จัดการกฎคิวรี

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาได้ด้วยการสร้างและการจัดการกฎคิวรี กฎคิวรีสามารถช่วยให้การค้นหาตอบสนองเจตนาของผู้ใช้ได้

ในกฎคิวรีหนึ่งๆ คุณจะระบุเงื่อนไขและการกระทำที่สัมพันธ์กัน เมื่อคิวรีตรงตามเงื่อนไขในกฎคิวรี ระบบการค้นหาจะดำเนินการกระทำที่ระบุในกฎเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์การค้นหา ซึ่งอาจเป็นการจำกัดผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนลำดับที่ผลลัพธ์ถูกแสดง ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขกฎคิวรีอาจเป็นคำในคิวรีตรงกับคำที่เฉพาะเจาะจงในชุดคำ SharePoint หรือคิวรีถูกดำเนินการบ่อยๆ บนแหล่งผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงในระบบการค้นหา เช่น วิดีโอ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขกฎคิวรี การกระทำที่สัมพันธ์กันอาจเป็นการแสดงรายการที่ระบุที่ด้านบนของผลลัพธ์การค้นหา สมมุติว่าคุณมีไซต์อินทราเน็ตที่เก็บเหตุการณ์ทั้งหมดของบริษัทไว้ในไลบรารี และคุณต้องการเลื่อนระดับการสัมมนาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คุณสร้างกฎคิวรีที่ทำให้การสัมมนาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปอยู่ด้านบนสุดของผลลัพธ์การค้นหาเมื่อมีคนค้นหา "สัมมนา" หรือ "เหตุการณ์"

คุณสามารถกำหนดค่ากฎคิวรีสำหรับแหล่งผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งแหล่งได้ และคุณสามารถระบุช่วงเวลาเมื่อกฎคิวรีทำงานได้ด้วย

ดูเพิ่มเติม:ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎคิวรี

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างกฎคิวรี

สร้าง และแสดงบล็อกผลลัพธ์

เปลี่ยนผลลัพธ์การค้นหาที่จัดลำดับ โดยการเปลี่ยนแบบสอบถาม

ทำให้กฎคิวรีไม่ได้ใช้งานบนไซต์

จัดอันดับกฎคิวรีสำหรับไซต์คอลเลกชัน

สร้างกฎคิวรี

คุณสามารถสร้างกฎคิวรีในระดับต่างๆ ได้ เช่น สำหรับผู้เช่าทั้งหมด สำหรับไซต์คอลเลกชัน หรือสำหรับไซต์ เมื่อคุณสร้างกฎคิวรีที่ระดับผู้เช่า กฎคิวรีสามารถใช้บนไซต์คอลเลกชันทั้งหมดได้ เมื่อคุณสร้างกฎคิวรีที่ระดับไซต์คอลเลกชัน กฎสามารถใช้บนไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันได้ เมื่อคุณสร้างกฎคิวรีที่ระดับไซต์ กฎสามารถใช้ได้เฉพาะบนไซต์นั้นเท่านั้น

 1. ไปที่หน้า จัดการกฎคิวรี สำหรับผู้เช่า สำหรับไซต์คอลเลกชัน หรือสำหรับไซต์ดังนี้

  • สำหรับผู้เช่า ให้ทำดังนี้

   1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การดูแล Office 365

   2. เลือก ผู้ดูแลระบบ > SharePoint ในขณะนี้ คุณกำลังอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

   3. คลิก ค้นหา จากนั้นบนหน้าการดูแลการค้นหา ให้คลิก จัดการกฎคิวรี

  • สำหรับไซต์คอลเลกชัน ให้ทำดังนี้

   • ในไซต์คอลเลกชันของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า คลิก การตั้งค่าไซต์ จากนั้นภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก กฎคิวรีการค้นหา

  • สำหรับไซต์ ให้ทำดังนี้

   • บนไซต์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า คลิก การตั้งค่าไซต์จากนั้นภายใต้ การค้นหา ให้คลิก กฎคิวรี

