จัดกลุ่มหรือถอนการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นใน Excel 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม และยกเลิกการจับกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุอื่น ๆ ถ้าคุณต้องการผสานเซลล์ แถว และคอลัมน์ หรือแผ่นงานในMicrosoft Office Excel 2007 ดูบทความต่อไปนี้:

ในบทความนี้

ภาพรวมของการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุ

จัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุ

จัดกลุ่มรูปภาพ

ยกเลิกจัดรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ

แปลงเป็นกราฟิก SmartArt แต่ละรูปร่าง

จัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุใหม่

รูปภาพที่จัดกลุ่มใหม่

ภาพรวมของการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุ

เมื่อต้องการทำงานเร็วขึ้น คุณสามารถจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ จัดกลุ่มช่วยให้คุณพลิก หมุนย้ายหรือปรับขนาดรูปร่างหรือวัตถุทั้งหมดในเวลาเดียวกันราวกับว่ารูปร่างเดียวหรือวัตถุนั้น คุณยังสามารถเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของรูปร่างในแบบกลุ่ม ทั้งหมดในครั้งเดียว โดยการเปลี่ยนสีเติมหรือการเพิ่มเงาตัวอย่าง ไม่สามารถใช้เอฟเฟ็กต์ลงในกลุ่มว่าพวกเขามีวัตถุหนึ่ง ดังนั้นเอฟเฟ็กต์เช่นเงาการนำไปใช้ กับทั้งหมดของรูปร่างหรือวัตถุในกลุ่ม และไม่เค้าร่างของกลุ่ม คุณสามารถเลือกรายการภายในกลุ่ม และใช้แอตทริบิวต์โดยไม่ต้องยกเลิกการจับกลุ่มรูปร่าง หรือคุณสามารถสร้างกลุ่มภายในกลุ่มเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างรูปวาดที่ซับซ้อน

คุณสามารถยกเลิกจัดกลุ่มรูปร่างหรือรูปภาพที่ทุกเวลา จากนั้นจัดกลุ่มใหม่ได้ในภายหลังได้

คิดของกราฟิก SmartArtโดยอัตโนมัติเป็นรูปร่างที่มีการจัดกลุ่ม มีคุณลักษณะของเค้าโครงที่เฉพาะเจาะจง อัตโนมัติ ถ้าคุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt ของคุณแต่ละรูปร่าง คุณสูญเสียการออกแบบและเครื่องมือการจัดรูปแบบพร้อมใช้งานบนแท็บเครื่องมือ SmartArt รวมถึงแกลเลอรีเค้าโครง เปลี่ยนสี และ สไตล์ SmartArt ไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดรูปแบบรูปร่างแต่ละรายการ โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บเครื่องมือการวาด แทน หลังจากคุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt แต่ละรูปร่างจะไม่สามารถแปลงรูปร่างกลับไปเป็นกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุ

 1. เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปร่าง ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ แล้ว

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุอื่น คุณสามารถเลือกรูปร่างหรือวัตถุหนึ่งภายในกลุ่มต่อได้ โดยเลือกกลุ่ม จากนั้นคลิกแต่ละรูปร่างหรือวัตถุที่ต้องการเลือก

  • คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปร่างและวัตถุอื่นข้ามหลายโปรแกรม

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่มรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรูปภาพ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม รูปปุ่ม แล้วคลิก จัดกลุ่ม

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรูปภาพแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณจัดกลุ่มรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวัตถุหนึ่งรายการภายในกลุ่มได้ ให้เลือกกลุ่ม จากนั้นคลิกรูปภาพหรือวัตถุแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

  • คุณไม่สามารถจัดกลุ่มรูปภาพและวัตถุอื่นข้ามหลายโปรแกรม

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ

เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการย้ายกลุ่ม แต่เหลือรูปร่างหนึ่งรูปเอาไว้ที่ตำแหน่งเดิม หรือทำการแก้ไขรูปร่างหนึ่งรูปโดยไม่ทำให้รูปร่างอื่นๆ เปลี่ยนแปลง) ให้ทำดังนี้:

 1. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปร่างหรือวัตถุอื่น ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม รูปปุ่ม

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการยกเลิกจัดรูปภาพ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม รูปปุ่ม

   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

 3. ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด, เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกลุ่มของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ แล้ว

ด้านบนของหน้า

แปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระ

ถ้าคุณต้องการกำหนดให้รูปร่างของกราฟิก SmartArt มีลักษณะที่ซับซ้อน หรือใช้การควบคุมโดยละเอียดกับการปรับขนาดและการจัดตำแหน่งของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ให้แปลงกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นรูปร่างอิสระ

สิ่งสำคัญ: หลังจากที่คุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระแล้ว คุณจะไม่สามารถแปลงกลับเป็นกราฟิก SmartArt ได้อีก เมื่อคุณแปลงกราฟิก SmartArt คุณไม่สามารถกำหนดเค้าโครงรูปร่างโดยอัตโนมัติ และจะสูญเสียเครื่องมือการออกแบบและการจัดรูปแบบที่มีอยู่ในแท็บ เครื่องมือ SmartArt ซึ่งได้แก่แกลเลอรีเค้าโครง, เปลี่ยนสี และลักษณะ SmartArt แต่คุณยังสามารถจัดรูปแบบของรูปร่างได้โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บ เครื่องมือการวาด แทน

 1. เลือกรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อต้องการเลือกรูปร่างทั้งหมด ให้คลิกรูปร่าง จากนั้นกด CTRL+A

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. เมื่อต้องการแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างอิสระ ให้คลิกพื้นที่อื่นในเอกสาร จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

หมายเหตุ: เมื่อคุณแปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่าง แต่ละรูปร่างจะกลายเป็นรูปร่างที่จัดกลุ่ม ดังนั้นสำหรับทุกรูปร่างในกราฟิก SmartArt รูปร่างสองรูปร่างจะถูกจัดกลุ่มเมื่อคุณวาง  รูปร่างหนึ่งสำหรับข้อความ และอีกรูปร่างหนึ่งสำหรับเรขาคณิต ถ้ารูปร่างในกราฟิก SmartArt ไม่มีข้อความ คุณอาจพบแบบอักษรหรือขนาดข้อความที่ต่างจาก รูปร่างอื่นเมื่อคุณป้อนข้อความในรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่มรูปร่างหรือวัตถุอีกครั้ง

 1. เลือกรูปร่างหรือวัตถุหนึ่งรายการที่เคยอยู่ในกลุ่ม

  ถ้าคุณแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นรูปร่างอิสระ คุณจะไม่สามารถแปลงกลับเป็นกราฟิก SmartArt หรือทำการจัดกลุ่มใหม่ได้

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กจัดกลุ่มใหม่ รูปปุ่ม

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ แล้ว

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่มรูปภาพอีกครั้ง

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุหนึ่งรายการที่เคยอยู่ในกลุ่ม

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม รูปปุ่ม แล้วคลิก จัดกลุ่มใหม่ รูปปุ่ม

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ แล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×