จัดกลุ่ม หรือยกเลิกจัดรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จัดกลุ่มช่วยให้คุณสามารถทำงานกับรูปร่างและรูปภาพหลายว่าจะเป็นรูปร่างเดียวหรือรูปภาพ ตลอดจนย้ายปรับขนาดกลุ่มของวัตถุ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มภายในกลุ่มเพื่อสร้างรูปวาดที่ซับซ้อน

หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มของวัตถุ คุณสามารถยังคงทำงานกับรายการแต่ละรายการในกลุ่ม ด้วยการเลือกกลุ่ม คลิกรายการเพื่อเลือกแล้ว คุณสามารถจางซ้อน หรือยกเลิกกลุ่มของวัตถุเพื่อกลับเหล่านั้นไปยังกำลังแต่ละวัตถุ

หมายเหตุ: ถ้ามีการตัดข้อความสำหรับวัตถุถูกตั้งค่าเป็นแนวเดียวกับข้อความWord ไม่สามารถจัดกลุ่มไว้กับวัตถุอื่น ตามค่าเริ่มต้น ภาพมีการตั้งค่านี้ และคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดกลุ่มรูปกับวัตถุอื่น เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวควบคุม + คลิกรูปภาพหรือวัตถุอื่น ๆ ชี้ไปที่การตัดข้อความ และจากนั้น คลิกการตั้งค่าอื่น ๆกว่าแนวเดียวกับข้อความ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดข้อความ ดูข้อความตัวควบคุมตัดรอบวัตถุ

ถ้าการตัดข้อความถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับวัตถุที่เลือกของคุณ แต่ยังคงพร้อมใช้งานสำหรับคุณค้นในศูนย์ข้อมูลคำตอบ หรือโพสต์คำถามของคุณมีปุ่มกลุ่ม

จัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

 1. กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณใช้เมาส์หรือแผงสัมผัสเพื่อเลือกรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือ บนแท็บรูปแบบรูปภาพ เลือกกลุ่ม

  เมื่อต้องการสร้างกลุ่มของรูปภาพที่เลือกหรือวัตถุ คลิกจัดกลุ่ม

  Word อาจแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งแท็บเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่เลือกในปัจจุบันในหน้า

  เมื่อต้องการสร้างกลุ่มของรูปภาพที่เลือกหรือวัตถุ คลิกจัดกลุ่ม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นไอคอนกลุ่ม คุณอาจจำเป็นต้องคลิกจัดเรียงเพื่อดูกลุ่ม บนแท็บรูปแบบรูปร่าง และ บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คุณอาจต้องการเลือกจัดเรียง เพื่อแสดงแท็บนั้น

หมายเหตุ: ถ้าปุ่มกลุ่ม ไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบว่า คุณมีมากกว่าหนึ่งวัตถุที่เลือก ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุเพิ่มเติม ตรวจสอบว่า ไม่มีวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่มมีตัด Word ตั้งค่าเป็นแนวเดียวกับข้อความ

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

คุณอาจต้องการย้ายกลุ่ม แต่ออกจากรูปร่างหรือรูปภาพหลังหนึ่ง หรือคุณอาจจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมรูปร่างหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างอื่น ๆ ในกลุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณแรกจางซ้อน หรือยกเลิกการการจัดกลุ่มวัตถุต่าง ๆ

 1. เลือกกลุ่มที่มีวัตถุหรือวัตถุที่คุณต้องการแยกออกจากผู้อื่น

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ เลือกกลุ่ม และจากนั้น เลือกแยกกลุ่ม

  เมื่อต้องการจัดกลุ่มจางหาย คลิกแยกกลุ่มบนแท็บรูปแบบรูปร่างหรือแท็บรูปแบบรูปภาพ

  Word จางหายกลุ่ม ออกจากแต่ละวัตถุในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน และเลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นไอคอนกลุ่ม คุณอาจจำเป็นต้องคลิกจัดเรียงเพื่อดูกลุ่ม บนแท็บรูปแบบรูปร่าง และ บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คุณอาจต้องการเลือกจัดเรียง เพื่อแสดงแท็บนั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×