 2. บนหน้า จัดการกฎคิวรี ในรายการ เลือกแหล่งผลลัพธ์ ให้เลือกแหล่งผลลัพธ์สำหรับกฎคิวรีใหม่

 3. คลิก เพิ่มกฎคิวรี

 4. บนหน้า เพิ่มกฎคิวรี ในส่วน ข้อมูลทั่วไป ในเขตข้อมูล ชื่อกฎ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎคิวรี

 5. คลิกเพื่อขยายส่วน บริบท

 6. ในส่วน บริบท ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำกฎคิวรีไปใช้กับแหล่งผลลัพธ์ทั้งหมด ให้เลือก แหล่งที่มาทั้งหมด

  • เมื่อต้องการนำกฎคิวรีไปใช้กับแหล่งผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง ให้เลือก หนึ่งในแหล่งเหล่านี้ ตามค่าเริ่มต้น แหล่งผลลัพธ์ที่คุณระบุไว้ก่อนหน้านี้จะถูกเลือก เมื่อต้องการเพิ่มแหล่งผลลัพธ์ลงในกฎคิวรี ให้คลิก เพิ่มแหล่งข้อมูล เลือกแหล่งผลลัพธ์ในกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก บันทึก

 7. เมื่อต้องการจำกัดกฎคิวรีไว้แค่ประเภท ตัวอย่างเช่น กฎคิวรีควรทำงานเฉพาะเมื่อคำจากชุดคำการนำทางที่จัดการของคุณถูกรวมอยู่ในคิวรี ให้ทำดังนี้

  • เมื่อต้องการจำกัดกฎคิวรีไว้แค่ประเภท ให้คลิก เพิ่มประเภท ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าจากที่เก็บคำ ให้เลือกคำที่จะทำให้กฎคิวรีทำงานเมื่อคุณรวมคำนั้นไว้ในคิวรี แล้วคลิก บันทึก

  • เมื่อต้องการจำกัดกฎคิวรีไว้แค่ส่วนของผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

   1. คลิก เพิ่มส่วนของผู้ใช้

   2. ในกล่องโต้ตอบ ในเขตข้อมูล ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎนี้ แล้วคลิก เพิ่มคำของส่วนผู้ใช้

   3. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าจากที่เก็บคำ ให้เลือกคำที่แสดงส่วนของผู้ใช้ที่จะทำให้กฎคิวรีทำงานเมื่อคำนั้นปรากฏในคิวรี

   4. คลิก บันทึก

 8. ในส่วน เงื่อนไขคิวรี ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกหนึ่งในเงื่อนไขที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

  • คลิก เอาเงื่อนไขออก เพื่อกำหนดค่ากฎคิวรีนี้ให้ทำงานสำหรับทุกคิวรีที่ผู้ใช้พิมพ์ที่ระดับที่คุณกำลังสร้างกฎ แล้วไปที่ขั้นตอนถัดไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างกฎนี้สำหรับไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก เอาเงื่อนไขออก ถ้าคุณต้องการให้กฎนี้ทำงานสำหรับทุกคิวรีที่ผู้ใช้พิมพ์ในกล่องค้นหาใดๆ ในไซต์คอลเลกชัน

เงื่อนไขคิวรี

คำอธิบาย

การกำหนดค่า

ตัวอย่าง

คิวรีตรงกับคำสำคัญทุกประการ

กฎคิวรีทำงานเมื่อคิวรีตรงกับคำหรือวลีที่คุณระบุทุกประการ

ถ้ากล่องข้อความ คิวรีตรงกับหนึ่งในวลีเหล่านี้ ให้พิมพ์วลีอย่างน้อยหนึ่งรายการโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

พิมพ์ "รูปภาพ; รูป" ในกล่อง กฎคิวรีจะทำงานเมื่อผู้ใช้พิมพ์ "รูปภาพ" หรือ "รูป" ในกล่องค้นหา กฎนี้จะไม่ทำงานถ้าผู้ใช้พิมพ์ "หลายรูป" หรือ "รูปภาพที่มีแดดจัด"

