จัดการกลุ่มใน Yammer

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานะกลุ่มผู้ดูแลระบบ บทบาทของคุณคือการ ทำให้กลุ่มเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับสมาชิกของกลุ่ม

 • สำหรับงานต่าง ๆ เช่นการกำหนดลักษณะที่ปรากฏและคำอธิบายของกลุ่ม เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการจัดการสมาชิกและผู้ดูแลระบบ คลิกการไอคอนการตั้งค่ากลุ่ม ไอคอนสำหรับการตั้งค่ากลุ่ม Yammer มุมมุมบนขวาของส่วนหัวของกลุ่ม

  ตั้งค่า icono รวมถึงส่วนหัวของกลุ่ม yammer

 • ทำงานการจัดการอื่น ๆ เช่นโพสต์ข้อความประกาศ ลบการสนทนาและไฟล์ และทำให้ไฟล์เป็นทางในหน้าหลักสำหรับกลุ่ม

กำหนดลักษณะที่ปรากฏของกลุ่ม

คุณสามารถเพิ่มรูป เปลี่ยนคำอธิบาย จัดการสมาชิก สร้างกลุ่มเพิ่มเติมผู้ดูแลระบบ และอื่น ๆ

 1. บนหน้ากลุ่ม ในมุมบนขวา คลิกไอคอนการตั้งค่ากลุ่ม ไอคอนสำหรับการตั้งค่ากลุ่ม Yammer

 2. เปลี่ยนการตั้งค่าตามที่จำเป็น เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง ที่ด้านล่างของหน้า

  • ชื่อกลุ่ม:   เปลี่ยนชื่อของกลุ่มของคุณ

   เคล็ดลับ: 

   • ใช้ชื่อย่อเพื่อให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับบุคคลเพื่อตรวจดูในรายการของกลุ่ม บริษัทของคุณอาจมีข้อตกลงการตั้งชื่อกลุ่มการติดตาม ดูชื่อกลุ่มอื่น ๆ ในองค์กรของคุณเพื่อดูชื่อมีใช้ผู้อื่น

   • ถ้าองค์กรของคุณมี นโยบายการตั้งชื่อกลุ่ม การนำหน้าและ หรือต่อท้ายจะถูกเพิ่มไปชื่อกลุ่ม ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่าย Yammer สามารถแทนกลุ่มการตั้งชื่อนโยบาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนโยบายการตั้งชื่อของ Office 365 กลุ่ม

  • คำอธิบายของกลุ่ม:   เปลี่ยนคำอธิบายของกลุ่มของคุณที่จะแสดงเป็นส่วนเหลือของเครือข่าย

   คำอธิบายของกลุ่มจะค้นหาเมื่อบุคคลที่ค้นหาสำหรับกลุ่ม ดังนั้นให้ ใส่คำสำคัญที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้ค้นหากลุ่ม

  • กลุ่มรูป:   อัปโหลดรูปภาพที่จะแสดงในส่วนหัวของกลุ่ม รูปควรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และจะถูกปรับขนาดเป็นพิกเซล 85 x 85

  • กลุ่มสี:   เลือกสีพื้นหลังสำหรับส่วนหัวของกลุ่มจากตัวเลือก หรือคลิก+ เมื่อต้องการเพิ่มสีอื่น

  • รูปแบบในกลุ่ม:   เลือกรูปแบบการแสดงที่ด้านบนของส่วนหัวของกลุ่ม

เพิ่มสมาชิกของกลุ่ม โดยการค้นหาบุคคลที่เฉพาะเจาะจง

บนโฮมเพจของกลุ่ม เลือกไอคอนบุคคลที่เพิ่ม นั้นแล้ว เลือกบุคคลเมื่อต้องการเพิ่มลงในกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดสามารถเพิ่มผู้ใช้ Yammer ลงในกลุ่ม

เพิ่มบุคคลลงในกลุ่ม Yammer

เพิ่มกลุ่มสมาชิกจากการ ไฟล์ CSV

 1. สร้างของค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ไฟล์ CSV) คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก Outlook หรือโปรแกรมอีเมลอื่น ๆ หรือเริ่มจากรายการอื่น ๆ บางอย่างของที่อยู่อีเมล

  การ ไฟล์ CSV ต้องมี:

  • บรรทัดหัวกระดาษ ส่วนหัวของอีเมลที่อยู่ที่ประกอบด้วยคอลัมน์ต้องมีคำว่าอีเมลหรืออีเมล

  • ที่อยู่อีเมต่อหนึ่งบรรทัด ที่อยู่อีเมทั้งหมดต้องอยู่ในโดเมน Yammer ตัวอย่างเช่น ถ้าเครือข่าย Yammer สำหรับ contoso.com ที่อยู่อีเมทั้งหมดต้องใส่ contoso.com

  สามารถมีคอลัมน์เพิ่มเติมในของคุณได้ ไฟล์ CSV ถ้ามีหลายคอลัมน์ ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกค่าของคอลัมน์

