงก์แนวทางการใช้

คลิกแนวทางการใช้กลุ่มเพื่อดูแนวทางกลุ่ม Office 365 ขององค์กรของคุณ

อนุญาตให้ผู้ใช้ ส่งเป็น กลุ่ม Office 365

คุณยังสามารถทำเช่นนี้ในศูนย์การจัดการ Exchange ดู อนุญาตให้สมาชิก "ส่งเป็น" หรือ "ส่งในนามของ" กลุ่ม Office 365

ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานกลุ่ม Office 365 ของคุณให้ "ส่งเป็น" ให้ใช้ cmdlet Add-RecipientPermission และ Get-RecipientPermission เพื่อกำหนดค่า เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้แล้ว ผู้ใช้กลุ่ม Office 365 จะสามารถใช้ Outlook หรือ Outlook บนเว็บเพื่อส่งและตอบกลับอีเมลเป็นกลุ่ม Office 365 ได้ ผู้ใช้สามารถไปที่กลุ่ม สร้างอีเมลใหม่ และเปลี่ยนเขตข้อมูล "ส่งเป็น" เป็นที่อยู่อีเมลของกลุ่ม

หมายเหตุ: คุณจะต้องเพิ่มที่อยู่อีเมลกลุ่มไปยังเขตข้อมูล สำเนาถึง เมื่อคุณเขียนอีเมล “ส่งเป็น” เพื่อให้ข้อความถูกส่งไปยังกลุ่ม และปรากฏในการสนทนากลุ่ม

ในตอนนี้ วิธีเดียวที่จะอัปเดตนโยบายกล่องจดหมายคือผ่านทาง PowerShell เท่านั้น

 • ใช้คำสั่งนี้เพื่อตั้งค่านามแฝงของกลุ่ม

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • ใช้คำสั่งนี้เพื่อตั้งค่านามแฝงของผู้ใช้

  $userAlias = "User"
 • ใช้คำสั่งนี้เพื่อส่ง groupalias ไปยัง cmdlet ที่ชื่อ Get-Recipient เพื่อรับรายละเอียดของผู้รับ

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • จากนั้น ชื่อผู้รับปลายทาง (ชื่อกลุ่ม) จะต้องถูกส่งไปยัง cmdlet ที่ชื่อ Add-RecipientPermission จะมีนามแฝงผู้ใช้สำหรับผู้ที่ส่งสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดไปยังพารามิเตอร์ผู้ได้รับมอบหมาย

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • เมื่อดำเนินการ cmdlet แล้ว ผู้ใช้สามารถไปที่ Outlook หรือ Outlook บนเว็บเพื่อส่งเป็นกลุ่ม โดยการเพิ่มที่อยู่อีเมลของกลุ่มไปยังเขตข้อมูล จาก

สร้างการแบ่งประเภทสำหรับกลุ่ม Office 365 ในองค์กรของคุณ

คุณสามารถสร้างการแบ่งประเภทที่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถตั้งค่าเมื่อพวกเขาสร้างกลุ่ม Office 365 ตัวอย่าง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่า “มาตราฐาน”, “ความลับ” และ “ลับสุดยอด” ในกลุ่มที่พวกเขาสร้าง การแบ่งประเภทกลุ่มจะไม่ถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น และคุณจำเป็นต้องสร้างเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณตั้งค่าได้ ใช้ PowerShell ของ Azure Active Directory เพื่อชี้ผู้ใช้ของคุณไปยังแนวทางการใช้สำหรับกลุ่ม Office 365 ขององค์กรของคุณ

ดู cmdlet ของ Azure Active Directory สำหรับการกำหนดค่าการตั้งค่ากลุ่ม และทำตามขั้นตอนใน สร้างการตั้งค่าที่ระดับไดเรกทอรี เพื่อระบุการแบ่งประเภทสำหรับกลุ่ม Office 365

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

เมื่อต้องการใส่คำอธิบายให้กับแต่ละประเภท คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์การตั้งค่า ClassificationDescriptions เพื่อกำหนดได้

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

ตัวอย่างเช่น:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

หลังจากที่คุณเรียกใช้ cmdlet ของ Azure Active Directory เพื่อตั้งค่าการแบ่งประเภทของคุณ ให้เรียกใช้ cmdlet ที่ชื่อ Set-UnifiedGroup ถ้าคุณต้องการตั้งค่าการแบ่งประเภทสำหรับกลุ่มที่ระบุ

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

หรือสร้างกลุ่มใหม่ด้วยการแบ่งประเภท

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

เช็คเอาท์ การใช้ PowerShell กับ Exchange Online และ เชื่อมต่อกับ PowerShell ของ Exchange Online สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ PowerShell ของ Exchange Online

เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ เจ้าของกลุ่มจะสามารถเลือกการแบ่งประเภทจากเมนูดรอปดาวน์ใน Outlook บนเว็บและ Outlook และบันทึกจากหน้า แก้ไข ของกลุ่ม

เลือกการแบ่งประเภทกลุ่ม Office 365

ซ่อนกลุ่ม Office 365 จาก GAL

คุณสามารถระบุได้ว่าต้องการให้กลุ่ม Office 365 ปรากฏในสมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) และรายการอื่นๆ ในองค์กรของคุณหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกลุ่มแผนกกฎหมายที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏในสมุดรายชื่อ คุณสามารถตั้งค่าไม่ให้กลุ่มนั้นปรากฏใน GAL ได้ เรียกใช้ commandlet Set-Unified Group เพื่อซ่อนกลุ่มจากสมุดรายชื่อ ดังนี้:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

