จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นใน Outlook 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวมของการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุ

จัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุ

จัดกลุ่มรูปภาพ

ยกเลิกจัดรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ

แปลงเป็นกราฟิก SmartArt แต่ละรูปร่าง

จัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุใหม่

รูปภาพที่จัดกลุ่มใหม่

ภาพรวมของการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุ

เมื่อต้องการทำงานเร็วขึ้น คุณสามารถจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ จัดกลุ่มช่วยให้คุณพลิก หมุนย้ายหรือปรับขนาดรูปร่างหรือวัตถุทั้งหมดในเวลาเดียวกันราวกับว่ารูปร่างเดียวหรือวัตถุนั้น คุณยังสามารถเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของรูปร่างในแบบกลุ่ม ทั้งหมดในครั้งเดียว โดยการเปลี่ยนสีเติมหรือการเพิ่มเงาตัวอย่าง ไม่สามารถใช้เอฟเฟ็กต์ลงในกลุ่มว่าพวกเขามีวัตถุหนึ่ง ดังนั้นเอฟเฟ็กต์เช่นเงาการนำไปใช้ กับทั้งหมดของรูปร่างหรือวัตถุในกลุ่ม และไม่เค้าร่างของกลุ่ม คุณสามารถเลือกรายการภายในกลุ่ม และใช้แอตทริบิวต์โดยไม่ต้องยกเลิกการจับกลุ่มรูปร่าง หรือคุณสามารถสร้างกลุ่มภายในกลุ่มเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างรูปวาดที่ซับซ้อน

คุณสามารถยกเลิกจัดกลุ่มรูปร่างที่ทุกเวลา จากนั้นจัดกลุ่มใหม่ได้ในภายหลังได้

คิดของกราฟิก SmartArtโดยอัตโนมัติเป็นรูปร่างที่มีการจัดกลุ่ม มีคุณลักษณะของเค้าโครงที่เฉพาะเจาะจง อัตโนมัติ ถ้าคุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt ของคุณแต่ละรูปร่าง คุณสูญเสียการออกแบบและเครื่องมือการจัดรูปแบบพร้อมใช้งานบนแท็บเครื่องมือ SmartArt รวมถึงแกลเลอรีเค้าโครง เปลี่ยนสี และ สไตล์ SmartArt ไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดรูปแบบรูปร่างแต่ละรายการ โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บเครื่องมือการวาด แทน หลังจากคุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt แต่ละรูปร่างจะไม่สามารถแปลงรูปร่างกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุ

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ตัดและวางรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มลงบนพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปร่าง ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่างไม่มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • สำหรับรูปร่างที่มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาดเครื่องมือกล่องข้อความ หรือ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นอยู่

 5. ลากรูปร่างหรือวัตถุที่จัดกลุ่มไว้ออกจากพื้นที่วาดรูป

 6. เลือกพื้นที่วาดรูปนั้น แล้วกด DELETE

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุอื่น คุณสามารถเลือกรูปร่างหรือวัตถุหนึ่งภายในกลุ่มต่อได้ โดยเลือกกลุ่ม จากนั้นคลิกแต่ละรูปร่างหรือวัตถุที่ต้องการเลือก

  • คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปร่างและวัตถุอื่นข้ามหลายโปรแกรม

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่มรูปภาพ

 1. คลิกขวาที่รูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการจัดกลุ่ม จากนั้นบนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ การตัดข้อความ

 2. คลิก จัตุรัส หรือตัวเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ

 3. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 4. ตัดและวางรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่มลงบนพื้นที่วาดรูป

 5. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปภาพ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 6. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  เครื่องมือรูปภาพ, รูปแท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรูปภาพหรือวัตถุอื่นอยู่

 7. ลากรูปภาพที่จัดกลุ่มไว้ออกจากพื้นที่วาดรูป

 8. เลือกพื้นที่วาดรูปนั้น แล้วกด DELETE

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวัตถุหนึ่งรายการภายในกลุ่มได้ ให้เลือกกลุ่ม จากนั้นคลิกรูปภาพหรือวัตถุแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

  • คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปภาพและวัตถุอื่นข้ามหลายโปรแกรม

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ

เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุอื่น (ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการย้ายกลุ่มแต่ยังคงรูปร่างหนึ่งไว้ หรือแก้ไขรูปร่างหนึ่งอย่างมากโดยไม่เปลี่ยนรูปร่างอื่น) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ลากกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มมาใส่ลงบนพื้นที่วาดรูป

