จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ จัดกลุ่มช่วยให้คุณหมุน พลิก ย้าย หรือปรับขนาดรูปร่างหรือวัตถุทั้งหมดในเวลาเดียวกันราวกับว่ารูปร่างเดียวหรือวัตถุ คุณยังสามารถเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของรูปร่างในกลุ่มทั้งหมดในครั้งเดียว และคุณสามารถยกเลิกจัดกลุ่มรูปร่างทุกเวลาจากนั้น จัดกลุ่มใหม่ในภายหลัง

 1. กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นเพื่อจัดกลุ่ม

  เคล็ดลับ: สำหรับความช่วยเหลือในการเลือกรูปร่างหรือรูปภาพ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปร่างและวัตถุอื่น ๆ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกกลุ่ม >กลุ่ม

   ปุ่มกลุ่มบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปภาพ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ คลิกกลุ่ม >กลุ่ม

   ปุ่ม จัดกลุ่ม ที่พบบนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ

   เมื่อต้องการกลุ่มรูปภาพใน Word ตัวเลือกตัดข้อความ ต้องถูกตั้งค่าเป็นบางสิ่งอื่นนอกเหนือจากแนวเดียวกับข้อความ สำหรับทุกภาพเดียวที่คุณต้องการจัดกลุ่ม เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกนี้ รูปภาพคลิกขวา คลิกตัดข้อความ จากนั้นเลือก anything butแนวเดียวกับข้อความ

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับทั้งกลุ่ม เช่นการเพิ่มสีเติมรูปร่างหรือเอฟเฟ็กต์หรือเอฟเฟ็กต์ลงในรูปภาพ

   • หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่มของคุณแล้ว คุณจะยังสามารถทำงานกับรายการเดียวภายในกลุ่มได้ด้วย เลือกกลุ่ม จากนั้นคลิกรายการเพื่อทำการเลือก

   • คุณสามารถสร้างกลุ่มภายในกลุ่มได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มรายการอื่นที่ด้านบนของรายการที่มีอยู่เพื่อสร้างรูปวาดซับซ้อน

คุณอาจต้องการย้ายกลุ่มโดยไม่นำรูปร่างหรือรูปภาพหนึ่งไปด้วย หรือแก้ไขรูปร่างหนึ่งโดยละเอียด โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างอื่นๆ ในกลุ่มนั้น

 1. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปร่างและวัตถุ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกกลุ่ม >แยกกลุ่ม

   ตัวเลือกยกเลิกการจัดกลุ่มบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปภาพ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ คลิกกลุ่ม >แยกกลุ่ม

   ปุ่มยกเลิกการจัดกลุ่มบนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ

หมายเหตุ: 

 • ไม่มีปุ่มจัดกลุ่มใหม่ ในWord 2013 และWord 2016 การจัดกลุ่มใหม่ เลือกรูปร่างหรือรูปภาพเพื่อจัดกลุ่มใหม่ทั้งหมด แล้ว คลิกกลุ่ม >กลุ่ม

 • ถ้าคุณได้แปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างแต่ละรูปร่างแล้ว คุณไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt หรือจัดกลุ่มใหม่ได้

สำหรับทุกแอปยกเว้น Word

 1. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุที่เคยอยู่ในกลุ่มก่อนหน้านี้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่างและวัตถุ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกกลุ่ม >จัดกลุ่มใหม่

   ปุ่มจัดกลุ่มใหม่บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปภาพ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ คลิกกลุ่ม >จัดกลุ่มใหม่

   ปุ่มจัดกลุ่มใหม่บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุบางประการที่ปุ่ม กลุ่ม กลายเป็นสีเทาและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อนำปุ่มกลับมา

 • มีเพียงรูปร่างหรือรูปภาพเดียวที่ถูกเลือก ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกหลายรูปร่างหรือรูปภาพแล้ว

 • เลือกของคุณรวมถึงตาราง เวิร์กชีต หรือ GIF รูป ปุ่มกลุ่ม จะไม่พร้อมใช้งานถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้วัตถุถูกเลือกไว้

