จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ จัดกลุ่มช่วยให้คุณหมุน พลิก ย้าย หรือปรับขนาดรูปร่างหรือวัตถุทั้งหมดในเวลาเดียวกันราวกับว่ารูปร่างเดียวหรือวัตถุ

คุณยังสามารถเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของรูปร่างในกลุ่มทั้งหมดในครั้งเดียว เช่นการเพิ่มสีเติมรูปร่างหรือเอฟเฟ็กต์หรือเอฟเฟ็กต์ลงในรูปภาพ คุณสามารถยกเลิกจัดกลุ่มรูปร่างตลอดเวลา และจากนั้น จัดกลุ่มใหม่ในภายหลัง

คลิกหัวเรื่องทางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นเพื่อจัดกลุ่ม คุณจะต้องเลือกหลายรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุเพื่อที่จะเปิดใช้งานปุ่มกลุ่ม ใหม่

  เคล็ดลับ: 

  โปรดสังเกตว่า การจัดกลุ่มรูปภาพใน Word ต้องตั้งค่าตัวเลือกการตัดข้อความ สีอื่นนอกเหนือจากแนวเดียวกับข้อความ สำหรับแต่ละรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่ม เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกนี้ แต่ละรูปภาพคลิกขวา คลิกตัดข้อความ และเลือกใด ๆแนวเดียวกับข้อความ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เคล็ดลับ: 

  • การจัดกลุ่มไอคอน SVG หลาย คุณได้แปลงเป็นรูปร่างก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงเป็นรูปร่าง ดู:แปลงรูป SVG ไปรูปร่าง Office

  • หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่มของคุณแล้ว คุณจะยังสามารถทำงานกับรายการเดียวภายในกลุ่มได้ด้วย เลือกกลุ่ม จากนั้นคลิกรายการเพื่อทำการเลือก

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปภาพ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ คลิกกลุ่ม >กลุ่ม

   ปุ่ม จัดกลุ่ม ที่พบบนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ

   หมายเหตุ: แท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพตามบริบทซึ่งหมายความ ว่า พวกเขาเท่านั้นปรากฏบน ribbon เมื่อคุณมีรูปร่างหรือรูปภาพที่เลือก ได้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปร่าง และวัตถุอื่น ๆ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกกลุ่ม >กลุ่ม

   ปุ่มกลุ่มบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

 1. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปภาพ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ คลิกกลุ่ม >แยกกลุ่ม

   ปุ่มยกเลิกการจัดกลุ่มบนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปร่างและวัตถุ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกกลุ่ม >แยกกลุ่ม

   ตัวเลือกยกเลิกการจัดกลุ่มบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

หมายเหตุ: 

 • ไม่มีปุ่มจัดกลุ่มใหม่ ในWord 2013 และWord 2016 เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่ เลือกรูปร่างหรือรูปภาพเพื่อจัดกลุ่มใหม่ทั้งหมด แล้ว คลิ กกลุ่ม >กลุ่ม

 • ถ้าคุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt แต่ละรูปร่างคุณไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt หรือจัดกลุ่มใหม่

สำหรับทุกแอปยกเว้น Word

 1. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุที่เคยอยู่ในกลุ่มก่อนหน้านี้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่างและวัตถุ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกกลุ่ม >จัดกลุ่มใหม่

   ปุ่มจัดกลุ่มใหม่บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปภาพ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ คลิกกลุ่ม >จัดกลุ่มใหม่

   ปุ่มจัดกลุ่มใหม่บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุบางประการที่ปุ่ม กลุ่ม กลายเป็นสีเทาและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อนำปุ่มกลับมา

 • รูปร่างหรือรูปภาพเดียวเท่านั้นจะถูกเลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีหลายรูปร่างหรือรูปภาพที่เลือก คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือกลุ่มกับไอคอน SVG เพื่อให้ผู้ที่ไม่นับ

 • การจัดกลุ่มไอคอน SVG คุณได้แปลงเป็นรูปร่างก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงเป็นรูปร่าง ดู:แปลงรูป SVG ไปรูปร่าง Office

 • เลือกของคุณรวมถึงตาราง แผ่นงาน หรือ GIF รูป ปุ่มกลุ่ม จะไม่พร้อมใช้งานถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วัตถุถูกเลือกไว้