คิวรีมีคำของแอคชัน

กฎคิวรีจะทำงานเมื่อคิวรีมีคำสำหรับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจะทำ คำนั้นต้องอยู่ที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของคิวรี

ใส่คำของการกระทำที่ทำให้กฎคิวรีทำงานโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือก คำของการกระทำเป็นหนึ่งในวลีเหล่านี้ และพิมพ์วลีอย่างน้อยหนึ่งวลี

 • เลือก คำของการกระทำคือรายการในพจนานุกรมนี้ แล้วคลิก นำเข้าจากที่เก็บคำ ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกคำจากชุดคำ แล้วคลิก บันทึก

พิมพ์คำว่า "ดาวน์โหลด" ในกล่อง คำของการกระทำเป็นหนึ่งในวลีเหล่านี้ เมื่อผู้ใช้พิมพ์ "ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลของ Contoso Electronics" ในกล่องค้นหา เป็นไปได้ว่าผู้ใช้จะไม่ค้นหาเอกสารที่มีคำว่า "ดาวน์โหลด" "Contoso" "Electronics" และ "แผ่นข้อมูล" แต่ผู้ใช้จะต้องการดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลของ Contoso Electronics แทน กฎคิวรีจะทำงาน และเฉพาะคำว่า "Contoso" "Electronics" และ "แผ่นข้อมูล" เท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังดัชนีการค้นหา

คิวรีตรงกับพจนานุกรมทุกประการ

กฎคิวรีจะทำงานเมื่อคิวรีตรงกับรายการของพจนานุกรมทุกประการ

จากรายการ คิวรีตรงกับรายการหนึ่งในพจนานุกรมนี้ ให้เลือกพจนานุกรม เมื่อต้องการระบุพจนานุกรมอื่น ให้คลิก นำเข้าจากที่เก็บคำ เลือกคำจากชุดคำในกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก บันทึก

คำที่ผู้ใช้พิมพ์ในกล่องค้นหาจะตรงกับรายการในพจนานุกรม ชื่อบุคคล ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าทุกประการ

คิวรีที่ใช้บ่อยในแหล่งข้อมูล

กฎคิวรีจะทำงานถ้าผู้ใช้ส่งคิวรีนี้บ่อยๆ จากแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่คุณได้ระบุไว้

ในรายการ คิวรีเป็นแบบทั่วไปในแหล่งนี้ ให้เลือกแหล่งผลลัพธ์

คุณเลือก ผลลัพธ์วิดีโอภายใน ในรายการ กฎคิวรีจะทำงานถ้าผู้ใช้พิมพ์คำว่า "การฝึกอบรม" ในกล่องค้นหา และถ้าคำนั้นได้ถูกพิมพ์บ่อยๆ ในกล่องค้นหาในวิดีโอแนวตั้ง

ชนิดผลลัพธ์ที่คลิกบ่อย

กฎคิวรีจะทำงานถ้าผู้ใช้อื่นคลิกชนิดของผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงบ่อยๆ หลังจากที่พิมพ์คิวรีเดียวกัน

ในรายการ ผลลัพธ์ที่คลิกกันทั่วไปตรงกับชนิดของผลลัพธ์ ให้เลือกชนิดของผลลัพธ์

คุณเลือก การติดประกาศ MicroBlog ของ SharePoint ในรายการ ถ้าผู้ใช้คลิกการติดประกาศ Microblog บ่อยๆ ในผลลัพธ์การค้นหา ให้พิจารณากำหนดค่าการติดประกาศ Microblog ล่าสุดเป็นผลลัพธ์ที่ได้เลื่อนระดับเป็นอันดับแรก และการติดประกาศ Microblog ล่าสุดถัดไปเป็นผลลัพธ์ที่ได้เลื่อนระดับเป็นอันดับที่สอง (ในส่วน การกระทำ)

การเทียบตรงกับข้อความของคิวรีขั้นสูง

คุณต้องการใช้วลีหรือรายการของพจนานุกรมที่จะทำให้กฎคิวรีทำงาน แล้วกำหนดเงื่อนไขที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อกฎคิวรีทำงาน

