จัดกลุ่มแถวในตาราง (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Queryจะเรียกว่าได้รับ และแปลงExcel 2016 ข้อมูลต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูต้น และแปลงใน Excel 2016

หมายเหตุ: ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถามอย่างรวดเร็วมาก ที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม คุณสามารถจัดกลุ่มค่าในแถวต่าง ๆ เป็นค่าเดียว ด้วยการจัดกลุ่มแถวตามค่าในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทช่วยสอนรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

Power Query มีสองชนิดของการดำเนินการจัดกลุ่มตาม:

  • รวมคอลัมน์ที่ มีฟังก์ชันการรวม

  • หรือดำเนินการแถว

จัดกลุ่มตามคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

การใช้ ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม : ใน ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม คลิกจัดกลุ่มตาม

การใช้เมนูบริบทตัวแก้ไขแบบสอบถาม : คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม คลิ กจัดกลุ่มตาม

เมื่อต้องการจัดกลุ่มตามคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

  1. ในตารางแสดงตัวอย่างแบบสอบถาม เลือกอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นปีและOrder_Details.ProductID

  2. ในการจัดกลุ่มตาม หน้าต่างป๊อปอัพ ชื่อคอลัมน์ที่คุณคลิกขวาในขั้นตอนที่ 1 (ตามค่าเริ่มต้น) ไว้ในรายการดรอปดาวน์จัดกลุ่มตาม คุณสามารถเลือกชื่อของคอลัมน์อื่นจากรายการดรอปดาวน์ ถ้าจำเป็น ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มตามหลายคอลัมน์ คลิ+ และเลือกชื่อคอลัมน์จากการจัดกลุ่มตาม รายการแบบหล่นลงในแถวเพิ่มเข้าไปใหม่ เมื่อต้องการเอาการจัดกลุ่มคอลัมน์ คลิก- กับระเบียน

  3. ในกล่องข้อความ ชื่อคอลัมน์ใหม่ ให้ใส่กลุ่มตามชื่อ

  4. ในการดำเนินการ แบบหล่นลง เลือกฟังก์ชัน Aggregateหรือการดำเนินการแถว

  5. เมื่อต้องการรวมคอลัมน์ เลือกคอลัมน์เพื่อทำการดำเนินการรวม บนจากดรอปดาวน์ของคอลัมน์ การดำเนินการแถว ไม่จำเป็นต้องมีคอลัมน์ เนื่องจากข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มตามแถวตาราง

    เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์รวมคลิ+ จากนั้น เลือกชื่อคอลัมน์จากรายการดรอปดาวน์คอลัมน์ ในแถวเพิ่มเข้าไปใหม่ เมื่อต้องการเอาการรวมคอลัมน์ คลิก- กับระเบียน

  6. คลิก ตกลง

รวมคอลัมน์โดยใช้ฟังก์ชันการรวม

ในการจัดกลุ่มตาม หน้าต่างป๊อปอัพ เลือกSum, Average, MinหรือMaxเป็นการดำเนินการ

กล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม สำหรับการดำเนินการรวม

ทำการดำเนินการของแถว

ในกล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม ให้เลือก แถวทั้งหมดหรือนับจำนวนแถว เป็น การดำเนินการ

กล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม สำหรับการดำเนินการแถว

ถ้าคุณเลือกแถวทั้งหมด สำหรับการจัดกลุ่ม คุณสามารถขยายคอลัมน์มีการจัดกลุ่มใหม่เพื่อเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการขยายในภายหลัง

จัดกลุ่ม: แถวทั้งหมด

ถ้าคุณเลือกจำนวนแถว สำหรับการจัดกลุ่ม คอลัมน์มีการจัดกลุ่มใหม่แสดงจำนวนของค่าของแถวสำหรับแต่ละค่ามีการจัดกลุ่มแถวเท่านั้น

จัดกลุ่ม: นับจำนวนแถว

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างแบบสอบถามใหม่โดยใช้Power Query แสดงวิดีโอหน้าต่างตัวแก้ไขแบบสอบถาม ปรากฏหลังจากการแก้ไขแบบสอบถามจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดูตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องการโหลด หรือแก้ไขแบบสอบถามเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่แล้ว: จากส่วนรับข้อมูลภายนอก ในแท็บ ribbon ของPower Query เลือกจากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามเปล่า


วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×