จัดกลุ่มแถวในตาราง (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

หมายเหตุ: สำหรับวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีการแสดง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ให้ดูที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม คุณสามารถจัดกลุ่มค่าในแถวหลายแถวเป็นค่าเดียว ด้วยการจัดกลุ่มแถวโดยยึดตามค่าในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทช่วยสอนรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

Power Query มีชนิดของการดำเนินการ จัดกลุ่มตาม อยู่สองชนิด ได้แก่ การรวมคอลัมน์โดยยึดตาม ฟังก์ชันการรวม หรือการกระทำ การดำเนินการของแถว

ฉันต้องการ

จัดกลุ่มตามคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

เมื่อต้องการจัดกลุ่มตามคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

รวมคอลัมน์โดยใช้ฟังก์ชันการรวม

ทำการดำเนินการของแถว

จัดกลุ่มตามคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

การใช้ Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

 1. บน Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ให้คลิก จัดกลุ่มตาม

การใช้เมนูบริบท ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

 1. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดกลุ่ม แล้วคลิก จัดกลุ่มตาม

เมื่อต้องการจัดกลุ่มตามคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

 1. ในตาราง Query Preview ให้เลือกคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ปี และ รายละเอียดคำสั่งซื้อ.รหัสผลิตภัณฑ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม ชื่อคอลัมน์ที่คุณคลิกขวาในขั้นตอนที่ 1 จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้นในรายการดรอปดาวน์ของ จัดกลุ่มตาม ถ้าจำเป็น คุณสามารถเลือกชื่อคอลัมน์อื่นจากรายการดรอปดาวน์ได้ ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มหลายคอลัมน์ให้คลิก + แล้วเลือกชื่อคอลัมน์จากรายการดรอปดาวน์ของ จัดกลุ่มตาม ในแถวที่เพิ่มเข้าไปใหม่ เมื่อต้องการเอาการจัดกลุ่มคอลัมน์ออก ให้คลิก - ที่ระเบียนนั้น

 3. ในกล่องข้อความ ชื่อคอลัมน์ใหม่ ให้ใส่กลุ่มตามชื่อ

 4. ในดรอปดาวน์ การดำเนินการ ให้เลือก ฟังก์ชันการรวม หรือ การดำเนินการแถว

 5. เมื่อต้องการรวมคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่จะกระทำ การดำเนินการรวม จากดรอปดาวน์ คอลัมน์การดำเนินการแถว ไม่จำเป็นต้องใช้ คอลัมน์เนื่องจากข้อมูลถูกจัดกลุ่มโดยยึดตามแถวของตารางเมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์การรวม ให้คลิก + แล้วเลือกชื่อคอลัมน์จากรายการดรอปดาวน์ คอลัมน์ ในแถวที่เพิ่มเข้าไปใหม่ เมื่อต้องการเอาคอลัมน์การรวมออก ให้คลิก ที่ระเบียนนั้น

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

รวมคอลัมน์โดยใช้ฟังก์ชันการรวม

ในกล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม ให้เลือก ผลรวม, ค่าเฉลี่ย, ค่าน้อยที่สุด หรือ ค่ามากที่สุด เป็น การดำเนินการ

กล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม สำหรับการดำเนินการรวม

ด้านบนของหน้า

ทำการดำเนินการของแถว

ในกล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม ให้เลือก แถวทั้งหมดหรือนับจำนวนแถว เป็น การดำเนินการ

กล่องโต้ตอบ จัดกลุ่มตาม สำหรับการดำเนินการแถว

 • ถ้าคุณเลือก แถวทั้งหมด สำหรับการจัดกลุ่ม คุณสามารถขยายคอลัมน์ที่จัดกลุ่มใหม่ได้ในภายหลังเพื่อเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการขยายได้

  จัดกลุ่ม: แถวทั้งหมด

 • ถ้าคุณเลือก นับจำนวนแถว สำหรับการจัดกลุ่ม คอลัมน์ที่จัดกลุ่มใหม่จะแสดงเฉพาะจำนวนค่าของแถวสำหรับแต่ละค่าในแถวที่ถูกจัดกลุ่ม

  จัดกลุ่ม: นับจำนวนแถว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม จะปรากฏเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างคิวรีใหม่โดยใช้ Power Query เท่านั้น วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่าง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏหลังจากการแก้ไขคิวรีจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดู ตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องโหลดหรือแก้ไขคิวรีเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ จากส่วน รับข้อมูลภายนอก ในแท็บ Ribbon ของ Power Query ให้เลือก จากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามว่างเปล่า วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีหนึ่งในการแสดง ตัวแก้ไขแบบสอบถามได้

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×