จัดการกลุ่ม Office 365 ด้วย PowerShell

บทความนี้มีขั้นตอนสำหรับการทำงานด้านการจัดการทั่วไปสำหรับกลุ่มใน PowerShell นอกจากนี้ยังแสดงรายการ cmdlet ของ PowerShell สำหรับกลุ่มด้วย

งานทั่วไปสำหรับการจัดการกลุ่ม Office 365

เมื่อผู้ใช้ สร้าง หรือแก้ไขกลุ่มใน Outlook คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังแนวทางการใช้งานขององค์กรของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องมีคำนำหน้าหรือคำลงท้ายที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มลงในชื่อกลุ่ม

ใช้ PowerShell ของ Azure Active Directory เพื่อชี้ผู้ใช้ของคุณไปยังแนวทางการใช้งานสำหรับกลุ่ม Office 365 ขององค์กรของคุณ โปรดดู cmdlet ของ Azure Active Directory สำหรับการกำหนดค่าการตั้งค่ากลุ่ม และทำตามขั้นตอนใน สร้างการตั้งค่าที่ระดับไดเรกทอรี เพื่อระบุไฮเปอร์ลิงก์แนวทางการใช้ เมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet ของ AAD ผู้ใช้จะเห็นลิงก์ไปยังแนวทางของคุณเมื่อพวกเขาสร้าง หรือแก้ไขกลุ่มใน Outlook

สร้างกลุ่มใหม่ด้วยลิงก์แนวทางการใช้

คลิกแนวทางการใช้กลุ่มเพื่อดูแนวทางกลุ่ม Office 365 ขององค์กรของคุณ

คุณยังสามารถทำเช่นนี้ในศูนย์การจัดการ Exchange ดู อนุญาตให้สมาชิก "ส่งเป็น" หรือ "ส่งในนามของ" กลุ่ม Office 365

ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานกลุ่ม Office 365 ของคุณเป็น "ส่งเป็น" ให้ใช้ cmdlet Add-RecipientPermission และ Get-RecipientPermission เพื่อกำหนดค่า เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ผู้ใช้กลุ่ม Office 365 จะสามารถใช้ Outlook หรือ Outlook บนเว็บเพื่อส่งและตอบกลับอีเมลเป็นกลุ่ม Office 365 ผู้ใช้สามารถไปที่กลุ่ม สร้างอีเมลใหม่ และเปลี่ยนเขตข้อมูล "ส่งเป็น" ไปยังที่อยู่อีเมลของกลุ่ม

หมายเหตุ: คุณจะต้องเพิ่มที่อยู่อีเมลกลุ่มไปยังเขตข้อมูล สำเนาถึง เมื่อคุณเขียนอีเมล “ส่งเป็น” เพื่อให้ข้อความถูกส่งไปยังกลุ่ม และปรากฏในการสนทนากลุ่ม

ในตอนนี้ วิธีเดียวที่จะอัปเดตนโยบายกล่องจดหมายคือผ่านทาง Windows PowerShell เท่านั้น

 • ใช้คำสั่งนี้เพื่อตั้งค่านามแฝงของกลุ่ม

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • ใช้คำสั่งนี้เพื่อตั้งค่านามแฝงของผู้ใช้

  $userAlias = "User"
 • ใช้คำสั่งนี้เพื่อส่ง groupalias ไปยัง cmdlet ที่ชื่อ Get-Recipient เพื่อรับรายละเอียดของผู้รับ

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • จากนั้น ชื่อผู้รับปลายทาง (ชื่อกลุ่ม) จะต้องถูกส่งไปยัง cmdlet ที่ชื่อ Add-RecipientPermission จะมีนามแฝงผู้ใช้สำหรับผู้ที่ส่งสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดไปยังพารามิเตอร์ผู้ได้รับมอบหมาย

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • เมื่อดำเนินการ cmdlet แล้ว ผู้ใช้สามารถไปที่ Outlook หรือ Outlook บนเว็บเพื่อส่งเป็นกลุ่ม โดยการเพิ่มที่อยู่อีเมลของกลุ่มไปยังเขตข้อมูล จาก