  สำหรับความช่วยเหลือในการส่งออกข้อมูลจาก Outlook ดูที่การส่งออกที่ติดต่อจาก Outlook

 2. ใน Yammer คลิกในกลุ่มตั้งค่าไอคอน ไอคอนสำหรับการตั้งค่ากลุ่ม Yammer และในส่วนสมาชิก เลือกเพิ่มจากที่อยู่หนังสือ (CSV), และระบุชื่อไฟล์

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการนำเข้า เลือกแสดงตัวอย่าง เลือกบุคคลที่คุณต้องการส่งคำเชิญทางขวาจากแสดงตัวอย่าง

เอาการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

 1. คลิกไอคอนการตั้งค่ากลุ่ม ไอคอนสำหรับการตั้งค่ากลุ่ม Yammer และในส่วนสมาชิก เลือกจัดการสมาชิกและผู้ดูแลระบบ

 2. ค้นหาบุคคลโดยชื่อหรืออีเมเท่านั้น

 3. คลิกการไอคอนการตั้งค่าผู้ใช้ ไอคอนการตั้งค่า yammer ถัดจากชื่อของบุคคล แล้ว คลิ กเอาออกจากกลุ่ม

เพิ่มกลุ่มผู้ดูแลระบบใหม่

กลุ่มสามารถมีได้ถึง 100 ผู้ดูแลระบบ

 1. คลิกไอคอนการตั้งค่ากลุ่ม ไอคอนสำหรับการตั้งค่ากลุ่ม Yammer และในส่วนสมาชิก เลือกจัดการสมาชิกและผู้ดูแลระบบ

 2. ค้นหาบุคคลโดยชื่อหรืออีเมเท่านั้น

 3. คลิกการไอคอนการตั้งค่าผู้ใช้ ไอคอนการตั้งค่า yammer ถัดจากชื่อของบุคคล แล้ว คลิ กทำให้ผู้ดูแลระบบ

  ผู้ดูแลระบบที่ได้เพิ่มไปไอคอนดาวสีน้ำเงิน

  แสดงผู้เข้าร่วมเป็นใครเป็นผู้ดูแลการสนทนา

ตั้งค่าว่าจะเป็นกลุ่มสาธารณะ หรือส่วนตัว

 1. คลิกไอคอนการตั้งค่ากลุ่ม ไอคอนสำหรับการตั้งค่ากลุ่ม Yammer

 2. ในส่วนบุคคลที่สามารถดูการสนทนา และข้อความติดประกาศ เลือกAccess สาธารณะ หรือการเข้าถึงส่วนตัว

ลบการสนทนาหรือข้อความ

 • เหนือการสนทนาหรือข้อความ คลิก... นั้นแล้ว เลือกลบ

ทำให้ข้อความประกาศ

 • บนโฮมเพจของกลุ่ม คลิกประกาศ และเพิ่มชื่อเรื่องและเนื้อหา

จัดการไฟล์ที่โพสต์ลงในกลุ่ม

ในฐานะกลุ่มผู้ดูแลระบบ คุณสามารถทำให้ไฟล์เป็นทาง และลบไฟล์ ทำให้ไฟล์สัญญาณทางสำหรับผู้ใช้อื่น ๆ ที่นี่คือเวอร์ชัน authorized ของเอกสาร นอกจากนี้ล็อกลงเนื้อหาเพื่อให้เฉพาะผู้ดูแลระบบ (กลุ่มหรือเครือข่าย) และเจ้าของเอกสารสามารถแก้ไขเนื้อหา เนื้อหาทางถูกกำหนดให้กับดาวสีเหลืองบนหน้าแฟ้ม และจัดอันดับสูงในผลลัพธ์การค้นหา

ดาวสีเหลืองอยู่ถัดจากชื่อไฟล์หมายความว่า เป็นทางการ

ทำให้ไฟล์อย่างเป็นทางการ   

 1. ในส่วนหัวของกลุ่ม คลิกไฟล์ แล้ว คลิ กไฟล์เพื่อเปิดสมุดงาน

 2. เมื่อต้องการล็อกการเปลี่ยนแปลง เลือกเครื่องหมายทางและการเปลี่ยนแปลงการล็อก

  รายการของการกระทำที่จัดกลุ่มผู้ดูแลระบบสามารถใช้กับไฟล์

  เมื่อต้องการเอาสถานะทางของไฟล์ คลิกไฟล์ และเลือกทำเครื่องหมายเอาออก

ลบไฟล์

 1. คลิกไฟล์ แล้ว คลิ กไฟล์เพื่อเปิดสมุดงาน

 2. เลือกลบไฟล์

ตรึงไฟล์บนโฮมเพจของกลุ่ม

สมาชิกของกลุ่มใด ๆ สามารถตรึงไฟล์ไปยังโฮมเพ ในฐานะกลุ่มผู้ดูแลระบบ โปรดดูที่แฟ้มตรึงไว้ และเก็บไว้ในการจัดระเบียบ