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปร่าง โดยไม่มีข้อความหรือวัตถุอื่น ๆ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม รูปปุ่ม

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • สำหรับรูปร่างที่มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม รูปปุ่ม

   เครื่องมือรูปภาพ, รูปแท็บรูปแบบ

 4. ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาดเครื่องมือกล่องข้อความเครื่องมือรูปภาพ หรือ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นอยู่

 5. ลากรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุออกจากพื้นที่วาดรูป

 6. เลือกพื้นที่วาดรูปนั้น แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

แปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระ

ถ้าคุณต้องการกำหนดให้รูปร่างของกราฟิก SmartArt มีลักษณะที่ซับซ้อน หรือใช้การควบคุมโดยละเอียดกับการปรับขนาดและการจัดตำแหน่งของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ให้แปลงกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นรูปร่างอิสระ

สิ่งสำคัญ: หลังจากที่คุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระแล้ว คุณจะไม่สามารถแปลงกลับเป็นกราฟิก SmartArt ได้อีก เมื่อคุณแปลงกราฟิก SmartArt คุณไม่สามารถกำหนดเค้าโครงรูปร่างโดยอัตโนมัติ และจะสูญเสียเครื่องมือการออกแบบและการจัดรูปแบบที่มีอยู่ในแท็บ เครื่องมือ SmartArt ซึ่งได้แก่แกลเลอรีเค้าโครง, เปลี่ยนสี และลักษณะ SmartArt แต่คุณยังสามารถจัดรูปแบบของรูปร่างได้โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บ เครื่องมือการวาด แทน

 1. เลือกรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อต้องการเลือกรูปร่างทั้งหมด ให้คลิกรูปร่าง จากนั้นกด CTRL+A

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. เมื่อต้องการแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระ ให้คลิกพื้นที่อื่นในเอกสาร จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

หมายเหตุ: เมื่อคุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่าง แต่ละรูปร่างจะกลายเป็นรูปร่างที่จัดกลุ่ม ดังนั้นสำหรับทุกรูปร่างในกราฟิก SmartArt รูปร่างสองรูปร่างจะถูกจัดกลุ่มเมื่อคุณวาง  รูปร่างหนึ่งสำหรับข้อความ และอีกรูปร่างหนึ่งสำหรับเรขาคณิต ถ้ารูปร่างในกราฟิก SmartArt ไม่มีข้อความ คุณอาจพบแบบอักษรหรือขนาดข้อความที่ต่างจาก รูปร่างอื่นเมื่อคุณป้อนข้อความในรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุใหม่

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ลากรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มใหม่มาใส่ลงบนพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกรูปร่างหรือวัตถุหนึ่งรายการที่เคยอยู่ในกลุ่ม

  ถ้าคุณแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นรูปร่างอิสระ คุณจะไม่สามารถแปลงกลับเป็นกราฟิก SmartArt หรือทำการจัดกลุ่มใหม่ได้

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่าง โดยไม่มีข้อความหรือวัตถุอื่น ๆ ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม ทางแล้ว คลิกจัดกลุ่มใหม่ รูปปุ่ม

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มใหม่รูปร่างที่ มีข้อความ ภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม ทางแล้ว คลิกจัดกลุ่มใหม่ รูปปุ่ม

   เครื่องมือกล่องข้อความ - แท็บรูปแบบ

 5. ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาดเครื่องมือกล่องข้อความ หรือ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นอยู่

 6. ลากรูปร่างหรือวัตถุที่จัดกลุ่มใหม่ออกจากพื้นที่วาดรูป

 7. เลือกพื้นที่วาดรูปนั้น แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่มรูปภาพใหม่

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ลากรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มใหม่ลงในพื้นที่วาดรูป

 3. เลือกรูปภาพหรือวัตถุใดๆ หนึ่งรายการที่เคยอยู่ในกลุ่มก่อนหน้านี้

 4. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กจัดกลุ่มใหม่ รูปปุ่ม

  เครื่องมือรูปภาพ, รูปแท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรูปภาพหรือวัตถุอื่นอยู่

 5. ลากรูปร่างหรือวัตถุที่จัดกลุ่มใหม่ออกจากพื้นที่วาดรูป

 6. เลือกพื้นที่วาดรูปนั้น แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×