 • ถ้าคุณกำลังใช้ Word และพยายามจัดกลุ่มรูปภาพตัดข้อความ อาจถูกตั้งค่าเป็นแนวเดียวกับข้อความ คลิกขวารูปภาพ เลือกตัดข้อความ และเปลี่ยนตัวเลือกเค้าโครงเพื่อ anything butแนวเดียวกับข้อความ สำหรับทุกภาพเดียวที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 • ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณอาจจะพยายามเมื่อต้องการจัดกลุ่มบางสิ่ง กับข้อความตัวแทนชื่อเรื่อง ("คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง") หรือ กับตัวแทนเนื้อหา ("คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ")

  สไลด์ที่มีสองพื้นที่ที่สำรองไว้ และสองวัตถุแยกกัน

  ในตัวอย่างข้างต้น สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินและวงกลมสีเขียวสามารถถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้ แต่รูปร่างไม่สามารถจัดกลุ่มกับข้อความตัวแทนได้

  เมื่อต้องการนำปุ่ม จัดกลุ่ม กลับคืนมา ให้ย้ายรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนสไลด์ของคุณที่อยู่ภายนอกข้อความตัวแทน หรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้ออกจากสิ่งที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานปุ่ม กลุ่ม ได้ ให้คุณค้นหาในศูนย์ข้อมูลคำตอบ หรือโพสต์คำถามของคุณที่นั่น

คลิกหัวเรื่องทางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปภาพ: ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิ รูปปุ่ม จากนั้น คลิกกลุ่ม

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  • กลุ่มรูปร่างและวัตถุอื่น ๆ: ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิ รูปปุ่ม จากนั้น คลิกกลุ่ม

  เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรายการ คุณสามารถทำเพื่อเลือกรายการใด ๆ เดียวภายในกลุ่ม เลือกกลุ่ม แล้ว คลิ กแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

 1. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปร่างหรือวัตถุอื่น ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม

   รายการของกลุ่มที่มี ยกเลิกการจัดกลุ่ม ถูกเลือก

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิก รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม

   รายการของกลุ่มที่มี ยกเลิกการจัดกลุ่ม ถูกเลือก

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาดเครื่องมือรูปภาพ หรือ แท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

 1. เลือกรูปร่างหรือวัตถุหนึ่งรายการที่เคยอยู่ในกลุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt แต่ละรูปร่างจะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt หรือจัดกลุ่มใหม่

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่างและวัตถุ: ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิ รูปปุ่ม จากนั้น คลิกจัดกลุ่มใหม่

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปภาพ: ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิ รูปปุ่ม จากนั้น คลิกจัดกลุ่มใหม่

   รายการของกลุ่มที่มีตัวเลือก จัดกลุ่มใหม่ ถูกเลือก

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาดเครื่องมือรูปภาพ หรือ แท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

ถ้าส่วนที่เลือกของคุณมีแผนตาราง แผ่นงาน หรือ GIF รูป ปุ่มกลุ่ม จะไม่พร้อมใช้งาน ใน PowerPoint ปุ่มกลุ่ม อาจไม่พร้อมใช้งานถ้ามีการแทรกรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ ลงในพื้นที่สำรองไว้ หรือคุณกำลังพยายามจัดกลุ่มพื้นที่สำรองไว้ เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ไม่สามารถจัดกลุ่มกับรูปร่างอื่น รูปภาพ วัตถุ

สไลด์ที่มีสองพื้นที่ที่สำรองไว้ และสองวัตถุแยกกัน
1 fig. ในตัวอย่างข้างต้น เหลี่ยมสีน้ำเงิน และวงกลมสีเขียวสามารถจัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถจัดรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินกับตัวแทนเนื้อหา ("คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ") หรือตัวแทนชื่อเรื่อง ("คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง")
 • ย้ายรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนสไลด์ของคุณอยู่ภายนอกพื้นที่สำรองไว้ หรือเอาพื้นที่สำรองไว้ออกจากวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

คลิกหัวเรื่องทางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

 2. ตัด และวางรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มลงในพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปร่าง ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่างไม่มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิก รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  • สำหรับรูปร่างที่มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด แท็บเครื่องมือกล่องข้อความ หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 5. ลากรูปร่างที่มีการจัดกลุ่มหรือวัตถุออกวาด

 6. เลือกวาด นั้นแล้ว กด DELETE

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ คุณสามารถเลือกรูปร่างหรือวัตถุหนึ่งรายการภายในกลุ่มได้ ให้เลือกกลุ่ม จากนั้นคลิกรูปร่างหรือวัตถุแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

  • คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปร่างและวัตถุอื่นๆ ข้ามโปรแกรมหลายโปรแกรมได้

 1. คลิกขวาแต่ละรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่ม และบนด้านเมนูทางลัด ชี้ไปที่การตัดข้อความ

 2. คลิกตัวเลือกใด ๆ นอกเหนือไปจากแนวเดียวกับข้อความ หรือรูปสี่เหลี่ยม

 3. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

 4. ตัด และวางรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่มลงในพื้นที่วาดรูป

 5. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปภาพ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 6. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ แล้ว

 7. ลากรูปภาพมีการจัดกลุ่มผืน

 8. เลือกวาด นั้นแล้ว กด DELETE

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวัตถุหนึ่งรายการภายในกลุ่มได้ ให้เลือกกลุ่ม จากนั้นคลิกรูปภาพหรือวัตถุแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

  • คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปภาพและวัตถุอื่น ๆ ข้ามหลายโปรแกรม

 1. คลิกขวารูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่ม และบนด้านเมนูทางลัด ชี้ไปที่การตัดข้อความ

 2. คลิกตัวเลือกใด ๆ นอกเหนือไปจากแนวเดียวกับข้อความ หรือรูปสี่เหลี่ยม

 3. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

 4. ตัด และวางรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่มลงในพื้นที่วาดรูป

 5. ตัด และวางในกล่องข้อความที่คุณต้องการจัดกลุ่มลงในพื้นที่วาดรูป

 6. เลือกรูปภาพและกล่องข้อความที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปภาพและกล่องข้อความ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 7. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ แล้ว

 8. ลากมีการจัดกลุ่มรูปภาพและกล่องข้อความผืน

 9. เลือกวาด นั้นแล้ว กด DELETE

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรูปภาพและกล่องข้อความ คุณยังคงสามารถเลือกแต่ละวัตถุแต่ละรายการ และปรับเปลี่ยน เลือกกลุ่ม แล้ว คลิ กกล่องข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการเลือก

  • คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปภาพและวัตถุอื่น ๆ ข้ามหลายโปรแกรม

คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายให้กับรูปภาพในOffice Word 2007 โดยไม่ต้องการใช้กล่องข้อความ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวารูปภาพ และบนด้านเมนูทางลัด ชี้ไปที่แทรกคำอธิบาย

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่นเดียวกันที่มีอยู่ก่อนข้อความ คำอธิบายตำแหน่ง และลำดับเลขไม่จำเป็น นั้นแล้ว คลิกตกลง

ตอนนี้คุณสามารถเลือกคำอธิบาย และเปลี่ยนข้อความและจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการย้ายกลุ่ม แต่เหลือรูปร่างหนึ่งรูปเอาไว้ที่ตำแหน่งเดิม หรือทำการแก้ไขรูปร่างหนึ่งรูปโดยไม่ทำให้รูปร่างอื่นๆ เปลี่ยนแปลง) ให้ทำดังนี้:

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

 2. ลากกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการลงในพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปร่าง โดยไม่มีข้อความหรือวัตถุอื่น ๆ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิก รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม

  • สำหรับรูปร่างที่มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม

 4. ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาดเครื่องมือกล่องข้อความเครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ

 5. ลากรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุออกวาด

 6. เลือกวาด แล้วกด DELETE

ถ้าคุณต้องการให้รูปร่างของกราฟิก SmartArt มีลักษณะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น หรือต้องการควบคุมการปรับขนาดและการจัดตำแหน่งของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างละเอียด ให้แปลงกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นรูปร่างอิสระ

สิ่งสำคัญ: หลังจากที่คุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระแล้ว คุณจะไม่สามารถแปลงรูปร่างเหล่านั้นกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt ได้ เมื่อคุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระ คุณจะไม่สามารถจัดเค้าโครงรูปร่างโดยอัตโนมัติได้ และคุณจะสูญเสียเครื่องมือการออกแบบและการจัดรูปแบบที่มีให้ใช้งานบนแท็บ เครื่องมือ SmartArt ซึ่งได้แก่ เค้าโครง เปลี่ยนสี และแกลเลอรีสไตล์ SmartArt อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถจัดรูปแบบรูปร่างได้โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บ เครื่องมือการวาด แทน

 1. เลือกรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อต้องการเลือกรูปร่างทั้งหมด ให้คลิกรูปร่าง แล้วกด CTRL+A