ใส่วลีหรือคำที่จะทำให้กฎคิวรีทำงานโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือก คิวรีมีวลีหนึ่งจากในวลีเหล่านี้ และพิมพ์วลีอย่างน้อยหนึ่งวลี

 • เลือก คิวรีมีรายการหนึ่งในพจนานุกรมนี้ แล้วคลิก นำเข้าจากที่เก็บคำ ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกคำจากชุดคำ แล้วคลิก บันทึก

จากนั้น เพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ด้วยการเลือกตัวเลือกในรายการ

คุณเลือก คิวรีมีวลีหนึ่งจากในวลีเหล่านี้ แล้วเลือก จุดเริ่มต้นของการตรงกันกับคิวรี แต่ไม่ใช่ทั้งคิวรี กฎคิวรีจะทำงานก็ต่อเมื่อวลีอยู่ที่จุดเริ่มต้นของคิวรี และไม่ทำงานถ้าวลีนั้นอยู่ที่ส่วนท้าย

เมื่อต้องการเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้คลิก เพิ่มเงื่อนไขสำรอง

หมายเหตุ: กฎจะทำงานเมื่อเงื่อนไขใดๆ เป็นจริง

 1. ในส่วน การกระทำ ให้ระบุการกระทำที่จะดำเนินการเมื่อกฎคิวรีทำงาน ระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลื่อนระดับผลลัพธ์แต่ละรายการเพื่อให้ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก เพิ่มผลลัพธ์ที่เพิ่มระดับ (ในผลิตภัณฑ์ SharePoint 2010 จะเรียกว่า สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด)

   1. ในกล่องโต้ตอบ ในเขตข้อมูล ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้กับผลลัพธ์ที่เลื่อนระดับนี้

   2. ในเขตข้อมูล URL ให้พิมพ์ URL ของผลลัพธ์ที่ควรได้รับการเลื่อนระดับ เลือก แสดง URL เป็นแบนเนอร์แทนที่จะเป็นไฮเปอร์ลิงก์

   3. คลิก บันทึก

    คุณสามารถเพิ่มหลายๆ ผลลัพธ์ที่เลื่อนระดับได้ เมื่อมีมากกว่าหนึ่งผลลัพธ์ที่เลื่อนระดับ ให้ระบุการจัดอันดับที่เกี่ยวข้อง

  • เมื่อต้องการเลื่อนระดับกลุ่มของผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก เพิ่มบล็อกผลลัพธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ สร้างและแสดงบล็อกผลลัพธ์ ที่อยู่ด้านล่าง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์การค้นหาที่จัดลำดับ คลิกเปลี่ยนการจัดอันดับผลลัพธ์ ด้วยการเปลี่ยนแบบสอบถาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เปลี่ยนแปลงการจัดอันดับผลลัพธ์การค้นหา โดยการเปลี่ยนแบบสอบถามอีกสักเล็กน้อยลง

 2. เมื่อต้องการทำให้กฎคิวรีทำงานในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด ให้คลิก การประกาศ แล้วระบุช่วงเวลา

 3. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

สร้างและแสดงบล็อกผลลัพธ์

บล็อกผลลัพธ์คือผลลัพธ์การค้นหาหลายๆ รายการที่แสดงเป็นกลุ่ม เช่นเดียวกับที่คุณเลื่อนระดับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเลื่อนระดับบล็อกผลลัพธ์ได้เมื่อเงื่อนไขคิวรีที่ระบุทำงาน