อนุญาตให้ผู้ใช้ภายในเท่านั้นที่สามารถส่งข้อความถึงกลุ่ม Office 365

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้จากองค์กรอื่นๆ ส่งอีเมลถึงกลุ่ม Office 365 คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับกลุ่มนั้นได้ ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้ภายในเท่านั้นที่สามารถส่งอีเมลถึงกลุ่มของคุณได้ ถ้าผู้ใช้ภายนอกพยายามส่งข้อความถึงกลุ่มนั้น พวกเขาจะถูกปฏิเสธ

เรียกใช้แอปเพล็ตคำสั่ง Set-UnifiedGroup เพื่ออัปเดตการตั้งค่านี้ ดังนี้:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

เพิ่ม MailTip ไปยังกลุ่ม Office 365

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ส่งพยายามส่งอีเมลถึงกลุ่ม Office 365 ระบบจะแสดง MailTip ให้ผู้ส่งดังกล่าวเห็น

เรียกใช้แอปเพล็ตคำสั่ง Set-Unified Group เพื่อเพิ่ม MailTip ไปยังกลุ่ม:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

นอกจาก MailTip แล้ว คุณยังสามารถตั้งค่า MailTipTranslations ซึ่งจะระบุภาษาเพิ่มเติมสำหรับ MailTip ได้อีกด้วย สมมติว่าคุณต้องการคำแปลภาษาสเปน ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

เปลี่ยนชื่อที่แสดงของกลุ่ม Office 365

ชื่อที่แสดงจะระบุชื่อของกลุ่ม Office 365 คุณจะเห็นชื่อนี้ในศูนย์การจัดการ Exchange หรือพอร์ทัลผู้ดูแล O365 ของคุณ คุณสามารถแก้ไขชื่อที่แสดงของกลุ่มหรือกำหนดชื่อที่แสดงให้กับกลุ่ม Office 365 ที่มีอยู่ โดยการเรียกใช้คำสั่ง Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

จัดการรูปถ่ายของผู้ใช้ในกลุ่ม Office 365

ชื่อ cmdlet

คำอธิบาย

Get-UserPhoto

ใช้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรูปถ่ายของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบัญชีหนึ่ง รูปถ่ายของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ใน Active Directory

Set-UserPhoto

ใช้เพื่อเชื่อมโยงรูปถ่ายผู้ใช้กับบัญชีหนึ่ง รูปถ่ายของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ใน Active Directory

Remove-UserPhoto

เอารูปภาพสำหรับกลุ่ม Office 365 ออก

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของกลุ่ม Office 365 สำหรับ Outlook เป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ

กลุ่ม Office 365 ใน Outlook จะสร้างเป็น ส่วนตัว ตามค่าเริ่มต้น ถ้าองค์กรของคุณต้องการให้กลุ่ม Office 365 สำหรับ Outlook ถูกสร้างเป็น สาธารณะ ตามค่าเริ่มต้น (หรือกลับไปเป็น ส่วนตัว) ให้ใช้ไวยากรณ์ cmdlet ของ PowerShell นี้:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

เมื่อต้องการตั้งเป็นส่วนตัว:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่า:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู ตั้งค่า-การกำหนดค่าองค์กร และ รับ-การกำหนดค่าองค์กร.

cmdlet ของกลุ่ม Office 365

cmdlet ต่อไปนี้เพิ่งมีให้ใช้งานในกลุ่ม Office 365 เมื่อเร็วๆ นี้ ถ้าคุณไม่สามารถใช้ cmdlet เหล่านี้ได้ แสดงว่าการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณยังไม่ได้รับการอัปเดตด้วยฟังก์ชันการทำงานนี้ ให้ตรวจสอบศูนย์ข้อความของคุณ และดู โรดแมปของ Office 365

ชื่อ cmdlet

คำอธิบาย

Get-UnifiedGroup

ใช้ cmdlet นี้เพื่อค้นหากลุ่ม Office 365 ที่มีอยู่ และเพื่อดูคุณสมบัติของวัตถุในกลุ่ม

Set-UnifiedGroup

อัปเดตคุณสมบัติของกลุ่ม Office 365 ที่ระบุ

New-UnifiedGroup

สร้างกลุ่ม Office 365 ใหม่ cmdlet นี้จะระบุชุดของพารามิเตอร์ที่น้อยที่สุด สำหรับค่าการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ใช้ Set-UnifiedGroup หลังจากสร้างกลุ่มใหม่

Remove-UnifiedGroup

ลบกลุ่ม Office 365 ที่มีอยู่

Get-UnifiedGroupLinks

เรียกใช้ข้อมูลการเป็นสมาชิกและเจ้าของสำหรับกลุ่ม Office 365

Add-UnifiedGroupLinks

เพิ่มผู้ใช้หลายร้อยหรือหลายพันคนหรือเจ้าของใหม่ลงในกลุ่ม Office 365 ที่มีอยู่

Remove-UnifiedGroupLinks

เอาเจ้าของและสมาชิกออกจากกลุ่ม Office 365 ที่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×