คุณสามารถสร้างการแบ่งประเภทที่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถตั้งค่าเมื่อพวกเขาสร้างกลุ่ม Office 365 ตัวอย่าง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่า “มาตราฐาน”, “ความลับ” และ “ลับสุดยอด” ในกลุ่มที่พวกเขาสร้าง การแบ่งประเภทกลุ่มจะไม่ถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น และคุณจำเป็นต้องสร้างเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณตั้งค่าได้ ใช้ PowerShell ของ Azure Active Directory เพื่อชี้ผู้ใช้ของคุณไปยังแนวทางการใช้สำหรับกลุ่ม Office 365 ขององค์กรของคุณ

ดู cmdlet ของ Azure Active Directory สำหรับการกำหนดค่าการตั้งค่ากลุ่ม และทำตามขั้นตอนใน สร้างการตั้งค่าที่ระดับไดเรกทอรี เพื่อระบุการแบ่งประเภทสำหรับกลุ่ม Office 365

หลังจากที่คุณเรียกใช้ cmdlet ของ Azure Active Directory เพื่อตั้งค่าการแบ่งประเภทของคุณ ให้เรียกใช้ cmdlet ที่ชื่อ Set-UnifiedGroup ถ้าคุณต้องการตั้งค่าการแบ่งประเภทสำหรับกลุ่มที่ระบุ

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

หรือสร้างกลุ่มใหม่ด้วยการแบ่งประเภท

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

เช็คเอาท์ การใช้ PowerShell กับ Exchange Online และ เชื่อมต่อกับ PowerShell ของ Exchange Online สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ PowerShell ของ Exchange Online

เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ เจ้าของกลุ่มจะสามารถเลือกการแบ่งประเภทจากเมนูดรอปดาวน์ใน Outlook บนเว็บและ Outlook และบันทึกจากหน้า แก้ไข ของกลุ่ม

เลือกการแบ่งประเภทกลุ่ม Office 365

ชื่อ cmdlet

คำอธิบาย

Get-UserPhoto

ใช้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรูปถ่ายของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้นั้น รูปถ่ายของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ใน Active Directory

Set-UserPhoto

ใช้เพื่อเชื่อมโยงรูปถ่ายผู้ใช้กับบัญชีผู้ใช้นั้น รูปถ่ายของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ใน Active Directory

Remove-UserPhoto

เอารูปภาพสำหรับกลุ่ม Office 365 ออก

งานทั่วไปสำหรับการจัดการกลุ่ม Office 365 ใน SharePoint

ตามค่าเริ่มต้น ไซต์คอลเลกชัน SharePoint ทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Office 365 มีการตั้งค่าการแชร์เป็น อนุญาตการแชร์กับผู้ใช้ภายนอกที่มีอยู่แล้วในไดเรกทอรีขององค์กรของคุณเท่านั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณสามารถใช้ Set-SPOSite Windows PowerShell cmdlet ได้

ตัวอย่าง:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability ExternalUserSharingOnly 

ตัวอย่างนี้อัปเดตความสามารถการแชร์ภายนอกของคอลเลกชันไซต์ "https://contoso.sharepoint.com/sites/site1" เพื่ออนุญาตให้แชร์กับผู้ใช้ภายนอกที่ผ่านการรับรองความถูกต้อง cmdlet นี้จะดำเนินการทันที

เมื่อต้องการดูการตั้งค่าการแชร์ที่มีอยู่ ให้ใช้ Get-SPOSite Windows PowerShell cmdlet

ตัวอย่าง:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ cmdlet เหล่านี้และพารามิเตอร์ใน Windows PowerShell ให้ดู Set-SPOSite และ Get-SPOSite

ถ้าคุณต้องการจัดการที่เก็บข้อมูลในกลุ่ม Office 365 และตั้งค่าโควต้าปริมาณพื้นที่ที่จัดสรรให้กับกลุ่ม แล้วใช้ cmdlet ที่ชื่อ Get-SPOSite เพื่อตั้งค่าโควต้าบนไซต์กลุ่ม ในตอนนี้ วิธีเดียวที่จะอัปเดตนโยบายกล่องจดหมายคือผ่านทาง Windows PowerShell เท่านั้น ผู้ใช้ที่เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้จะต้องเป็นสมาชิกของ บทบาทผู้ดูแลระบบ SharePoint Online ตัวอย่างต่อไปนี้จะรับและตั้งค่าโควต้าที่เก็บข้อมูลสำหรับไซต์ในโดเมน Contoso