เมื่อคุณกำหนดค่าเงื่อนไขคิวรีสำหรับบล็อกผลลัพธ์ ให้คุณใช้ ตัวแปรคิวรี ตัวแปรคิวรีจะเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับค่าที่คุณยังไม่ทราบ เมื่อคุณระบุคิวรี อย่างไรก็ตาม เมื่อคิวรีทำงาน ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งาน และระบบจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อส่งคิวรีไปยังดัชนี ตัวอย่างเช่น {User.Name} ย่อมาจากชื่อที่ใช้แสดงของผู้ใช้ที่พิมพ์ในคิวรี อีกรายการคือ {searchBoxQuery} ซึ่งย่อมาจากคิวรีที่ผู้ใช้ได้พิมพ์ในกล่องค้นหา เมื่อคุณใช้ ตัวสร้างคิวรี เพื่อกำหนดค่าคิวรี รายการของตัวแปรคิวรีจะถูกแสดง (ดูที่ขั้นตอนที่ 3 ในกระบวนงานด้านล่าง)

 1. ในขั้นตอนที่ 9 ของกระบวนการ สร้างกฎคิวรี บนหน้า เพิ่มกฎคิวรี ในส่วน การกระทำ ให้คลิก เพิ่มบล็อกผลลัพธ์

 2. ในส่วน ชื่อบล็อก ในเขตข้อมูล ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับบล็อกผลลัพธ์

 3. ในส่วน คิวรี ให้คลิก เปิดใช้ตัวสร้างคิวรี เพื่อระบุคิวรี

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างคิวรีของคุณ ให้ทำดังนี้

  • บนแท็บ พื้นฐาน ให้เลือกตัวเลือกเพื่อกำหนดคิวรีสำหรับบล็อกผลลัพธ์ดังนี้

รายการ

ตัวเลือก

เลือกคิวรี

เลือกแหล่งผลลัพธ์เพื่อระบุว่าเนื้อหาใดจะถูกค้นหา

ตัวกรองคำสำคัญ

ใช้ตัวกรองคำสำคัญเมื่อต้องการเพิ่มตัวแปรคิวรีแบบสอบถามของคุณ ดูตัวแปรคิวรีใน SharePoint Server 2013สำหรับรายการของตัวแปรคิวรีที่พร้อมใช้งาน

เลือกตัวแปรคิวรีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากรายการ และเพิ่มลงในคิวรีด้วยการคลิก เพิ่มตัวกรองคำสำคัญ

ตัวกรองคุณสมบัติ

ใช้ตัวกรองคุณสมบัติเพื่อทำการสอบถามเนื้อหาของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ได้รับการตั้งค่าให้เป็น สอบถามได้ ใน Schema การค้นหา

เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการจากรายการ ตัวกรองคุณสมบัติ คลิก เพิ่มตัวกรองคุณสมบัติ เพื่อเพิ่มตัวกรองไปยังคิวรี

หมายเหตุ: คุณสมบัติที่มีการจัดการแบบกำหนดเองจะไม่ได้แสดงอยู่ในรายการตัวกรองคุณสมบัติ เมื่อต้องการเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่มีการจัดการคิวรีของคุณ ในกล่องข้อความแบบสอบถาม ให้ใส่ชื่อของคุณสมบัติที่มีการจัดการของคุณแบบกำหนดเองตามเงื่อนไขแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่นMyCustomColorProperty:Green

 • บนแท็บ การเรียงลำดับ ให้ระบุว่าคุณต้องการให้ผลลัพธ์การค้นหาภายในบล็อกผลลัพธ์ของคุณถูกเรียงลำดับอย่างไร

  ในส่วน เรียงลำดับผลลัพธ์ ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้ทำดังนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ได้รับการตั้งค่าเป็นสามารถเรียงลำดับได้ใน Schema การค้นหา ให้เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการจากรายการ แล้วเลือก จากมากไปหาน้อย หรือ จากน้อยไปหามาก เมื่อต้องการเพิ่มระดับการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับการเรียงลำดับ

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามการจัดอันดับความเกี่ยวข้อง ให้เลือก จัดอันดับ จากนั้นทำดังนี้

   • ในรายการ รูปแบบการจัดอันดับ ให้เลือกว่าจะใช้รูปแบบการจัดอันดับใดในการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นหา (การเลือกนี้จะระบุหรือไม่ก็ได้)