 • ถ้าคุณกำลังใช้ Word และพยายามที่จะจัดกลุ่มรูปภาพตัดข้อความ อาจถูกตั้งค่าเป็นแนวเดียวกับข้อความเปลี่ยนตัวเลือกเค้าโครงเพื่อ anything butแนวเดียวกับข้อความ สำหรับทุกภาพเดียวที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 • ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณอาจจะพยายามที่จะจัดกลุ่มบางสิ่งกับข้อความตัวแทนชื่อเรื่อง "คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง" หรือกับตัวแทนเนื้อหา "คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ"

  สไลด์ที่มีสองพื้นที่ที่สำรองไว้ และสองวัตถุแยกกัน

  ในตัวอย่างข้างต้น สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินและวงกลมสีเขียวสามารถถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้ แต่รูปร่างไม่สามารถจัดกลุ่มกับข้อความตัวแทนได้

  เมื่อต้องการนำปุ่ม จัดกลุ่ม กลับคืนมา ให้ย้ายรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนสไลด์ของคุณที่อยู่ภายนอกข้อความตัวแทน หรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้ออกจากสิ่งที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถเปิดใช้งานปุ่ม กลุ่ม ได้ ให้คุณค้นหาในศูนย์ข้อมูลคำตอบ หรือโพสต์คำถามของคุณที่นั่น

 1. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กลุ่มรูปร่างและวัตถุอื่น ๆ: ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิ รูปปุ่ม จากนั้น คลิกกลุ่ม

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปภาพ: ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิ รูปปุ่ม จากนั้น คลิกกลุ่ม

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุการเปิดแท็บรูปแบบ

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรายการ คุณยังคงสามารถเลือกรายการใด ๆ เดียวภายในกลุ่ม กลุ่มเลือก แล้ว ให้คลิกรายการแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

  • รูปภาพหรือวัตถุในกลุ่มทั้งหมดต้องอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุอื่น ๆ ข้ามหลายโปรแกรม

เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการย้ายกลุ่ม แต่เหลือรูปร่างหนึ่งรูปเอาไว้ที่ตำแหน่งเดิม หรือทำการแก้ไขรูปร่างหนึ่งรูปโดยไม่ทำให้รูปร่างอื่นๆ เปลี่ยนแปลง) ให้ทำดังนี้:

 1. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปร่างหรือวัตถุอื่น ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม

   รายการของกลุ่มที่มี ยกเลิกการจัดกลุ่ม ถูกเลือก

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิก รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม

   รายการของกลุ่มที่มี ยกเลิกการจัดกลุ่ม ถูกเลือก

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาดเครื่องมือรูปภาพ หรือ แท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูป

 1. เลือกรูปร่างหรือวัตถุหนึ่งรายการที่เคยอยู่ในกลุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt แต่ละรูปร่างจะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt หรือจัดกลุ่มใหม่

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่างและวัตถุ: ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิ รูปปุ่ม จากนั้น คลิกจัดกลุ่มใหม่

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปภาพ: ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิ รูปปุ่ม จากนั้น คลิกจัดกลุ่มใหม่

   รายการของกลุ่มที่มีตัวเลือก จัดกลุ่มใหม่ ถูกเลือก

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาดเครื่องมือรูปภาพ หรือจัดรูปแบบ แท็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูป

หมายเหตุ: ไม่มีปุ่มจัดกลุ่มใหม่ ใน Word 2010 เมื่อต้องการจัดกลุ่มวัตถุใหม่ เลือกทั้งหมดของรูปภาพที่คุณต้อง การจัดกลุ่มใหม่แล้ว คลิกกลุ่ม

ถ้าส่วนที่เลือกของคุณมีแผนตาราง แผ่นงาน หรือ GIF รูป ปุ่มกลุ่ม จะไม่พร้อมใช้งาน ใน PowerPoint ปุ่มกลุ่ม อาจไม่พร้อมใช้งานถ้ารูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ มีถูกแทรกพื้นที่สำรองไว้ หรือคุณกำลังพยายามจัดกลุ่มพื้นที่สำรองไว้ เป็นตัวยึดจัดอื่น ๆ รูปร่าง รูปภาพ วัตถุ