 1. บนโฮมเพจของกลุ่ม ในส่วนการตรึง คลิกเพิ่ม

 2. เลือกไฟล์

 3. ลาก แล้วปล่อยไฟล์ในรายการจัดเรียง

ตรวจสอบกิจกรรมสำหรับกลุ่มของคุณ

บนหน้ากลุ่ม เลือกข้อมูลเชิงลึกกลุ่มมุมมอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลา และการใช้ข้อมูลเชิงลึกกลุ่ม ดูดูข้อมูลเชิงลึกกลุ่มใน Yammer

คำถามที่ถามบ่อย

ถาม ฉันปล่อยกลุ่มได้อย่างไร

A ไปกลุ่ม และ ในส่วน หัวของกลุ่ม โฮเวอร์เมาส์เหนือ"เข้าร่วม" ชื่อปุ่มจะเปลี่ยนเป็นออก

ถาม ฉันจะเพิ่มแอปให้กลุ่มของฉันได้อย่างไร

A คุณสามารถเพิ่มแอปลงในกลุ่มการเชื่อมต่อ Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มแอปไปยัง Yammerและคือ กลุ่มของฉันใน Yammer เชื่อมต่อกับ Office 365 ได้อย่างไร

ถาม อะไรกลุ่มทั้งหมด บริษัท และฉันสามารถลบได้อย่างไร

A กลุ่มบริษัททั้งหมด จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และมีผู้ใช้ Yammer ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ จะไม่สามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ สำหรับกลุ่ม

ถ้าคุณมีแอเครือข่ายภายนอก นั่นคือกลุ่มที่มีเครือข่ายทั้งหมด ที่จะยังถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ จะไม่สามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ สำหรับกลุ่ม...

ถาม ใครสามารถทำฉันผู้ดูแลระบบสำหรับกลุ่มได้อย่างไร

A เมื่อคุณสร้างกลุ่ม คุณโดยอัตโนมัติกลายเป็นให้กลุ่มผู้ดูแลระบบสำหรับกลุ่มนั้น กลุ่มผู้ดูแลระบบอื่นหรือผู้ดูแลระบบได้ตรวจสอบนอกจากนี้คุณสามารถให้บทบาทผู้ดูแลระบบกลุ่ม ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถทำให้คุณให้กลุ่มผู้ดูแลระบบของกลุ่มแบบสาธารณะ แต่สามารถเท่านั้นทำให้คุณให้กลุ่มผู้ดูแลระบบของกลุ่มเป็นส่วนตัวว่าจะเป็นของกลุ่มนั้น

ถาม จัดการกลุ่มออกจากบริษัท ฉันสามารถกลายเป็นผู้ดูแลระบบฉันได้อย่างไร

A Yammer ตัวตรวจสอบผู้ดูแลระบบสามารถทำให้คุณจัดกลุ่มสิทธิ์ผู้ดูแลระบบให้กลุ่มใดก็ เมื่อต้องการค้นหาตรวจสอบผู้ดูแลระบบ:

 1. คลิกการไอคอนการตั้งค่า Yammer ไอคอนการตั้งค่า yammer ในบานหน้าต่างด้านซ้าย Yammer โฮมเพจของคุณ

  นำทาง yammer รวมถึงไอคอนการตั้งค่า

 2. คลิกบุคคล นั้นแล้ว เลือกผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมุมมอง

ถาม ฉันสามารถส่งออกข้อมูลสมาชิกของกลุ่มไปยังไฟล์.csv ได้อย่างไร

A สมาชิกของกลุ่มสามารถสร้างไฟล์.csv มีชื่อและที่อยู่อีเมลของสมาชิกของกลุ่ม สำหรับข้อมูล ดูสมาชิกของกลุ่มไปยังไฟล์.csv ที่ส่งออก

ถาม ฉันสามารถจัดลำดับการแสดงของกลุ่มบนโฮมเพจของของฉันได้อย่างไร

A ไม่ได้ กลุ่มบนโฮมเพจของคุณจะแสดงอยู่ในลำดับคุณเข้าร่วม

เมื่อต้องการดูกลุ่มทั้งหมดที่คุณเป็นสมาชิกของ คลิกไอคอนการตั้งค่า Yammer ไอคอนการตั้งค่า yammer นั้นแล้ว คลิกชื่อของคุณ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกกลุ่ม และคุณสามารถเลื่อนดูกลุ่มทั้งหมดของคุณ

ดูเพิ่มเติม

สร้างกลุ่มใน Yammer

ลบกลุ่มใน Yammer

ส่งออกที่สมาชิกของกลุ่มไปยังไฟล์.csv

ดูข้อมูลเชิงลึกกลุ่มใน Yammer

คือ กลุ่มของฉันใน Yammer เชื่อมต่อกับ Office 365 ได้อย่างไร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×