   • ในส่วน การจัดอันดับแบบไดนามิก เมื่อต้องการระบุการจัดอันดับเพิ่มเติมโดยการเพิ่มกฎที่จะเปลี่ยนลำดับของผลลัพธ์การค้นหาเมื่อมีการนำเงื่อนไขที่กำหนดไปใช้ ให้คลิก เพิ่มกฎการจัดอันดับแบบไดนามิก แล้วระบุกฎตามเงื่อนไข

 • บนแท็บ ทดสอบ คุณสามารถแสดงตัวอย่างคิวรีที่ส่งได้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ข้อความคิวรี:

แสดงคิวรีสุดท้ายที่จะถูกเรียกใช้โดย Web Part การค้นหาเนื้อหา ซึ่งยึดตามเทมเพลตคิวรีต้นแบบที่ตัวแปรไดนามิกเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยค่าปัจจุบัน คุณอาจต้องทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในคิวรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎคิวรี

แสดงเพิ่มเติม

คลิกเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม

เทมเพลตคิวรี

แสดงเนื้อหาของเทมเพลตคิวรีที่ใช้กับคิวรี

ตัวแปรเทมเพลตของคิวรี

แสดงตัวแปรคิวรีที่จะถูกนำไปใช้กับคิวรี และค่าของตัวแปรที่นำไปใช้กับหน้าปัจจุบัน คุณสามารถพิมพ์ค่าอื่นๆ เพื่อทดสอบผลของค่าที่จะมีต่อคิวรีได้ คลิกปุ่ม ทดสอบคิวรี เพื่อแสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา

 1. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ สร้างคิวรีของคุณ

 2. ในส่วน คิวรี ในรายการ ค้นหาแหล่งนี้ ให้เลือกแหล่งผลลัพธ์ที่คุณต้องการนำไปใช้กับบล็อกผลลัพธ์

 3. ในรายการแบบดรอปดาวน์ รายการ ให้เลือกจำนวนผลลัพธ์ที่จะแสดงในบล็อกผลลัพธ์

 4. คลิกเพื่อขยายส่วน การตั้งค่า

บล็อกผลลัพธ์จะแสดงจำนวนผลลัพธ์การค้นหาที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มลิงก์ แสดงเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของบล็อกผลลัพธ์ที่จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาทั้งหมดสำหรับบล็อกผลลัพธ์ได้ เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ แสดงเพิ่มเติม ให้เลือก ลิงก์ "เพิ่มเติม" ไปยัง URL ต่อไปนี้ แล้วพิมพ์ URL คุณสามารถใช้ตัวแปรคิวรีใน URL นี้ได้ ตัวอย่างเช่น http://www.<site>/search/results.aspx?k={subjectterms}

 1. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนผลลัพธ์การค้นหาที่จัดลำดับโดยการเปลี่ยนคิวรี

รูปแบบการจัดอันดับจะคำนวณลำดับการจัดอันดับของผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถเปลี่ยนการจัดอันดับนี้ได้ด้วยการเพิ่มหรือลดระดับรายการภายในผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น สำหรับคิวรีที่มี "ดาวน์โหลดกล่องเครื่องมือ" คุณสามารถสร้างกฎคิวรีที่จะจำคำว่า "ดาวน์โหลด" เป็นคำการกระทำได้ เมื่อคุณทำเช่นนี้แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์การค้นหาที่จัดอันดับได้ และจะเป็นการเพิ่มระดับ URL ของไซต์การดาวน์โหลดที่ระบุบนอินทราเน็ตของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของผลลัพธ์การค้นหาแบบไดนามิกได้ โดยยึดตามตัวแปรหลายตัว เช่น นามสกุลของชื่อไฟล์ หรือคำสำคัญที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณเปลี่ยนผลลัพธ์การค้นหาที่จัดอันดับโดยการเปลี่ยนคิวรี คุณจะเห็นว่าผลลัพธ์ของคุณได้รับการตัดแต่งด้านความปลอดภัยและสามารถปรับปรุงได้ นอกจากนี้ ผลลัพธ์การค้นหาจะไม่แสดงให้เห็นถ้าเอกสารไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้ว