สไลด์ที่มีสองพื้นที่ที่สำรองไว้ และสองวัตถุแยกกัน
1 fig. ในตัวอย่างข้างต้น เหลี่ยมสีน้ำเงิน และวงกลมสีเขียวสามารถจัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถจัดรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินกับตัวแทนเนื้อหา ("คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ") หรือตัวแทนชื่อเรื่อง ("คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง")
 • ย้ายรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนสไลด์ของคุณอยู่ภายนอกพื้นที่สำรองไว้ หรือเอาพื้นที่สำรองไว้ออกจากวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าการย้ายรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุไม่แพร่ปุ่มกลุ่ม คุณสามารถค้นหาฐานความรู้ของ PSS

 1. แทรกแบบวาด บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปร่าง แล้ว คลิ กพื้นที่วาดรูปใหม่

 2. ตัด และวางรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มลงในพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลือกรูปร่าง ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่างไม่มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิก รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  • สำหรับรูปร่างที่มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือกล่องข้อความ หรือรูปแบบเครื่องมือการวาด ตัวตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 5. ลากรูปร่างถูกจัดกลุ่มหรือวัตถุออกวาด

 6. เลือกวาด นั้นแล้ว กด DELETE

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ คุณสามารถเลือกรูปร่างหรือวัตถุหนึ่งรายการภายในกลุ่มได้ ให้เลือกกลุ่ม จากนั้นคลิกรูปร่างหรือวัตถุแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

  • คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปร่างและวัตถุอื่นๆ ข้ามโปรแกรมหลายโปรแกรมได้

 1. คลิกขวาแต่ละรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่ม และบนตัวเมนูทางลัด ชี้ไปที่การตัดข้อความ

 2. คลิกตัวเลือกใด ๆ นอกเหนือไปจากแนวเดียวกับข้อความ หรือรูปสี่เหลี่ยม

 3. แทรกการวาด บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปร่าง แล้ว คลิ กพื้นที่วาดรูปใหม่

 4. ตัด และวางรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่มลงในพื้นที่วาดรูป

 5. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปภาพ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 6. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ แล้ว

 7. ลากรูปภาพถูกจัดกลุ่มผืน

 8. เลือกวาด นั้นแล้ว กด DELETE

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวัตถุหนึ่งรายการภายในกลุ่มได้ ให้เลือกกลุ่ม จากนั้นคลิกรูปภาพหรือวัตถุแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

  • คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปภาพและวัตถุอื่น ๆ ข้ามหลายโปรแกรม

 1. คลิกขวารูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่ม และบนด้านเมนูทางลัด ชี้ไปที่การตัดข้อความ

 2. คลิกตัวเลือกใด ๆ นอกเหนือไปจากแนวเดียวกับข้อความ หรือรูปสี่เหลี่ยม

 3. แทรกการวาด บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปร่าง แล้ว คลิ กพื้นที่วาดรูปใหม่

 4. ตัด และวางรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่มลงในพื้นที่วาดรูป

 5. ตัด และวางในกล่องข้อความที่คุณต้องการจัดกลุ่มลงในพื้นที่วาดรูป

 6. เลือกรูปภาพและกล่องข้อความที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปภาพและกล่องข้อความ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 7. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ แล้ว

 8. ลากมีการจัดกลุ่มรูปภาพและกล่องข้อความผืน

 9. เลือกวาด นั้นแล้ว กด DELETE

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรูปภาพและกล่องข้อความ คุณยังคงสามารถเลือกแต่ละวัตถุแต่ละรายการ และปรับเปลี่ยน เลือกกลุ่ม แล้ว คลิ กกล่องข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการเลือก

  • คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปภาพและวัตถุอื่น ๆ ข้ามหลายโปรแกรม

คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายให้กับรูปภาพในOffice Word 2007 โดยไม่ต้องการใช้กล่องข้อความ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวารูปภาพ และบนด้านเมนูทางลัด ชี้ไปที่แทรกคำอธิบาย

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่นเดียวกันที่มีอยู่ก่อนข้อความ คำอธิบายตำแหน่ง และลำดับเลขไม่จำเป็น นั้นแล้ว คลิกตกลง

ตอนนี้คุณสามารถเลือกคำอธิบาย และเปลี่ยนข้อความและจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการย้ายกลุ่ม แต่เหลือรูปร่างหนึ่งรูปเอาไว้ที่ตำแหน่งเดิม หรือทำการแก้ไขรูปร่างหนึ่งรูปโดยไม่ทำให้รูปร่างอื่นๆ เปลี่ยนแปลง) ให้ทำดังนี้:

 1. แทรกแบบวาด บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปร่าง แล้ว คลิ กพื้นที่วาดรูปใหม่

 2. ลากกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการลงในพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • รูปร่าง โดยไม่มีข้อความหรือวัตถุอื่น ๆ ภายใต้เครื่องมือวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง ยกคลิ รูปปุ่ม เมื่อ ต้อง การแยกกลุ่ม

  • สำหรับรูปร่างที่มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  • ยกรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม เมื่อ ต้อง การแยกกลุ่ม

 4. ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาดเครื่องมือกล่องข้อความเครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ

 5. ลากรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุออกวาด

 6. เลือกวาด แล้วกด DELETE

ถ้าคุณต้องการให้รูปร่างของกราฟิก SmartArt มีลักษณะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น หรือต้องการควบคุมการปรับขนาดและการจัดตำแหน่งของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างละเอียด ให้แปลงกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นรูปร่างอิสระ

สิ่งสำคัญ: หลังจากที่คุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระแล้ว คุณจะไม่สามารถแปลงรูปร่างเหล่านั้นกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt ได้ เมื่อคุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระ คุณจะไม่สามารถจัดเค้าโครงรูปร่างโดยอัตโนมัติได้ และคุณจะสูญเสียเครื่องมือการออกแบบและการจัดรูปแบบที่มีให้ใช้งานบนแท็บ เครื่องมือ SmartArt ซึ่งได้แก่ เค้าโครง เปลี่ยนสี และแกลเลอรีสไตล์ SmartArt อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถจัดรูปแบบรูปร่างได้โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บ เครื่องมือการวาด แทน

 1. เลือกรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อต้องการเลือกรูปร่างทั้งหมด ให้คลิกรูปร่าง แล้วกด CTRL+A

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. เมื่อต้องการแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างให้คลิกพื้นที่อื่นในเอกสารของคุณไว้แล้วบน หน้าแรก แท็บใน คลิปบอร์ด กลุ่มให้คลิก วางได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่าง รูปร่างแต่ละรูปจะกลายเป็นรูปร่างที่ถูกจัดกลุ่ม ดังนั้น สำหรับรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณ รูปร่างสองรูปจะถูกจัดกลุ่มเมื่อคุณวาง โดยรูปร่างหนึ่งจะเป็นรูปร่างสำหรับข้อความ และรูปร่างอื่นๆ จะเป็นรูปร่างเรขาคณิต ถ้ารูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณไม่มีข้อความ คุณอาจเห็นฟอนต์หรือขนาดของข้อความที่แตกต่างจากรูปร่างอื่นๆ เมื่อคุณใส่ข้อความในรูปร่างนั้น

 1. แทรกแบบวาด บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปร่าง แล้ว คลิ กพื้นที่วาดรูปใหม่

 2. ลากรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มใหม่ลงในพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกรูปร่างหรือวัตถุหนึ่งรายการที่เคยอยู่ในกลุ่ม

  ถ้าคุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระแล้ว คุณจะไม่สามารถแปลงรูปร่างเหล่านั้นกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt หรือจัดกลุ่มอีกครั้งได้

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่าง โดยไม่มีข้อความหรือวัตถุอื่น ๆ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิก รูปปุ่ม ทางแล้ว คลิกจัดกลุ่มใหม่

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่างที่ มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม ทางแล้ว คลิกจัดกลุ่มใหม่

 5. ถ้าคุณเห็นเครื่องมือวาดเครื่องมือของกล่องข้อความ หรือรูป แท็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกในกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ

 6. ลาก regrouped รูปร่างหรือวัตถุออกวาด

 7. เลือกวาด นั้นแล้ว กด DELETE

 1. แทรกแบบวาด บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปร่าง แล้ว คลิ กพื้นที่วาดรูปใหม่

 2. ลากรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มใหม่ลงในพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกรูปภาพหรือวัตถุหนึ่งรายการที่เคยอยู่ในกลุ่ม

 4. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กจัดกลุ่มใหม่

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ แล้ว

 5. ลาก regrouped รูปร่างหรือวัตถุออกวาด

 6. เลือกวาด นั้นแล้ว กด DELETE

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×