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. เมื่อต้องการแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างให้คลิกพื้นที่อื่นในเอกสารของคุณไว้แล้วบน หน้าแรก แท็บใน คลิปบอร์ด กลุ่มให้คลิก วางได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่าง รูปร่างแต่ละรูปจะกลายเป็นรูปร่างที่ถูกจัดกลุ่ม ดังนั้น สำหรับรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณ รูปร่างสองรูปจะถูกจัดกลุ่มเมื่อคุณวาง โดยรูปร่างหนึ่งจะเป็นรูปร่างสำหรับข้อความ และรูปร่างอื่นๆ จะเป็นรูปร่างเรขาคณิต ถ้ารูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณไม่มีข้อความ คุณอาจเห็นฟอนต์หรือขนาดของข้อความที่แตกต่างจากรูปร่างอื่นๆ เมื่อคุณใส่ข้อความในรูปร่างนั้น

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

 2. ลากรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มใหม่ลงในพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกรูปร่างหรือวัตถุหนึ่งรายการที่เคยอยู่ในกลุ่ม

  ถ้าคุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระแล้ว คุณจะไม่สามารถแปลงรูปร่างเหล่านั้นกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt หรือจัดกลุ่มอีกครั้งได้

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่าง โดยไม่มีข้อความหรือวัตถุอื่น ๆ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิก รูปปุ่ม ทางแล้ว คลิกจัดกลุ่มใหม่

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่างที่ มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม ทางแล้ว คลิกจัดกลุ่มใหม่

 5. ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาดเครื่องมือกล่องข้อความ หรือ แท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ

 6. ลาก regrouped รูปร่างหรือวัตถุออกวาด

 7. เลือกวาด นั้นแล้ว กด DELETE

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

 2. ลากรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มใหม่ลงในพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกรูปภาพหรือวัตถุหนึ่งรายการที่เคยอยู่ในกลุ่ม

 4. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กจัดกลุ่มใหม่

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ แล้ว

 5. ลาก regrouped รูปร่างหรือวัตถุออกวาด

 6. เลือกวาด นั้นแล้ว กด DELETE

จัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

 1. กด ค้างคำสั่งในขณะที่คุณใช้เมาส์หรือแผงสัมผัสเพื่อเลือกรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่คุณต้องการจัดกลุ่มไว้

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ แล้ว คลิ กกลุ่ม >กลุ่ม

  หมายเหตุ: แท็บรูปแบบรูปร่าง และรูปแบบรูปภาพตามบริบทซึ่งหมายความ ว่า พวกเขาเท่านั้นปรากฏบน ribbon เมื่อคุณมีรูปร่างหรือรูปภาพที่เลือก ได้

  เมื่อต้องการสร้างกลุ่มของรูปภาพที่เลือกหรือวัตถุ คลิกจัดกลุ่ม

  Office อาจแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง โดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่เลือกในปัจจุบันในหน้าแท็บเหล่านี้

  เมื่อต้องการสร้างกลุ่มของรูปภาพที่เลือกหรือวัตถุ คลิกจัดกลุ่ม

  ถ้ากลุ่ม ไม่สามารถมองเห็นได้บน ribbon, คุณอาจจำเป็นต้องคลิกจัดเรียงเพื่อดูกลุ่ม บนแท็บรูปแบบรูปร่าง และ บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกจัดเรียง เพื่อแสดงแท็บนั้น

หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มของวัตถุ คุณสามารถยังคงทำงานกับข้อมูลแต่ละรายการในกลุ่ม ด้วยการเลือกกลุ่ม แล้ว คลิกรายการเพื่อเลือก

หมายเหตุ: ถ้าปุ่มกลุ่ม ไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบว่า คุณมีมากกว่าหนึ่งวัตถุที่เลือก ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุเพิ่มเติม ตรวจสอบว่า ไม่มีวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่มมีตัด Word ตั้งค่าเป็นแนวเดียวกับข้อความ

คุณอาจต้องการย้ายกลุ่ม แต่ออกจากรูปร่างหรือรูปภาพหลังหนึ่ง หรือคุณอาจจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมรูปร่างหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างอื่น ๆ ในกลุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณแรกจางซ้อน หรือยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุต่าง ๆ

 1. เลือกกลุ่มที่มีวัตถุหรือวัตถุที่คุณต้องการแยกออกจากผู้อื่น

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกจัดกลุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม

  เมื่อต้องการจัดกลุ่มจางหาย คลิกแยกกลุ่มบนแท็บรูปแบบรูปร่างหรือแท็บรูปแบบรูปภาพ

  ถ้ากลุ่ม ไม่สามารถมองเห็นได้บน ribbon, คุณอาจจำเป็นต้องคลิกจัดเรียงเพื่อดูกลุ่ม บนแท็บรูปแบบรูปร่าง และ บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกจัดเรียง เพื่อแสดงแท็บนั้น

  Office จางหายกลุ่ม ออกจากแต่ละวัตถุในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน และเลือก

ถ้ามีการตัดข้อความสำหรับวัตถุถูกตั้งค่าเป็นแนวเดียวกับข้อความ คุณไม่สามารถจัดกลุ่มกับวัตถุอื่น ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพที่มีการตั้งค่านี้ และคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดกลุ่มรูปภาพที่ มีวัตถุอื่น ๆ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวควบคุม + คลิกรูปภาพหรือวัตถุอื่น ๆ ชี้ไปที่การตัดข้อความ ทางแล้ว คลิกการตั้งค่าอื่น ๆกว่าแนวเดียวกับข้อความ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดข้อความ ดูข้อความตัวควบคุมที่ตัดรอบวัตถุ

ถ้าการตัดข้อความถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับวัตถุที่เลือกของคุณ แต่ยังคงพร้อมใช้งานสำหรับคุณค้นหาในศูนย์ข้อมูลคำตอบ หรือประกาศคำถามของคุณมีปุ่มกลุ่ม

หมายเหตุ: 

 • ไม่มีปุ่มจัดกลุ่มใหม่ ในWord 2013 และWord 2016 เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่ เลือกรูปร่างหรือรูปภาพเพื่อจัดกลุ่มใหม่ทั้งหมด แล้ว คลิ กกลุ่ม >กลุ่ม

 • ถ้าคุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt แต่ละรูปร่างคุณไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt หรือจัดกลุ่มใหม่

สำหรับทุกแอปยกเว้น Word

 1. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุที่เคยอยู่ในกลุ่มก่อนหน้านี้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่างและวัตถุ บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกกลุ่ม >จัดกลุ่มใหม่

   ปุ่มจัดกลุ่มใหม่บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปภาพ บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกกลุ่ม >จัดกลุ่มใหม่

   ปุ่มจัดกลุ่มใหม่บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุบางประการที่ปุ่ม กลุ่ม กลายเป็นสีเทาและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อนำปุ่มกลับมา

 • รูปร่างหรือรูปภาพเดียวเท่านั้นจะถูกเลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีหลายรูปร่างหรือรูปภาพที่เลือก คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือกลุ่มกับไอคอน SVG เพื่อให้ผู้ที่ไม่นับ

 • เลือกของคุณรวมถึงตาราง แผ่นงาน หรือ GIF รูป ปุ่มกลุ่ม จะไม่พร้อมใช้งานถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วัตถุถูกเลือกไว้

 • ถ้าคุณกำลังใช้ Word และพยายามจัดกลุ่มรูปภาพตัดข้อความ อาจถูกตั้งค่าเป็นแนวเดียวกับข้อความ คลิกขวารูปภาพ เลือกตัดข้อความ และเปลี่ยนตัวเลือกเค้าโครงเพื่อ anything butแนวเดียวกับข้อความ สำหรับทุกภาพเดียวที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 • ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณอาจจะพยายามเมื่อต้องการจัดกลุ่มบางสิ่ง กับข้อความตัวแทนชื่อเรื่อง ("คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง") หรือ กับตัวแทนเนื้อหา ("คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ")

  สไลด์ที่มีสองพื้นที่ที่สำรองไว้ และสองวัตถุแยกกัน

  ในตัวอย่างข้างต้น สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินและวงกลมสีเขียวสามารถถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้ แต่รูปร่างไม่สามารถจัดกลุ่มกับข้อความตัวแทนได้

  เมื่อต้องการนำปุ่ม จัดกลุ่ม กลับคืนมา ให้ย้ายรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนสไลด์ของคุณที่อยู่ภายนอกข้อความตัวแทน หรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้ออกจากสิ่งที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานปุ่ม กลุ่ม ได้ ให้คุณค้นหาในศูนย์ข้อมูลคำตอบ หรือโพสต์คำถามของคุณที่นั่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×