 1. ในขั้นตอนที่ 9 ของกระบวนการ สร้างกฎคิวรี บนหน้า เพิ่มกฎคิวรี ในส่วน การกระทำ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่ได้รับการจัดอันดับโดยการเปลี่ยนแปลงคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างคิวรีของคุณ ให้ทำดังนี้

  • บนแท็บ พื้นฐาน ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์การค้นหาที่จัดอันดับดังนี้

รายการ

ตัวเลือก

เลือกคิวรี

เลือกแหล่งผลลัพธ์เพื่อระบุว่าเนื้อหาใดจะถูกค้นหา

ตัวกรองคำสำคัญ

ใช้ตัวกรองคำสำคัญเมื่อต้องการเพิ่มตัวแปรคิวรีแบบสอบถามของคุณ ดูตัวแปรคิวรีใน SharePoint Server 2013สำหรับรายการของตัวแปรคิวรีที่พร้อมใช้งาน

เลือกตัวแปรคิวรีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากรายการ และเพิ่มลงในคิวรีด้วยการคลิก เพิ่มตัวกรองคำสำคัญ

ตัวกรองคุณสมบัติ

ใช้ตัวกรองคุณสมบัติเพื่อทำการสอบถามเนื้อหาของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ได้รับการตั้งค่าให้เป็น สอบถามได้ ใน Schema การค้นหา

เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการจากรายการแบบดรอปดาวน์ ตัวกรองคุณสมบัติ คลิก เพิ่มตัวกรองคุณสมบัติ เพื่อเพิ่มตัวกรองไปยังคิวรี

 • บนแท็บ การเรียงลำดับ ให้ระบุว่าคุณต้องการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นหาของคุณอย่างไร
  ในรายการแบบดรอปดาวน์ เรียงลำดับตาม

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ได้รับการตั้งค่าเป็นสามารถเรียงลำดับได้ใน Schema การค้นหา ให้เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการจากรายการ แล้วเลือก จากมากไปหาน้อย หรือ จากน้อยไปหามาก เมื่อต้องการเพิ่มระดับการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับการเรียงลำดับ

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามการจัดอันดับความเกี่ยวข้อง ให้เลือก จัดอันดับ จากนั้นทำดังนี้

   • ในรายการ รูปแบบการจัดอันดับ ให้เลือกว่าจะใช้รูปแบบการจัดอันดับใดในการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นหา (การเลือกนี้จะระบุหรือไม่ก็ได้)

   • ในส่วน การจัดอันดับแบบไดนามิก เมื่อต้องการระบุการจัดอันดับเพิ่มเติมโดยการเพิ่มกฎที่จะเปลี่ยนลำดับของผลลัพธ์การค้นหาเมื่อมีการนำเงื่อนไขที่กำหนดไปใช้ ให้คลิก เพิ่มกฎการจัดอันดับแบบไดนามิก แล้วระบุกฎตามเงื่อนไข

 • บนแท็บ ทดสอบ คุณสามารถแสดงตัวอย่างคิวรีที่ส่งได้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ข้อความคิวรี:

แสดงคิวรีสุดท้ายที่จะถูกเรียกใช้โดย Web Part การค้นหาเนื้อหา ซึ่งยึดตามเทมเพลตคิวรีต้นแบบที่ตัวแปรไดนามิกเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยค่าปัจจุบัน คุณอาจต้องทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในคิวรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎคิวรี

แสดงเพิ่มเติม

คลิกเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

เทมเพลตคิวรี

แสดงเนื้อหาของเทมเพลตคิวรีที่ใช้กับคิวรี

ตัวแปรเทมเพลตของคิวรี

แสดงตัวแปรคิวรีที่จะถูกนำไปใช้กับคิวรี และค่าของตัวแปรที่นำไปใช้กับหน้าปัจจุบัน คุณสามารถพิมพ์ค่าอื่นๆ เพื่อทดสอบผลของค่าที่จะมีต่อคิวรีได้ คลิกปุ่ม ทดสอบคิวรี เพื่อแสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา

 1. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบสร้างแบบสอบถามของคุณ

 2. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ทำให้กฎคิวรีไม่ทำงานบนไซต์

กฎคิวรีที่สร้างขึ้นที่ระดับผู้เช่าจะได้รับการสืบทอดจากไซต์คอลเลกชันและไซต์ ในทำนองเดียวกัน กฎคิวรีที่สร้างขึ้นที่ระดับไซต์คอลเลกชันจะได้รับการสืบทอดจากไซต์ในไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่ต้องการนำกฎคิวรีไปใช้กับไซต์หนึ่งที่สืบทอด คุณสามารถทำให้กฎคิวรีไม่ทำงานสำหรับไซต์นั้นได้

 1. บนไซต์ของคุณ ในเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน ค้นหา ให้คลิก กฎคิวรี

 3. บนหน้า จัดการกฎคิวรี บนเมนู เลือกแหล่งผลลัพธ์ เลือกแหล่งผลลัพธ์ที่มีกฎคิวรีที่คุณต้องการไม่ให้ทำงาน

 4. ในคอลัมน์ ชื่อ ให้ชี้ไปที่กฎคิวรีที่คุณต้องการไม่ให้ทำงาน คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก ทำให้ไม่ได้ใช้งาน

ด้านบนของหน้า

จัดอันดับกฎคิวรีสำหรับไซต์คอลเลกชัน

เมื่อกฎคิวรีหลายกฎถูกใช้งานอยู่สำหรับผู้เช่า ไซต์คอลเลกชัน หรือไซต์ อาจมีมากกว่าหนึ่งกฎที่ทำงานสำหรับคิวรีหนึ่งๆ ที่ดำเนินการในระดับนั้น ตามค่าเริ่มต้น กฎไม่ทำงานในลำดับที่ระบุ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการควบคุมลำดับที่กฎทำงาน คุณต้องเพิ่มกฎคิวรีที่คุณสร้างเพื่อสอบถามกลุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คุณเลือกกฎที่จะเพิ่มลงในกลุ่ม แล้วให้คุณระบุลำดับที่กฎในกลุ่มจะทำงานถ้าถูกทริกเกอร์ คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้กฎคิวรีที่อยู่ลำดับต่ำที่สุดในกลุ่มทำงาน แม้ว่าจะถูกทริกเกอร์ก็ตาม

 1. ในไซต์คอลเลกชัน บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก กฎคิวรีการค้นหา

 3. บนหน้า จัดการกฎคิวรี บนเมนู เลือกแหล่งผลลัพธ์ ให้เลือกแหล่งผลลัพธ์ที่มีกฎคิวรีที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 4. สำหรับกฎคิวรีแต่ละกฎที่คุณสร้างขึ้นที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่ม ให้ชี้ไปที่กฎและเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ: กฎคิวรีที่คุณสร้างขึ้นสำหรับไซต์คอลเลกชันนี้จะแสดงในส่วน กำหนดไว้สำหรับไซต์คอลเลกชันนี้

 5. คลิก จัดลำดับกฎที่เลือก

 6. ในกล่องโต้ตอบ จัดลำดับกฎที่เลือก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ แล้วคลิก ตกลง

  • เลือก ย้ายกฎไปยังกลุ่มใหม่ที่มีชื่อนี้ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มนั้น

  • เลือก ย้ายกฎไปยังกลุ่มที่มีอยู่ และเลือกกลุ่มในรายการ

 7. บนหน้า จัดการกฎคิวรี ให้ทำดังนี้

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับที่กฎในกลุ่มจะทำงานถ้าถูกทริกเกอร์ ให้เปลี่ยนลำดับตัวเลขของกฎนั้น

  2. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กฎคิวรีที่อยู่ในอันดับต่ำสุดในกลุ่มทำงาน ให้ไปที่แถวของกฎคิวรีของกลุ่มที่ควรทำงานสุดท้าย แล้วในคอลัมน์ การกระทำ ในรายการ ทำต่อไป/หยุด ให้เลือก หยุด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×