 1. เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อดูรายละเอียดโควต้าสำหรับไซต์กลุ่ม:

  Get-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -detailed |fl
 2. เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อตั้งค่าโควต้าสำหรับไซต์

  หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้คำสั่ง Set-SPOSite การจัดการที่เก็บข้อมูลไซต์คอลเลกชันของคุณจะต้องตั้งค่าเป็น ด้วยตนเอง และไม่ใช้ที่เก็บข้อมูลแบบพูล เรียนรู้เพิ่มเติมใน จัดการขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูลไซต์คอลเลกชัน

  Set-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/<groupname> -StorageQuota 3000 -StorageQuotaWarningLevel 2000

ตรวจสอบว่าการดำเนินการการตั้งค่าทำงานโดยเรียกใช้ cmdlet Get-SPOSite อีกครั้งและตรวจสอบโควต้าที่เก็บข้อมูลได้รับการอัปเดตแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสลับการตั้งค่าการจัดการที่เก็บข้อมูลของไซต์คอลเลกชันกลับเป็นอัตโนมัติ ถ้าเป็นการตั้งค่าเดิม

ถ้าคุณต้องการดูรายการไซต์คอลเลกชันของกลุ่ม Office 365 ในองค์กรของคุณ ให้ใช้ cmdlet ที่ชื่อ Get-SPOSite ในตอนนี้ วิธีเดียวที่จะรับข้อมูลคือผ่านทาง Windows PowerShell เท่านั้น ผู้ใช้ที่เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้จะต้องเป็นสมาชิกของ บทบาทผู้ดูแลระบบ SharePoint Online ตรวจสอบ จัดการไซต์คอลเลกชันและการตั้งค่าส่วนกลางในศูนย์การจัดการ SharePoint Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการไซต์คอลเลกชัน

 1. เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อดูรายการไซต์คอลเลกชันของ Office 365 ในองค์กรของคุณ

  Get-SPOSite –Template GROUP#0 -Includepersonalsite:$false

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ cmdlet เหล่านี้และพารามิเตอร์ใน Windows PowerShell ให้ดู Set-SPOSite และ Get-SPOSite

cmdlet ของกลุ่ม Office 365

cmdlet ต่อไปนี้เพิ่งมีให้ใช้งานในกลุ่ม Office 365 เมื่อเร็วๆ นี้ ถ้าคุณไม่สามารถใช้ cmdlet เหล่านี้ได้ แสดงว่าการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณยังไม่ได้รับการอัปเดตด้วยฟังก์ชันการทำงานนี้ ให้ตรวจสอบศูนย์ข้อความของคุณ และดู โรดแมปของ Office 365

ชื่อ cmdlet

คำอธิบาย

Get-UnifiedGroup

ใช้ cmdlet นี้เพื่อค้นหากลุ่ม Office 365 ที่มีอยู่ และเพื่อดูคุณสมบัติของวัตถุในกลุ่ม

Set-UnifiedGroup

อัปเดตคุณสมบัติของกลุ่ม Office 365 ที่ระบุ

New-UnifiedGroup

สร้างกลุ่ม Office 365 ใหม่ cmdlet นี้จะระบุชุดของพารามิเตอร์ที่น้อยที่สุดเพื่อตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ใช้ Set-UnifiedGroup หลังจากสร้างกลุ่มใหม่

Remove-UnifiedGroup

ลบกลุ่ม Office 365 ที่มีอยู่

Get-UnifiedGroupLinks

เรียกใช้ข้อมูลการเป็นสมาชิกและเจ้าของสำหรับกลุ่ม Office 365

Add-UnifiedGroupLinks

เพิ่มผู้ใช้หลายร้อยหรือหลายพันคนลงในกลุ่ม Office 365 ที่มีอยู่ ยังใช้เพื่อเพิ่มเจ้าของ

Remove-UnifiedGroupLinks

เอาเจ้าของและสมาชิกออกจากกลุ่ม Office 365 ที่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×